Psychologia inwestowania oraz finanse behawioralne - dlaczego mają znaczenie  Psychologia inwestowania oraz finanse behawioralne - dlaczego mają znaczenie  Psychologia inwestowania oraz finanse behawioralne - dlaczego mają znaczenie

Psychologia inwestowania oraz finanse behawioralne - dlaczego mają znaczenie

Mind Over Money key principles

Saxo Group

Podsumowanie:  Emocje związane z giełdą mogą być obezwładniające, dlatego zapoznanie się z psychologią inwestowania i finansami behawioralnymi pomoże zrozumieć własne impulsy i nad nimi zapanować. Pozwoli Ci to inwestować z jaśniejszym umysłem.


„Głównym problemem inwestora — a nawet jego największym wrogiem — jest prawdopodobnie on sam” — stwierdził Benjamin Graham, brytyjsko-amerykański ekonomista.

Inwestowanie może wywoływać wiele emocji, bez względu na to, czy jesteś doświadczonym, czy też dopiero początkującym inwestorem. Strach, niepokój i stres związany z pieniędzmi mogą przytłaczać nawet najspokojniejsze osoby, szczególnie gdy na rynkach królują spadki.  

Jak więc inwestować, nie pozwalając emocjom zaciemniać osądu? Jak wyciszyć cały ten zgiełk ze świata, który wydaje się nieustannie trwać w kryzysie, i działać rozsądnie— aby osiągnąć cele finansowe?  

Oczywiście nie ma czegoś takiego jak najlepsza strategia. Co jednak jeśli nauka zarządzania emocjami może pomóc Ci stać się odnoszącym sukcesy inwestorem lub traderem?  

Co to są finanse behawioralne?

Badania nad psychologicznymi aspektami inwestowania i handlu są często określane jako finanse behawioralne lub psychologia inwestowania. Co to jednak dokładnie oznacza? I dlaczego warto się tym zainteresować?  

Finanse behawioralne to nauka o tym, jak i dlaczego ludzie podejmują decyzje finansowe (zarówno te nieracjonalne, jak i racjonalne). Ten kierunek akademicki powstał z nadzieją, że jeśli zrozumiemy, dlaczego podejmujemy decyzje wbrew naszym własnym interesom, być może następnym razem dokonamy lepszych wyborów. 

Psychologia inwestowania odnosi się do stanu emocjonalnego i psychicznego inwestora podczas dokonywania inwestycji na giełdzie lub wchodzenia na platformę inwestycyjną i jej opuszczania. Mimo że każdy inwestor jest inny, głównymi katalizatorami emocjonalnymi związanymi z psychologią inwestowania są chęć zysku, strach i żal. Ponadto pozytywne emocje, takie jak pewność siebie i duma, mogą wpływać na to, czy inwestor osiąga zysk, czy duże straty. 

Kluczowe emocje

Na przykład chęć zysku może zakłócić ocenę sytuacji i rozsądek. To pragnienie bogactwa może prowadzić do nieracjonalnych inwestycji, czyli takich o wysokim ryzyku lub zakupu akcji bez przeprowadzania odpowiedniej analizy fundamentalnej i technicznej.  

Podobnie strach jest potężną emocją, która może spowodować, że zbyt wcześnie opuścisz rynek. Inwestorzy mogą również stronić od podejmowania ryzyka z obawy przed stratą. Strach może czasami przerodzić się w panikę prowadzącą do podejmowania nerwowych, impulsywnych i nieracjonalnych decyzji. 

Pozytywne emocje, takie jak pewność siebie, również mogą mieć negatywne konsekwencje, gdy są ekstremalne lub nie są zrównoważone. Jedną z przykładowych koncepcji w finansach behawioralnych jest autoatrybucja. Autoatrybucja to tendencja inwestora do podejmowania decyzji w oparciu o zbytnią pewność siebie lub zbytnią pewność co do konkretnego rynku, co może prowadzić do dużych strat, jeśli inwestorzy czekają zbyt długo, myśląc, że rynek powróci. 

Poznaj siebie

Ważną częścią zarządzania emocjami podczas inwestowania jest zrozumienie własnych procesów myślowych w sytuacji, gdy akcje stają się niestabilne. Gdy już zrozumiesz, dlaczego odczuwasz to, co odczuwasz, zalecamy zapoznanie się z kilkoma strategiami ułatwiającymi radzenie sobie z tymi emocjami w celu uniknięcia impulsywnych reakcji przy następnej dużej zmienności na rynku.  

Niezależnie od tego, czy masz skłonność do niepokoju, paraliżu decyzyjnego, strachu, czy nawet nadmiernej pewności siebie, nasza seria "Mind Over Money" została opracowana, aby pomóc Ci (bardziej) świadomie poruszać się po rynkach w tych bezprecedensowych czasach.

Najnowsze informacje z rynków


Mind Over Money key principles

Paraliż decyzyjny. Czym jest i jak go uniknąć?


Mind Over Money key principles

Co musisz wiedzieć: 4 Błędy inwestycyjne


Mind Over Money key principles

Jak ustalić własne nastawienie emocjonalne


Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.