Súhrnné poplatky

Naše poplatky sú úplne transparentné, takže budete vždy vedieť, koľko investovanie a obchodovanie s nami stojí.

Provízie a poplatky

So Saxo Bank zvyčajne dostávate úrok z peňažného zostatku. Ak však máte otvorené pozície v maržových produktoch, tieto pozície ovplyvnia výpočet úrokov.

Vaša úroková sadzba závisí od úrovne Vášho účtu (Classic, Platinum alebo VIP). Úrok sa skladá zo sadzieb Saxo Bid/Ask a prirážky alebo zrážky. Informácie o sadzbách Saxo Bid/Ask sú k dispozícii tu.

Úroky na Vašom hlavnom účte sa vypočítavajú na základe Vášho čistého voľného kapitálu (NFE), čo je Váš hotovostný zostatok plus/mínus všetky úpravy NFE. Ak máte viacero podúčtov v rôznych menách, úroky na nich vychádzajú z vypočítanej upravenej hodnoty účtu pre každý podúčet. Definície nájdete tu.

Aké vysoké úroky môžem zarobiť?

NačítavanieInformácie
SorryNoLoadingMessage

Ročný úrok z

Úroveň účtu Úroková sadzbaRočný úrok

Sadzby k x.xx.xxxx

Zúčtovanie 

Úroky sa vypočítavajú denne a zúčtovávajú sa mesačne, do siedmich pracovných dní po skončení každého kalendárneho mesiaca. Úroky sa počítajú podľa konvencií počítania dní a trhových štandardov uvedených v tabuľke v časti Saxo Bid/Ask úrokové sadzby.

Záporný čistý voľný kapitál

Upozorňujeme, že Váš čistý voľný kapitál sa môže stať záporným, ak vaša požiadavka na finančnú maržu a nerealizované P&L z maržových produktov prekročia Váš hotovostný zostatok, čo bude mať za následok prečerpanie sadzby.

Úrokové sadzby pre záporné NFECLASSICPLATINUMVIP
Záporná NFE (debet)Saxo Ask + 8%Saxo Ask + 7%Saxo Ask + 6%
Požiadavka na maržu pre financovanie

Upozorňujeme, že požiadavka na maržové financovanie sa môže líšiť od požiadavky na obchodnú maržu.

Úplný zoznam hotovostných kolaterálov pre maržové financovanie, ktoré sa používajú na výpočet čistého voľného kapitálu, si môžete pozrieť tu.

Na podporu vašich finančných ambícií a obchodných cieľov poskytujeme financovanie aj likviditu pre vaše obchodné aktivity s maržovými produktmi. Naše sadzby financovania platia, keď držíte cez noc otvorenú pozíciu maržového produktu, napríklad kontrakt na rozdiel (CFD) pre jednu akciu.

Vaše sadzby financovania pozostávajú z dvoch zložiek: 1) sadzby financovania Saxo Bid/Offer a 2) markup/markdown ceny komerčných produktov.

Sadzby financovania sú stanovené ako:

  • Bid = sadzba financovania Saxo Bid – markdown komerčných produktov
  • Offer = sadzba financovania Saxo Offer + markup komerčných produktov

Sadzby financovania Saxo Bid/Offer

Sadzby financovania Saxo Bid/Offer sa vzťahujú na naše ceny financovania, t. j. účtujeme plávajúce úrokové sadzby. Pri stanovovaní sadzieb financovania Saxo Bid/Offer používame ako vstup alternatívne referenčné sadzby (ARR). Pre meny bez určenej alternatívnej referenčnej sadzby sa ako vstup uplatňuje trhová sadzba, sadzba menovej politiky alebo iná relevantná finančná referenčná hodnota. 
Sadzby financovania Saxo Bid/Offer majú limit nula percent, t. j. úrokové sadzby nemôžu byť záporné sadzby.

Keď si kúpite CFD na jednotlivé akcie, napr. v hongkonských dolároch, prevedieme našu základnú menu financovania na hongkonské doláre na financovanie podkladového nákupu akcií. Naopak, ak predávate CFD na jednotlivú akciu, napr. v juhoafrickom rande, prevedieme výnosy z predaja podkladových akcií na naše základné meny financovania. Tieto operácie si vyžadujú aktívne obchodovanie s rôznymi finančnými produktmi na medzibankovom trhu na riadenie peňažných tokov likvidity generovaných vašimi obchodnými činnosťami.

