Naprawianie zepsutego silnika wzrostu Chin – Prognozy Saxo Banku na I kw. Naprawianie zepsutego silnika wzrostu Chin – Prognozy Saxo Banku na I kw. Naprawianie zepsutego silnika wzrostu Chin – Prognozy Saxo Banku na I kw.

Naprawianie zepsutego silnika wzrostu Chin – Prognozy Saxo Banku na I kw.

Redmond Wong

Główny strateg ds. Chin

Podsumowanie:  Działania Chin na rzecz wzmocnienia gospodarki poprzez jej ponowne otwarcie po opanowaniu pandemii, wsparcie dla sektora nieruchomości, finalizacja walki ze spółkami opartymi na platformach internetowych oraz próby ocieplenia relacji z kluczowymi partnerami handlowymi pozytywnie wpisują się w trend wzrostowy cyklu impulsów kredytowych. Prowadzi to do dalszego wzrostu cen akcji chińskich spółek w I kwartale i stanowi wsparcie dla światowych cen surowców i wzrostu gospodarczego.


Chińska lokomotywa wzrostu jest uszkodzona

Jak już wspominaliśmy w naszych prognozach na III i IV kwartał ubiegłego roku, Chiny są w trakcie transformacji w kierunku nowego paradygmatu rozwoju gospodarczego, odchodząc od pracochłonnego, energochłonnego i zorientowanego na eksport modelu, który był podstawą rozwoju chińskiej gospodarki w poprzednich dekadach, aby skupić się na branżach o wysokiej wartości dodanej, samowystarczalności i szeroko rozumianej potędze narodowej.

Transformacja ta nie jest prosta. Przekształcenie gospodarki z coraz mniejszą liczbą ludności w wieku produkcyjnym oraz z siłą roboczą, która jest w większości niewykwalifikowana i pochodzi z obszarów wiejskich, jest trudnym zadaniem. Dodatkowe utrudnienia to gwałtowny wzrost zmienności światowych cen energii oraz coraz bardziej wrogie otoczenie zewnętrzne ze względu na obawy o łańcuchy dostaw i napięcia geopolityczne. Uderzenie w sektor nieruchomości, w spółki o największej kapitalizacji działające w ramach platform internetowych oraz w potentatów i partykularne interesy stojące za obydwoma sektorami w celu skierowania rozwoju gospodarczego na nową ścieżkę, dążenia do powszechnego dobrobytu i odzyskania władzy gospodarczej, stanowią kolejne wyzwania na drodze do jakiegokolwiek dalszego wzrostu gospodarczego.

W IV kwartale Chiny wpadły w gigantyczną dziurę, jaką było pojawienie się wysoce zakaźnego wariantu omikron wirusa Covid-19, co całkowicie podważyło model walki z pandemią, który dotychczas miał symbolizować wyższość socjalistycznych, chińskich metod rządów. Coraz większe obciążenia fiskalne związane z wprowadzaniem kwarantann i z kosztami dziesiątek miliardów testów PCR oraz ogólne zakłócenia działalności gospodarczej i przychodów ze sprzedaży ziemi doprowadziły lokalne samorządy na skraj fiskalnego klifu. Pierwsze oznaki niezadowolenia pojawiły się w mediach społecznościowych, a w listopadzie ubiegłego roku obywatele na krótko wylegli na ulice.

Priorytet to naprawa motoru gospodarki

W obliczu zatrzymania wzrostu gospodarczego, konieczność naprawy i ponownego uruchomienia motoru gospodarki doprowadziły do szybkiej wolty politycznej. 11 listopada 2022 r. chińskie organy nadzoru sanitarnego złagodziły wytyczne dotyczące krajowych środków walki z pandemią; w grudniu 2022 r. miało miejsce dalsze rozluźnienie restrykcji, a następnie rezygnacja z dynamicznej polityki „zero Covid”. 13 listopada ubiegłego roku Ludowy Bank Chin oraz Komisja Regulacyjna ds. Bankowości i Ubezpieczeń wspólnie wydały 16 zaleceń mających na celu poprawę dostępu prywatnych deweloperów do finansowania, co zapoczątkowało wdrożenie wielu innych dodatkowych rozwiązań politycznych umożliwiających poprawę bilansów spółek z sektora nieruchomości.

Podczas Centralnej Konferencji Gospodarczej Komunistycznej Partii Chin, która odbyła się w dniach 15-16 grudnia 2022 r., chińskie przywództwo wysłało wyraźny sygnał dotyczący przyjęcia pojednawczego stanowiska wobec sektora prywatnego i zobowiązało się do wspierania spółek z branży platform internetowych bez jakichkolwiek uwag na temat zapobiegania chaotycznej ekspansji kapitału, które to działania stanowiły postrach przedsiębiorstw z tej branży od 2020 r.

26 grudnia 2022 r. chińskie władze ogłosiły obniżenie stopnia walki z wirusem Covid-19 do kategorii -B, takiej samej jak w przypadku ptasiej grypy, wirusowego zapalenia wątroby, gruźlicy itp., a także zniesienie restrykcji granicznych począwszy od 8 stycznia 2023 r. W dniu 9 stycznia Guo Shuqing, szef chińskiego organu nadzoru finansowego, poinformował, że kampania mająca na celu kontrolę działalności finansowej 14 spółek o największej kapitalizacji z branży platform internetowych została w zasadzie zakończona.

