Metale na szczycie po historycznym tygodniu na rynkach Metale na szczycie po historycznym tygodniu na rynkach Metale na szczycie po historycznym tygodniu na rynkach

Metale na szczycie po historycznym tygodniu na rynkach

Ole Hansen

Dyrektor ds. strategii rynku surowców

Podsumowanie:  Dla sektora surowców bieżący miesiąc jest zróżnicowany, jednak ogólnie solidny dzięki wsparciu ze strony słabszego dolara po zaskoczeniu w postaci odczytu amerykańskiego CPI i złagodzeniu przez Chiny części surowych obostrzeń covidowych. Najlepsze wyniki odnotowały metale przemysłowe i szlachetne, podczas gdy sektor zbóż, na czele z pszenicą, wykazał spadki. Do metali odnotowujących największy wzrost należały złoto, srebro i miedź, wykazujące oznaki wybicia w górę, potencjalnie wymuszając tym samym zmianę strategii sprzedaży na etapie wzrostu (ang. sell-into-strength), preferowanej przez traderów w ostatnich miesiącach.


Traderzy na rynkach surowców i finansowych okazjonalnie uzyskują informacje, które powodują natychmiastowe historyczne ruchy. Ubiegły tydzień zostanie odnotowany w annałach historii dzięki nieco łagodniejszemu, niż przewidywano odczytowi amerykańskiego CPI za październik, po którym na rynkach nastąpił istny szał w związku z przekonaniem, że amerykańska Rezerwa Federalna mogła wreszcie uzyskać informacje niezbędne do wyhamowania zacieśniania polityki.

Październikowy indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych w Stanach Zjednoczonych wzrósł mniej niż przewidywano, wykazując wzrost o 0,4% w ujęciu miesięcznym do 7,7% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Równocześnie inflacja bazowa - która jest uważnie monitorowana przez uczestników rynku - wzrosła o 0,3% w ujęciu miesięcznym i o 6,3% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Mimo iż oba wskaźniki okazały się o 0,2% niższe od oczekiwań, nadal jest to poziom niewygodny dla amerykańskiej Rezerwy Federalnej, który jednak zdaje się potwierdzać, że inflacja w Stanach Zjednoczonych powoli hamuje.

Reakcja rynków była historyczna - amerykańskie akcje podrożały o ponad 5%, a rentowności dziesięcioletnich obligacji amerykańskich spadła o 30 punktów bazowych. Mocny spadek wartości dolara poprawił nastroje na rynkach, w szczególności na rynku surowców, na którym metale kolejny raz odnotowały silny wzrost, a ropa naftowa odrobiła wcześniejsze straty. Jen japoński – waluta najmocniej wyprzedawana na korzyść dolara - odnotował największy jednodniowy wzrost od 1998 r., podczas gdy euro umocniło się w wyniku poprawy nastrojów, osiągając trzymiesięczne maksimum w rejonach 1,0350 EUR.

Po wielu tygodniach spekulacji, że Chiny rozważają złagodzenie niektórych surowych obostrzeń dotyczących Covid, ostatecznie nastąpiło to w piątek, po wydaniu przez chińskie organy ds. opieki zdrowotnej 20 nowych wytycznych. Kluczowe środki obejmowały zmniejszenie liczby dni kwarantanny, złagodzenie niektórych scentralizowanych zasad kwarantanny na rzecz kwarantanny w domu, ograniczenie testów PCR, zakaz nadmiernego przedłużania lockdownów, promowanie szczepień i leczenia oraz skierowany do lokalnych władz zakaz zamykania zakładów produkcyjnych, szkół i środków transportu bez odpowiedniej zgody.

Rozluźnienie wprowadzone w okresie wzrostu liczby nowych zachorowań jest silnym sygnałem, że Chiny zmieniają w końcu stanowisko na korzystniejsze dla wzrostu gospodarczego i ceny surowców odpowiednio na to zareagowały. Sektor metali przemysłowych osiągnął najlepsze dwutygodniowe wyniki od marca, co doprowadziło do umocnienia o +12% - przede wszystkim miedzi, która poszła w górę, kwestionując przeważającą od wielu miesięcy strategię sprzedaży w okresie wzrostu.

