Získajte zo svojho portfólia viac požičiavaním cenných papierov

Získajte zo svojho portfólia viac požičiavaním cenných papierov

Keď si vytvoríte portfólio so Saxo, môžete zvýšiť svoje výnosy pomocou našej novej služby požičiavania cenných papierov. Sa o ich požičanie môžeme postarať za Vás.

Znižuje náklady

Poplatok za úschovu bude zrušený, keď si aktivujete službu požičiavania cenných papierov.

Je to flexibilné

Aktivujte alebo deaktivujte požičiavania cenných papierov, kedykoľvek chcete

Rozhodujete Vy

Vaše akcie sú Vaše, kedykoľvek ich môžete predať

Popis   Samotné požičiavanie akcií/ETF závisí od dopytu na trhu. Zapnutie služby nezaručuje žiadne pôžičky ani výnosy.

Koľko môžete zarobiť?

Požičiavanie cenných papierov Vám môže poskytnúť pasívny príjem počas celého obdobia požičania. Úroková sadzba závisí od toho, ktoré akcie sa požičiavajú, a môže sa časom meniť.

Akcie, ktoré sú veľmi žiadané a je ťažké si ich požičať na trhu, prirodzene prinášajú pri požičaní vyšší zisk.

Tu je niekoľko príkladov úrokových sadzieb, ktoré naši klienti zarábali pri požičiavaní najžiadanejších akcií.

Najžiadanejšie akcieÚroková sadzba požičiavania akcií
united-states   Beyond Meat Inc.26.20%
united-states   Lucid Group Inc7.80%
sweden   Steico SE6.00%
united-states   Nikola Corp16.10%
Swiss   Idorsia Ltd16.00%

Uvedené výnosy sú anualizované sadzby vyplatené klientom v priebehu marca 2024. Sadzby nemožno použiť ako spoľahlivý ukazovateľ budúcich výnosov.

Čo je požičiavanie cenných papierov?

Čo je požičiavanie cenných papierov?

Požičiavanie cenných papierov je služba, prostredníctvom ktorej sprístupňujete svoje akcie a ETF na požičiavanie ostatným účastníkom trhu. Niekedy je trh hladný po určitých akciách a ak ich vlastníte, môžete zarobiť ďalšie príjmy ich požičaním. Najlepšie na tom je, že Vaše akcie sú stále Vaše – uvidíte ich vo svojom portfóliu, obdržíte platby zodpovedajúce príslušným dividendám a svoje akcie môžete kedykoľvek predať. Takže okrem možnosti zvýšiť svoje výnosy sa pre Vás nič nezmení.

Ako to funguje?

Ako to funguje?

Povedzme, že vlastníte akcie spoločnosti ACME Corp a tieto akcie sú v súčasnosti veľmi žiadané a ich poplatok za pôžičku je 24 % ročne. Ak ste si aktivovali účet na požičiavanie akcií, požičiame vaše akcie účastníkom trhu, ktorí budú platiť úroky za požičanie každý mesiac, v ktorom sú požičané.

Úrok sme rozdelili 50/50, čo znamená, že na požičaní svojich akcií ACME Corp zarobíte 12 % ročne. Tento dodatočný príjem sa ukladá na Váš účet na konci každého mesiaca. Všetko vidíte na paneli požičiavania akcií na platforme. A hoci aktiváciou služby nie sú zaručené žiadne pôžičky ani výnosy (keďže skutočné požičiavanie akcií závisí od dopytu na trhu), o proces požičiavania sa postaráme za Vás, takže môžete len získať.

Keď povolíte požičiavanie cenných papierov, stále preberáte riziko trhovej hodnoty všetkých požičaných akcií/ETF. Ak teda cena požičaných akcií vzrastie alebo klesne, prejaví sa to na hodnote Vášho účtu, rovnako ako keby akcie neboli požičané.

Viac o požičiavaní cenných papierov

Je niekoľko dôvodov, prečo si tretie strany môžu požičať akcie. Môžu napríklad chcieť zaistiť svoje existujúce pozície, dostať sa na krátke trhy, na ktorých nevlastnia žiadne akcie, alebo si požičať aktíva, aby dodržali náročný termín dodania.
Nie, nemôžete sprístupniť na požičiavanie iba určité akcie /ETF. Keď zapnete požičiavanie cenných papierov, budú všetky vhodné akcie a ETF na Vašom účte k dispozícii na požičiavanie.
Keď sú vaše akcie požičané, nemáte právo hlasovať alebo sa zúčastňovať na zhromaždeniach akcionárov (podľa potreby).

Ak už ste klientom, môžete zapnúť alebo vypnúť požičiavanie cenných papierov vo svojom prehľade portfólií alebo kliknite tu.

Ďalšie informácie o požičiavaní akcií nájdete na našom portáli pomoci.

Keď povolíte požičiavanie cenných papierov, stále preberáte riziko trhovej hodnoty všetkých požičaných akcií/ETF. Ak teda cena požičaných akcií vzrastie alebo klesne, prejaví sa to na hodnote Vášho účtu, rovnako ako keby akcie neboli požičané.

Ak by Saxo Bank vstúpila do konkurzu alebo sa stala platobne neschopnou, klient nesie aj ekonomické riziko, že v období od konkurzu do rozdelenia zábezpeky agentom pre zábezpeku existuje možnosť, že hodnota otvorenej pôžičky sa zvýšila tak, že prevyšuje poskytnutú zábezpeku. Kolaterál bude vždy predstavovať minimálne 102 % hodnoty otvorených úverov.

Ďalšie informácie o Požičiavaní cenných papierov nájdete v Podmienkach.

260 000+

obchodov denne

1 200 000+

klientov

95+ mld.

Majetok klientov v EUR

20+ mld.

EUR v denných obchodoch

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.