Centrum pre médiá

Nezáleží na tom, či potrebujete kotáciu na finančných trhoch alebo informácie o oblastiach podnikania skupiny Saxo, odborníci a výkonní hovorcovia Saxo sú vždy k dispozícii pre komentáre do médií.

Novinári môžu adresovať svoje otázky na globálnu kontaktnú osobu skupiny Saxo pre tlač uvedenú nižšie. 

Kontakty na tlačové oddelenie

Steffen Wegner Mortensen

Vedúci PR a Vedúci pre verejné záležitosti

Business:
+45 3977 6343
Pre volanie z Českej republiky:
+45 3065 4300
Email:
STEM@saxobank.com
Lasse Lilholt

Lasse Lilholt

Manažér PR a komunikácie

Business:
+45 3977 6344
Pre volanie z Českej republiky:
+45 53 58 60 15
Email:
LASL@saxobank.com

Yvette Lim

Senior poradca

Business:
+45 3977 1874
Pre volanie z Českej republiky:
+45 31394504
Email:
YVEL@saxobank.com

Andrea Harding Vinjebo

Koordinátor PR

Business:
+45 3977 1912
Email:
ANDV@saxobank.com

Hans Christian Hauerbach

Koordinátor PR

Business:
+45 3977 6307
Email:
HANH@saxobank.com

Výkonní hovorcovia

Kim Fournais

Spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Saxo Bank

Steen Blaafalk

Finančný riaditeľ a riaditeľ pre riziká

Søren Kyhl

Prevádzkový riaditeľ Saxo Bank

Niels Bremer Jørgensen

Vedúci oddelenia vývoja produktov

Ashok Kalyanswamy

Vedúci oddelenia informačných technológií

Stig Christensen

Vedúci predajného oddelenia

Odborní hovorcovia

Steen Jakobsen

Hlavný ekonóm a výkonný riaditeľ pre investície

Ole Hansen

Vedúci pre komoditné stratégie

John Hardy

Vedúci pre FX stratégie

Peter Garnry

Vedúci pre akciové stratégie

Kay Van-Petersen

Globálny makrostratég

Christopher Dembik

Vedúci pre makroanalýzy

Althea Spinozzi

Špecialistka na fixný príjem

Eleanor Creagh

Trhová strategička pre Austráliu

Obrázková galéria skupiny Saxo

Logo skupiny Saxo

Verzia loga

Klein | Groot

Sídlo skupiny Saxo

Obrázok exteriéru budovy 1

Klein | Groot

Sídlo skupiny Saxo

Obrázok exteriéru budovy 2

Klein | Groot

Sídlo skupiny Saxo

Obrázok exteriéru budovy 3

Klein | Groot

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.