Czy Europa stoi w obliczu pułapki Tukidydesa? Czy Europa stoi w obliczu pułapki Tukidydesa? Czy Europa stoi w obliczu pułapki Tukidydesa?

Czy Europa stoi w obliczu pułapki Tukidydesa?

Equities 5 min na przeczytanie
Peter Garnry

Główny strateg inwestycyjny

Podsumowanie:  UE dostrzega zagrożenie ze strony chińskich samochodów elektrycznych i zapowiedziała dochodzenie w sprawie chińskich dotacji dla swojej branży motoryzacyjnej, rozszerzając geopolityczną grę w rozdrobnienie z półprzewodników na pojazdy elektryczne. Naturalnie, utrudnia to nie tylko prowadzenie działalności przez producentów samochodów, ale także typowanie długoterminowych zwycięzców w obszarze pojazdów elektrycznych przez inwestorów, w związku z czym sugerujemy, aby inwestorzy coraz uważniej obserwowali rozwijający i rozrastający się ekosystem samochodów elektrycznych.


Gra w rozdrobnienie ewoluuje: od półprzewodników do zielonej transformacji

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w swoim dorocznym przemówieniu skierowanym do unijnych prawodawców zapowiedziała, że UE rozpocznie dochodzenie w sprawie chińskich dotacji do produkcji pojazdów elektrycznych, w efekcie których rynek zalały tanie chińskie samochody elektryczne. W przeszłości chińskie samochody nie stanowiły zagrożenia dla europejskich producentów ze względu na niską jakość wykonania, jednak producenci z Chin stopniowo zyskiwali coraz większą wiedzę, a dążenie do przejścia z samochodów spalinowych na elektryczne niewątpliwie spłaszczyło i skróciło krzywą uczenia się, stanowiąc szansę dla chińskich producentów samochodów.

Producenci z Chin już teraz zmagają się z wynoszącymi 27,5% taryfami celnymi na swoje pojazdy elektryczne eksportowane na rynek amerykański, można zatem racjonalnie założyć, że Europa zacznie rozważać podobną nałożenie taryfy podobnej wysokości. Pierwotna reakcja rynku była negatywna dla chińskich producentów pojazdów elektrycznych i pozytywna dla europejskiej branży motoryzacyjnej, jednak dziś akcja cenowa nie uległa przedłużeniu, co sugeruje, że rynek jest obecnie w trybie oczekiwania. Dziś Państwo Środka odpowiedziało, że działanie UE jest „aktem czystego protekcjonizmu” i może negatywnie wpłynąć na stosunki handlowe pomiędzy UE a ChRL. Na to, że Chiny mocno subsydiują swoją branżę motoryzacyjną, nie wskazuje bynajmniej wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych fabryk samochodów, który według chińskiego stowarzyszenia producentów samochodów osobowych (CPCA) wynosi zaledwie 54,5% w porównaniu z 66,6% w 2017 r. Świadczy to o przeinwestowaniu, a być może nawet o istotnym błędnym inwestowaniu w aktywa nieprodukcyjne.

Pułapka Tukidydesa, przed którą stoją Stany Zjednoczone w kontekście rywalizacji z Chinami na rynku półprzewodników, zagraża obecnie również i Europie dążącej do zielonej transformacji obejmującej produkcję paneli słonecznych, turbin wiatrowych, akumulatorów i pojazdów elektrycznych. „Wojna” Europy z Chinami była nieunikniona, ponieważ Stary Kontynent ma znacznie bardziej otwartą gospodarkę (zob. wykres), a zatem może stracić najwięcej nie tylko w efekcie dotacji państwowych w innych krajach, ale także gry w rozdrobnienie, czyli dynamiki geopolitycznej, w ramach której Stany Zjednoczone, Europa i Chiny przenoszą produkcję kluczowych technologii z powrotem na własne terytorium w celu eliminacji strategicznych słabych stron.
Source: ourworldindata.org

Unikajcie akcji producentów samochodów elektrycznych; zamiast tego szukajcie wartości w ekosystemie pojazdów elektrycznych

Jeżeli pojazdy elektryczne staną się częścią geopolitycznej gry w rozdrobnienie, przewidywanie, który z producentów samochodów wygra i jak rozproszy się udział w rynku w przyszłości będzie jeszcze trudniejsze. W naszej niedawnej analizie rynku akcji zatytułowanej Jak rozwija się ekosystem wokół samochodów elektrycznych podkreślamy nieprzewidywalność dotyczącą producentów samochodów elektrycznych oraz fakt, iż ekosystem pojazdów elektrycznych, obejmujący stacje ładowania, akumulatory, lit i recykling akumulatorów, w przyszłości może stać się bardziej przewidywalny i zapewniać wyższe zwroty. Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, łączna wartość rynkowa spółek motoryzacyjnych (producentów samochodów spalinowych i elektrycznych) w ciągu ostatnich 7,5 roku wzrosła o 148% pomimo niskiego wzrostu na rynku ogólnym. Sugeruje to błędną wycenę spowodowaną innowacjami technologicznymi związanymi z pojazdami elektrycznymi lub możliwość, że w przyszłości samochody będą sprzedawane ze znacznie większym zyskiem, jednak „łatwy” wzrost chińskich producentów pojazdów elektrycznych sugeruje, że samochody w przyszłości będą jeszcze bardziej utowarowione, trudno zatem dostrzec te wyższe marże.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.