Przygotuj się na ryzyko Przygotuj się na ryzyko Przygotuj się na ryzyko

Przygotuj się na ryzyko

Investing
Saxo

Defensywny, agresywny — jaki jest Twój profil ryzyka?

Tworzenie portfela inwestycyjnego polega na zarządzaniu ryzykiem i zyskiem — a znalezienie właściwej równowagi między nimi jest jednym z najważniejszych kroków, jakie podejmiesz na swojej inwestycyjnej drodze. 

Pamiętaj, że każda inwestycja niesie ze sobą pewne ryzyko, niezależnie od tego, czy są to dynamicznie zmieniające się akcje, czy też aktywa postrzegane jako „bezpieczne przystanie”, np. złoto. Tak więc tworzenie portfela nie polega na całkowitym unikaniu ryzyka, ponieważ nie jest to możliwe. Można jednak zrozumieć, czym jest ryzyko, i odpowiednio nim zarządzać — zbudować taki portfel, który będzie odpowiadał osobistym preferencjom w zakresie ryzyka.

Gra w defensywie

Twoja skłonność do ryzyka mówi wiele o tym, jakim typem inwestora jesteś. Jeśli wahania rynku Cię przerażają i czujesz niepokój na myśl o możliwości utraty kapitału, prawdopodobnie jesteś inwestorem defensywnym. W takim przypadku w Twoim portfelu powinny znaleźć się obligacje, z mniejszym udziałem akcji i nietradycyjnych inwestycji.

Z perspektywy czasu bardziej ostrożny portfel zazwyczaj nie przyniesie tak dużych zysków, ale będzie oferował stabilny, długoterminowy wzrost przy mniejszym ryzyku.

Większe ryzyko, większe zyski

Jeśli natomiast masz ochotę na większe zyski i jesteś w stanie zaakceptować po drodze kilka wzlotów i upadków, jesteś typem agresywnego inwestora. W Twoim portfelu powinno znaleźć się więcej akcji, możesz nawet wypróbować zagraniczne aktywa, ropę naftową oraz inne inwestycje alternatywne.

Dlaczego warto zaakceptować większe ryzyko? To proste — dla większych korzyści. Z czasem agresywny portfel może przynieść większe zyski. Musisz tylko mieć pewność, że jesteś w stanie zaakceptować ryzyko.

Tysiące wiadomości

Tworzenie portfela nie odbywa się w próżni — ryzyko jest zawsze obecne. Wszystko — od światowych nagłówków gazet po najświeższe wiadomości biznesowe — może poruszać rynkami finansowymi z zawrotną prędkością i mieć wpływ na Twoje inwestycje.

Inwestorzy defensywni są najlepiej przygotowani na takie ryzyko, ponieważ aktywa takie jak obligacje państwowe, złoto lub waluty z poza twojego głównego rynku tworzą „bezpieczną przestrzeń” dla Twoich pieniędzy.

Profile odwagi

Inwestorzy agresywni są zawsze narażeni na ryzyko, czy to związane ze światowymi wydarzeniami, czy też z czymś tak prostym, jak obniżenie przez analityka ratingu ulubionej akcji.

Jednak w pogoni za okazjami nie zapomnij zastosować się do podręcznika inwestora defensywnego i zdywersyfikuj swój portfel o bezpieczne aktywa, aby zabezpieczyć bardziej ryzykowne pozycje.

Bez względu na to, jakim typem inwestora jesteś, nauka zarządzania ryzykiem jest kluczem do stworzenia własnego portfela — niezależnie od tego, czy Twoim celem jest ochrona kapitału, maksymalizacja zysków czy cokolwiek pomiędzy.

Więcej informacji na temat zarządzania ryzykiem i inwestowania znajdziesz w tym webinarze Saxo.


Poznaj nasze rozwiązania inwestycyjne

Łatwe rozproszenie ryzyka

Dzięki naszej ofercie ponad 3000 funduszy ETF (Exchange Traded Funds) możesz łatwo rozłożyć swoje ryzyko na akcje, obligacje i surowce na całym świecie, takie jak ropa naftowa i złoto.

Poznaj fundusze ETF

 

Portfele dla każdego profilu ryzyka 

Od defensywnego do agresywnego — w ofercie portfeli zarządzanych SaxoSelect znajdzie się taki, który pasuje do Twojego profilu ryzyka. Wszystkie portfele są dostępne do natychmiastowego inwestowania bezpośrednio z poziomu naszej platformy.

Odkryj usługę SaxoSelect

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.