Centrum pre médiá

Nezáleží na tom, či potrebujete kotáciu na finančných trhoch alebo informácie o oblastiach podnikaniach skupiny Saxo, odborníci a výkonní hovorcovia Saxo sú vždy k dispozícii pre komentáre do médií.

Novinári môžu adresovať svoje otázky na globálnu kontaktnú osobu skupiny Saxo pre tlač uvedenú nižšie.

Kontakty na tlačové oddelenie

Steffen Wegner Mortensen

Vedúci PR a pre verejné záležitosti
contact.business:
+45 3977 6343
Mobil:
+45 3065 4300
Email:
STEM@saxobank.com

Cathrine Kier

Globálna vedúca pre komunikáciu
contact.business:
+45 3977 4980
Mobil:
+45 2068 4510
Email:
ck@saxobank.com

Kim Fournais

Spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Saxo Bank

Kim Fournais je spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Saxo Bank. Pracoval na rôznych pozíciách v sektore finančných služieb pred tým, než spolu s Larsom Seierom Christensenom v roku 1992 založili Saxo Bank pod názvom Midas. Fournais viedol Midas sám do roku 1995, kedy sa Seier Christensen pripojil ako druhý generálny riaditeľ.

Steen Blaafalk

Finančný riaditeľ a riaditeľ pre riziká

Steen Blaafalk je globálnym vedúcim finančných a rizikových operácií v Saxo Bank a členom predstavenstva. Zodpovedá za všetky právne otázky, dodržiavanie predpisov, financie, riadenie rizík a informácie o klientoch a podnikaní v rámci banky.

Søren Kyhl

Prevádzkový riaditeľ Saxo Bank

Søren Kyhl je prevádzkovým riaditeľom (COO) a členom správnej rady, ktorý nesie zodpovednosť za bežnú prevádzku a vykonávanie, vrátane dohľadu nad digitálnymi službami banky, marketingom, využívania dát a spoločnosti Saxo Privatbank.

Claus Nielsen

Vedúci pre trhy

Claus Nielsen je vedúcim pre trhy v Saxo Bank, a zároveň členom skupiny výkonného manažmentu. Nastúpil do banky v júli 2003.

Steen Jakobsen

Hlavný ekonóm a výkonný riaditeľ pre investície

Steen Jakobsen začal prvýkrát pracovať v Saxo Bank v roku 2000 na pozícií hlavného ekonóma a výkonného riaditeľa pre investície do roku 2009. Zameriava sa na tvorbu stratégií alokácie aktív a analýz celkových makroekonomických a politických okolností na základe základných informácií, nálad na trhu a technického vývoja v grafoch.

John Hardy

Vedúci pre stratégiu FX

John Hardy pracuje v Saxo Bank od roku 2002 a je vedúcim pre stratégiu FX od októbra 2007. Zameriava sa na tvorbu stratégií a analýz na menovom trhu, ktoré identifikuje na základe základných informácií, zmien v makroekonomických motívoch a technického vývoja.

Ole Hansen

Vedúci pre stratégiu v komoditách

Ole Hansen pracuje v Saxo Bank od roku 2008 a je vedúcim pre stratégiu v komoditách od októbra 2010. Zameriava sa na tvorbu stratégií a analýz globálnych komoditných trhov, ktoré identifikuje na základe základných informácií, nálad na trhu a technického vývoja.

Peter Garnry

Vedúci pre stratégiu v akciách

Peter Garnry, CFA nastúpil do Saxo Bank v roku 2010 a je vedúcim pre stratégiu v akciách. V roku 2016 prevzal zodpovednosť za tím kvantitatívnych stratégií, ktorý sa zameriava na spôsoby používania počítačových modelov na finančných trhoch. Vytvára obchodné stratégie a analýzy akciových trhov, ako aj akcií jednotlivých spoločnosti, pričom využíva pokročilú štatistiku a modely, aby získal náskok pred trhom.

Simon Fasdal

Vedúci obchodovania s pevným výnosom

Simon Fasdal nastúpil do Saxo Bank v roku 2011 a je vedúcim oddelenia obchodovania s pevným výnosom. Zameriava sa na tvorbu stratégií a analýz dlhopisových trhov, ktoré identifikuje na základe základných informácií, nálady na trhu a technického vývoja v grafoch.

Kay Van-Petersen

Globálny makrostratég

Kay Van-Petersen nastúpil do Saxo Bank v roku 2014 ako globálny makrostratég pôsobiaci v Singapure. Zameriava sa na tvorbu stratégií a analýz rôznych tried aktív na základe monetárnych a fiškálnych politík, globálnej geopolitickej situácie, ako aj základných makroekonomických informácií. Taktiež zohľadňuje nálady na trhu, technické faktory a faktory pohybu.

Christopher Dembik

Vedúci pre makroanalýzy

Christopher Dembik pracuje v Saxo Bank od roku 2014 a je vedúcim pre makroanalýzy roku 2016. Zameriava sa na tvorbu analýz na monetárnych politík a makroekonomického vývoja v globálnom pohľade, ktoré identifikuje na základe základných informácií, nálad na trhu a technickej analýzy.

Obrázková galéria skupiny Saxo

Kim Fournais

Obrázok na výšku 1

Kim Fournais

Obrázok na výšku 1

Kim Fournais

Obrázok na výšku 2

Kim Fournais

Obrázok na výšku 2

Sídlo skupiny Saxo

Obrázok exteriéru budovy 1

Sídlo skupiny Saxo

Obrázok exteriéru budovy 1

Sídlo skupiny Saxo

Obrázok exteriéru budovy 2

Sídlo skupiny Saxo

Obrázok exteriéru budovy 2

Sídlo skupiny Saxo

Obrázok exteriéru budovy 3

Sídlo skupiny Saxo

Obrázok exteriéru budovy 3

Logo skupiny Saxo

Verzia loga

Logo skupiny Saxo

Verzia loga