Udržateľnosť v Saxo Bank

V spoločnosti Saxo Bank veríme, že finančný úspech a udržateľnosť fungujú v symbióze. Usilujeme sa o to, aby sme klientom umožňovali prijímať informované investičné rozhodnutia, ktoré sú v súlade s ich finančnými cieľmi, a aby sme mali pozitívny a udržateľný vplyv na záležitosti, na ktorých im záleží. Usilujeme sa o začleňovanie faktorov životného prostredia, sociálnej problematiky a riadenia (ESG) do našich platforiem, produktov a služieb a presadzovanie udržateľnosti vo všetkých našich činnostiach. Veríme, že tým pomôžeme vybudovať lepšiu budúcnosť pre všetkých.

V roku 2022 sme začali našu prvú stratégiu udržateľnosti s cieľom zabezpečiť jednotné zameranie na udržateľnosť v celom našom podnikaní, identifikovať konkrétne spôsoby merania nášho pokroku a zaviesť zmysluplné opatrenia v celej našej organizácii so zameraním na krátkodobé aj dlhodobé ciele. Odvtedy túto stratégiu každý rok rozširujeme, pretože zisťujeme stále viac o tom, ako spoločnosť Saxo Bank ovplyvňuje rôzne faktory ESG a je nimi ovplyvňovaná.

Naše súčasné globálne strategické snahy v oblasti udržateľnosti sú zamerané tak, aby zmysluplne podporovali našu obchodnú stratégiu a ciele a boli ich neoddeliteľnou súčasťou. Naše konkrétne ciele a ukazovatele pokroku sa budú priebežne vyvíjať, ale zameranie na vplyv v týchto oblastiach pretrváva.

Naše strategické snahy v oblasti udržateľnosti​

Kde máme najväčší vplyv na udržateľnosť

 • Podpora zodpovedného investovania

  Podpora zodpovedného investovania

  Podpora a vzdelávanie klientov k zodpovednému investovaniu


  Prostredníctvom našej intuitívnej platformy a nástrojov umožňujeme klientom investovať do pestrej škály zodpovedných finančných produktov.

  Snažíme sa tiež prehĺbiť porozumenie zodpovednému investovaniu a rozšíriť ich znalosti o ňom prostredníctvom informatívneho obsahu, ktorý je premyslene navrhnutý tak, aby poskytoval včasné, relevantné, pútavé a užitočné poznatky.

  Spojením výkonných nástrojov, inšpiratívneho obsahu a prístupu k investičným príležitostiam, ktoré sú v súlade s hodnotami našich klientov, umožňuje spoločnosti Saxo Bank zodpovedné a účinné investičné rozhodnutia.

 • Uvedomelý prístup k životnému prostrediu

  Uvedomelý prístup k životnému prostrediu

  Podpora udržateľného investovania  Usilujeme sa o to, aby sme pri podnikaní uvedomelo pristupovali k životnému prostrediu, a sme odhodlaní byť súčasťou udržateľnejšej budúcnosti.

  Najväčšia časť našej stopy pochádza z digitálnych produktov, a preto je nevyhnutné, aby sme sa snažili prejsť na energiu z obnoviteľných zdrojov, obmedzovali emisie, ktoré nie sú nevyhnutné, a investovali do budúcnosti našej planéty.

  Cieľom aktivít spoločnosti Saxo Bank je využívať energiu z miestnych obnoviteľných zdrojov, pričom neustále hľadáme zmysluplné spôsoby, ako v rámci celej organizácie obmedzovať emisie, ktoré nie sú nevyhnutné.

 • sustainability_brain_icon

  Podnikanie zamerané na budúcnosť

  Snaha o obojstranne výhodnú spoluprácu so zúčastnenými stranami vo všetkých našich činnostiach


  Kladieme veľký dôraz na etické správanie, zodpovedné obchodné praktiky a podporu inkluzívneho pracoviska.

  Snažíme sa zaistiť, aby všetky vzťahy v našom hodnotovom reťazci boli založené na dôvere a obojstranne výhodnom prístupe.

  Výsledkom je celosvetovo rešpektované portfólio produktov, ktoré sú bezpečné a zamerané na používateľov, a pracovné prostredie podporujúce rozmanitosť ľudí, začleňovanie do našej kultúry a rovnosť v prístupe s cieľom vytvárať hodnoty pre všetky zúčastnené strany, ktoré sa na podnikaní spoločnosti Saxo Bank podieľajú.

  Podklady pre ESG

  Saxo Bank A/S, organizační složka
  Na Poříčí 3a
  Praha 1, 110 00
  Česká republika

  Kontaktujte Saxo

  Vyberte región

  Slovenská republika
  Slovenská republika

  Poznajte riziká
  S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

  Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

  Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.