Azië: Kansen in een wereld van deglobalisering Azië: Kansen in een wereld van deglobalisering Azië: Kansen in een wereld van deglobalisering

Azië: Kansen in een wereld van deglobalisering

Charu Chanana

Head of FX Strategy

Samenvatting:  Nieuwe allianties en samenwerkingsverbanden buiten China kunnen leiden tot voorspoedige tijden in Azië.


In Azië is het model van afhankelijkheid van China aan het kraken: nieuwe koppelingen in de toeleveringsketen en meer regionale samenwerking tussen Aziatische landen zullen in 2023 de volgende stap naar betere prestaties voor de regio betekenen.

Aandelen uit Azië zijn 2023 met een knal begonnen: de MSCI Asia Pacific Index en de MSCI Emerging Markets Index begonnen in januari aan een stierenmarkt en overtroffen daarmee de Amerikaanse S&P 500. Dit is grotendeels te danken aan beleidswijzigingen in China en een zwakkere Amerikaanse dollar. Het risico dat de wereldeconomie vertraagt en de inflatie langer aanhoudt, kan echter niet worden genegeerd. De vooruitzichten voor de binnenlandse vraag in Azië worden ook op de proef gesteld door de stijging van de rente in 2022. Ondertussen blijven geopolitieke risico's een rol spelen, wat de vooruitzichten vertroebelt. 

Een ander belangrijk punt is dat Azië minder afhankelijk wordt van China, zoals blijkt uit de betere prestaties van de regio in 2022 ondanks de vertraging van China. Als China heropent, zullen we waarschijnlijk nieuwe modellen voor de toeleveringsketen zien en meer regionale samenwerking, waardoor het belang van Azië in de wereldeconomie zal toenemen. 

Source: Bloomberg, Saxo Markets

Nieuwe modellen voor de toeleveringsketen zal relevantie van Azië vergroten

De escalerende handels- en technologieoorlogen tussen de VS en China hebben veel bedrijven ertoe aangezet hun toeleveringsketens te diversifiëren om de risico's van sancties te beperken. De pandemie had al aangetoond dat concentratierisico's moesten worden aangepakt, aangezien de toeleveringsketens voor alles, van industriële basisonderdelen tot medische benodigdheden en zelfs toiletpapier, te afhankelijk waren van China. Ten slotte heeft de inval in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de gasvoorziening in Europa voor veel landen die traditioneel op één lijn liggen met het buitenlands beleid van de VS, een duidelijke agenda opgesteld om na te denken over de flexibiliteit van de toeleveringsketen en te voorkomen dat zij te sterk afhankelijk zijn van Rusland of China, en in plaats daarvan bij bevriende landen in te kopen. 

Japan is bijvoorbeeld niet alleen op zoek naar diversificatie van zijn LNG-leveranciers en probeert zijn kernreactoren weer operationeel te krijgen om op lange termijn een flexibele energievoorziening te garanderen, maar probeert ook zijn afhankelijkheid van China en Rusland voor voedsel te verminderen om het risico te verkleinen dat het land wordt afgesneden. Meer in het algemeen is Japan op oorlogspad, zoals blijkt uit de stijging van de defensie-uitgaven, de nauwere aansluiting bij de VS en de onomwonden veroordeling van de Russische aanvallen op Oekraïne. Dit betekent dat een nieuwe economische en geopolitieke orde in Azië in de maak is.

Winnaars van China+1 

Een groep Aziatische landen komt naar voren als mogelijke winnaars van de deglobalisering en decentralisatie. De investeringen in India zijn versneld, gezien de aantrekkingskracht ervan als consumentenmarkt en de gunstige beleidskoers. Apple is begonnen met de productie van de iPhone14 in India en zal naar verwachting tegen 2025 een aanzienlijk deel van zijn iPhone-productie naar India verplaatsen. Als deze stap succesvol is en Apple de geplande productie kan leveren, zal dat een belangrijke bevestiging zijn van de Indiase productiemogelijkheden. Met het oog op 2023 is de waardering van India reeds aan de hogere kant en zijn er andere, relatief goedkopere markten die meer waarde bieden na de diepe terugval vorig jaar. Dit betekent dat India zijn relevantie opnieuw zal moeten bewijzen door voortdurende economische hervormingen om buitenlandse investeringen aan te trekken. 

Source: World Bank, Bloomberg, Saxo Markets

Vietnam is een andere winnaar van de China+1-strategie, omdat het een groot deel van de productie uit China heeft gehaald. Vietnam biedt tot in 2023 nog steeds een relatieve waarde als leverancier van belangrijke onderdelen voor telecommunicatieapparatuur, elektronische circuits, telefoons, schoenen, kleding en meubilair.

