Finansiering

Ettersom indeks-CFDer hos Saxo Bank handles som marginprodukter, finansieres det handlede beløpet gjennom en over-natten (O/N) kreditt eller debit-beregning til kontoen. Hvis du åpner og stenger en CFD-posisjon innenfor den samme handelsdagen, blir det ikke beregnet over-natten (O/N) finansieringskostnader eller –inntekter. Når du holder en posisjon i en indeks-CFD over natten vil du for CFD-posisjonen enten bli krediteret eller debitert en rente jf. nedenfor:

  • Dersom Long CFD posisjoner i indeks holdes etter kl. 17:00 EST (New York tid) medfører det en finansieringsavgift som beregnes som følger:
    • Indeksverdi * Antall kontrakter * (relevant Inter-Bank Offered rente + 3,50%) * (Faktisk antall dager/360 eller Faktisk antall dager/365).
  • Dersom Short posisjoner holdes etter kl. 17:00 EST (New York tid) medfører det en finansieringskreditt, som beregnes som følger: 
    • Indeksverdi * Antall kontrakter * (relevant Inter-Bank Bid rente – 3,00%) * (Faktisk antall dager/360 eller Faktisk antall dager/365).

Vær oppmerksom på følgende:
a) Et rentegulv gjelder for den relevante Bid/Offer interbankrenten, dvs. at hvis interbankrenten er negativ vil den bli eksludert fra det finansielle regnestykket.
b) Hvis den kalkulerte finansieringsrenten på en Short posisjon (interbank Bid-renten - mark-down) er negativ, vil finansieringskreditten bli en finansieringsavgift.

Ettersom aksje-CFDer hos Saxo Bank handles som marginprodukter, finansieres det handlede beløpet gjennom en over-natten (O/N) kreditt eller debit-beregning til kontoen. Hvis du åpner og stenger en CFD-posisjon innenfor den samme handelsdagen, blir det ikke beregnet over-natten (O/N) finansieringskostnader eller –inntekter. Når du holder en posisjon i en aksje-CFD (eller en ETF/ETC CFD) over natten vil din CFD-posisjon enten bli kreditert eller debitert:

  • Når du holder en long CFD posisjon blir det beregnet en debit-rente på bakgrunn av den relevante Inter-Bank renten for valutaen den underliggende aksjen handles i (f.eks. LIBOR) pluss et tillegg (ganger Faktiske dager/360 eller Faktiske dager/365).
  • Når du holder en short CFD posisjon vil du motta en kredittrente beregnet på relevant Inter-Bank rente for valutaen den underliggende aksjen handles i (f.eks. LIBID) minus et fast fradrag (ganger Faktiske dager/360 eller Faktiske dager/365).

Kreditt- eller debit-renten beregnes av det totale handelsbeløpet på tidspunktet der CFD-posisjonen ble åpnet, uavhengig av om posisjonen er long eller short.

Vær oppmerksom på følgende:
a) Et rentegulv gjelder for den relevante Bid/Offer interbankrenten, dvs. at hvis interbankrenten er negativ vil den bli eksludert fra det finansielle regnestykket.
b) Hvis den kalkulerte finansieringsrenten på en Short posisjon (interbank Bid-renten - mark-down) er negativ, vil finansieringskreditten bli en finansieringsavgift.

MarkedSymbolLong posisjon
(mark-up)
Short posisjon
(mark-down)
Nordamerika & Canada
 NASDAQ
NASDAQ & NSC+3.50%-3.00%
 New York Stock Exchange
NYSE & ARCA+3.50%-3.00%
 NYSE MKT
AMEX+3.50%-3.00%
 Toronto Stock Exchange
TSE+3.50%-3.00%
Europa / Midtøsten / Afrika
 Athens Exchange
AT+4.50%-4.00%
 BME Spanish Exchanges
SIBE+3.50%-3.00%
 Budapest Stock Exchange
BUX+3.50%-3.00%
 Deutsche Börse (XETRA)
FSE+3.50%-3.00%
 Irish Stock Exchange
ISE+3.50%-3.00%
 London Stock Exchange
LSE_SETS+3.50%-3.00%
 London Stock Exchange (IOB)
LSE_INTL+3.50%-3.00%
 Milan Stock Exchange
MIL+3.50%-3.00%
 NASDAQ OMX Copenhagen
CSE3.50%-3.00%
 NASDAQ OMX Helsinki
HSE+3.50%-3.00%
 NASDAQ OMX Stockholm
SSE+3.50%-3.00%
 NYSE Euronext Amsterdam (AEX)
AMS+3.50%-3.00%
 NYSE Euronext Brussels
BRU+3.50%-3.00%
 NYSE Euronext Lisbon
LISB+3.50%-3.00%
 NYSE Euronext Paris
PAR+3.50%-3.00%
 Oslo Stock Exchange
OSE+3.50%-3.00%
 Prague Stock Exchange
PRA+3.00%-5.00%
 SIX Swiss Exchange
SWX & VX+3.50%-3.00%
 Vienna Stock Exchange
VIE+3.50%-3.00%
 Warsaw Stock Exchange
WSE+3.50%-3.00%
Asia / Stillehavet
 Johannesburg Stock Exchange
JSE+5.00%-3.50%
 Australian Securities Exchange
ASX+3.50%-3.00%
 Hong Kong Exchanges
HKEX+3.50%-3.00%
 Singapore Exchange
SGX-ST3.50%-3.00%
 Tokyo Stock Exchange
TYO+3.50%-3.00%

Når du short-selger en aksje-CFD vil du i enkelte tilfeller måtte betale en låneavgift for lån av den underliggende aksjen til short-salg. Denne avgiften avhenger av likviditeten på den underliggende aksjen og vil i mange tilfeller være null (0) for meget likvide aksjer. 
Den spesifikke lånekostnaden for en aksje finner du under ”Lånekostnader” under ”Konto” > ”Handelsbetingelser” > ”CFD Aksje/Indeks Instrumentliste” på handelsplattformene.

Når du short-selger en CFD, vil lånekostnadene for å opprettholde posisjonen over natten fremgå i CFD handelsmodulen i feltet ”Estimerte kostnader pr. dag. Lånekostnaden blir fastsatt når posisjonen åpnes og vil avregnes hver måned. Vær oppmerksom på at det i forbindelse med visse corporate action hendelser kan fastsettes en annen lånekostnad i henhold til gjeldende lånekostnader i aksjeutlånsmarkedet.

Hvis du åpner og stenger en CFD posisjon samme dag vil du ikke være underlagt lånekostnader.

Fra 1. juli 2017 vil det for alle posisjoner over natten i utløpende differansekontrakter påløpe en administrasjonskostnad. Administrasjonskostnaden beregnes på grunnlag av det daglige marginkravet og legges til når en posisjon holdes over natten. Finansieringsrenten som brukes til beregning av administrasjonskostnaden baseres på relevant Interbank-rente + påslag (150 bps).

Administrasjonskostnad = marginkrav * holdingstid * (relevant Interbank-rente + påslag) / (365 eller 360 dager)

risk-icon--red

En CFD er kategorisert som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.

Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys privatkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko.