Pripravte sa na riziko Pripravte sa na riziko Pripravte sa na riziko

Pripravte sa na riziko

Investing
Saxo

Defenzívny, agresívny – aký je váš rizikový profil?

Vytvorenie portfólia je o riadení rizika a odmeny – a nájdenie správnej rovnováhy medzi nimi je jedným z najdôležitejších krokov, ktoré podniknete na svojej investičnej ceste. 

Pamätajte si, že každá investícia so sebou nesie určité riziko, či už ide o nestále akcie alebo spoľahlivé aktíva ako zlato. Vytvorenie portfólia teda neznamená, že sa úplne vyhnete riziku – to sa nedá. No môžete mu rozumieť a riadiť ho a vytvoriť si portfólio, ktoré zodpovedá vašej ochote riziko znášať.

Obranná hra

Vaša ochota riskovať hovorí veľa o tom, aký typ investora ste. Ak vás výkyvy na trhu znervózňujú a nechcete myslieť na možné straty kapitálu, pravdepodobne patríte k defenzívnym investorom. Ak to znie ako vy, ako hlavné jedlo odporúčame investovanie do dlhopisov s prílohou z akcií a netradičných investícií.

Opatrnejšie portfólio v priebehu času síce nemá vysoký výnos, ale budete mať stabilný dlhodobý rast, bez bolestí hlavy z väčšieho rizika.

Viac rizika, viac výnosov

Na druhej strane, ak chcete získať z trhu viac a máte odvahu znášať na tejto ceste vzostupy a pády, budete patriť medzi agresívnych investorov. Vám odporúčame ako hlavné jedlo viac akcií s dezertom zo zahraničných akcií, ropy alebo iných alternatívnych investícií.

Prečo si naložiť viac rizika? Jednoducho pretože môžete získať väčšiu odmenu. V priebehu času môže agresívne portfólio priniesť vyššie výnosy. Len musíte vedieť isto, že na také riziko máte chuť.

Titulkov za dvadsať kilo

Portfólio sa nebuduje vo vákuu – riziko je tu vždy. Čokoľvek od svetových titulkov až po najnovšie obchodné správy môže pohnúť finančnými trhmi závratnou rýchlosťou a znamenať pre vaše investície reťazovú reakciu.

Ak patríte medzi defenzívnych investorov, budete na tieto riziká najlepšie pripravení s aktívami ako štátne dlhopisy, zlato alebo cudzie meny, ktoré sú ďaleko od vášho hlavného trhu a predstavujú pre vaše peniaze bezpečné teritórium.

Profily pre odvahu

Agresívni investori vždy čelia riziku, či už prichádza vo forme svetového titulku alebo obyčajného analytického zníženia ratingu vašich obľúbených akcií.

No aj keď neohrozene naháňate príležitosti, nezabudnite sa naučiť niečo od defenzívnych investorov a diverzifikovať svoje portfólio niektorými spoľahlivými aktívami, aby vyvažovali vaše odvážnejšie rozhodnutia. 

Nech ste akýkoľvek typ investora, naučiť sa riadiť riziko je kľúčom k vytvoreniu vášho portfólia – či už chcete, aby váš kapitál zachovávalo, maximalizovalo výnosy alebo čokoľvek medzi tým.

Viac o riadení rizík a investovaní sa môžete dozvedieť na tomto webinári Saxo.


Preskúmajte naše investičné riešenia

Jednoducho rozložte svoje riziko

S našou ponukou vyše 3 000 fondov obchodovaných na burze (ETF) môžete svoje riziko ľahko rozložiť medzi globálne akcie, dlhopisy a komodity, ako je ropa a zlato.

Objavte ETF

 

Portfóliá pre každý rizikový profil 

Od defenzívnych až po agresívne, vyberte si riadené portfólio SaxoSelect, ktoré zodpovedá vášmu rizikovému profilu. Všetky sú k dispozícii pre okamžité investovanie priamo na našej platforme.

Objavte SaxoSelect

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.