Samenvatting Q1 Outlook: De modellen werken niet meer.

Samenvatting Q1 Outlook: De modellen werken niet meer.

Steen Jakobsen
Chief Investment Officer

Samenvatting:  Overal in de financiële wereld worden modellen gebruikt. Maar wat doe je als de modellen die je normaal gebruikt niet meer werken? Daarover gaat deze Quarterly Outlook.

In deze Q1 Outlook benoemen de SaxoStrats, het expert-team van Saxo, handelsideeën voor aandelen, FX, valuta, grondstoffen en obligaties, evenals een reeks centrale macro-thema's die van invloed zijn op beleggers en markten. Alle artikelen vindt u terug via deze pagina. Weet wel: het gaat hier niet om een beleggingsadviezen, maar slechts om mogelijke scenario's. Ook de SaxoStrats hebben natuurlijk geen glazen bol om in de toekomst te kijken.

De economische modellen werken niet meer

In Q1 outlook van Saxo Bank betoogt Chief Investment Officer Steen Jakobsen dat onze economische modellen en veronderstellingen over hoe marktcycli zouden moeten werken, simpelweg kapot zijn. En dat is een goede zaak. Want waarom zouden we willen terugkeren naar het 'model' van centrale banken die zich bezighouden met moreel wangedrag, het redden van gevestigde vermogens, renteniers en risiconemers?

Dit nieuwe tijdperk, na de pandemie en de invasie in Oekraïne, brengt een geheel nieuwe reeks eisen met zich mee. Die gaan verder dan reddingsoperaties en het herstellen van de activaprijzen. We moeten ons in plaats daarvan schrap zetten voor de gevolgen van een hogere inflatie gedurende een langere periode, terwijl we onze toeleveringsketens innoveren en ons ontdoen van overbodigheden. We transformeren onze energiesystemen om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en om onze impact op het klimaat te verminderen.

Deze veranderingen zijn niet allemaal pijnlijk voor al onze bezittingen. Integendeel, het zal leiden tot een verfrissende terugkeer van productieve investeringen en een betere toekomst voor iedereen. De terugkeer naar een productievere inzet van kapitaal betekent dat er meer wordt geïnvesteerd in de echte, fysieke wereld waarmee wordt voldaan aan de nieuwe eisen voor de toeleveringsketen, de toegang tot hulpbronnen. Digitale platforms die alleen maar winst maken door de aandacht van gebruikers te monopoliseren, horen daar niet bij.

Lees hier Steens hele artikel (in het Engels): The models are broken


Pijnlijke faseovergang voor aandelen

In 2022 zagen we de succesvolle entiteiten van de globalisering struikelen in een onbekende faseovergang. Wat er aan de andere kant ligt is moeilijk te voorspellen, maar Saxo’s verwacht dat wat tijdens de globalisering succesvol was, zoals digitalisering, dat minder zal zijn in een wereld die gedreven wordt door geopolitiek en de overgang naar een bipolaire wereld die gedreven wordt door twee verschillende waardesystemen. Peter Garnry, hoofd aandelenstrategie bij Saxo: "Amerikaanse aandelen zullen hierdoor ook hun dominantie ten opzichte van hun Europese tegenhangers verliezen. Nu de globalisering in een stroomversnelling raakt, de oorlog in Oekraïne de energiecrisis versterkt en de wereld behoefte heeft aan fysieke activa, zal Europa van deze verschuiving profiteren. De Europese aandelenmarkten tellen veel meer bedrijven die in dit nieuwe klimaat zullen gedijen in groene energietechnologieën, mijnbouw, automatisering, robotica en geavanceerde industriële componenten.

Lees hier Peters hele artikel (in het Engels): A painful phase transition


'Evenwichtige' 60/40 portefeuille mag voorlopig blijven

Het beleggingsjaar 2022 was een buitengewoon jaar waarin zowel aandelen als obligaties hard onderuit gingen - een ongebruikelijke combinatie voor de moderne belegger. In feite zag de traditionele 'evenwichtige' portefeuille van 60 procent aandelen en 40 procent obligaties de slechtste nominale prestatie sinds 1871. Peter Siks, beleggerstrainer bij SaxoAcademy, zegt: "Het idee van de 60/40 portefeuille is gebaseerd op de veronderstelling dat groei de aandelen in de portefeuille beloont, terwijl het obligatiegedeelte een soort inkomensgenererende bufferfunctie en diversifier vervult in neerwaartse tijden, vanwege de recente jaren waarin obligaties meestal negatief gecorreleerd waren met aandelen.” Met het rampzalige beleggingsjaar 2022 achter de rug: kunnen we stellen dat de 60/40 portefeuille tot het verleden moet behoren?

