Provízie, súhrnné poplatky a prehľad marží

Naše poplatky sú úplne transparentné, takže budete vždy vedieť, koľko investovanie a obchodovanie s nami stojí.

Súhrnné poplatky

Úroky na vašom hlavnom účte sa počítajú z čistého voľného vlastného kapitálu. Úroky z podúčtov sa počítajú z hodnoty účtu.

Definícia čistého voľného vlastného kapitálu

Čistý voľný vlastný kapitál je:

 • hodnota hotovostného zostatku vášho hlavného obchodného účtu plus alebo mínus hotovostné zostatky na vašich podúčtoch v rovnakej mene
 • Plus/mínus hodnota všetkých nerealizovaných ziskov alebo strát z otvorených CFD, Forex forwardov a futures na vašom hlavnom obchodnom účte a podúčtoch v rovnakej mene
 • Plus trhová hodnota akýchkoľvek FX opcií na vašom hlavnom obchodnom účte a podúčtoch v rovnakej mene
 • Mínus akákoľvek marža potrebná na financovanie otvorených pozícií na vašom hlavnom obchodnom účte a podúčtoch bez ohľadu na menu podúčtu

Financovanie marže čistého voľného vlastného kapitálu

Požiadavka na financovanie marže sa môže líšiť od požiadavky na maržové obchodovanie. Pozrite si úplný zoznam hotovostného kolaterálu pre maržové financovanie použitý pre výpočet čistého voľného vlastného kapitálu v našich Všeobecných obchodných podmienkach.

Keďže čistý voľný vlastný kapitál sa vypočítava na základe otvorených obchodných pozícií na všetkých vašich účtoch, uistite sa, že máte k dispozícii dostatok hotovosti v mene vášho hlavného účtu. Ak tak neurobíte, riskujete, že budete podliehať debetným úrokom v mene vášho hlavného účtu.

Definícia hodnoty účtu

Hodnota vášho podúčtu je:

 • hodnota hotovostného zostatku účtov v tej istej mene
 • Plus/mínus hodnota všetkých nerealizovaných ziskov alebo strát z otvorených CFD, Forex forwardov a futures na účtoch v rovnakej mene
 • Plus trhová hodnota akýchkoľvek FX opcií na účtoch v rovnakej mene

Úroky z účtov

Na finančné prostriedky uložené v Saxo Bank sa vzťahujú tieto úrokové sadzby

 • Pri kladnej hodnote čistého voľného vlastného kapitálu/hodnoty účtu sa pre úrok použije vyššia z hodnôt: úrokové miery Saxo pre dopyt znížené o prirážku alebo nula. Úrok sa vyplatí v plnej výške, ak je hodnota čistého voľného vlastného kapitálu/hodnoty účtu vyššia ako prahová hodnota.
 • Pri zápornom čistom voľnom vlastnom kapitále/hodnote účtu sa použije úroková sadzba Saxo Offer plus markup, ktorá nikdy nebude nižšia ako markup. Úrok sa vypočíta z celkového zostatku na všetkých účtoch/z čistého voľného vlastného kapitálu.

Pre vklady v menách s negatívnymi úrokovými sadzbami:

Saxo Bank účtuje záporné úroky na základe príslušných sadzieb centrálnych bánk. Platba sa týka zostatkov, ktoré presahujú minimálnu sumu uvedenú v tabuľke nižšie. Saxo Bank neustále sleduje úrokové sadzby uplatňované centrálnymi bankami. Ak sa sadzba zmení, Saxo upraví svoje negatívne úrokové sadzby v súlade s touto zmenou s platnosťou od začiatku ďalšieho mesiaca.

Prahové hodnoty, markdown a markup sú*:

Kladná hodnota čistého voľného vlastného kapitálu/účtu
(meny so zápornými sadzbami)
VIPPlatinumClassic
Markdown sadzby Centrálnej banky-0.25%-0.35%-0.50%

Kladná hodnota čistého voľného vlastného kapitálu/účtu
(meny s kladnými sadzbami)
VIPPlatinumClassic
Čistá hodnota voľného vlastného kapitálu/účtu presahujúca hodnotu v USD (alebo ekvivalentnú hodnotu)0050 000
Markdown prevládajúcej úrokovej sadzby Saxo bid–1 %–2 %–3 %

Negatívna čistá hodnota vlastného kapitálu/účtuVIPPlatinumClassic
 Markup k prevládajúcej trhovej sadzbe, nie však nižšia ako markup6 %7 %8 %

Na vašom hlavnom obchodnom účte sa táto prahová hodnota bude vzťahovať na dostupný čistý voľný vlastný kapitál. V prípade podúčtov sa bude vzťahovať na hodnotu účtu. Prahové hodnoty sa vzťahujú na účty v rovnakej mene. Záporný úrok sa vypočíta denne pre úverové zostatky presahujúce prahovú hodnotu. Na konci každého mesiaca sa účtuje na ťarchu hlavného obchodného účtu alebo podúčtu za úrokové obdobie predchádzajúceho mesiaca (dátum vysporiadania je posledný deň predchádzajúceho mesiaca).

