Ropa w 2024 r. – na czym się skupić? Ropa w 2024 r. – na czym się skupić? Ropa w 2024 r. – na czym się skupić?

Ropa w 2024 r. – na czym się skupić?

Commodities 5 min na przeczytanie
Ole Hansen

Dyrektor ds. strategii rynku surowców

Podsumowanie:  Inwestorzy na rynku ropy naftowej rozpoczęli rok ostrożnie, a obawy o globalny wzrost i popyt zrównoważyły coraz większe ryzyko geopolityczne związane z wydarzeniami w rejonie Morza Czerwonego. Naszym zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że w nadchodzących miesiącach ceny ropy będą się utrzymywać w granicach przedziału, przy czym żaden pojedynczy czynnik nie okaże się na tyle silny, aby wpłynąć na dynamikę na rynku, skupiającego się obecnie – z jednej strony – na obawach o wzrost gospodarczy, przede wszystkim w Chinach i Stanach Zjednoczonych, a także na rosnącej produkcji spoza OPEC+, z drugiej zaś – na ograniczaniu produkcji przez OPEC+ i ryzyku geopolitycznym.


Inwestorzy na rynku ropy naftowej rozpoczęli rok ostrożnie, a obawy o globalny wzrost i popyt zrównoważyły coraz większe ryzyko geopolityczne związane z wydarzeniami w rejonie Morza Czerwonego, gdzie ataki na statki handlowe w ubiegłym miesiącu zmusiły spedytorów do przekierowywania kontenerowców ze szlaków bliskowschodnich i azjatyckich, tym samym podwyższając koszty i wydłużając czas dostawy. Warto również podkreślić, że w ciągu pierwszych tygodni obrotu, podobnie jak niemal we wszystkich poprzednich latach, transakcje cechować będzie pewna zmienność, ponieważ inwestorzy spekulacyjni wypatrywać będą sygnałów do przeprowadzenia transakcji, przez co warunki obrotu staną się chaotyczne.

Naszym zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że w nadchodzących miesiącach ceny ropy będą się utrzymywać w granicach przedziału, przy czym żaden pojedynczy czynnik nie okaże się na tyle silny, aby wpłynąć na dynamikę na rynku, skupiającego się obecnie – z jednej strony – na obawach o wzrost gospodarczy, przede wszystkim w Chinach i Stanach Zjednoczonych, a także na rosnącej produkcji spoza OPEC+, z drugiej zaś – na ograniczaniu produkcji przez OPEC+ i ryzyku geopolitycznym. Ponadto zmiany dotyczące przewidywanego tempa obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych mogą wpływać na apetyt na ryzyko. W związku z powyższym przewidujemy, że w I kwartale cena ropy Brent utrzyma się w granicach przedziału w okolicach 80 USD, przy czym największe ryzyko spadku wiąże się z rozłamem w OPEC+ prowadzącym do rozwiązania obecnego porozumienia w sprawie ograniczania produkcji, natomiast ryzyko wzrostu – ze znaczącym wydarzeniem o charakterze geopolitycznym zakłócającym przepływ ropy naftowej i gazu z rejonu Bliskiego Wschodu.

Cena ropy Brent przez cały ubiegły rok utrzymywała się w stosunkowo wąskim przedziale wynoszącym 27,5 USD w porównaniu z przedziałem 64 USD obserwowanym w 2022 r., kiedy to wojna w Ukrainie doprowadziła do gwałtownego wzrostu, a następnie załamania cen. W ujęciu ogólnym cena kontraktu terminowego na ropę Brent o najbliższym terminie wygaśnięcia w ujęciu rocznym odnotowała spadek o 6%, natomiast cena kontraktu na ropę WTI - spadek o 7%. Z perspektywy inwestora oba kontrakty terminowe przez większość roku znajdowały się w deporcie, a biorąc pod uwagę pozytywny wpływ na rolowanie w takich warunkach, ujemny wynik zredukowany został do zaledwie -1% w przypadku ropy Brent i -2% w przypadku ropy WTI.

