Adidas ma większe problemy niż Yeezy  Adidas ma większe problemy niż Yeezy  Adidas ma większe problemy niż Yeezy

Adidas ma większe problemy niż Yeezy

Peter Garnry

Dyrektor ds. strategii rynków akcji

Podsumowanie:  Od początku pandemii Adidas przeżywa koszmar, mocno tracąc w porównaniu ze swoim największym konkurentem - Nike. Po rozwiązaniu jednego problemu natychmiast pojawiał się następny. Zaczęło się od lockdownów, potem nastąpiły problemy z łańcuchem dostaw, następnie miała miejsce afera w Chinach związana z uwagami na temat produkcji bawełny w prowincji Sinciang, a w październiku spółka zakończyła dotychczasową efektywną współpracę z Ye po wygłoszeniu przez rapera antysemickich komentarzy. Okazuje się, że spółka Adidas znacznie zwiększyła swoje ryzyko biznesowe, pozwalając, aby kolekcja Yeezy stała się dominującą częścią przychodów operacyjnych. Przyjrzyjmy się zarówno kondycji spółki, jak i powodom, dla których jej problemy są większe niż tylko kolekcja Yeezy.


W związku z katastroficznymi prognozami na 2023 r. akcje Adidas idą w dół o 12%

W ubiegłym tygodniu, po zamknięciu sesji na giełdach europejskich, produkująca odzież sportową niemiecka spółka Adidas ogłosiła, że w 2023 r. spodziewa się straty operacyjnej w wysokości 700 mln EUR, ponieważ zdecydowała się nie sprzedawać obecnych zapasów artykułów z kolekcji Yeezy do czasu przeprowadzenia przeglądu. W październiku 2022 r. spółka zakończyła współpracę z Ye, znanym wcześniej jako Kanye West, w związku z wygłaszanymi przez rapera antysemickimi komentarzami. Miało to duży wpływ na działalność spółki Adidas: wartość utraconych przychodów w 2023 r. wyniosła 1,2 mld EUR, co mocno obniży przychody w bieżącym roku.

Jeżeli Adidas zdecyduje się nie spożytkować pozostałych w magazynach artykułów Yeezy do innych celów i sprzedawać je pod własną marką, zapasy te zostaną spisane na straty, a dochody operacyjne zostaną obniżone o dodatkowe 500 mln EUR. Spółka zapowiada również, że wartość pozycji jednorazowych, stanowiących zasadniczą część przeglądu strategicznego przeprowadzanego w celu pobudzenia wzrostu w 2024 r., wyniesie 200 mln EUR.

Wydaje się, że problemem jest Yeezy, ale to tylko część większej układanki. Gdyby pominąć negatywny wpływ linii biznesowej Yeezy na dochody operacyjne, można zauważyć, że spółka ledwo przekroczyłaby w tym roku próg rentowności. Jest to znaczny kontrast w stosunku do poprzednich lat. Fakt, iż zarząd pozwolił, by współpraca z jednym partnerem odpowiadała za tak dużą część dochodów operacyjnych, zwiększając tym samym ryzyko prowadzenia działalności, to jedno; sytuacja, w której spółka niemal nie przynosi zysków po korekcie przychodów wynoszących 22 mld EUR pod kątem Yeezy, to drugie. Źle się dzieje się w spółce Adidas.

Jeżeli do tego przyjrzymy się trajektoriom wzrostu przychodów Nike i Adidas, zobaczymy, że wyniki spółki Adidas były znacznie gorsze niż wyniki Nike, i to nawet jeszcze przed problemami z Yeezy. Po części tłumaczy to spadek przychodów w Chinach ze względu na uwagi spółki na temat produkcji bawełny w prowincji Sinciang w kontekście sankcji nałożonych na Chiny przez kraje zachodnie. W połączeniu z dynamicznym wzrostem krajowych producentów odzieży sportowej w Państwie Środka i faktem, iż chińscy konsumenci wybierają rodzime marki, znacząco wpłynęło to na działalność niemieckiej spółki. Jeżeli jednak nawet pominiemy pogorszenie wyników w Chinach i problemy z kolekcją Yeezy, nie tłumaczy to niższego wzrostu przychodów w porównaniu z Nike.

Biorąc pod uwagę przychody wynoszące zaledwie 45% przychodów Nike, wspomniane narastające problemy oraz stracony rok w związku z przeglądem strategicznym, Adidas musi przyspieszyć. Spółka musi szybko nadrobić zaległości lub ryzykować, że pozostanie w tyle i nigdy nie doścignie Nike.

Adidas share price | Source: Saxo

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.