Alternatívne referenčné sadzby boli vypracované pracovnými skupinami zloženými z národných či medzinárodných združení finančného priemyslu, účastníkov trhu, ako aj centrálnych a rezervných bánk. Sú verejne dostupné a uznávajú ich príslušné vnútroštátne orgány (NCA), účastníci trhu aj národné či medzinárodné združenia finančného priemyslu. Ak potrebujete ďalšie informácie o príslušných finančných referenčných hodnotách uvedených nižšie, obráťte sa na správcu finančnej referenčnej hodnoty, centrálnu alebo rezervnú banku.

Sadzby financovania Saxo Bid/Offer sú vlastníctvom Saxo Bank a podliehajú ustanoveniam našich Všeobecných obchodných podmienok. Jedným z ustanovení môže byť prenesenie nákladov súvisiacich s vonkajšími faktormi, ako sú zmeny v domácej či zahraničnej menovej alebo úverovej politike, ktoré ovplyvňujú všeobecnú úrokovú mieru alebo zmeny v štruktúrach nákladov u poskytovateľov likvidity a maklérov.

Ako referenciu si pozrite uplatniteľné referenčné sadzby nižšie.

Markup/Markdown ceny komerčných produktov

Ak si chcete prečítať viac o našej všeobecnej cenotvorbe, pozrite si stránku Prehľad poplatkov

Výpočet a vysporiadanie úrokov

Úroky sa počítajú denne a vysporiadavajú sa mesačne do siedmich pracovných dní od skončenia každého kalendárneho mesiaca.

Sadzby Saxo Bid/Ask sú vlastníctvom Saxo Bank a podliehajú ustanoveniam Všeobecných obchodných podmienok. Jedným z takýchto ustanovení môže byť zohľadnenie nákladov súvisiacich s externými faktormi, ako sú zmeny v domácej a/alebo zahraničnej menovej alebo úverovej politike, ktoré ovplyvňujú všeobecnú úroveň úrokových sadzieb, alebo zmeny v štruktúre nákladov poskytovateľov likvidity a maklérov.

Pri stanovovaní sadzieb Saxo Bid/Ask používame ako vstupný údaj alternatívnu referenčnú sadzbu (ARR). V prípade mien, ktoré nemajú stanovenú ARR, používame ako vstupný údaj sadzbu peňažného trhu, sadzbu menovej politiky alebo iný relevantný finančný benchmark.

Referenčné hodnoty používané pri stanovovaní úrokových sadzieb pre vklady a finančných sadzieb pre maržové produkty sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Saxo Bank si vyhradzuje právo uplatniť pri výpočte a účtovaní nerealizovaných a realizovaných úrokov obchodné oneskorenie v porovnaní so zverejnenými finančnými referenčnými hodnotami.

Potiahnutím doľava alebo doprava zobrazíte viac
MenaMetóda výpočtu úrokuReferenčné sadzby
AEDACT/360Central Bank of United Arab Emirates (CBUAE) repo rate
AUDACT/365Australian Overnight Index Average (AONIA)
CADACT/365Canadian Overnight Repo Rate Average (CORRA)
CHFACT/360Swiss Average Rate Overnight (SARON)
CNHACT/360Chinese Offshore Yuan Hong Kong Interbank Offered Rate (CNH HIBOR)
CZKACT/360Czech Overnight Index Average (CZEONIA)
DKKACT/360Denmark Short-Term Rate (DESTR) or Current-account rate
EURACT/360Euro Short-Term Rate (ESTR)
GBPACT/365Sterling Overnight Index Average (SONIA)
HKDACT/365Hong Kong Overnight Index Average (HONIA)
HUFACT/360Hungarian Overnight Index Average (HUFONIA)
ILSACT/360Bank of Israel (BoI) rate
JPYACT/360Tokyo Overnight Average Rate (TONAR)
MXNACT/360Overnight TIIE funding rate
NOKACT/360Norwegian Overnight Weighted Average (NOWA)
NZDACT/365Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) Official Cash Rate (OCR)
PLNACT/360Poland Overnight Index Average (POLONIA)
RONACT/360National Bank of Romania deposit rate
RUBACT/360Ruble Overnight Index Average (RUONIA)
SARACT/360Central Bank of Saudi Arabia (SAMA) reverse repo rate
SEKACT/360Swedish Short-Term Rate (SWESTR)
SGDACT/365Singapore Overnight Rate Average (SORA)
THBACT/365Thai Overnight Rate (THOR)
TRYACT/360Turkish Lira Reference Rate (TLREF)
USDACT/360Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
ZARACT/365South Africa Benchmark Overnight Rate (SABOR)