*Zníženie alebo zvýšenie sa líši v závislosti od krajiny pobytu klienta.

Výpočet a vysporiadanie úrokov

Úroky sa počítajú denne a vysporiadavajú sa mesačne do siedmich pracovných dní od skončenia každého kalendárneho mesiaca. Úrok sa vypočíta podľa metódy výpočtu úroku a trhového štandardu stanoveného v tabuľke v časti Referenčné sadzby.

Na podporu vašich finančných ambícií a obchodných cieľov poskytujeme financovanie aj likviditu pre vaše obchodné aktivity s maržovými produktmi. Naše sadzby financovania platia, keď držíte cez noc otvorenú pozíciu maržového produktu, napríklad kontrakt na rozdiel (CFD) pre jednu akciu.

Vaše sadzby financovania pozostávajú z dvoch zložiek: 1) sadzby financovania Saxo Bid/Offer a 2) markup/markdown ceny komerčných produktov.

Sadzby financovania sú stanovené ako:

 • Bid = sadzba financovania Saxo Bid – markdown komerčných produktov
 • Offer = sadzba financovania Saxo Offer + markup komerčných produktov

Sadzby financovania Saxo Bid/Offer

Sadzby financovania Saxo Bid/Offer sa vzťahujú na naše ceny financovania, t. j. účtujeme plávajúce úrokové sadzby. Pri stanovovaní sadzieb financovania Saxo Bid/Offer používame ako vstup alternatívne referenčné sadzby (ARR). Pre meny bez určenej alternatívnej referenčnej sadzby sa ako vstup uplatňuje trhová sadzba, sadzba menovej politiky alebo iná relevantná finančná referenčná hodnota. 
Sadzby financovania Saxo Bid/Offer majú limit nula percent, t. j. úrokové sadzby nemôžu byť záporné sadzby.

Keď si kúpite CFD na jednotlivé akcie, napr. v hongkonských dolároch, prevedieme našu základnú menu financovania na hongkonské doláre na financovanie podkladového nákupu akcií. Naopak, ak predávate CFD na jednotlivú akciu, napr. v juhoafrickom rande, prevedieme výnosy z predaja podkladových akcií na naše základné meny financovania. Tieto operácie si vyžadujú aktívne obchodovanie s rôznymi finančnými produktmi na medzibankovom trhu na riadenie peňažných tokov likvidity generovaných vašimi obchodnými činnosťami.

Alternatívne referenčné sadzby boli vypracované pracovnými skupinami zloženými z národných či medzinárodných združení finančného priemyslu, účastníkov trhu, ako aj centrálnych a rezervných bánk. Sú verejne dostupné a uznávajú ich príslušné vnútroštátne orgány (NCA), účastníci trhu aj národné či medzinárodné združenia finančného priemyslu. Ak potrebujete ďalšie informácie o príslušných finančných referenčných hodnotách uvedených nižšie, obráťte sa na správcu finančnej referenčnej hodnoty, centrálnu alebo rezervnú banku.

Sadzby financovania Saxo Bid/Offer sú vlastníctvom Saxo Bank a podliehajú ustanoveniam našich Všeobecných obchodných podmienok. Jedným z ustanovení môže byť prenesenie nákladov súvisiacich s vonkajšími faktormi, ako sú zmeny v domácej či zahraničnej menovej alebo úverovej politike, ktoré ovplyvňujú všeobecnú úrokovú mieru alebo zmeny v štruktúrach nákladov u poskytovateľov likvidity a maklérov.

Ako referenciu si pozrite uplatniteľné referenčné sadzby nižšie.

Markup/Markdown ceny komerčných produktov

Ak si chcete prečítať viac o našej všeobecnej cenotvorbe, pozrite si stránku Prehľad poplatkov

Výpočet a vysporiadanie úrokov

Úroky sa počítajú denne a vysporiadavajú sa mesačne do siedmich pracovných dní od skončenia každého kalendárneho mesiaca.