Krótko mówiąc, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy Chiny wykonały pełny zwrot w zakresie polityki dotyczącej Covid-19, sektora nieruchomości i platform internetowych w związku z koniecznością naprawy gospodarki. Skala i tempo zmian znacznie przekroczyły oczekiwania wielu inwestorów, którzy spodziewali się bardziej stopniowego podejścia i „otwarcia” gospodarki bliżej marca 2023 r. lub jeszcze później.

Kwestia zagrożeń geopolitycznych

Oprócz środków polityki wewnętrznej, w Chinach pojawiają się pierwsze oznaki złagodzenia podejścia wobec Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników w związku z poczuciem eskalującej konfrontacji. Podczas pobytu na Bali w ramach szczytu G20 pod koniec listopada prezydent Chin Xi i prezydent Stanów Zjednoczonych Biden odbyli trzygodzinne spotkanie, podczas którego obaj przywódcy wykazali pewne gesty dobrej woli.

Kolejny świadomy ukłon w kierunku Waszyngtonu pojawił się ze strony nowo mianowanego ministra spraw zagranicznych, Qina Ganga, w postaci artykułu opublikowanego na łamach Washington Post. Qin Gang uruchomił cały swój urok osobisty i z sentymentem wspominał czasy, gdy był ambasadorem w Waszyngtonie, chwaląc Amerykanów jako „otwartych, życzliwych i pracowitych” i podkreślając, że „przyszłość całej planety zależy od zdrowych i stabilnych relacji Chin ze Stanami Zjednoczonymi”.

Następnym posunięciem mającym na celu złagodzenie napięcia międzynarodowego było zaproszenie przez Pekin ministra spraw zagranicznych Australii do złożenia wizyty w grudniu ubiegłego roku. Następnie Chiny złożyły zamówienie na import australijskiego węgla po raz pierwszy od ponad dwóch lat, od kiedy wprowadziły nieoficjalny zakaz importu australijskiego węgla w 2020 r.

Zbieżność cyklu politycznego i kredytowego wzmacnia potencjał przyspieszenia

Te znaczące zmiany w polityce zostały wprowadzone bardzo szybko, w ciągu zaledwie dwóch miesięcy, i wyraźnie wykazały chińską determinację do dostosowania kierunku nowego paradygmatu rozwoju, odchodząc od wzorców z 2020 r., i wyciągnięcia gospodarki z dołka, w którym znalazła się w toku walki z pandemią Covid-19. Uważamy, że dążenie Chin do strukturalnego przekształcenia gospodarki pod kątem nowego paradygmatu gospodarczego pozostaje niezmienione. Ostatnie decyzje polityczne mają na celu naprawę gospodarki, podobnie jak miałoby to miejsce w przypadku cyklicznego spowolnienia. Pomimo krótkoterminowości potencjalnie wpisanej w zmiany polityki, są one zbieżne z ożywieniem cyklu kredytowego w Państwie Środka i mogą mieć dalekosiężne skutki dla chińskiej gospodarki i dla chińskiego rynku akcji.

Impuls kredytowy w Chinach jest wskaźnikiem mierzącym przepływ nowych kredytów jako procent PKB, a jego dwunastomiesięczne tempo zmian ma tendencję do wyprzedzania zwrotu w realnej gospodarce o 10-12 miesięcy. Na wykresie 1 przedstawiono zmianę procentową na indeksie Bloomberg China Credit Impulse w ujęciu rok do roku z jedenastomiesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do indeksu China Manufacturing Purchasing Manager. Impuls kredytowy doszedł do dna i od IV kwartału ubiegłego roku przeszedł w trend wzrostowy, wskazując na ekspansję przez większość 2023 r.

Source: Saxo Markets; Bloomberg LP.

Akcje: przejście od infrastruktury do technologii i konsumpcji w I kwartale

Inwestorzy słusznie pomijają początkową falę uderzeniową infekcji Covid-19 w całym kraju w grudniu i na początku tego roku, przewidując późniejsze ponowne przyspieszenie aktywności gospodarczej i ekspansji kredytowej. Argumenty przemawiające za inwestowaniem w akcje chińskich spółek w I kwartale są silne.

W ubiegłym roku skłanialiśmy się ku ucieczce w obszar infrastruktury ze względu na korzyści płynące z antycyklicznych pozytywnych czynników politycznych, ponieważ rząd chiński sypnął pieniędzmi w tym właśnie kierunku. W 2023 r., gdy chińska gospodarka wkracza w etap cyklicznego wzrostu, uważamy, że cykliczne akcje wzrostowe, w tym spółki związane z technologią i konsumpcją krajową, będą osiągać najlepsze wyniki. Wiodące spółki z branży platform internetowych, takie jak Alibaba, Tencent, JD.COM i Pindoudou, a także spółki z branży konsumpcyjnej, takie jak China Tourism Group Duty Free, CR Beer, Jiumaojiu, Li Ning i wiele innych, mogą oferować interesujące okazje inwestycyjne.

Wpływ na globalne rynki towarowe i wzrost gospodarczy

Przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Chinach może przełożyć się na światowy wzrost cen surowców, w szczególności metali przemysłowych i energii, a także przyczynić się do wzrostu światowej produkcji przemysłowej i PKB. Jak podsumowuje znakomite opracowanie sporządzone przez naukowców z Fed: „to, co dzieje się w Chinach nie pozostaje w Chinach”.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.