Jak widać w tabeli wyników powyżej, listopad zasadniczo rozpoczął się mocnym akcentem dla sektora surowców. Najlepsze wyniki odnotowały metale przemysłowe i szlachetne, podczas gdy sektor zbóż wykazał spadki pomimo osłabienia dolara. Głównym czynnikiem osłabienia była pszenica, której ceny w Chicago i Paryżu spadły w związku z przewidywanymi na rynku większymi światowymi dostawami. Amerykański Departament Rolnictwa w swoim miesięcznym raporcie dotyczącym popytu i podaży (World Agricultural Supply and Demand Estimates) stwierdził, że światowe zapasy pszenicy wynoszą 268 mln ton, co oznacza niewielki wzrost w stosunku do prognoz i jest wyższe od prognoz analityków przewidujących niewielki spadek do poziomu 266,5 mln ton. Ponadto na ceny pszenicy presję wywarła informacja, że Rosja nakazała swoim wojskom opuszczenie Chersonia, co potencjalnie może poprawić perspektywę przedłużenia obecnego porozumienia o bezpiecznym korytarzu ukraińskim po wygaśnięciu obecnej umowy 19 listopada.

Złoto wybija się w górę, sygnalizując od dawna oczekiwane odwrócenie

Złoto może odnotować największy wzrost w ujęciu tygodniowym od marca po tym, jak gorszy, niż przewidywano odczyt CPI zapewnił metalom, w tym srebru, istotny impuls w postaci następującego po publikacji spadku rentowności i kursu dolara. Żółty metal umocnił się o 7% w ciągu ostatnich dwóch tygodni po tym, jak ponownie znalazł wsparcie w rejonie 1 615 USD, stanowiącym obecnie potrójne dno. Nie wiadomo jeszcze, czy przełamanie oporu, który stał się wsparciem na poziomie 1 735 USD, okaże się sygnałem zmiany strategii inwestorów spekulacyjnych ze sprzedaży na etapie wzrostu na kupno na etapie spadku.

Wsparciem dla zasadniczej poprawy nastrojów był opublikowany niedawno raport Światowej Rady Złota (World Gold Council, WGC) Trendy w popycie na złoto w III kw. 2022 r. (Gold Demand Trends Q3 2022). Podkreślono w nim, że popyt ze strony banków centralnych, pomimo spadku ceny złota o 8%, osiągnął rekord w ujęciu kwartalnym na poziomie niemal 400 ton, równoważąc tym samym wynoszący 227 ton odpływ z funduszy giełdowych opartych na kruszcu. W ujęciu rok do dnia popyt wzrósł o 18% w stosunku do analogicznego okresu 2021 r., sygnalizując powrót do poziomów sprzed pandemii.

W ujęciu ogólnym podtrzymujemy naszą dotychczasową pozytywną prognozę. Wynika to przede wszystkim z przewidywanego znacznego przeszacowania, kiedy rynek uświadomi sobie, że długoterminowa inflacja utrzyma się na wyższym poziomie, niż wyceniane obecnie wartości poniżej 3%. Inwestorzy funduszy notowanych na giełdzie - od miesięcy sprzedający netto - oraz inwestorzy spekulacyjni na rynku kontraktów terminowych (handlujący z negatywnym nastawieniem) uzyskali właśnie klucz, który może odblokować dalsze zyski. Bez wsparcia ze strony tych ważnych segmentów rynku, złoto i srebro będą nadal czerpać większość inspiracji kierunkowych ze zmian rentowności amerykańskich obligacji skarbowych i dolara. Można się spodziewać konsolidacji i potencjalnie ponownego testu wsparcia na poziomie 1 735 USD, z oporem na poziomie 1 765 USD i 1 789 USD.

Miedź w czołówce sektora metali przemysłowych pod względem wzrostu

Miedź znalazła się w okolicach pięciomiesięcznego maksimum, przy czym wzrost o +12% w ciągu ostatnich dwóch tygodni wspierany był przez słabszego dolara i perspektywę, że Chiny wykażą skłonność do wsparcia wzrostu gospodarczego poprzez zezwolenie na złagodzenie restrykcji covidowych, mimo iż liczba zakażeń osiągnęła najwyższy poziom od kwietnia. Biorąc pod uwagę, że nad globalnymi prognozami gospodarczymi nadal wiszą czarne chmury w postaci perspektywy recesji w niektórych gospodarkach, prawdopodobnie jest jeszcze za wcześnie na mówienie o potencjalnym trwałym ożywieniu. Na razie widzimy, że traderzy i inwestorzy reagują na wyższe ceny, redukując pozycje ustanowione z negatywnym nastawieniem.

