SaxoSelect

Obchodné stratégie

Špekulatívne obchodovanie môže byť ťažké a časovo náročné. Nechajte to na nás.

Prečo si vybrať obchodnú stratégiu?

 • Vynikajúce výsledky

  Osvedčená schopnosť identifikovať obchodné príležitosti.

 • Obchodovanie podľa prístupu hands-off

  Skúsení obchodníci prijímajú špekulatívne obchodné rozhodnutia vo vašom mene.

 • Reálne náklady

  Účtujeme iba výkonnostný poplatok ak váš účet prekoná hodnotu High Water Mark.

 • Žiadne obdobie viazanosti

  Svoje peniaze môžete kedykoľvek vybrať bez ďalších nákladov.

Aké sú obchodné stratégie?

Aké sú obchodné stratégie?

Keď investujete do obchodnej stratégie, naši skúsení obchodníci robia špekulatívne obchodné rozhodnutia vo vašom mene priamo na vašom účte.

Môžu zaujať jednu alebo dve špekulatívne pozície so špecifickými krátkodobými očakávaniami alebo nezaujať žiadne pozície, ak nie sú podmienky priaznivé, čo závisí od trhu. To znamená, že naši odborníci môžu tiež vstupovať do krátkych pozícií, aby sa zamerali na zisky z pohybu trhu smerom nadol.

Upozorňujeme, že obchodné stratégie sú kategorizované ako veľmi vysoko rizikové.  Ak na seba vezmete takéto riziko, môžete dosiahnuť výrazné výnosy, uvedomte si však jasnú možnosť poklesu presahujúceho 20 %.

Nájdite tú správnu stratégiu pre vás

Investujte ešte dnes a obchodujte so svojimi peniazmi na základe aktuálnych podmienok na trhu.

 • MD-obchodovanie

  Diskrečné Makro obchodovanie

  Úroveň rizika: Veľmi vysoká

  Minimálna investícia: 20 000 USD

  Cieľ: Pozitívne výnosy bez ohľadu na trhové podmienky 

  Stratégia: Rozhodovanie podľa jednotlivých obchodov, realizácia na základe udalostí a volatility


  Zloženie:
  Obchody s akciovými indexami, štátnymi dlhopismi a komoditami prostredníctvom CFD, plus FX spot

 • Výkonnosť

  216.12%

  Celkové výnosy od septembra 2015 (uvedenie na trh)*

  Rozpis podľa výkonnosti

  YTD: -6.20%
  2020: 57.93%
  2019: -6.89%
  2018: 73.88%
  2017: 17.27%
  2016: 43.29%

  *Od 31/10/21. Vyššie uvádzame výkonnosť po odpočítaní nákladov na obchodovanie, poplatku za služby a poplatku za výkonnosť (berieme do úvahy poplatok za výkonnosť pri investovaní od začiatku, ale keďže váš poplatok za výkonnosť bude závisieť od vášho vstupného bodu, bude sa líšiť aj váš čistý výnos). Úplný prehľad výkonnosti nájdete v produktovom liste. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov.

  Štvrťročný produktový prehľad

  Štvrťročný komentár

 • Makro FX

  Makro FX obchodovanie

  Úroveň rizika: Veľmi vysoká

  Minimálna investícia: 20 000 EUR

  Cieľ: Kladné výnosy z FX trhov 

  Stratégia: Rozhodovanie podľa jednotlivých obchodov založené na makroekonomických ukazovateľoch a pravidlách centrálnych bánk


  Zloženie:
  Obchody FX Spot

 • Výkonnosť

  122.98%

  Celkové výnosy od februára 2015 (uvedenie na trh)*

  Rozpis podľa výkonnosti

  YTD: -5.33%
  2020: 19.0%
  2019: -3.97%
  2018: -2.31%
  2017: -8.76%
  2016: 32.24%

  *Od 31/10/21. Vyššie uvádzame výkonnosť po odpočítaní nákladov na obchodovanie, poplatku za služby a poplatku za výkonnosť (berieme do úvahy poplatok za výkonnosť pri investovaní od začiatku, ale keďže váš poplatok za výkonnosť bude závisieť od vášho vstupného bodu, bude sa líšiť aj váš čistý výnos). Úplný prehľad výkonnosti nájdete v produktovom liste. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov.

  Štvrťročný produktový prehľad

  Štvrťročný komentár

Profilový dotazník
Chceme vás požiadať, aby ste pred investovaním vyplnili svoj profil, aby sme mohli nájsť najlepšie portfólio pre vás.
Je to potrebný krok v investičnom procese, ktorý zaberie iba pár minút.

Upozorňujeme, že tieto stratégie nepovažujú udržateľnosť za súčasť svojho investičného procesu. Saxo Bank ponúka rôzne stratégie plniace rozličné požiadavky. Ak je pre vás udržateľné investovanie dôležité, zvážte inú stratégiu.

Náklady zodpovedajúce výkonnosti

Swipe left or right for more
Náklady
Servisný poplatok0,5 % ročne
Obchodné nákladyInštitucionálne sadzby**
Výkonnostný poplatok20% podľa hodnoty High Water Mark

Servisný poplatok a výkonnostný poplatok sa strhávajú štvrťročne proporcionálnym dielom. Minimálna investícia je 20 000 USD.
** Náklady sú znížené, ale líšia sa v závislosti od konkrétnych obchodovaných nástrojov.

