Súhrnné poplatky

Naše poplatky sú úplne transparentné, takže budete vždy vedieť, koľko investovanie a obchodovanie s nami stojí.

Hodnota účtu vášho podúčtu je:

 • Hodnota hotovostného zostatku na účte
 • Plus/mínus hodnota všetkých nerealizovaných ziskov alebo strát z otvorených CFD, Forex forwardov a futures na účte
 • Plus trhová hodnota akýchkoľvek Forex opcií na účte

Na finančné prostriedky uložené v  Saxo Bank sa vzťahujú tieto úrokové sadzby

 • Pri kladnej hodnote čistého voľného vlastného kapitálu sa pre úrok použije vyššia z hodnôt: Trhová bid sadzba znížená o prirážku alebo nula. Úrok bude vyplatený z celkovej hodnoty, ak je hodnota účtu/čistého voľného vlastného kapitálu nad požadovanou úrovňou.

 • Pri zápornom čistom voľnom vlastnom kapitále úroková sadzba zodpovedá trhovým bid sadzbám plus prirážka, no nikdy nesmie byť nižšia ako prirážka. Úrok sa vypočíta z celkového zostatku na všetkých účtoch/z čistého voľného vlastného kapitálu.

Pre vklady v menách s negatívnymi úrokovými sadzbami:

Saxo Bank účtuje negatívne úrokové sadzby v súlade so sadzbami Centrálnej banky. Platba sa týka zostatkov, ktoré presahujú minimálnu sumu uvedenú v tabuľke nižšie.  Saxo Bank  neustále sleduje úrokové sadzby uplatňované centrálnymi bankami.Ak sa sadzba zmení, Saxo upraví svoje negatívne úrokové sadzby v súlade s touto zmenou s platnosťou od začiatku ďalšieho mesiaca. 

Uplatňované úrovně a úrokové sadzby*:

Pozitívne NFE (meny s negatívnymi sadzbami)VIPPlatinumClassic
Úroveň v EUR 1,000,000100,00050,000
Úroveň v CHF 1,000,000100,00050,000
Úroveň v DKK7,500,000750,000375,000
Prirážka k sadzbe Centrálnej banky0.00%–0.25%–0.50%
Pozitívne NFE (meny s pozitívnymi sadzbami)VIPPlatinumClassic
Úroveň USD (alebo ekvivalent v inej mene)50,000100,000250,000
Zníženie prevládajúcej trhovej sadzby–1%–3%–3%
Negative NFEVIPPlatinumClassic
Prirážka k prevládajúcej trhovej sadzbe, nie však nižšia ako prirážka6%7%8%

Na hlavnom obchodnom účte sa táto minimálna suma vzťahuje na čistý voľný vlastný kapitál a v prípade podúčtov na zostatok na účte. Záporná úroková sadzba sa počíta denne pre kreditný zostatok na účte, ktorý presahuje minimálnu sumu, a na konci každého mesiaca sa účtuje na ťarchu hlavného obchodného účtu alebo podúčtu za úrokové obdobie predchádzajúceho mesiaca (dátum vysporiadania je posledný deň predchádzajúceho mesiaca).

*Sadzby sa líšia v závislosti od krajiny pobytu klienta.

Na finančné prostriedky uložené v  Saxo Bank sa vzťahujú tieto úrokové sadzby

 • Pri kladnej hodnote čistého voľného vlastného kapitálu sa pre úrok použije vyššia z hodnôt: Trhová bid sadzba znížená o prirážku alebo nula. Úrok bude vyplatený z celkovej hodnoty, ak je hodnota účtu/čistého voľného vlastného kapitálu nad požadovanou úrovňou.

 • Pri zápornom čistom voľnom vlastnom kapitále úroková sadzba zodpovedá trhovým predajným cenám plus prirážka, no nikdy nesmie byť nižšia ako prirážka. Úrok sa vypočíta z celkového zostatku na všetkých účtoch/z čistého voľného vlastného kapitálu.

Pre vklady v menách s negatívnymi úrokovými sadzbami:

Saxo Bank účtuje negatívne úrokové sadzby v súlade so sadzbami Centrálnej banky. Platba sa týka zostatkov, ktoré presahujú minimálnu sumu uvedenú v tabuľke nižšie.  Saxo Bank  neustále sleduje úrokové sadzby uplatňované centrálnymi bankami.Ak sa sadzba zmení, Saxo upraví svoje negatívne úrokové sadzby v súlade s touto zmenou s platnosťou od začiatku ďalšieho mesiaca. 

