Zegar (znowu) tyka dla Włoch - 5 scenariuszy Zegar (znowu) tyka dla Włoch - 5 scenariuszy Zegar (znowu) tyka dla Włoch - 5 scenariuszy

Zegar (znowu) tyka dla Włoch - 5 scenariuszy

Macro
Christopher Dembik

Dyrektor ds. analiz makroekonomicznych

Podsumowanie:  Od 1945 r. na czele Włoch stało aż 69 rządów, zmieniających się średnio co 1,11 roku. To prawdziwy europejski rekord. Dzisiaj premier Mario Draghi poinformuje parlament, czy poda się do dymisji. Oznaczałoby to konieczność przeprowadzenia przyspieszonych wyborów w terminie 70 dni - najprawdopodobniej we wrześniu. Decyzja ta nie jest jednak bynajmniej pewna. Należy pamiętać, że przewidywanie wyniku włoskiego kryzysu rządowego nigdy nie było proste.


Podsumowanie: Od 1945 r. na czele Włoch stało aż 69 rządów, zmieniających się średnio co 1,11 roku. To prawdziwy europejski rekord. Dzisiaj premier Mario Draghi poinformuje parlament, czy poda się do dymisji. Oznaczałoby to konieczność przeprowadzenia przyspieszonych wyborów w terminie 70 dni - najprawdopodobniej we wrześniu. Decyzja ta nie jest jednak bynajmniej pewna. Należy pamiętać, że przewidywanie wyniku włoskiego kryzysu rządowego nigdy nie było proste.

Istnieje co najmniej pięć możliwych scenariuszy:

1 - Draghi pozostaje na stanowisku z niezmienioną większością. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne, ponieważ oznaczałoby to znaczący zwrot Ruchu Pięciu Gwiazd pod przewodnictwem Giuseppe Conte - największej partii politycznej w ramach koalicji (104 z 630 łącznych członków Izby Deputowanych i 61 z 315 ogólnej liczby senatorów). Partia ta wywołała obecny kryzys odmawiając poparcia rządu Draghiego w kluczowym głosowaniu;

2 - Draghiemu udaje się ustanowić nowy rząd ze zmienioną większością. Jest to jednak trudne zadanie, ponieważ nie ma realnej alternatywy dla Ruchu Pięciu Gwiazd;

3 - Draghi żąda nieodwołalnych dymisji bez poddawania tego pod głosowanie w parlamencie. Na tym etapie jest to mało prawdopodobne;

4 - Pod presją prezydenta Włoch Sergio Mattarelli i kilku partii politycznych (m.in. ugrupowania Italia Viva Matteo Renziego) Draghi zgadza się nieco dłużej pozostać na stanowisku, aby uniknąć kryzysu politycznego. Staje na czele technokratycznego rządu do czasu wyborów powszechnych w 2023 r. (rząd „dozorujący”). Mogłoby to stanowić kompromisowe rozwiązanie dla włoskiej klasy politycznej i z pewnością byłby to najlepszy scenariusz dla strefy euro, aby uniknąć zamieszania w okresie urlopowym;

5 - Draghiemu nie udaje się utworzyć nowego rządu lub odmawia on kierowania rządem przejściowym i tymczasowym do czasu kolejnych wyborów. W terminie 70 dni (prawdopodobnie we wrześniu) odbywają się wybory przyspieszone. Najnowsze sondaże wskazują, że Ruch Pięciu Gwiazd zostałby zmiażdżony i uzyskałby poparcie poniżej 12%. Głównym wygranym byłaby partia Giorgii Meloni - Bracia Włosi. W ostatnich wyborach powszechnych w 2018 r. uzyskała zaledwie 4,8% głosów (37 deputowanych i 21 senatorów w obecnej kadencji). Obecnie jest to najpopularniejsza partia polityczna w kraju z poparciem wynoszącym około 22,5%. Jeżeli jej członkowie będą trzymać się razem, Włochami mogłaby rządzić centroprawicowa koalicja pod przewodnictwem Meloni. Byłaby to bardzo zła wiadomość dla strefy euro w najgorszym możliwym momencie w historii (niższy wzrost gospodarczy w przyszłości, ryzyko fragmentacji na rynkach finansowych, niskie obroty na rynkach i ryzyko kryzysu energetycznego nadchodzącej zimy).  Zacieśnienie polityki pieniężnej już teraz wywiera dużą presję na system finansowy: płynność się pogarsza, a zmienność, ograniczenia animatorów rynku oraz nieudane rozliczenia są rekordowo wysokie. Jeżeli dodamy do tego tradycyjny włoski kryzys polityczny, otrzymamy najgorszy wakacyjny koktajl w historii. Bez względu na to, czy tak się stanie, należy się spodziewać szybszego wzrostu rentowności włoskich obligacji. Nie oznacza to jednak, że Europejski Bank Centralny (EBC) automatycznie podejmie interwencję. Przede wszystkim istnieje problem z terminem w kontekście pewnych kwestii technicznych. W czwartek EBC prawdopodobnie wspomni o przeciwdziałaniu fragmentacji, jednak jego narzędzie jako takie raczej nie jest jeszcze gotowe. Bank centralny będzie do września de facto grał na zwłokę. Ponadto EBC prawdopodobnie i tak nie podejmie interwencji, ponieważ wzrost spreadów przede wszystkim jest wynikiem niepewności politycznej, nie zaś „nieuzasadnionego” zacieśniania polityki.

Naszym zdaniem nie ma żadnej pewności co do tego, że wybory uzupełniające się odbędą. Przewidywanie wyniku włoskiego kryzysu rządowego nigdy nie było proste. Należy podchodzić do tego z pokorą. W większości przypadków nasze prognozy okazują się błędne. Na początku tego roku prezydent Mattarella nie chciał kandydować na nową kadencję. Analitycy rynkowi (w tym ja) spodziewali się nowego kryzysu politycznego. Ostatecznie udało się go przekonać do pozostania na stanowisku po tym, jak nie udało się znaleźć następcy. Tym razem z pewnością mogłoby być podobnie. Draghi mógłby pozostać na stanowisku nieco dłużej, aby uniknąć chaosu (scenariusz nr 4). Pewne jest natomiast to, że projekt jedności narodowej Draghiego upadł. Niestabilność polityczna nadal jest normą we Włoszech.

Wykres: Spread włoskich i niemieckich obligacji skarbowych znacznie wzrósł od czasu zwrotu stanowiska EBC w lutym, kiedy bank centralny przyznał, że inflacja nie jest przejściowa i wymaga zmiany polityki (zacieśnienia). Jednak obecny spread jest nadal znacznie niższy niż na początku pandemii Covid. Kiedy prezes EBC Christine Lagarde zaznaczyła, że bank centralny „nie istnieje po to, aby domykać spready”, spread obligacji skarbowych Włoch i Niemiec sięgnął 266 punktów bazowych. Różnica ta oscyluje obecnie w okolicach 200 punktów bazowych. Nie jest to jeszcze strefa ryzyka. Jednak zdecydowanie zbliżamy się do niej.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.