Centrum pre médiá

Nezáleží na tom, či potrebujete kotáciu na finančných trhoch alebo informácie o oblastiach podnikaniach skupiny Saxo, odborníci a výkonní hovorcovia Saxo sú vždy k dispozícii pre komentáre do médií.

Novinári môžu adresovať svoje otázky na globálnu kontaktnú osobu skupiny Saxo pre tlač uvedenú nižšie.

Steffen Wegner Mortensen

Vedúci PR a pre verejné záležitosti

Business:
+45 3977 6343
Mobil:
+45 3065 4300
Email:
STEM@saxobank.com

Cathrine Kier - Materská dovolenka

Globálna vedúca pre komunikáciu

Business:
+45 3977 4980
Mobil:
+45 2068 4510
Email:
ck@saxobank.com

Andreas Oredson Jørgensen

Koordinátor PR

Business:
+45 3977 4379
Email:
andj@saxobank.com

Kim Fournais

Spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Saxo Bank

Kim Fournais je spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Saxo Bank. Pracoval na rôznych pozíciách v sektore finančných služieb pred tým, než spolu s Larsom Seierom Christensenom v roku 1992 založili Saxo Bank pod názvom Midas. Fournais viedol Midas sám do roku 1995, kedy sa Seier Christensen pripojil ako druhý generálny riaditeľ.

Steen Blaafalk

Finančný riaditeľ a riaditeľ pre riziká

Steen Blaafalk je globálnym vedúcim finančných a rizikových operácií v Saxo Bank a členom predstavenstva. Zodpovedá za všetky právne otázky, dodržiavanie predpisov, financie, riadenie rizík a informácie o klientoch a podnikaní v rámci banky.

Søren Kyhl

Prevádzkový riaditeľ Saxo Bank

Søren Kyhl je prevádzkovým riaditeľom (COO) a členom správnej rady, ktorý nesie zodpovednosť za bežnú prevádzku a dohliada na digitálne pôsobenie banky, marketing a analýzu dát.

Ashok Kalyanswamy

Vedúci oddelenia informačných technológií

Ashok Kalyanswamy je vedúcim oddelenia informačných technológií v Saxo Bank a členom výkonného tímu banky. Nesie zodpovednosť za strategické riadenie a operácie celosvetovej organizácie IT Saxo Bank a je vedúcim IT tímu Saxo, ktorý ma približne 500 zamestnancov.

Stig Christensen

Vedúci oddelenia ľudských zdrojov

Stig Christensen sa stal členom Saxo Bank 1. januára 2016 a zastáva funkciu vedúceho oddelenia ľudských zdrojov. Nesie zodpovednosť za riadenie všetkých činností týkajúcich sa ľudských zdrojov v Saxo Bank, aby umožnil úspešné vykonávanie stratégie. 

Steen Jakobsen

Hlavný ekonóm a výkonný riaditeľ pre investície

Steen Jakobsen začal prvýkrát pracovať v Saxo Bank v roku 2000 na pozícií hlavného ekonóma a výkonného riaditeľa pre investície do roku 2009. Zameriava sa na tvorbu stratégií alokácie aktív a analýz celkových makroekonomických a politických okolností na základe základných informácií, nálad na trhu a technického vývoja v grafoch.

Ole Hansen

Vedúci pre stratégiu v komoditách

Ole Hansen pracuje v Saxo Bank od roku 2008 a je vedúcim pre stratégiu v komoditách od októbra 2010. Zameriava sa na tvorbu stratégií a analýz globálnych komoditných trhov, ktoré identifikuje na základe základných informácií, nálad na trhu a technického vývoja.

John Hardy

Vedúci pre stratégiu FX

John Hardy pracuje v Saxo Bank od roku 2002 a je vedúcim pre stratégiu FX od októbra 2007. Zameriava sa na tvorbu stratégií a analýz na menovom trhu, ktoré identifikuje na základe základných informácií, zmien v makroekonomických motívoch a technického vývoja.

Peter Garnry

Vedúci pre stratégiu v akciách

Peter Garnry sa stal členom Saxo Banky v roku 2010 a zastupuje funkciu vedúceho oddelenia akciových stratégií. V roku 2016 prevzal zodpovednosť za tím kvantitatívnych stratégií, ktorý sa zameriava na aplikáciu počítačového modelovania na finančné trhy. Pomocou štatistiky a modelovania rozvíja obchodné stratégie a analýzy akciových trhov i akcií jednotlivých spoločností.

Kay Van-Petersen

Globálny makrostratég

Kay Van-Petersen nastúpil do Saxo Bank v roku 2014 ako globálny makrostratég pôsobiaci v Singapure. Zameriava sa na tvorbu stratégií a analýz rôznych tried aktív na základe monetárnych a fiškálnych politík, globálnej geopolitickej situácie, ako aj základných makroekonomických informácií. Taktiež zohľadňuje nálady na trhu, technické faktory a faktory pohybu.

Simon Fasdal

Vedúci obchodovania s pevným výnosom

Simon Fasdal nastúpil do Saxo Bank v roku 2011 a je vedúcim oddelenia obchodovania s aktívami s pevným výnosom. Zameriava sa na tvorbu stratégií a analýz dlhopisových trhov definovaných základnými princípmi, náladou na trhu a technickým vývojom.

Christopher Dembik

Vedúci pre makroanalýzy

Christopher Dembik pracuje v Saxo Bank od roku 2014 a je vedúcim pre makroanalýzy roku 2016. Zameriava sa na tvorbu analýz na monetárnych politík a makroekonomického vývoja v globálnom pohľade, ktoré identifikuje na základe základných informácií, nálad na trhu a technickej analýzy.

Althea Spinozzi

Fixed Income Specialist

Althea Spinozzi joined Saxo Bank in 2017, and serves as Fixed Income Specialist. Althea produces Fixed Income research and works directly with clients in order to help them select and trade bonds. Because of her background in leveraged debt, she is particularly focussed on high yield and corporate bonds with attractive risk and return.

Eleanor Creagh

Australian Market Strategist

Eleanor Creagh joined Saxo Bank in 2018 and serves as the bank’s Australian Market Strategist, responsible for creating, implementing, and monitoring equity strategies and research for traders and investors, as well as developing quantitative models and customised mathematical frameworks for institutional clients.

Logo skupiny Saxo

Verzia loga

Klein | Groot

Sídlo skupiny Saxo

Obrázok exteriéru budovy 1

Klein | Groot

Sídlo skupiny Saxo

Obrázok exteriéru budovy 2

Klein | Groot

Sídlo skupiny Saxo

Obrázok exteriéru budovy 3

Klein | Groot