Centrum pre médiá

Nezáleží na tom, či potrebujete kotáciu na finančných trhoch alebo informácie o oblastiach podnikania skupiny Saxo, odborníci a výkonní hovorcovia Saxo sú vždy k dispozícii pre komentáre do médií.

Novinári môžu adresovať svoje otázky na globálnu kontaktnú osobu skupiny Saxo pre tlač uvedenú nižšie. 

Steffen Wegner Mortensen

Vedúci PR a Vedúci pre verejné záležitosti

Business:
+45 3977 6343
Mobil:
+45 3065 4300
Email:
STEM@saxobank.com

Lasse Lilholt

Manažér PR a komunikácie

Business:
+45 3977 6344
Mobil:
+45 53 58 60 15
Email:
LASL@saxobank.com

Filip Vestergaard Poswiata

Koordinátor PR

Business:
+45 3977 4698
Email:
FILP@saxobank.com

Kim Fournais

Spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Saxo Bank

Kim Fournais je spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Saxo Bank. Pracoval na rôznych pozíciách v sektore finančných služieb pred tým, než spolu s Larsom Seierom Christensenom v roku 1992 založili Saxo Bank pod názvom Midas. Fournais viedol Midas sám do roku 1995, kedy sa Seier Christensen pripojil ako druhý generálny riaditeľ.

Steen Blaafalk

Finančný riaditeľ a riaditeľ pre riziká

Steen Blaafalk je globálnym riaditeľom finančných a rizikových operácií v Saxo Bank a členom predstavenstva. Zodpovedá za všetky právne otázky, dodržiavanie predpisov, financie, riadenie rizík a informácie o klientoch a podnikaní v rámci banky.

Søren Kyhl

Prevádzkový riaditeľ Saxo Bank

Søren Kyhl je prevádzkovým riaditeľom (COO) a členom správnej rady, ktorý nesie zodpovednosť za bežnú prevádzku a dohliada na digitálne pôsobenie banky, marketing a analýzu dát.

Damian Bunce

Chief Commercial Officer (CCO)

Damian Bunce pôsobí v Saxo Bank ako Chief Commercial Officer, je členom predstavenstva a vedúcim oddelenia globálnej distribúcie a klientskych služieb. Je zodpovedný za vyhľadávanie, udržanie a zvyšovanie počtu bonitných klientov a za inštitucionálnych partnerov.

Ashok Kalyanswamy

Vedúci oddelenia informačných technológií

Ashok Kalyanswamy je vedúcim oddelenia informačných technológií v Saxo Bank a členom výkonného tímu banky. Nesie zodpovednosť za strategické riadenie a operácie celosvetovej organizácie IT Saxo Bank a je vedúcim IT tímu Saxo, ktorý ma približne 500 zamestnancov.

Stig Christensen

Vedúci oddelenia ľudských zdrojov

Stig Christensen sa stal členom Saxo Bank 1. januára 2016 a zastáva funkciu vedúceho oddelenia ľudských zdrojov. Nesie zodpovednosť za riadenie všetkých činností týkajúcich sa ľudských zdrojov v Saxo Bank, aby umožnil úspešné vykonávanie stratégie. 

Steen Jakobsen

Hlavný ekonóm a výkonný riaditeľ pre investície

Steen Jakobsen začal prvýkrát pracovať v Saxo Bank v roku 2000 na pozícií hlavného ekonóma a výkonného riaditeľa pre investície do roku 2009. Zameriava sa na tvorbu stratégií alokácie aktív a analýz celkových makroekonomických a politických okolností na základe základných informácií, nálad na trhu a technického vývoja v grafoch.

Ole Hansen

Vedúci pre komoditné stratégie

Ole Hansen pracuje v Saxo Bank od roku 2008 a je vedúcim pre stratégiu v komoditách od októbra 2010. Zameriava sa na tvorbu stratégií a analýz globálnych komoditných trhov, ktoré identifikuje na základe základných informácií, nálad na trhu a technického vývoja.

John Hardy

Vedúci pre FX stratégie

John Hardy pracuje v Saxo Bank od roku 2002 a je vedúcim pre stratégiu FX od októbra 2007. Zameriava sa na tvorbu stratégií a analýz na menovom trhu, ktoré identifikuje na základe základných informácií, zmien v makroekonomických motívoch a technického vývoja.

Peter Garnry

Vedúci pre akciové stratégie

Peter Garnry sa stal členom Saxo Banky v roku 2010 a zastupuje funkciu vedúceho oddelenia akciových stratégií. V roku 2016 prevzal zodpovednosť za tím kvantitatívnych stratégií, ktorý sa zameriava na aplikáciu počítačového modelovania na finančné trhy. Pomocou štatistiky a modelovania rozvíja obchodné stratégie a analýzy akciových trhov i akcií jednotlivých spoločností.

Kay Van-Petersen

Globálny makrostratég

Kay Van-Petersen nastúpil do Saxo Bank v roku 2014 ako globálny makrostratég pôsobiaci v Singapure. Zameriava sa na tvorbu stratégií a analýz rôznych tried aktív na základe monetárnych a fiškálnych politík, globálnej geopolitickej situácie, ako aj základných makroekonomických informácií. Taktiež zohľadňuje nálady na trhu, technické faktory a faktory pohybu.

Christopher Dembik

Vedúci pre makroanalýzy

Christopher Dembik pracuje v Saxo Bank od roku 2014 a je vedúcim pre makroanalýzy roku 2016. Zameriava sa na tvorbu analýz na monetárnych politík a makroekonomického vývoja v globálnom pohľade, ktoré identifikuje na základe základných informácií, nálad na trhu a technickej analýzy.

Althea Spinozzi

Špecialistka na fixný príjem

Althea Spinozzi nastúpila do Saxo Bank v roku 2017 a pôsobí ako špecialistka na fixný príjem. Althea realizuje výskum v oblasti fixného príjmu a priamo pomáha klientom pri výbere dlhopisov a obchodovaní s nimi. Vďaka svojim znalostiam v oblasti úverov s pákovým efektom sa zameriava najmä na dlhopisy s vysokými výnosmi a firemné obligácie s atraktívnymi charakteristikami rizika a návratnosti.

Eleanor Creagh

Trhová strategička pre Austráliu

Eleanor Creagh nastúpila do Saxo Bank v roku 2018 ako trhová strategička pre austrálsky trh. Zodpovedá za vytváranie, implementáciu a sledovanie akciových stratégií a prieskumy pre obchodníkov a investorov, ako aj za vývoj kvantitatívneho modelu a prispôsobených matematických systémov pre firemných klientov.

Logo skupiny Saxo

Verzia loga

Klein | Groot

Sídlo skupiny Saxo

Obrázok exteriéru budovy 1

Klein | Groot

Sídlo skupiny Saxo

Obrázok exteriéru budovy 2

Klein | Groot

Sídlo skupiny Saxo

Obrázok exteriéru budovy 3

Klein | Groot