Prognoza na III kw. 2022 r.: Uciekający pociąg

Prognoza na III kw. 2022 r.: Uciekający pociąg

Steen Jakobsen
Dyrektor generalny ds. inwestycji

Podsumowanie:  Rynek nie rozumie, że przeszliśmy do nowego paradygmatu gospodarki, inflacji i nadchodzącej reakcji politycznej. Inflacja okaże się uciekającym pociągiem, za którym banki centralne będą mogły tylko gonić, dopóki dynamika inflacji nie doprowadzi do krachu i gwałtownej recesji.

Podsumowanie

Nasze prognozy na III kwartał 2022 r., a tak naprawdę dotyczące bilansu roku, wskazują, iż rynek nie rozumie, że przeszliśmy do nowego paradygmatu gospodarczego, inflacji i nadchodzącej reakcji politycznej. Inflacja okaże się uciekającym pociągiem, za którym banki centralne będą mogły tylko gonić, dopóki dynamika inflacji nie doprowadzi do krachu i gwałtownej recesji. Jednak recesja nie będzie oznaczać powrotu do warunków dezinflacji i spokoju. Jest to spowodowane tym, że inflacja nie zniknie, napędzana przez deglobalizację i niedostatki po stronie podaży wynikające z dziesięcioleci niedoinwestowania świata fizycznego, gdy polityka dążyła do zwiększania lewarowania i coraz większej finansjalizacji gospodarki. Po ponad 40 latach spadków rentowności i coraz silniejszych bodźców politycznych po każdej recesji od początku lat 80. ostatni okres charakteryzował się zerowymi i ujemnymi stopami procentowymi, a co ważniejsze, ujemnymi realnymi stopami, które doprowadziły do ​​ogromnych nietrafionych inwestycji. Teraz wchodzimy w nowy supercykl większej zmienności i wyższego poziomu inflacji w tle. Po odsunięciu polityki pieniężnej na bok dominacja fiskalna oznacza, że inflacja jest tak samo funkcją systemu, jak i jego wadą, ponieważ stanowi jedyną opcję, za pomocą której decydenci mogą delewarować nadmiernie zadłużone gospodarki.

W przypadku akcji stwierdzamy, że w ciągu zaledwie sześciu miesięcy rynek przeszedł jedną z największych zmian nastrojów w ciągu ostatnich 100 lat. Stało się to po tym, jak na rynku zrozumiano, że słynna zasada interwencji Fedu w przypadku gwałtownie spadających cen na rynku została porzucona, gdy Fed w końcu zdał sobie sprawę, że musi skoncentrować się wyłącznie na zaostrzaniu warunków, dopóki nie powstrzyma inflacji. Na bazie naszego scenariusza makro, że strona podażowa gospodarki cierpi na niedoinwestowanie, nowy krajobraz dla akcji powinien faworyzować aktywa materialne, takie jak logistyka, surowce, energia odnawialna, infrastruktura i obronność. Sektor energetyczny jest jedynym mającym pozytywne wyniki sektorem wśród amerykańskich akcji w tym roku, a wraz z jego rosnącym znaczeniem w indeksach giełdowych przewidujemy potencjalny kryzys funduszy ESG (ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego) ze względu na to, że mają niewielką ekspozycję na rynek ropy i gazu. Przygotowaliśmy też artykuł skupiający się na akcjach związanych z surowcami. Wskazujemy te, które oferują ekspozycję na różne surowce i wymieniamy bieżące zagrożenia związane z zieloną transformacją. 

W obliczu tego, że skupiamy się na ryzyku inflacyjnym wynikającym z nienadążaniem świata fizycznego, interesujące jest to, że zgodnie z naszymi prognozami dotyczącymi surowców wiąże się z nimi ryzyko spadków w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Rynek przewiduje bowiem nadchodzącą recesję z powodu zaostrzenia polityki i korekty popytu po silnych wzrostach cen w ostatnim roku. Jednak na dłuższą metę dekady niedoinwestowania mocy produkcyjnych i potrzeba intensywnego dążenia do produkcji metali na potrzeby budowania bardziej neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla przyszłości dają nam przekonanie, że surowce pozostaną w rosnącym supercyklu. 

