O skupine Saxo

Skupina Saxo je špičkovou spoločnosťou v investičných bankových službách a technológiách, ktorá má za sebou viac ako dve desaťročia rastu a úspechov.

Popri tom, ako Saxo pomáhalo zavádzať revolučné prvky, ktoré znova a znova posúvali odvetvie, vždy mu dodávala energiu rovnaká idea, ako nás posúva vpred i dnes. Saxo sa snaží umožňovať multi-asset investovanie a obchodovanie poskytovaním prístupu ku globálnym finančným trhom, najmodernejším technológiám a špičkovým odborným znalostiam.

Skupina Saxo je globálna banka pre online investície, ktorá je regulovaná v EÚ. Má sídlo v Kodani a pôsobí vo finančných centrách na celom svete, okrem iných v Londýne, Singapure, Paríži, Zurichu, Dubaji a Tokiu.

Saxo umožňuje obchodovať a investovať súkromným a inštitucionálnym klientom. Poskytujeme prístup na globálne trhy a širokú škálu tried aktív a obchodovateľných nástrojov. Všetko je zjednotené v našich robustných a intuitívnych obchodných platformách, ktoré zahŕňajú všetko od prispôsobených zoznamov sledovaní po prispôsobené grafy, filtre správ a nástroje na riadenie rizika.

Saxo vstúpilo na trh v roku 1992 a stalo sa jednou z najrenomovanejších inštitúcií v online obchodované a investovaní v Dánsku. Naším cieľom je vyššia úroveň služieb, širšia ponuka, lepšie technológie a konkurencieschopné ceny. Aj naďalej budeme poskytovať všetko, čo ste si zvykli očakávať od inštitúcie pre online obchodovanie – a ešte viac.

Sídlo skupiny Saxo sa nachádza v dánskej Kodani.

Saxo spája základňu svojich inštitucionálnych a súkromných klientov a našu najmodernejšiu finančnú technológiu. Z tohto základu vytvárame nástroje pre úspech našich klientov, ktoré nie sú obmedzené časom, miestom, trhom alebo triedou aktív.

Zobraziť informačný prehľad skupiny Saxo

Spoločnosť Saxo je mimoriadne hrdá na to, že sa mohla podieľať na príprave návrhu a posudzovaní tejto dôležitej a bezprecedentnej celosektorovej iniciatívy ako člen Spoločného stáleho výboru pro devízy Anglickej národnej banky (Bank of England).


Vítame Globálny kódex správania v devízovej oblasti ako kľúčovú zložku posilňujúcu integritu devízového odvetvia a môžeme potvrdiť, že sme prijali príslušné opatrenia za účelom dosiahnutia zhody našej činnosti so zásadami kódexu.

Prehlásenie o záväznom dodržiavaní Globálneho kódexu správania v devízovej oblasti zo strany spoločnosti Saxo viď tu.

Viac informácií o Globálnom kódexe správania v devízovej oblasti (vrátane samotného kódexu) nájdete tu.

Aby sme dali ešte jasnejšie najavo, že naším cieľom sú poctivé výsledky pre klientov a že usilujeme o maximálnu otvorenosť a transparentnosť, a aby sme verejnosti ponúkli presnejšiu predstavu o našom jedinečnom obchodnom modeli, rozhodli sme sa zverejniť rozšírené informácie. Rozšírené informácie poskytujú bližšie vysvetlenie pojmov motivácia makléra, stabilita makléra, finančná páka klienta a výkonnosť dokazujúca absolútny súlad záujmov spoločnosti Saxo Bank a záujmov jej klientov.

Celý text rozšírených informácií nájdete tu.

Ako licencovaná a regulovaná dánska banka skupina Saxo dodržiava odporúčania od Dánskej asociácie bankárov. Kliknite na odkaz nižšie, aby ste si prečítali, ako Saxo plní tieto odporúčania.

Vyhlásenie spoločnosti skupiny Saxo

Ocenenia

Platformy na obchodovanie a investovanie Saxo poskytli slobodu obchodovať obchodníkom a investorom na celom svete. Táto platforma pravidelne získava najvyššie ocenenia v rámci svojho odvetvia. Je vytvorená tak, aby vám poskytla funkcie, rýchlosť a výkon, ktorý potrebujete.

Pozrite si všetky ocenenia

Saxo Bank A/S je plne licencovaná európska banka, nad ktorou dohliada dánsky úrad FSA. Na Saxo Bank A/S sa vzťahujú prísne požiadavky na finančné vykazovanie vyplývajúce zo smerníc EÚ a zvláštnych nariadení týkajúcich sa jednania s klientami.

Európska smernica o investíciách bola zavedená v roku 1996 a 2. mája tohto roku sa Saxo Bank A/S (vtedy nazvaná Midas) stala prvým maklérom v Dánsku, ktorý získal schválenie podľa tejto smernice. V júni 2001 dánsky Úrad pre finančný dohľad schválil pridelenie bankovej licencie a spoločnosť sa oficiálne stala Saxo Bank A/S.

Pozrite si všetky právne informácie