Gjør deg klar til å ta risiko Gjør deg klar til å ta risiko Gjør deg klar til å ta risiko

Gjør deg klar til å ta risiko

Investing
Saxo

Defensiv eller offensiv – hva er risikoprofilen din?

Å bygge en portefølje handler om å styre risiko og gevinst – og det å finne den rette balansen mellom de to, er noe av det viktigste du gjør som investor. 

Husk at alle investeringer innebærer en viss risiko, enten det er en volatil aksje eller en «trygg havn»-aktivaklasse som gull. Så det å bygge en portefølje handler ikke om å eliminere all risiko. Det lar seg ikke gjøre. Men du kan forstå og styre risikoen – og bygge en portefølje som samsvarer med risikoviljen din.

Defensivt spill

Risikoappetitten din sier mye om hvilken type investor du er. Hvis markedssvingninger gjør deg urolig og du ikke er komfortabel med muligheten for å tape penger, er du sannsynligvis en defensiv investor. Hvis dette høres ut som deg, kan obligasjoner være det mest fornuftige valget, med mindre deler av porteføljen i aksjer og utradisjonelle investeringer.

Over tid vil ikke en mer forsiktig portefølje gi like høy avkastning, men du får stabil langsiktig vekst – uten hodepinen ved å ta større risiko.

Større risiko, større avkastning

Hvis du ønsker å hente større gevinster i markedet og tåler noen oppturer og nedturer underveis, er du av den offensive investortypen. For deg føles det riktig å ha en større andel aksjer i porteføljen, og gjerne spe på med utenlandske aksjer, råvarer eller andre alternative investeringer.

Hvorfor skal du ta mer risiko? Svaret er enkelt: mer gevinst. Over tid kan en offensiv portefølje gi høyere avkastning. Bare vær sikker på at du har appetitt og mage for det.

Markedet sover aldri

Porteføljer bygges ikke i et vakuum – risikoen er alltid til stede. Alt fra internasjonale hendelser til økonomiske rapporter kan sette finansmarkedene i bevegelse med svimlende hastighet. Ofte med ringvirkninger for investeringene dine.

Hvis du er en defensiv investor, vil du være best beskyttet mot uforutsette hendelser, med aktivaklasser som statsobligasjoner, gull eller fremmedvaluta, som skaper et «trygt sted» for pengene dine.

Fryktløse profiler

Offensive investorer står alltid overfor risiko, enten det er nyhetsoverskrifter eller noe så enkelt som en analytikers nedgradering av favorittaksjen din.

Men mens du uforvarende jakter på muligheter, bør du ikke glemme å diversifisere porteføljen din med noen tryggere aktivaklasser for å skape litt motvekt til de mer risikofylte veddemålene. 

Uansett hvilken type investor du er, er det å lære seg risikostyring nøkkelen til å bygge en portefølje – enten du vil beskytte kapitalen din, maksimere avkastningen eller noe i mellom.

Du kan lære mer om risikostyring og investering i dette Saxo-webinaret.


Utforsk investeringsløsningene våre

Spre risikoen på en enkel måte

Med vårt utvalg på mer enn 3000 børshandlede fond (ETF-er) kan du enkelt spre risikoen over globale aksjer, obligasjoner og råvarer som olje og gull.

Utforsk ETF-er

 

Porteføljer for enhver risikoprofil 

Du finner SaxoSelect-forvaltede porteføljer som passer til risikoprofilen din – fra defensive og offensive. Samtlige av dem er tilgjengelige for øyeblikkelig handel via plattformen vår.

Oppdag SaxoSelect

Latest Market Insights


Ansvarsfraskrivelse

Alle selskapene i Saxo Bank Group tilbyr bare teknisk utførelse (execution-only) samt tilgang til analyseinnhold som folk kan se og/eller bruke på eller via nettstedet. Dette innholdet endrer eller utvider ikke tjenesten som leveres, som bare omfatter teknisk utførelse. Slik tilgang og bruk er til enhver tid underlagt (i) vilkårene for bruk; (ii) fullstendig ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarselen; (iv) engasjementsreglene og (v) merknader som gjelder Saxo News & Research og/eller dets innhold i tillegg til (hvor relevant) vilkårene for bruk av linker som gir tilgang til Saxo News & Research, på nettsteder til medlemmer av Saxo Bank Group. Slikt innhold er derfor kun gitt i informasjonsøyemed. For å være konkret er ingen råd ment å bli gitt og skal ikke anses for å være gitt, ei heller støttet, av noen selskapet i Saxo Bank Group. De skal heller ikke tolkes som en oppfordring til å tegne, selge eller kjøpe noe finansielt instrument. All handel eller investeringer du foretar må være i henhold til din egen uoppfordrede og informerte selvstyrte beslutning. Ingen Saxo Bank Group-selskaper kan holdes til ansvar for tap du måtte bli påført som følge av investeringsbeslutninger tatt på grunnlag av informasjon som er tilgjengelig på Saxo News & Research eller som følge av bruk av Saxo News & Research. Ordrer gitt og handler utført anses å være ment som gitt eller utført for kundens konto i Saxo Bank Group-selskapet som opererer i jurisdiksjonen der kunden er bosatt og/eller som kunden åpnet og har handelskontoen sin hos. Saxo News & Research inneholder ikke (og skal ikke tolkes som at det inneholder) råd angående økonomi, investering, skatt eller handel eller andre typer råd, tilbud eller anbefalinger fra Saxo Bank Group og skal ikke tolkes som en oversikt over våre handelspriser eller som et tilbud om eller oppfordring til tegning, salg eller kjøp i noe finansielt instrument. I den grad noe innhold tolkes som investeringsanalyse, må du merke deg og akseptere at innholdet ikke er utarbeidet i samsvar med lovkrav som er utformet for å fremme uavhengigheten til investeringsanalyse, og innholdet må derfor betraktes som markedsføringskommunikasjon i henhold til relevante lover.

Vennligst les ansvarsfraskrivelsene våre:
Varsel om ikke-uavhengig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fullstendig ansvarsfraskrivelse. (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fullstendig ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.