Uplatňované úrovne a úrokové sadzby*:

Pozitívne NFE (meny s negatívnymi sadzbami)VIPPlatinumClassic
Úroveň v EUR 1,000,000100,00050,000
Úroveň v CHF 1,000,000100,00050,000
Úroveň v DKK7,500,000750,000375,000
Zníženie sadzby Centrálnej banky0.00%–0.25%–0.50%
Pozitívne NFE (meny s pozitívnymi sadzbami)VIPPlatinumClassic
Úroveň USD (alebo ekvivalent v inej mene)50,000100,000250,000
Zníženie prevládajúcej trhovej sadzby–1%–3%–3%
Negative NFEVIPPlatinumClassic
Prirážka k prevládajúcej trhovej sadzbe, nie však nižšia ako prirážka6%7%8%

Na hlavnom obchodnom účte sa táto minimálna suma vzťahuje na čistý voľný vlastný kapitál a v prípade podúčtov na zostatok na účte. Záporná úroková sadzba sa počíta denne pre kreditný zostatok na účte, ktorý presahuje minimálnu sumu, a na konci každého mesiaca sa účtuje na ťarchu hlavného obchodného účtu alebo podúčtu za úrokové obdobie predchádzajúceho mesiaca (dátum vysporiadania je posledný deň predchádzajúceho mesiaca).

*Sadzby sa líšia v závislosti od krajiny pobytu klienta.

Keď obchodujete s inštrumentom v mene, ktorá sa líši od vašej základnej nominálnej hodnoty, konverzie – vrátane ziskov/strát z obchodovania – sa realizujú pomocou okamžitej strednej Forex ceny podľa času zatvorenia pozície, plus/mínus 1 %. Klientom Platinum účtujeme maximálne plus/mínus 0,75 % p.a. a klientom VIP maximálne plus/mínus 0,5 % p.a.

Poplatok za konverziu meny sa nevzťahuje na maržový kolaterál. Zahrnuté je iba zúčtovanie skutočných platieb na alebo z obchodného účtu, napríklad nákup/predaj hotovostných akcií, platba/prijímanie prémií za opcie atď.

Kurz používaný na prevod mien rezervovaných pre váš účet sa zobrazuje v obchodných platformách v prehľade Realizované obchody.

Poplatky za úschovu akcií, ETF/ETC a dlhopisov

Pre účty s akciami, ETF/ETC alebo dlhopisovými pozíciami je poplatok za úschovu 0,25 % p.a. s mesačným minimálnym poplatkom 5,00 EUR. Klientom Platinum účtujeme maximálne plus/mínus 0,20 % p.a. a klientom VIP maximálne plus/mínus 0,12% p.a. Minimálny poplatok za úschovu sa vždy naúčtuje na predvolený účet. Poplatok za úschovu sa vypočíta denne na základe hodnôt na konci dňa a účtuje sa mesačne. Môžu sa vyskytnúť regionálne rozdiely.

Minimálny poplatok
Poplatok za úschovu p.a. – ClassicPoplatok za úschovu p.a. – PlatinumPoplatok za úschovu p.a. – VIPMesačný minimálny poplatok
Akcie a ETF/ETC0,25 %0,20 %0,12 %5,00 EUR
Dlhopisy0,25 %0,20 %0,12 %5,00 EUR

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Poplatok za úschovu je služba podliehajúca DPH, čiže sa k samotnému poplatku za úschovu pridáva aj DPH:

Fyzické osoby

 • Bydlisko v EÚ: uplatní sa dánska sadzba DPH vo výške 25 %.
 • Bydlisko mimo EÚ: Saxo Bank A/S neuplatňuje žiadnu sadzbu pre DPH.

Korporátny/inštitucionálny klient

 • Miesto podnikania v Dánsku: uplatňuje sa dánska sadzba pre DPH 25 %.
 • Miesto podnikania v EÚ (s výnimkou Dánska): Saxo Bank A/S neuplatňuje žiadnu sadzbu pre DPH, ak je poskytnuté platné IČ DPH v EÚ.* Bude poskytnutá faktúra s prenesením daňovej povinnosti.
 • Miesto podnikania v EÚ (s výnimkou Dánska): ak nie je poskytnuté platné IČ DPH v EÚ, uplatňuje sa dánska sadzba pre DPH 25 %.
 • Miesto podnikania mimo EÚ: Saxo Bank A/S neuplatňuje žiadnu sadzbu pre DPH, ale môžu sa uplatniť miestne zákony platné pre DPH

*Ako platné IČ DPH v EÚ sa zaregistruje iba IČ DPH v EÚ, ktoré je možné overiť prostredníctvom webovej stránky Európskej komisie: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html?local=sk. Ak IČ DPH v EÚ nie je možné overiť, obráťte sa na miestny orgán pre DPH.

Poplatok za nečinnosť vo výške 100,00 USD – alebo ekvivalentná suma v mene účtu – bude účtovaný, ak klient nevykoná na svojom účte žiadne obchody počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov (180 dní).