Referenčné hodnoty použité pri stanovovaní úrokových sadzieb na vklady a sadzby financovania maržových produktov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Saxo Bank si vyhradzuje právo uplatniť obchodné oneskorenie pri uverejňovaní finančných referenčných hodnôt pri výpočte a rezervácii nerealizovaného a realizovaného úroku.

Potiahnutím doľava alebo doprava zobrazíte viac
MenaMetóda výpočtu úrokuReferenčné sadzby
AEDACT/360Central Bank of United Arab Emirates (CBUAE) repo rate
AUDACT/365Australian Overnight Index Average (AONIA)
CADACT/365Canadian Overnight Repo Rate Average (CORRA)
CHFACT/360Swiss Average Rate Overnight (SARON)
CNHACT/360Chinese Offshore Yuan Hong Kong Interbank Offered Rate (CNH HIBOR)
CZKACT/360Czech Overnight Index Average (CZEONIA)
DKKACT/360Denmark Short-Term Rate (DESTR)
EURACT/360Euro Short-Term Rate (ESTR)
GBPACT/365Sterling Overnight Index Average (SONIA)
HKDACT/365Hong Kong Overnight Index Average (HONIA)
HUFACT/360Hungarian Overnight Index Average (HUFONIA)
ILSACT/360Bank of Israel (BoI) rate
JPYACT/360Tokyo Overnight Average Rate (TONAR)
MXNACT/360Overnight TIIE funding rate
NOKACT/360Norwegian Overnight Weighted Average (NOWA)
NZDACT/365Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) Official Cash Rate (OCR)
PLNACT/360Poland Overnight Index Average (POLONIA)
RONACT/360National Bank of Romania deposit rate
RUBACT/360Ruble Overnight Index Average (RUONIA)
SARACT/360Central Bank of Saudi Arabia (SAMA) reverse repo rate
SEKACT/360Swedish Short-Term Rate (SWESTR)
SGDACT/365Singapore Overnight Rate Average (SORA)
THBACT/365Thai Overnight Rate (THOR)
TRYACT/360Turkish Lira Reference Rate (TLREF)
USDACT/360Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
ZARACT/365South Africa Benchmark Overnight Rate (SABOR)

Keď obchodujete s inštrumentom v mene, ktorá sa líši od vašej základnej nominálnej hodnoty, konverzie – vrátane ziskov/strát z obchodovania – sa realizujú pomocou okamžitej strednej Forex ceny podľa času zatvorenia pozície, plus/mínus 1 %. Klientom Platinum účtujeme maximálne plus/mínus 0,75 % p.a. a klientom VIP maximálne plus/mínus 0,5 % p.a.

Poplatok za konverziu meny sa nevzťahuje na maržový kolaterál. Zahrnuté je iba zúčtovanie skutočných platieb na alebo z obchodného účtu, napríklad nákup/predaj hotovostných akcií, platba/prijímanie prémií za opcie atď.

Kurz používaný na prevod mien rezervovaných pre váš účet sa zobrazuje v obchodných platformách v prehľade Realizované obchody.

Poplatky za úschovu akcií, ETF/ETC a dlhopisov

Pre účty s akciami, ETF/ETC alebo dlhopisovými pozíciami je poplatok za úschovu 0,15 % p.a. s mesačným minimálnym poplatkom 5,00 EUR. Klientom Platinum účtujeme maximálne plus/mínus 0,12 % p.a. a klientom VIP maximálne plus/mínus 0,09% p.a. Minimálny poplatok za úschovu sa vždy naúčtuje na predvolený účet. Poplatok za úschovu sa vypočíta denne na základe hodnôt na konci dňa a účtuje sa mesačne. Môžu sa vyskytnúť regionálne rozdiely.

Poplatok za úschovu p.a.
ClassicPlatinumVIPMesačný minimálny poplatok
Akcie a ETF/ETC0,15 %0,12 %0,09 %5,00 EUR
Dlhopisy0,15 %0,12 %0,09 %5,00 EUR

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Poplatok za úschovu je služba podliehajúca DPH, čiže sa k samotnému poplatku za úschovu pridáva aj DPH:

Fyzické osoby

 • Bydlisko v EÚ: uplatní sa dánska sadzba DPH vo výške 25 %.
 • Bydlisko mimo EÚ: Saxo Bank A/S neuplatňuje žiadnu sadzbu pre DPH.