Keď obchodujete s inštrumentom v mene, ktorá sa líši od vašej základnej nominálnej hodnoty, konverzie – vrátane ziskov/strát z obchodovania – sa realizujú pomocou okamžitej strednej Forex ceny podľa času zatvorenia pozície, plus/mínus 1 %. Klientom Platinum účtujeme maximálne plus/mínus 0,75 % p.a. a klientom VIP maximálne plus/mínus 0,5 % p.a.

Poplatok za konverziu meny sa nevzťahuje na maržový kolaterál. Zahrnuté je iba zúčtovanie skutočných platieb na alebo z obchodného účtu, napríklad nákup/predaj hotovostných akcií, platba/prijímanie prémií za opcie atď.

Kurz používaný na prevod mien rezervovaných pre váš účet sa zobrazuje v obchodných platformách v prehľade Realizované obchody.

Poplatky za úschovu akcií, ETF/ETC a dlhopisov

Pre účty s akciami, ETF/ETC alebo dlhopisovými pozíciami je poplatok za úschovu 0,15 % p.a. s mesačným minimálnym poplatkom 5,00 EUR. Klientom Platinum účtujeme maximálne plus/mínus 0,12 % p.a. a klientom VIP maximálne plus/mínus 0,09% p.a. Minimálny poplatok za úschovu sa vždy naúčtuje na predvolený účet. Poplatok za úschovu sa vypočíta denne na základe hodnôt na konci dňa a účtuje sa mesačne. Môžu sa vyskytnúť regionálne rozdiely.

Poplatok za úschovu p.a.
ClassicPlatinumVIPMesačný minimálny poplatok
Akcie a ETF/ETC0,15 %0,12 %0,09 %5,00 EUR
Dlhopisy0,15 %0,12 %0,09 %5,00 EUR

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Poplatok za úschovu je služba podliehajúca DPH, čiže sa k samotnému poplatku za úschovu pridáva aj DPH:

Fyzické osoby

  • Bydlisko v EÚ: uplatní sa dánska sadzba DPH vo výške 25 %.
  • Bydlisko mimo EÚ: Saxo Bank A/S neuplatňuje žiadnu sadzbu pre DPH.

Korporátny/inštitucionálny klient

  • Miesto podnikania v Dánsku: uplatňuje sa dánska sadzba pre DPH 25 %.
  • Miesto podnikania v EÚ (s výnimkou Dánska): Saxo Bank A/S neuplatňuje žiadnu sadzbu pre DPH, ak je poskytnuté platné IČ DPH v EÚ.* Bude poskytnutá faktúra s prenesením daňovej povinnosti.
  • Miesto podnikania v EÚ (s výnimkou Dánska): ak nie je poskytnuté platné IČ DPH v EÚ, uplatňuje sa dánska sadzba pre DPH 25 %.
  • Miesto podnikania mimo EÚ: Saxo Bank A/S neuplatňuje žiadnu sadzbu pre DPH, ale môžu sa uplatniť miestne zákony platné pre DPH

*Ako platné IČ DPH v EÚ sa zaregistruje iba IČ DPH v EÚ, ktoré je možné overiť prostredníctvom webovej stránky Európskej komisie: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html?local=sk. Ak IČ DPH v EÚ nie je možné overiť, obráťte sa na miestny orgán pre DPH.

