Gra na rozdrobnienie: Chiny obniżają stopę referencyjną, więcej bodźców wkrótce Gra na rozdrobnienie: Chiny obniżają stopę referencyjną, więcej bodźców wkrótce Gra na rozdrobnienie: Chiny obniżają stopę referencyjną, więcej bodźców wkrótce

Gra na rozdrobnienie: Chiny obniżają stopę referencyjną, więcej bodźców wkrótce

Peter Garnry

Główny strateg inwestycyjny

Podsumowanie:  Chińskie akcje radziły sobie w tym roku o 12% gorzej od rynków w Meksyku, Korei Południowej, Indiach, Malezji, Japonii, Indonezji czy Wietnamie, ponieważ globalni inwestorzy są coraz bardziej zaniepokojeni chińskim wzrostem gospodarczym i oznakami przenoszenia części produkcji z Chin w celu ograniczenia ryzyka geopolitycznego. Warto wrócić do naszej teorii o grze na rozdrobnienie, przyglądając się tegorocznym wynikom chińskich akcji i informacjom, że decydenci polityczni przygotowują się do wprowadzenia kolejnych bodźców mających na celu ożywienie chińskiej gospodarki.


Czy chiński bodziec ponownie rozrusza gospodarkę?

Rok zaczął się tak pięknie: Chiny zniosły rygorystyczną politykę zero Covid, a globalni inwestorzy postawili na ponowne otwarcie gospodarki Państwa Środka, napędzając wzrost na rynku akcji. Chińskie akcje osiągnęły lepsze wyniki niż cała grupa rynków akcji * o 8% do 27 stycznia 2023 r.

Optymizm szybko jednak osłabł. Pod koniec lutego po względne lepszych wynikach nie pozostał ślad i do końca marca chińskie akcje zdołały utrzymać zyski na równi z innymi kluczowymi rynkami wschodzącymi, ponieważ ekonomiści i inwestorzy byli skłonni dać chińskiej gospodarce kredyt zaufania.

Jednak pod koniec marca chiński rynek akcji radził sobie znacznie słabiej niż kraje, które w naszej opinii odnoszą największe korzyści z postawionej przez nas tezy dotyczącej rozdrobienia, którą przedstawiliśmy w prognozach na II kwartał 2023 r. Gra na rozdrobnienie polega zasadniczo na reorientacji i rekonfiguracji globalnej gospodarki. Dzieje się tak, ponieważ świat zmierza w kierunku dwubiegunowości; z blokami kierowanymi przez USA i Chiny. W tych ramach kluczowe gałęzie produkcji mieszczące się w ramach polityki bezpieczeństwa Europy i Stanów Zjednoczonych, zostaną przeniesione z Chin w celu zmniejszenia zależności od drugiego bloku.

Chińska gospodarka nadal boryka się z trudnościami, a tamtejsi decydenci polityczni coraz częściej wyrażają obawy oraz zamiary wdrożenia polityki stymulującej wzrost. Dane za maj pokazały, że chiński popyt na kredyty spadł, co jest kolejnym sygnałem, że aktywność gospodarcza nie przyspiesza.

Jednocześnie kraj boryka się z wysokim bezrobociem wśród młodzieży i strukturalną słabością sektora nieruchomości. Niedawno rząd obniżył stopę rezerw obowiązkowych dla chińskich banków, a dziś PBOC obniżył 7-dniową stopę odkupu odwrotnego o 10 punktów bazowych do 1,9%, co jest sygnałem, że chiński bank centralny przygotowuje się do dalszego luzowania polityki pieniężnej. Ulgi podatkowe i dalsze inicjatywy mające na celu pobudzenie wzrostu rozważane są przez chiński rząd, a względne wyniki koszyka będą dobrym wskaźnikiem na przyszłość, pokazującym w jaki sposób rynek waży dynamikę rozdrobnienia w porównaniu z chińską polityką mającą na celu stymulację gospodarki.

* Grupa rynków akcji, z którymi porównujemy chińskie akcje, to Meksyk, Korea Południowa, Indie, Malezja, Japonia, Indonezja i Wietnam

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.