O skupine Saxo

Skupina Saxo je špičkovou spoločnosťou v investičných bankových službách a technológiách, ktorá má za sebou viac ako dve desaťročia rastu a úspechov. 

Popri tom, ako Saxo pomáhalo zavádzať revolučné prvky, ktoré znova a znova posúvali odvetvie, vždy mu dodávala energiu rovnaká idea, ako nás posúva vpred i dnes. Saxo sa snaží umožňovať multi-asset investovanie a obchodovanie poskytovaním prístupu ku globálnym finančným trhom, najmodernejším technológiám a špičkovým odborným znalostiam.

Kto sme – skupina Saxo

Skupina Saxo je globálna banka pre online investície, ktorá je regulovaná v EÚ. Má sídlo v Kodani a pôsobí vo finančných centrách na celom svete, okrem iných v Londýne, Singapure, Paríži, Zurichu, Dubaji a Tokiu.

Saxo umožňuje obchodovať a investovať súkromným a inštitucionálnym klientom. Poskytujeme prístup na globálne trhy a širokú škálu tried aktív a obchodovateľných nástrojov. Všetko je zjednotené v našich robustných a intuitívnych obchodných platformách, ktoré zahŕňajú všetko od prispôsobených zoznamov sledovaní po prispôsobené grafy, filtre správ a nástroje na riadenie rizika.

Saxo vstúpilo na trh v roku 1992 a stalo sa jednou z najrenomovanejších inštitúcií v online obchodované a investovaní v Dánsku. Naším cieľom je vyššia úroveň služieb, širšia ponuka, lepšie technológie a konkurencieschopné ceny. Aj naďalej budeme poskytovať všetko, čo ste si zvykli očakávať od inštitúcie pre online obchodovanie – a ešte viac.

Sídlo skupiny Saxo sa nachádza v dánskej Kodani. 

Saxo spája základňu svojich inštitucionálnych a súkromných klientov a našu najmodernejšiu finančnú technológiu. Z tohto základu vytvárame nástroje pre úspech našich klientov, ktoré nie sú obmedzené časom, miestom, trhom alebo triedou aktív. 

4

Stručný prehľad

  • Založená v roku 1992.
  • 1 559 zamestnancov v 18 krajinách.
  • 30 000 finančných nástrojov k dispozícii na našich platformách. 
  • Viac ako 50 ocenení v odvetví pre naše obchodné platformy.
  • 27,7 milióna obchodov vykonaných klientmi v roku 2015 v 180 krajinách.

Prevziať informačný prehľad
Zobraziť informačný prehľad skupiny Saxo

Vyhlásenie spoločnosti skupiny Saxo

Ako licencovaná a regulovaná dánska banka skupina Saxo dodržiava odporúčania od Dánskej asociácie bankárov. Kliknite na odkaz nižšie, aby ste si prečítali, ako Saxo plní tieto odporúčania.

Vyhlásenie spoločnosti skupiny Saxo

Ocenená obchodná platforma

Ocenenia

Platformy na obchodovanie a investovanie Saxo poskytli slobodu obchodovať obchodníkom a investorom na celom svete. Táto platforma pravidelne získava najvyššie ocenenia v rámci svojho odvetvia. Je vytvorená tak, aby vám poskytla funkcie, rýchlosť a výkon, ktorý potrebujete.

Pozrite si všetky ocenenia

Licencia a právne informácie

Saxo Bank A/S je plne licencovaná európska banka, nad ktorou dohliada dánsky úrad FSA. Na Saxo Bank A/S sa vzťahujú prísne požiadavky na finančné vykazovanie vyplývajúce zo smerníc EÚ a zvláštnych nariadení týkajúcich sa jednania s klientami.

Európska smernica o investíciách bola zavedená v roku 1996 a 2. mája tohto roku sa Saxo Bank A/S (vtedy nazvaná Midas) stala prvým maklérom v Dánsku, ktorý získal schválenie podľa tejto smernice. V júni 2001 dánsky Úrad pre finančný dohľad schválil pridelenie bankovej licencie a spoločnosť sa oficiálne stala Saxo Bank A/S.

Pozrite si všetky právne informácie

Váš prehliadať nedokáže túto webovú stránku správne zobraziť.

Naša webová stránka je optimalizovaná pre prehliadače na operačnom systéme iOS 9.x a IE 10 alebo vyššom. Ak používate starší systém alebo prehliadač, stránka sa nemusí zobrazovať správne. Pre lepší výsledok, rosím, aktualizuje svoj prehliadač alebo systém.