Poplatok za nečinnosťClassicPlatinumVIP
Hodnota účtu viac ako 10 000 EUR v hotovosti alebo cenných papieroch, žiadne transakcie počas 360 dní00
Hodnota účtu menej ako 10 000 EUR v hotovosti alebo cenných papieroch, žiadne transakcie počas 360 dní120 EUR00

Klienti Platinum a VIP, ako aj klienti Classic s hodnotou účtu viac ako 10 000 EUR (alebo ekvivalent v mene účtu) v hotovosti alebo cenných papieroch nebudú podliehať poplatku za nečinnosť bez ohľadu na ich obchodnú aktivitu počas 360 dní. Klientom Classic, ktorí majú hodnotu účtu menej ako 10 000 EUR v hotovosti alebo cenných papieroch a počas 360-dňového obdobia neuskutočnili žiadne obchody, však bude účtovaný poplatok za nečinnosť vo výške 120 EUR.

Klientom, ktorí zadávajú pokyny telefonicky, prostredníctvom chatu alebo e-mailom, sa účtuje poplatok za manuálny pokyn vo výške 50 EUR za pokyn.  Niektoré produkty, s ktorými sa na platforme nedá obchodovať, môžu byť od tohto poplatku oslobodené.

Klientom, ktorí používajú účet Classic, bude účtovaný poplatok 50 USD – alebo ekvivalentná suma v mene účtu – keď klient požiada o zaslanie reportov online štandardnou poštou alebo e-mailom. Tento poplatok sa vzťahuje aj na žiadosti tretích strán o reporty, napríklad od audítorov.

Môžete požiadať o formuláre 1042-S, avšak pokiaľ nie je splnená aspoň jedna z nižšie uvedených podmienok, bude sa účtovať manipulačný poplatok 1 000 EUR za príjmový rok:

  • Môžete poskytnúť dôkaz, že IRS od vás požaduje formulár 1042-S.
  • Spoločnosť Saxo Group použila na váš účet nesprávnu daňovú sadzbu pre úľavu na dani v mieste pôvodu platnú pre USA.

Ak sa požaduje viac ako 10 formulárov za príjmový rok, poplatok presiahne 1 000 EUR ročne.

Poplatok za proxy hlasovanie účtujeme všetkým klientom, ktorí sa prihlásia na odber stretnutí Saxo Bank. Okrem toho sa bude uplatňovať poplatok za každé hlasovanie resp. zmenu odovzdaného hlasu.

PopisNáklady
Prihlásenie na odber
EUR 30/rok bez DPH
Hlasovanie/zmena hlasu
EUR 5/hlas bez DPH

Poplatok za prihlásenie na odber sa platí štvrťročne, a to na konci štvrťroka, a je nevratný. Klienti, ktorí sa prihlásia na odber a potom sa z neho v tom istom štvrťroku odhlásia, budú platiť plnú sumu. Ak je to potrebné, poplatok za odber sa konvertuje na miestnu menu a pripočíta sa k nemu poplatok za menový prepočet. Poplatok za odber služby sa platí na konci 4. kvartálu 2020. Za 3. kvartál 2020 sa poplatok neuplatní.

Poplatok za hlas sa účtuje v čase hlasovania. Ak je to potrebné, poplatok za hlas sa konvertuje na miestnu menu a pripočíta sa k nemu poplatok za menový prepočet. Poplatok za hlasovanie sa účtuje od 3. septembra 2020, a po prvý raz sa naúčtuje na konci 4. kvartálu 2020.

Upozorňujeme, že klientom na úrovni Classic a Platinum sa za každý pridaný inštrument účtuje poplatok 200 USD. VIP klienti môžu požiadať o nový inštrument bezplatne. Poplatok sa zaúčtuje len po úspešnej implementácii požadovaných nástrojov. Ak chcete skontrolovať, na akej úrovni máte účet, prejdite na platforme do časti Účet a vyberte kartu Saxo Rewards.

Pozrite si všetky naše ceny

Získajte mimoriadne konkurenčné spready a provízie vo všetkých triedach aktív, a ešte lepšie sadzby so zvyšujúcim sa objemom.

Ste pripravení začať?

Účet v Saxo si môžete otvoriť v niekoľkých krokoch a získať prístup ku všetkým triedam aktív.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.