Indonesië  was een andere sterkhouder op de Aziatische markten in 2022, gezien zijn grote blootstelling aan grondstoffen. Aangezien de meeste landen worstelen om de voorziening aan basisenergie te garanderen, zou de vraag naar Indonesische steenkool in 2023 aanhouden. Bovendien zal een hernieuwde focus op groene transformatie de vraag naar nikkel en koper, Indonesiës belangrijkste exportmetalen, blijven opdrijven. Producenten van elektrische voertuigen zoals Tesla willen productiefaciliteiten opzetten in Indonesië, niet alleen om weg te diversifiëren van China, maar ook om de productie dichter bij de grondstoffenbronnen te vestigen en zo de veerkracht van de toeleveringsketen te garanderen. De politieke onzekerheid zal eind 2023 echter een moeilijkheid vormen wanneer de race voor de presidentsverkiezingen van 2024 op gang komt. 

Source: Bloomberg, Saxo Markets

Chip-oorlogen kunnen Zuid-Korea en Taiwan loskoppelen van China

De koude oorlog tussen de VS en China zou dit jaar een strategische wending kunnen nemen, en als we blijvende beperkingen voor de halfgeleidersector zien, zou dat belangrijke spelers in de toeleveringsketen van halfgeleiders, zoals Taiwan, Korea en Japan, kunnen dwingen zich van China los te koppelen. Taiwan heeft onlangs een wet goedgekeurd waardoor lokale halfgeleiderbedrijven een fiscaal voordeel kunnen genieten voor een bedrag van maximum 25 procent van hun Research & Development uitgaven. Dit zou kunnen worden gevolgd door soortgelijke bepalingen van de VS en Europa om makkelijker investeringen aan te trekken. Dat zou een potentiële opwaardering van de halfgeleidersector in 2023 kunnen betekenen.

De eerste reeks winstcijfers in de halfgeleidersector heeft geleid tot sombere resultaten en hoge voorraden die op het sentiment wegen. Maar er is potentieel voor een herstel in de vraag met de heropening van China, een opleving van de auto-industrie en verdere investeringen in de uitbreiding van datacentra. Taiwan kan lijden onder een 'geopolitieke korting', te oordelen naar de waardering van de MSCI Taiwan, die ver onder het vijfjarig gemiddelde ligt ondanks de recente stijging van de aandelen in de regio. Dit staat in contrast met de MSCI Korea, die met de winsten begin 2023 net boven zijn vijfjarig gemiddelde is uitgestegen, hoewel hij nog veel ruimte heeft om de hoogtepunten van 2020 in te halen.

Het potentieel van de ASEAN voor een bevoorrechte geopolitieke positie

Terwijl de wereld worstelt met zijn te grote afhankelijkheid van China in 2023, zal de handel van China met de ASEAN-landen (Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties) in 2023 waarschijnlijk toch verder groeien, wat ruimte schept voor meer groei in de regio. Terwijl de toeleveringsketens zich uit China verplaatsen, moeten veel fabrikanten nog steeds onderdelen voor assemblage uit China halen. En China is een belangrijke buitenlandse investeerder in Zuidoost-Azië, goed voor ongeveer 8 procent van de totale directe buitenlandse investeringen in de regio in 2016-2020, een stijging van 65 procent ten opzichte van 2011-2015. Bovendien heeft China's strategische verschuiving naar productie met een hoge toegevoegde waarde ertoe geleid dat veel productie met een lage toegevoegde waarde is verplaatst naar buurlanden met lagere lonen. China's export naar Vietnam steeg in de periode 2019-2021 met 40 procent, waarbij het voor een groot deel gaat om onderdelen voor Chinese fabrieken in Vietnam, waar de productie op haar beurt voornamelijk voor de export bestemd is. Het herstel van de Chinese vraag zou ook moeten bijdragen tot het herstel van ontwrichte toeleveringsketens en de vraag naar ASEAN-exporten moeten verbeteren. Toerisme zal waarschijnlijk ook toenemen nu Chinese toeristen naar Zuidoost-Azië terugkeren na de heropening van de grens. Kortom, 2023 brengt de perfecte combinatie van positieve punten voor Azië. Op de korte termijn krijgt de regio een boost door de heropening van China. Ondertussen wordt Azië op langere termijn een belangrijk onderdeel van de wereldwijde toeleveringsketens en geniet het een bevoorrechte geopolitieke positie die zowel voor China als de VS van groot belang is.
Note: Philippines and Thailand based on 21 working days as their minimum wage rates are based on daily rates. Also, Philippines wages are for non-agriculture employment. Source: Asia Briefing, Saxo Markets

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo België
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

Saxo België, handelend onder de naam Saxo, is het Belgisch bijkantoor van Saxo Bank A/S. Primair onder toezicht van de DFSA. In België geregistreerd bij NBB en onder toezicht van de FSMA en NBB.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België