Získajte body za
každý kvalifikovaný obchod

Obchodujte viac, plaťte menej a získajte lepšie služby s naším novým vernostným
programom.

Zbierate body, aby ste sa mohli presunúť na vyššiu úroveň účtu, a sledujte
svoj počet bodov v reálnom čase, aby ste boli vždy úplne v obraze.

Viac bodov znamená lepšie ceny

Získajte s bodmi aj lepšie ceny a služby.

 • Žiadny minimálny počiatočný vklad

  Classic

  Špičkové vstupné ceny
  a prvotriedne digitálne služby aj podpora.

  • Nízke vstupné ceny
  • Prvotriedne digitálne služby a podpora
  • Technická podpora a podpora k účtu 24/5
 • 120 000 bodov alebo minimálny počiatočný vklad:
  200 000 EUR

  Platinum

  Získajte až o 30 % nižšie ceny, prioritnú
   podporu a oveľa viac.

  • Až o 30 % nižšie ceny
  • Prvotriedne digitálne služby a podpora
  • Technická podpora a podpora k účtu 24/5
  • Prednostná zákaznícka podpora
 • 500 000 bodov alebo minimálny počiatočný vklad: 1 000 000 EUR

  VIP

  Získajte VIP servis, naše najlepšie ceny, prednostné služby a priamy prístup k tímu SaxoStrats.

  • Naše najlepšie ceny
  • Prvotriedne digitálne služby a podpora
  • Technická podpora a podpora k účtu 24/5
  • Prednostná zákaznícka podpora
  • Priamy prístup k našim obchodným expertom, 24/5
  • Individuálny prístup k členom tímu SaxoStrats
  • Pozvánky na exkluzívne podujatia

  Prečítajte si o prestížnej sieti VIP

Ako to funguje?

Za lojalitu si zaslúžite odmenu

 • 0 bodov
 • 0 bodov
 • 120 000 bodov
 • 120 000 bodov
 • 500 000 bodov

Ako poďakovanie za to, že s nami obchodujete, získate body pri zadaní každého kvalifikovaného obchodu.

Nazbierajte dostatok bodov a presunieme vás na vyššiu úroveň účtu, ktorá ponúka lepšie podmienky na obchodovanie.

ObchodObjemBody
Akcie/ETF/ETN
EUR 10,000 250
Dlhopisy
EUR 10,000 320

Ako získať body

Body získavate za každé zadanie kvalifokovaného obchodu, pričom rôzne triedy aktív a objemy obchodov majú rôzne bodové hodnoty. Body môžete získavať aj za iné činnosti, napríklad za pridávanie finančných prostriedkov na účet.

Zobraziť katalóg bodov

Najčastejšie otázky

Je to ľahké. Otvorte si účet Saxo a automaticky vás bezplatne zaradíme do nášho vernostného programu. Podľa vášho úvodného vkladu zaradíme váš účet na príslušnú úroveň. Môžete začať získavať body a dosiahnuť lepší status.

Ak patríte medzi nových klientov, vaša úroveň účtu sa určuje podľa vášho počiatočného vkladu. Ak sa chcete kvalifikovať na vyššiu úroveň účtu, musíte dosiahnuť určitý počet bodov. Ich počet závisí od úrovne, na ktorú sa chcete dostať. Vaše body sa vypočítavajú priebežne za posledné tri mesiace, ku ktorým sa pripočítavajú aj body za aktuálny mesiac. To znamená, že body získané v januári nebudú súčasťou vášho súčtu bodov od 1. mája.

Keď sa kvalifikujete na určitú úroveň účtu, získate 12-mesačné priebežné členstvo. To znamená, že keď priebežne dosahujete počet bodov potrebný pre vašu úroveň účtu, vaše 12-mesačné priebežné členstvo naďalej platí. Ak niekedy klesnete pod úroveň požadovaných bodov, začne sa odpočítavať 12-mesačná ochranná lehota, kým vás presunieme na nižšiu úroveň účtu. Takže budete mať dostatok času na opätovné získanie potrebných bodov.

Sú dva spôsoby, ako môžete pri financovaní svojho účtu získať body.

1. Prvých 30 dní čistého financovania

Ako nový klient dostanete body počas prvých 30 dní podľa čistého financovania od prvého vkladu na Váš účet v Saxo Bank.

Za každé vložené euro alebo ekvivalent v mene vášho účtu získate 0,6 bodu.

Napríklad pri vklade 200 000 EUR získate 120 000 bodov, čím sa kvalifikujete na úroveň účtu Platinum.

Podľa rovnakého princípu, ak by ste na svoj účet vložili 1 000 000 EUR, získate 600 000 bodov, čím sa kvalifikujete na úroveň účtu VIP.

Ak vyberiete prostriedky, počet vašich bodov sa adekvátne zníži.

Na konci každého dňa prepočítame zostatok bodov. Ak si vyberiete prostriedky, body vám ku koncu dňa odpočítame, aby ste mohli sledovať ich aktuálny zostatok. Akýkoľvek posun na vyššiu úroveň sa uplatní dva pracovné dni po tom, čo zostatok na vašom účte Saxo dosiahne kvalifikačnú úroveň.