Bardziej szczegółowe omówienie prognozy technicznej opracowane przez Kima Cramera, specjalistę ds. analizy technicznej w Saxo, dostępne są tutaj.
Source: Saxo

Przy obecnej cenie wynoszącej niemal 80 USD ropa Brent notowana jest zaledwie o kilka dolarów poniżej średniej ceny z ubiegłego roku, a obecna dwustudniowa średnia ruchoma wynosi nieco powyżej 82 USD i chociaż, jak wspomniano, ten stosunkowo wąski przedział to zasługa OPEC+ i jej dążenia do utrzymania stabilnych cen poprzez aktywne zarządzanie podażą, nie ulega wątpliwości, że grupa ta wolałaby, aby ceny były wyższe. Jednak rosnąca produkcja ze Stanów Zjednoczonych, Iranu, Wenezueli, Gujany i innych krajów, w połączeniu ze słabym popytem w IV kwartale, sprawiły, że grupa ta odniosła jedynie połowiczne zwycięstwo, biorąc pod uwagę niepowodzenie w windowaniu cen przy równoczesnej rezygnacji z udziału w rynku.

Zmuszenie do oddania dodatkowego udziału w rynku w celu utrzymania cen powyżej 70 USD pozostaje kluczowym zagrożeniem dla jedności grupy, w szczególności biorąc pod uwagę perspektywę słabszego wzrostu popytu i utrzymującej się wysokiej produkcji z krajów spoza OPEC+, wywierającą presję na spadek udziału w rynku OPEC+ i na wzrost dostępnych rezerw produkcyjnych, zwłaszcza w Arabii Saudyjskiej, dysponującej rezerwami produkcyjnymi wynoszącymi ponad 3 mln baryłek dziennie, co w zwykłych okolicznościach powinno pomóc ograniczyć wszelkie wzrosty cen ze względu na silną zachętę do ponownego wprowadzenia na rynek większej ilości ropy.

Podobnie jak w ubiegłym roku, inwestorzy spekulacyjni, tacy jak fundusze hedgingowe czy CTA, będą nadal odgrywać ważną rolę w ustalaniu maksimów i minimów na rynku. Tego rodzaju strategie obrotu - często podążające za impetem - mają tendencję do przewidywania, przyspieszania i wzmacniania zmian cen zapoczątkowanych przez fundamenty. Jednak podążanie za impetem często powoduje, że ta grupa traderów kupuje w momencie umocnienia i sprzedaje w momencie osłabienia, co oznacza, że często znajdują się w posiadaniu największej długiej pozycji w okolicach szczytu cyklu lub największej krótkiej pozycji tuż przed osiągnięciem dna na rynku.

Ubiegłoroczne zachowanie traderów polegające na pozostawaniu w granicach przedziału stanowiło ciągłe wyzwanie dla inwestorów spekulacyjnych podążających za impetem, co doprowadziło do szeregu sytuacji, w których utrzymywali oni niewłaściwą pozycję, kiedy ropa Brent i WTI - zamiast kontynuować trend - nagle zmieniały kierunek wraz ze zmianą prognozy technicznej, między innymi w związku z decyzjami OPEC+ w sprawie produkcji, oczekiwaniami dotyczącymi obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, rozwojem sytuacji w Chinach i wydarzeniami geopolitycznymi. Od długiej pozycji netto wynoszącej 491 mln baryłek w lutym przeszli oni do minimum na poziomie 231 mln baryłek w czerwcu, przed osiągnięciem dwuletniego maksimum we wrześniu w wysokości 560 mln tylko po to, aby na początku grudnia zejść do jedenastoletniego minimum na poziomie 171 mln, dopóki zakłócenia na Morzu Czerwonym nie przyczyniły się do silnego dwutygodniowego odbicia przed końcem roku. 

Wnioski:

W nadchodzącym kwartale cena ropy Brent prawdopodobnie utrzyma się w granicach przedziału w okolicach 80 USD, ponieważ podaż spoza OPEC+ i obawy o globalny wzrost zrównoważą cięcia produkcji, napięcia na Bliskim Wschodzie i kolejny wzrost światowego popytu, aczkolwiek jego tempo będzie wolniejsze niż w ubiegłym roku. Grupa producentów OPEC+ będzie nadal wspierać ceny poprzez przedłużanie i potencjalne pogłębianie obecnych cięć produkcji, rezygnując tym samym z udziału w rynku przy równoczesnym zwiększaniu dostępnych rezerw produkcyjnych. Termin pierwszej i kolejnych obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych zwiększy zmienność na rynku ze względu na inwestorów spekulacyjnych skoncentrowanych na warunkach makroekonomicznych.

Ole Hansen, dyrektor ds. strategii rynku surowców, Saxo Bank


Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.