Připravte se na rizika Připravte se na rizika Připravte se na rizika

Připravte se na rizika

Investing
Saxo

Defenzivní, agresivní – jaký je váš rizikový profil?

Sestavování portfolia v zásadě spočívá v řízení rizik a zisků – a právě hledání správné rovnováhy mezi těmito aspekty je jedním z nejdůležitějších kroků na vaší investorské cestě. 

Nezapomeňte, že každá investice nese určité riziko, ať již jde o volatilní akcii, nebo o „bezpečný přístav“, jako je zlato. Takže sestavování portfolia nespočívá ve snaze zcela se riziku vyhnout – to ani není možné. Spíše byste se měli snažit rizikům porozumět a řídit je takovým způsobem, aby vzniklo portfolio odpovídající vaší chuti riskovat.

Defenzivní hra

Vaše chuť riskovat říká hodně o tom, jaký typ investora jste. Pokud vás fluktuace na trzích znervózňují a možnost, že byste přišli o kapitál, je pro vás těžko přijatelná, pravděpodobně jste defenzivní investor. Jestliže se v těchto charakteristikách poznáváte, měli byste uvažovat o investicích do dluhopisů a v menší míře o akciích a netradičních investicích.

V průběhu času nebude opatrnější portfolio vynášet tak moc, avšak budete mít stabilní dlouhodobý růst bez obav spojených s větším rizikem.

Vyšší riziko, vyšší návratnost

Pokud byste si však rádi na trzích ukousli větší sousto a dokážete přitom v sobě vstřebat výkyvy oběma směry, jste agresivním typem investora. V portfoliu vám bude vyhovovat více akcií, a to včetně zahraničních titulů, ropy a alternativních investic.

Proč si naložit více rizika? Je to jednoduché – kvůli vyšším ziskům. V průběhu času může agresivní portfolio zajišťovat vyšší výnosy. Avšak musíte se ujistit, že to odpovídá vaší chuti riskovat.

„Bombardování“ novinovými titulky

Vytváření portfolia neprobíhá ve vakuu – riziko je přítomno vždy. Cokoli od globálních novinových titulků po nejaktuálnější zprávy z firemního světa může ohromující rychlostí pohnout finančními trhy, což bude mít přímý dopad na vaše investice.

Pokud jste defenzivní investor, bude nanejvýš vhodné, abyste se na tato rizika připravili, a to prostřednictvím aktiv, jako jsou státní dluhopisy, zlato nebo cizí měny daleko od vašeho hlavního trhu, aby vznikl „bezpečný přístav“ pro vaše peníze.

Odvážný profil

Agresivní investoři vždy čelí rizikům – ta mohou vyplývat z novinových titulků o událostech ve světě, ale i z něčeho tak prostého, jako je negativní zhodnocení vaší oblíbené akcie analytikem.

Takže i když neúnavně lovíte lákavé příležitosti, nezapomeňte si vzít poučení z příručky defenzivního investora a diverzifikovat své portfolio tím, že ho doplníte několika bezpečnými investicemi, abyste vytvořili protiváhu rizikovějším položkám. 

Ať již jste jakýkoli typ investora, zvládnutí řízení rizika je klíčem k vytváření portfolia – bez ohledu na to, zda je vaším cílem uchovat kapitál, maximalizovat zisk, nebo cokoli mezi tím.

Další informace o risk managementu a investicích získáte v tomto webináři Saxo.


Objevte naše investiční řešení

Snadné rozložení rizik

Díky více než 3000 ETF (Exchange Traded Funds) můžete své riziko snadno rozložit mezi globální akcie, dluhopisy a komodity, jako je ropa a zlato.

Prozkoumejte ETF

 

Portfolia pro každý rizikový profil 

Ať jde o defenzivní nebo agresivní portfolio, pro váš rizikový profil máme vhodné spravované portfolio SaxoSelect, pomocí kterého můžete ihned začít investovat přímo z naší platformy.

Poznejte SaxoSelect

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.