Jeśli chodzi o rynek walut, oceniamy, że znajdujemy się w silnym cyklu dolara amerykańskiego, ponieważ Fed jest teraz zmuszony do kontynuowania zaostrzania polityki, „aż nie nastąpi przełom”, przy czym dolar prawdopodobnie nie osiągnie szczytu i nie zmieni kierunku, dopóki nie zaczniemy wyraźnie zmierzać do twardego lądowania, nawet jeśli działania innych banków centralnych będą w dużej mierze dorównywać poziomowi zaostrzenia polityki Fedu, a nawet go przekraczać. Euro znajduje się w trudnej sytuacji w związku z próbami zaostrzenia polityki przy jednoczesnym uniknięciu jej rozdrobnienia ze względu na fundamentalne wyzwania unii gospodarczej i walutowej, co omawiamy w artykule na temat Europy i Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Opracowaliśmy również osobny artykuł dotyczący jena japońskiego: Bank Japonii wzmocnił politykę kontroli krzywej dochodowości w związku z utratą kontroli nad bilansem w ramach interwencji broniącej limitów rentowności japońskich obligacji państwowych. Może to potencjalnie oznaczać, że dojdzie do eksplozji zmienności jena, jeśli siły rynkowe i zrealizowana inflacja w Japonii staną się nie do zniesienia w kolejnej części tego roku. 

W europejskiej części naszych prognoz skupiamy się wprost na EBC i euro. W trzecim kwartale EBC ma zapowiedzieć nowe narzędzie, które pozwoli kontrolować spready obligacji państwowych. Być może się to powiedzie, ale co z samym euro? Krótko mówiąc: możliwy jest nowy kryzys strefy euro, jeśli EBC znajdzie się zbyt daleko w tyle za swoimi globalnymi odpowiednikami w zaostrzaniu polityki. Nie musi to jednak mieć całkowicie negatywnego charakteru. Od 2012 roku kryzys na każdym kroku wyzwalał nowe reformy instytucjonalne, które wzmacniały strukturę strefy euro. Druga połowa tego roku będzie kluczowa dla strefy euro. 

Słabość chińskiej gospodarki spowodowana polityką zero-covid była w tym roku czymś odstającym od normy. Zgodnie z naszą prognozą dotyczącą Chin ​​tej zimy i na początku przyszłego roku droga tego kraju będzie prawdopodobnie wyboista, ponieważ najwyraźniej zamierza on powstrzymać wszelkie niekontrolowane przypadki rozprzestrzeniania się wirusa przy jedynie niewielkich środkach równoważących. Mimo to długofalowe perspektywy dla Chin są dobre, gdy uwzględnimy ogromną inicjatywę tego kraju dotyczącą wyprowadzania gospodarki z epoki fabryki świata do nowego paradygmatu „podwójnego obiegu” opartego na sprawności w zakresie zaawansowanych technologii i zwiększonej samodzielności.  

W obszarze kryptowalut zauważamy, że rynek ten znalazł się w tym roku pod silną presją z powodu wyjątkowego zawężenia globalnej płynności, co spowodowało znaczne szkody dla niemal wszystkich ryzykownych aktywów. Pod presją są wszystkie elementy tego rynku: od traderów kryptowalut po związanych z krytpowalutami dostawców usług. Niektórzy twierdzą, że może to służyć pozytywnemu oczyszczeniu branży poprzez usunięcie nadmiernie lewarujących spekulantów i ujawnienie niewiarygodnych oraz niemożliwych do utrzymania usług kryptowalutowych. Na otwarciu trzeciego kwartału kryptowaluty trwają w zawieszeniu w oczekiwaniu na zmiany w ogólnych nastrojach makroekonomicznych oraz regulacjach i na przełom w przyjęciu technologii kryptowalutowych przez instytucje. 

Wreszcie w naszych prognozach przedstawiamy podsumowanie długoterminowej prognozy technicznej dla kluczowych aktywów, w szczególności dla dłuższej rentowności obligacji skarbowych USA i indeksu Nasdaq-100 po tym, jak amerykańskie rynki akcji weszły w bessę w drugim kwartale, a także indeksu USD i ropy Brent.

Poznaj produkty Saxo Banku

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.