"Ondanks een rampjaar leeft de 60/40 portefeuille nog steeds, en zijn de verwachte rendementen voor zowel aandelen als obligaties aanzienlijk verbeterd. De bepalende factoren blijven natuurlijk de groei van de bedrijfswinsten en het rentebeleid van de centrale bank. Wij gaan ervan uit dat de heropening van China zal bijdragen aan de winstgevendheid van bedrijven wereldwijd. Ook denkt Saxo dat de VS geen - of een zeer oppervlakkige - recessie zullen meemaken. Daarnaast zal de inflatie zich stabiliseren op een iets hoger niveau dan de huidige consensus, maar dit zal een beperkt opwaarts effect hebben op de rente."

Lees hier Peters hele artikel (in het Nederlands): Is de "evenwichtige" 60/40 aandelen/obligatie portefeuille verleden tijd?

 

China’s heropening stimuleert wederom sterk jaar voor grondstoffen

Ole Hansen, hoofd grondstoffen strategie bij Saxo, behandelt de mogelijk verdere sterke prijsstijging van de industriële metalen, die verband houdt met het opheffen van de lockdowns in China, 's werelds grootste grondstoffenverbruiker. “De belangrijkste macro-economische gebeurtenis die de ontwikkelingen in 2023 zal sturen”. Niet in de laatste plaats veroorzaakt door de toename in investeringen in metaal intensieve groene energie. Het einde van de Chinese lockdowns zal ook de grootste impuls in jaren geven in de vraag naar ruwe olie, nu het land het luchtverkeer normaliseert.

Lees hier Ole's hele artikel (in het Engels): China reopening will drive another strong year for commodities


Euro en Japanse yen potentieel veiligste havens in eerste helft van 2023

Nu 2023 van start gaat, krijgt de markt steeds meer vertrouwen in een desinflatoire uitkomst voor de VS. Saxo acht het echter hoogst onwaarschijnlijk dat de desinflatoire achtergrond lang kan aanhouden in een wereld waarin te weinig wordt geïnvesteerd en die zich in alle bochten wringt om af te stappen van fragiele, geglobaliseerde toeleveringsketens, zijn energiesysteem te verbeteren en groener te maken, en zich te wapenen voor nieuwe nationale veiligheidsvereisten. John Hardy, hoofd FX-strategie bij Saxo: "2023 zal waarschijnlijk een zware rit worden voor valuta's als de USD-bearmarket niet in een rechte lijn doorzet, maar de EUR en JPY kunnen zich hieraan onttrekken.” Vooral de late toetreding tot het ‘verkrappingsfeestje’ van de centrale banken speelt hier een rol, een feestje dat voorlopig niet voorbij is.

Lees hier Johns hele artikel (in het Engels): Latecomers to tightening party, EUR and JPY, may prove safest harbours in the first half.

 

Energiecrisis en armere werknemers duiden gebroken Europa

"We waren te pessimistisch over de eurozone", zegt Christopher Dembik, hoofd Macro Analyse bij Saxo. Lagere energieprijzen, het uitblijven van een black-out (als gevolg van diversificatie van de energievoorziening en betere weersomstandigheden) en veerkrachtige harde cijfers (met name in Duitsland) dwingen de prognoses hun recessieoproepen voor 2023 te herzien. De consensus voor het BBP van de eurozone voor 2023 is gestegen van min 0,1 procent naar 0,0 procent - een kleine maar significante beweging. "Saxo gelooft dat de eurozone dit jaar een recessie kan vermijden met een BBP-groeidoelstelling in de buurt van 0,3 tot 0,4 procent. Europa is echter nog steeds gebroken. De energiecrisis blijft een groot risico voor de komende winter: de EU staat nog steeds afkerig tegenover kernenergie en kan niet snel werk maken van de hervorming van de elektriciteitsmarkt. Terwijl de ECB verwacht dat de lonen aanzienlijk zullen stijgen, zien we dat de werknemers in de meeste landen in feite armer worden. Verschillende bedrijven die hebben geprofiteerd van de abnormale periodes van negatieve rente zullen nu geconfronteerd worden met een moment van de waarheid - veel van hen zullen waarschijnlijk failliet gaan."