Úroky sa počítajú denne a vysporiadavajú sa mesačne do siedmich pracovných dní od skončenia každého kalendárneho mesiaca.

Úroky na vašom hlavnom účte sa počítajú z čistého voľného vlastného kapitálu.

Úroky z podúčtov sa počítajú z hodnoty účtu.

Keďže sa čistý voľný vlastný kapitál počíta na základe otvorených obchodných pozícií na všetkých účtoch, je dôležité zabezpečiť, aby bol na vašom hlavnom účte k dispozícii dostatok hotovosti.

Inak riskujete, že bude pre váš hlavný účet vystavený debetný úrok prevyšujúci kreditný splatný na vašich podúčtoch.

Klientom, ktorí zadávajú pokyny telefonicky, prostredníctvom chatu alebo e-mailom, sa účtuje poplatok za manuálny pokyn vo výške 50 EUR za pokyn.  Niektoré produkty, s ktorými sa na platforme nedá obchodovať, môžu byť od tohto poplatku oslobodené.

Čistý voľný vlastný kapitál je:

 • Hodnota hotovostného zostatku pripísaná na vašom hlavnom obchodnom účte
 • Plus/mínus hodnota všetkých nerealizovaných ziskov alebo strát z otvorených CFD, Forex forwardov a futures na vašom hlavnom obchodnom účte
 • Plus trhová hodnota akýchkoľvek Forex opcií na vašom hlavnom obchodnom účte
 • Mínus akákoľvek marža potrebná na financovanie otvorených pozícií na vašom hlavnom obchodnom účte a podúčtoch

Financovanie marže čistého voľného vlastného kapitálu

Požiadavka na financovanie marže sa môže líšiť od požiadavky na maržové obchodovanie. Úplný zoznam hotovostného kolaterálu pre maržové financovanie použitý pre výpočet čistého voľného vlastného kapitálu podľa našich Všeobecných obchodných podmienok.

Aby ste nemuseli platiť úroky z prečerpania účtu, musíte mať na svojom účte dostatok hotovostného kolaterálu, aby sa zabezpečil kladný zostatok čistého voľného vlastného kapitálu.

Klientom, ktorí používajú účet Classic, bude účtovaný poplatok 50 USD – alebo ekvivalentná suma v mene účtu – keď klient požiada o zaslanie reportov online štandardnou poštou alebo e-mailom. Tento poplatok sa vzťahuje aj na žiadosti tretích strán o reporty, napríklad od audítorov.

Môžete požiadať o formuláre 1042-S, avšak pokiaľ nie je splnená aspoň jedna z nižšie uvedených podmienok, bude sa účtovať manipulačný poplatok 1 000 EUR za príjmový rok:

 • Môžete poskytnúť dôkaz, že IRS od vás požaduje formulár 1042-S.
 • Spoločnosť Saxo Group použila na váš účet nesprávnu daňovú sadzbu pre úľavu na dani v mieste pôvodu platnú pre USA.

Ak sa požaduje viac ako 10 formulárov za príjmový rok, poplatok presiahne 1 000 EUR ročne.

Poplatok za proxy hlasovanie účtujeme všetkým klientom, ktorí sa prihlásia na odber stretnutí Saxo Bank. Okrem toho sa bude uplatňovať poplatok za každé hlasovanie resp. zmenu odovzdaného hlasu.

PopisNáklady
Prihlásenie na odber
EUR 30/rok bez DPH
Hlasovanie/zmena hlasu
EUR 5/hlas bez DPH

Poplatok za prihlásenie na odber sa platí štvrťročne, a to na konci štvrťroka, a je nevratný. Klienti, ktorí sa prihlásia na odber a potom sa z neho v tom istom štvrťroku odhlásia, budú platiť plnú sumu. Ak je to potrebné, poplatok za odber sa konvertuje na miestnu menu a pripočíta sa k nemu poplatok za menový prepočet. Poplatok za odber služby sa platí na konci 4. kvartálu 2020. Za 3. kvartál 2020 sa poplatok neuplatní.

Poplatok za hlas sa účtuje v čase hlasovania. Ak je to potrebné, poplatok za hlas sa konvertuje na miestnu menu a pripočíta sa k nemu poplatok za menový prepočet. Poplatok za hlasovanie sa účtuje od 3. septembra 2020, a po prvý raz sa naúčtuje na konci 4. kvartálu 2020.

Pozrite si všetky naše ceny

Získajte mimoriadne konkurenčné spready a provízie vo všetkých triedach aktív, a ešte lepšie sadzby so zvyšujúcim sa objemom.

Ste pripravení začať?

Otvorenie účtu trvá zhruba 5 minút

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.