Podtrzymujemy długoterminową pozytywną prognozę dla sektora metali przemysłowych, biorąc pod uwagę przewidywany wzrost popytu w związku z ogólnoświatowym dążeniem do elektryfikacji. W przypadku miedzi, lidera tzw. zielonych metali, przewidujemy, że perspektywa tymczasowego zwiększenia mocy produkcyjnych w przyszłym roku przez spółki wydobywcze na całym świecie, w szczególności w Ameryce Środkowej i Południowej oraz w Afryce, prawdopodobnie ograniczy krótkoterminową perspektywę ponownego wzrostu do nowego rekordowego poziomu.

Ogólnoświatowa elektryfikacja w oparciu o miedź będzie nadal nabierać tempa po roku intensywnej presji pogodowej na całym świecie i konieczności uniezależnienia się od energii produkowanej w Rosji, od gazu ziemnego po ropę i węgiel. Aby jednak sieci energetyczne były w stanie poradzić sobie z dodatkowym obciążeniem podstawowym, w najbliższych latach niezbędne będzie przeprowadzenie znacznej ilości nowych inwestycji opartych na miedzi. Ponadto już teraz widzimy, że tacy producenci jak Chile - największy dostawca miedzi na świecie - mają problemy z osiągnięciem celów produkcyjnych w związku ze spadkiem jakości rudy i niedoborem wody. Spowolnienie w Chinach postrzegane jest jako tymczasowe, a pobudzenie gospodarcze na skutek wdrożenia bodźców prawdopodobnie skupi się na infrastrukturze i elektryfikacji - obszarach, które będą wymagały metali przemysłowych.

Miedź HG zbliżyła się do obszaru kluczowego oporu w okolicach 4 USD; zejście poniżej tego poziomu spowodowało mocny spadek w czerwcu. Podobnie jak w przypadku złota oczekujemy, że inwestorzy skupią się na konsolidacji, aby odkryć, czy obecne prognozy dla popytu i podaży są wystarczająco silne, by wesprzeć obecne poziomy.
Source: Saxo

Ropa naftowa pozostaje w granicach przedziału ze względu na dolara i Chiny

Ceny ropy Brent i WTI poszły w górę w ciągu tygodnia, jednak nadal pozostają w ustalonych przedziałach, w okolicach 95 USD za baryłkę w przypadku ropy Brent i 90 USD za baryłkę w przypadku ropy WTI. Podczas gdy nieco gorszy odczyt CPI zapewnił wsparcie cenom ze względu na poprawę nastrojów i osłabienie dolara, na ceny wpłynęło również wspomniane złagodzenie obostrzeń w Chinach. Decyzja ta może poprawić prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego, wzmacniając tym samym wzrost popytu na surowce, w tym na ropę naftową.

Podczas gdy ropa naftowa od lipca zasadniczo utrzymuje się w granicach przedziału, rynek produktów paliwowych nadal się zacieśnia, ponieważ dostawy w Europie i Stanach Zjednoczonych są coraz rzadsze, co powoduje wzrost marż rafineryjnych na benzynie i produktach destylowanych, takich jak olej napędowy, olej opałowy czy paliwo lotnicze.  Głównym czynnikiem w tym zakresie pozostaje rynek produktów na półkuli północnej, gdzie niewielkie zapasy oleju napędowego i opałowego nadal dają powody do obaw. Chaos na tym rynku został spowodowany przez wojnę w Ukrainie i sankcje wobec Rosji, głównego dostawcy produktów rafinowanych do Europy. Ponadto wysokie koszty gazu przyczyniły się do przyspieszenia procesu odchodzenia od gazu na rzecz innych paliw, w szczególności oleju napędowego i opałowego.

Dopóki rynek produktów pozostanie tak ograniczony, ryzyko spadku cen ropy naftowej - pomimo obaw o recesję - wydaje się niskie.   Podtrzymujemy naszą prognozę dotyczącą przedziału cenowego 85-100 USD dla ropy Brent w bieżącym kwartale, przy czym coraz bardziej ograniczony rynek produktów, cięcia produkcji przez OPEC+ oraz nadchodzące sankcje unijne na rosyjską ropę naftową coraz bardziej przechylają szalę na rzecz umocnienia.
Source: Saxo

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.