Upozorňujeme, že celková hodnota spravovaných aktív (okrem vášho čistého financovania a prevodov cenných papierov) sa pri výpočte bodov počas tohto počiatočného 30-dňového obdobia nebude brať do úvahy.

2. Prvých 30 dní prevodov cenných papierov

Ako nový klient Saxo dostanete body počas prvých 30 dní u nás podľa čistých prevodov cenných papierov na váš účet. 

Prevod cenných papierov prinesie rovnaké množstvo bodov, ako by prinieslo hotovostné financovanie. Počet bodov bude založený na hodnote prevedenej pozície.

Za každé prevedené euro alebo ekvivalent v mene vášho účtu získate 0,6 bodu.

Napríklad, ak by ste previedli 200 000 EUR, získate 120 000 bodov, čím sa kvalifikujete na úroveň účtu Platinum.

Podľa rovnakého princípu, ak by ste na svoj účet previedli 1 000 000 EUR, získate 600 000 bodov, čím sa kvalifikujete na úroveň účtu VIP.

Ak vyberiete prostriedky alebo presuniete cenné papiere zo svojho účtu, váš bodový zostatok sa zodpovedajúco zníži.

Na konci každého dňa prepočítame váš zostatok bodov. Ak si vyberiete prostriedky alebo prevediete cenné papiere z účtu, body vám ku koncu dňa odpočítame, aby ste mohli sledovať ich aktuálny zostatok. Akýkoľvek posun na vyššiu úroveň sa uplatní dva pracovné dni po tom, čo zostatok na vašom účte Saxo dosiahne kvalifikačnú úroveň.

Upozorňujeme, že celková hodnota spravovaných aktív (okrem vášho čistého financovania a prevodov cenných papierov) sa pri výpočte bodov počas tohto počiatočného 30-dňového obdobia nebude brať do úvahy.

3. Prostriedky a hodnota spravovaných aktív v priebehu času

30 dní od otvorenia účtu zbierate body za finančné prostriedky, ktoré u nás držíte. No keďže sa tieto prostriedky mohli previesť z hotovosti na pozície, získané body budú vychádzať z celkovej priemernej hodnoty spravovaných aktív na vašom účte, a nie z hotovostného zostatku. To znamená z celkovej hodnoty účtu vrátane akýchkoľvek vkladov a otvorených pozícií.

Vaše body sa počítajú na základe priemerných mesačných spravovaných aktív a pripíšu sa vám dva obchodné dni pred koncom každého mesiaca.

Za každé euro alebo ekvivalent v mene účtu získate 0,025 bodu. Napr. priemerné spravované aktíva vo výške 10 000 EUR by znamenali mesačne 250 bodov.

Upozorňujeme, že aktíva spravované počas prvých 30 dní od otvorenia vášho účtu nie sú zahrnuté v týchto výpočtoch. Počas tohto obdobia sa zohľadňuje čisté financovanie účtu a prevody cenných papierov na účet, ako je uvedené vyššie.

Ak nedosahujete počet bodov potrebný pre vašu úroveň účtu, nepresunieme vás na nižšiu úroveň účtu okamžite. Namiesto toho sa začne uplatňovať 12-mesačná ochranná lehota. To znamená, že môžete využívať všetky výhody vašej aktuálnej úrovne účtu minimálne ďalších 12 mesiacov.

Mali by ste mať tak dostatok času na získanie dostatočného počtu bodov, aby ste sa opäť kvalifikovali na svoju aktuálnu úroveň. Ak body získate a kvalifikujete sa, vaše priebežné 12-mesačné členstvo sa opäť spustí. Váš presun na nižšiu úroveň účtu zvažujeme len vtedy, keď kedykoľvek počas ochrannej lehoty nedosahujete potrebný počet bodov.

 1. Vaša úroveň Saxo Rewards je určená výlučne pre váš klientsky účet a je neprenosná. Zneužitie programu Saxo Rewards, ktoré nie je v súlade so zámerom tohto programu, môže viesť k diskvalifikácii z programu Saxo Rewards a Saxo môže požadovať odškodnenie za akékoľvek straty a/alebo škody v dôsledku takéhoto zneužitia.
 2. Saxo si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť program Saxo Rewards vrátane týchto podmienok. To zahŕňa (okrem iného) zmeny pre:
   1. kvalifikačné požiadavky a/alebo podmienky pre jednotlivé úrovne,
   2. typy výhod plynúce z rôznych úrovní (podľa vhodnosti),
   3. platnosť bodov Saxo Rewards a
   4. špeciálne funkcie, ponuky a/alebo propagácie (podľa vhodnosti), ktoré môžu byť k dispozícii pre rôzne úrovne.
 3. Súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou priebežne sledovať akékoľvek zmeny, ktoré mohla spoločnosť Saxo uplatniť v programe Saxo Rewards.

Ste pripravení začať?

Otvorte si účet Saxo ešte dnes a na základe vášho počiatočného vkladu
by ste mohli získať dostatok bodov na prechod na vyššiu úroveň účtu.

Odošlite online žiadosť za 5 minút

Získajte body za každý zadaný obchod

Získajte prístup k lepším cenám a službám

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.