Lees hier Christophers hele artikel (in het Engels): Broken Europe


China's heropening mogelijk gunstig voor Australische activa

Nu China mikt op een bbp-groei van 5% na drie jaar dicht te zijn geweest, zullen de Chinese infrastructuuruitgaven in 2023 waarschijnlijk een impuls krijgen, samen met de steenkoolrijke energiesector als motor. Jessica Amir, marktstrateeg bij Saxo: "Beleggers zijn begonnen hun blootstelling aan de kolen- en metaalsector te vergroten, omdat ze waarschijnlijk zullen profiteren van China, 's werelds grootste verbruiker van grondstoffen, die zijn aankopen in de eerste helft van 2023 zal opvoeren. De metaalprijzen zijn al 20-50 procent gestegen en de vooruitzichten voor het aanbod blijven beperkt.”

Lees hier Jessica's hele artikel (in het Engels): China reopening a boon to Australian assets?

 

Deglobalisering creëert kansen in Azië

In Azië wordt de afhankelijkheid van China minder, omdat nieuwe koppelingen in de toeleveringsketen en meer regionale samenwerking de regio in 2023 waarschijnlijk beter zullen doen presteren. Charu Chanana, marktstrateeg bij Saxo: "Aziatische aandelen zijn 2023 met een knal begonnen, met de MSCI Asia Pacific Index en de MSCI Emerging Markets Index die in januari een bullmarket ingingen en de Amerikaanse S&P 500 overtroffen. Dit is grotendeels te danken aan de beleidswijzigingen in China en de zwakkere Amerikaanse dollar. De Aziatische afhankelijkheid van China neemt af, maar de heropening van China gaat waarschijnlijk nieuwe modellen voor de toeleveringsketen en regionale samenwerking voortbrengen, waardoor het belang van Azië in de wereldeconomie zal toenemen.

Lees hier Charu's hele artikel (in het Engels): Opportunities in a deglobalising world

 

Opknappen van China's groeimotor

China's pogingen om zijn economie te ondersteunen door het opheffen van de Covid-beperkingen, steun aan de vastgoedsector, het beëindigen van zijn hardhandig optreden tegen internetplatformbedrijven en pogingen om de betrekkingen met belangrijke handelspartners te ontdooien, vormen een positieve samenloop van een opleving van de kredietimpulscyclus. "De gecombineerde effecten lijken verdere rally's in Chinese aandelen in het eerste kwartaal te ondersteunen en geven steun aan wereldwijde grondstoffen en groei", zegt Redmond Wong, Market Strategist bij Saxo. "Beleggers kijken terecht door de eerste schokgolf van Covid-19-infectie in het land in december en in het begin van dit jaar heen naar de daaropvolgende heracceleratie van de economische activiteiten en de kredietexpansie. De beleggingscase voor Chinese aandelen in het eerste kwartaal is sterk."

Lees hier Redmonds hele artikel (in het Engels): Refitting China’s broken growth engine

 

Instellingen kunnen crypto redden voordat retail verdwijnt

De afgelopen jaren hebben voorstanders van de cryptomarkt de komst van serieuze institutionele deelname aangeprezen. De 'don't-touch' houding ten opzichte van crypto die velen tot 2020 aanhielden, heeft plaatsgemaakt, nu gerespecteerde instellingen hun tenen in het water hebben gestoken, door zelf in de markt te handelen, deze aan klanten aan te bieden en in sommige gevallen diverse transacties direct on-chain uit te voeren. "Hoewel dit een stap in de goede richting is, is de institutionele interesse in crypto relatief bescheiden geweest, omdat het nog steeds gedomineerd wordt door relatief weinig instellingen. Als gevolg daarvan zullen instellingen op korte termijn waarschijnlijk niet in voldoende mate arriveren om de crypto-uitstap van de retail te compenseren, met name voor de kleinere en minder liquide cryptocurrencies", zegt Mads Eberhardt, Crypto Analist bij Saxo. Om een duurzaam model tot stand te brengen waarmee de markt in de toekomst kan gedijen, moet crypto terugkeren naar de basis door unieke gedecentraliseerde use cases aan te bieden en uitgroeien tot economisch duurzamere activa.

"Wat dat laatste betreft, was het afgelopen jaar bemoedigend door aan te tonen dat cryptocurrencies economisch duurzame activa kunnen zijn door dividendachtige rendementen te genereren, na de overgang van Ethereum van proof-of-work naar proof-of-stake vorig jaar.

Lees hier Mads' hele artikel (in het Engels): Can institutions save crypto before retail vanishes?

 

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België