Zawirowania na giełdach ujawniają ogromne różnice w wynikach branż Zawirowania na giełdach ujawniają ogromne różnice w wynikach branż Zawirowania na giełdach ujawniają ogromne różnice w wynikach branż

Zawirowania na giełdach ujawniają ogromne różnice w wynikach branż

Equities 5 min na przeczytanie
Søren Otto Simonsen

Senior Investment Editor

Podsumowanie:  Indeksy S&P 500 i Nasdaq spadają z dwucyfrowymi wynikami za rok. Rozbicie ich ujawnia, że istnieją branże i firmy, które osiągają bardzo słabe wyniki, ale także takie, które rosną. Wskazuje to na dwie rzeczy - siłę dywersyfikacji i dla osób podejmujących ryzyko, że na rynkach można znaleźć dodanie zwroty


Powiedzmy sobie szczerze, rok 2022 był fatalnym okresem do inwestowania. Widzieliśmy, jak główne indeksy giełdowe, takie jak S&P 500 i Nasdaq, zanotowały spadki, i w tym roku oba są na dwucyfrowym minusie. W ostatni czwartek Nasdaq zanotował potężny spadek, przekraczający pięć procent. Spadki takie jak te mogą prowadzić do prostego wniosku, że wszystko spada, co w pewnym stopniu jest prawdą. Ponieważ piękno pracy z danymi polega na tym, że zazwyczaj można je przełożyć tak, aby pasowały do naszej narracji.

Tak więc, gdy spojrzymy na oba indeksy i porównamy ich obecną cenę z najwyższą ceną w ciągu ostatniego roku (a konkretnie 52 tygodni), tylko jedna firma - Cerner Corporation (amerykański dostawca usług, urządzeń i sprzętu z zakresu technologii informacyjnej dla służby zdrowia) ma obecnie wyższą cenę niż w poprzednim okresie.

Jeśli jednak przyjrzymy się wynikom indeksów w 2022 r., zauważymy, że istnieje duża różnica między wynikami poszczególnych branż i spółek.

Jeśli skupimy się na indeksie S&P 500 na poziomie sektorów (wszystkie spółki są jednakowo ważone), zauważymy, że sektor energetyczny wzrósł o 47%, dzięki czemu indeks utrzymuje się na powierzchni. Sektor ten czerpie korzyści z rosnących cen energii i paliw, a spółka taka jak Occidental Petroleum odnotowuje ponad 100% wzrost.

Po drugiej stronie spektrum kategorie "Samochody i komponenty" oraz "Dobra konsumpcyjne i odzież" straciły prawie jedną czwartą swojej wartości. Obydwie kategorie są pod silnym wpływem rosnących wyzwań związanych z łańcuchami dostaw, a w szczególności przemysł samochodowy jest hamowany również przez niedobór półprzewodników.

Najsłabiej radzi sobie Netflix, który od początku roku stracił prawie 70% swojej wartości, co pociąga za sobą spadek obu indeksów


Więc co teraz?

Choć może się to wydawać bełkotem, można z tego wyciągnąć co najmniej dwa wnioski. Pierwszy - i najważniejszy - jest taki, że choć indeksy spadają, są doskonałym przykładem jak ważna jest dywersyfikacja. Ponieważ inwestorzy, którzy nie zdywersyfikowali swoich inwestycji (np. włożyli wszystkie pieniądze w akcje takie jak Netflix), są w dużo gorszej sytuacji niż inwestorzy, którzy zainwestowali w jeden z indeksów. Gdy dywersyfikujesz swoje inwestycje, są szanse na to, że coś osiągnie dobre wyniki, nawet gdy Twoi ulubieńcy zawiodą.

Drugi wniosek należy traktować z przymrużeniem oka i nie należy go traktować jako sugestii, aby szaleć na rynkach. Jednak dla ryzykantów istnieją firmy, które mogą przynieść zyski - zwłaszcza w sektorze towarowym.

Bez względu na to, czy chcesz polować na zyski, czy zdywersyfikować swój portfel, zarządzanie ryzykiem jest kluczem do skutecznej realizacji strategii.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.