Korporátny/inštitucionálny klient

 • Miesto podnikania v Dánsku: uplatňuje sa dánska sadzba pre DPH 25 %.
 • Miesto podnikania v EÚ (s výnimkou Dánska): Saxo Bank A/S neuplatňuje žiadnu sadzbu pre DPH, ak je poskytnuté platné IČ DPH v EÚ.* Bude poskytnutá faktúra s prenesením daňovej povinnosti.
 • Miesto podnikania v EÚ (s výnimkou Dánska): ak nie je poskytnuté platné IČ DPH v EÚ, uplatňuje sa dánska sadzba pre DPH 25 %.
 • Miesto podnikania mimo EÚ: Saxo Bank A/S neuplatňuje žiadnu sadzbu pre DPH, ale môžu sa uplatniť miestne zákony platné pre DPH

*Ako platné IČ DPH v EÚ sa zaregistruje iba IČ DPH v EÚ, ktoré je možné overiť prostredníctvom webovej stránky Európskej komisie: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html?local=sk. Ak IČ DPH v EÚ nie je možné overiť, obráťte sa na miestny orgán pre DPH.

Poplatok za nečinnosť vo výške 100,00 USD – alebo ekvivalentná suma v mene účtu – bude účtovaný, ak klient nevykoná na svojom účte žiadne obchody počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov (180 dní).

Klientom, ktorí zadávajú pokyny telefonicky, prostredníctvom chatu alebo e-mailom, sa účtuje poplatok za manuálny pokyn vo výške 50 EUR za pokyn.  Niektoré produkty, s ktorými sa na platforme nedá obchodovať, môžu byť od tohto poplatku oslobodené.

Klientom, ktorí používajú účet Classic, bude účtovaný poplatok 50 USD – alebo ekvivalentná suma v mene účtu – keď klient požiada o zaslanie reportov online štandardnou poštou alebo e-mailom. Tento poplatok sa vzťahuje aj na žiadosti tretích strán o reporty, napríklad od audítorov.

Môžete požiadať o formuláre 1042-S, avšak pokiaľ nie je splnená aspoň jedna z nižšie uvedených podmienok, bude sa účtovať manipulačný poplatok 1 000 EUR za príjmový rok:

 • Môžete poskytnúť dôkaz, že IRS od vás požaduje formulár 1042-S.
 • Spoločnosť Saxo Group použila na váš účet nesprávnu daňovú sadzbu pre úľavu na dani v mieste pôvodu platnú pre USA.

Ak sa požaduje viac ako 10 formulárov za príjmový rok, poplatok presiahne 1 000 EUR ročne.

Poplatok za proxy hlasovanie účtujeme všetkým klientom, ktorí sa prihlásia na odber stretnutí Saxo Bank. Okrem toho sa bude uplatňovať poplatok za každé hlasovanie resp. zmenu odovzdaného hlasu.

PopisNáklady
Prihlásenie na odber
EUR 30/rok bez DPH
Hlasovanie/zmena hlasu
EUR 5/hlas bez DPH

Poplatok za prihlásenie na odber sa platí štvrťročne, a to na konci štvrťroka, a je nevratný. Klienti, ktorí sa prihlásia na odber a potom sa z neho v tom istom štvrťroku odhlásia, budú platiť plnú sumu. Ak je to potrebné, poplatok za odber sa konvertuje na miestnu menu a pripočíta sa k nemu poplatok za menový prepočet. Poplatok za odber služby sa platí na konci 4. kvartálu 2020. Za 3. kvartál 2020 sa poplatok neuplatní.

Poplatok za hlas sa účtuje v čase hlasovania. Ak je to potrebné, poplatok za hlas sa konvertuje na miestnu menu a pripočíta sa k nemu poplatok za menový prepočet. Poplatok za hlasovanie sa účtuje od 3. septembra 2020, a po prvý raz sa naúčtuje na konci 4. kvartálu 2020.

Upozorňujeme, že klientom na úrovni Classic a Platinum sa za každý pridaný inštrument účtuje poplatok 200 USD. VIP klienti môžu požiadať o nový inštrument bezplatne. Poplatok sa zaúčtuje len po úspešnej implementácii požadovaných nástrojov. Ak chcete skontrolovať, na akej úrovni máte účet, prejdite na platforme do časti Účet a vyberte kartu Saxo Rewards.

Pozrite si všetky naše ceny

Získajte mimoriadne konkurenčné spready a provízie vo všetkých triedach aktív, a ešte lepšie sadzby so zvyšujúcim sa objemom.

Ste pripravení začať?

Účet v Saxo si môžete otvoriť v niekoľkých krokoch a získať prístup ku všetkým triedam aktív.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.