Centrum pre médiá

Nezáleží na tom, či potrebujete kotáciu na finančných trhoch alebo informácie o oblastiach podnikania skupiny Saxo, odborníci a výkonní hovorcovia Saxo sú vždy k dispozícii pre komentáre do médií.

Novinári môžu adresovať svoje otázky na globálnu kontaktnú osobu skupiny Saxo pre tlač uvedenú nižšie. 

Kontakty na tlačové oddelenie

Steffen Wegner Mortensen

Vedúci PR a Vedúci pre verejné záležitosti

Business:
+45 3977 6343
Pro volanie z Českej republiky:
+45 3065 4300
Email:
STEM@saxobank.com
Lasse Lilholt

Lasse Lilholt

Manažér PR a komunikácie

Business:
+45 3977 6344
Pro volanie z Českej republiky:
+45 53 58 60 15
Email:
LASL@saxobank.com

Andrea Harding Vinjebo

Koordinátor PR

Business:
+45 3977 1912
Email:
ANDV@saxobank.com

Hans Christian Hauerbach

Koordinátor PR

Business:
+45 3977 6307
Email:
HANH@saxobank.com

Výkonní hovorcovia

Kim Fournais

Spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Saxo Bank

Steen Blaafalk

Finančný riaditeľ a riaditeľ pre riziká

Søren Kyhl

Prevádzkový riaditeľ Saxo Bank

Damian Bunce

Chief Commercial Officer (CCO)

Ashok Kalyanswamy

Vedúci oddelenia informačných technológií

Stig Christensen

Vedúci oddelenia ľudských zdrojov

Odborní hovorcovia

Steen Jakobsen

Hlavný ekonóm a výkonný riaditeľ pre investície

Ole Hansen

Vedúci pre komoditné stratégie

John Hardy

Vedúci pre FX stratégie

Peter Garnry

Vedúci pre akciové stratégie

Kay Van-Petersen

Globálny makrostratég

Christopher Dembik

Vedúci pre makroanalýzy

Althea Spinozzi

Špecialistka na fixný príjem

Eleanor Creagh

Trhová strategička pre Austráliu

Obrázková galéria skupiny Saxo

Logo skupiny Saxo

Verzia loga

Klein | Groot

Sídlo skupiny Saxo

Obrázok exteriéru budovy 1

Klein | Groot

Sídlo skupiny Saxo

Obrázok exteriéru budovy 2

Klein | Groot

Sídlo skupiny Saxo

Obrázok exteriéru budovy 3

Klein | Groot