Žiadne skryté poplatky

Poplatok za platformu

Žiadne náklady za využívanie všetkých možností Saxo.

Vstupný a výstupný poplatok

Bezplatne vkladajte alebo vyberajte.

Poplatok za úschovu

Žiadne poplatky za to, že máte u nás peniaze.

Hľadáte menej špekulatívne investície?
Naše odborne vytvorené riadené portfóliá sa zameriavajú na udržateľné dlhodobé výnosy.

Najčastejšie otázky

Ak ste tak ešte neurobili, budete si musieť otvoriť účet Saxo a pridať sumu, ktorú chcete investovať, podľa výšky minimálnej sumy pre každé portfólio. Potom postupujte takto:

 1. Otvorte si platformu a kliknite na kartu „SaxoSelect“
 2. Kliknite na tlačidlo „Investovať“ vedľa portfólia, ktoré ste si vybrali.
 3. Pri prvom použití SaxoSelect budete musieť vyplniť súbor otázok týkajúcich sa vhodnosti riadeného portfólia (líši sa to od testu primeranosti, ktorý sa týka samoriadeného investovania).
 4. Otvorte Trade Ticket a zadajte sumu, ktorú chcete investovať

Nie, nemusíte. Po investovaní do obchodnej stratégie automaticky vytvoríme podúčet vyhradený pre toto portfólio v rámci vášho existujúceho účtu Saxo.

Neexistuje žiadna minimálna investičná doba, pričom môžete kedykoľvek vystúpiť bez znášania ďalších nákladov. Upozorňujeme, že naše obchodné stratégie sú navrhnuté na dlhodobé investovanie a odporúčame ich iba v prípade, že chcete investovať niekoľko rokov.

Naše poplatky sú navrhnuté tak, aby čo najviac zladili výkon a náklady, ktoré vám vzniknú. Náklady sa líšia v závislosti od obchodnej stratégie, do ktorej sa rozhodnete investovať.  

Vysvetlenie nákladov:

Servisný poplatok: Ide o poplatok, ktorý Saxo účtuje za správu vašich prostriedkov. Predstavuje ročné náklady strhávané štvrťročne proporcionálnym dielom. Ďalšie informácie o servisnom poplatku nájdete tu.

Spôsob, ako sa vypočítava ročný servisný poplatok, sa uvádzatu.

Obchodné náklady: ak sú obchody realizované na trhu, sú s týmito transakciami spojené náklady. V rámci našich obchodných stratégií znižujeme tieto transakčné náklady výrazne viac ako štandardné klientske sadzby, čo minimalizuje dopad na výkonnosť.

Výkonnostný poplatok: tento poplatok sa účtuje iba v prípade pozitívneho výkonu. Na určenie sa používa hodnota High Water Mark (HWM), ktorá zabezpečuje, že vám nebude účtovaná pozitívna výkonnosť, ak hodnota vášho účtu zostane nižšia ako najvyššia hodnota – poplatok za výkonnosť vám budeme účtovať iba vtedy, ak hodnota vášho účtu dosiahne nové maximá. Viac údajov o tomto výpočte sa uvádza tu.

Spôsob, ako sa vypočítava výkonnostný poplatok (ak sa účtuje) sa uvádzatu.

Obchodné stratégie sa kategorizujú ako veľmi vysoko rizikové z dôvodu vysokej presvedčivosti a špekulatívnej pozície.
Očakáva sa, že z dlhodobého hľadiska budú výnosy pre investorov odmenenou za podstúpené riziko. V niektorých obdobiach sú však reálne možnosti výrazného poklesu presahujúceho 20%.
Obchodné stratégie by sa vo všeobecnosti nemali považovať za vhodné na účely sporenia alebo tradičného investovania.

Začnite investovať v priebehu minút

Otvorte si účet

Ak ste novým klientom Saxo, odoslanie žiadosti vám zaberie niekoľko minút.

Vyberte si portfólio

Vyberte portfólio, ktoré vyhovuje vašim cieľom a ochote riskovať, a potom vyplňte náš krátky dotazník pre váš profil.

Investujte

Potvrďte svoje riadené portfólio a investujte. Všetky vaše investície umiestnime na váš účet.

Kontaktujte náš tím podpory
Kontaktujte niektorého z našich odborníkov a pomôžeme vám začať.
Kontaktujte nás priamo

Dôverujete nám už viac ako 25 rokov

Dôverujete nám už viac ako 25 rokov

Plne regulovaná banka
Dodržiavame najprísnejšie regulačné normy a sme plne licencovaná a regulovaná banka v 15 jurisdikciách v celej Európe, na Strednom východe a v Ázii.

Finančná sila
Sme finančne stabilná spoločnosť so silnou súvahou. Pomáhame klientom v 170 krajinách, spravujeme aktíva v hodnote 95 mld. USD a denne spracujeme milión transakcií.

Víťaz mnohých ocenení
Naša banka je roky uznávaná vo svojom odvetví a získala najvyššie ocenenia za produkty, platformu a služby.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.