Centrum pre médiá

Nezáleží na tom, či potrebujete kotáciu na finančných trhoch alebo informácie o oblastiach podnikaniach skupiny Saxo, odborníci a výkonní hovorcovia Saxo sú vždy k dispozícii pre komentáre do médií.

Novinári môžu adresovať svoje otázky na globálnu kontaktnú osobu skupiny Saxo pre tlač uvedenú nižšie. 

Kontakty na tlačové oddelenie

Steffen Wegner Mortensen

Vedúci PR a pre verejné záležitosti
contact.business:
+45 3977 6343
Mobil:
+45 3065 4300
Email:
STEM@saxobank.com

Cathrine Kierová

Globálna vedúca pre komunikáciu
contact.business:
+45 3977 4980
Mobil:
+45 2068 4510
Email:
ck@saxobank.com
Výkonní hovorcovia

{{offCanvasCtrl.viewData.name}}

{{offCanvasCtrl.viewData.title}}

{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
Odborní hovorcovia

{{offCanvasCtrl.viewData.name}}

{{offCanvasCtrl.viewData.title}}

{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
Obrázková galéria skupiny Saxo

Kim Fournais

Obrázok na výšku 1

Kim Fournais

Obrázok na výšku 1

Kim Fournais

Obrázok na výšku 2

Kim Fournais

Obrázok na výšku 2

Sídlo skupiny Saxo

Obrázok exteriéru budovy 1

Sídlo skupiny Saxo

Obrázok exteriéru budovy 1

Sídlo skupiny Saxo

Obrázok exteriéru budovy 2

Sídlo skupiny Saxo

Obrázok exteriéru budovy 2

Sídlo skupiny Saxo

Obrázok exteriéru budovy 3

Sídlo skupiny Saxo

Obrázok exteriéru budovy 3

Logo skupiny Saxo

Verzia loga

Logo skupiny Saxo

Verzia loga