Prisstruktur for CFD'er

Find detaljerede oplysninger om vores brancheførende CFD-priser og lave handelsomkostninger.

Eksekveringspriser

Vi arbejder med tre prismodeller. Betal mindre, jo mere du handler.
Læs mere om vores kontotyper

Swipe left or right for more
Indeks-tracker Spread(1) Classic Spread(1) Platinum Spread(1) VIP Kontraktstørrelse Valuta Åbningstider for handel(2)

North America

US Tech 100 NAS
1.00 0.70 0.50 1 index USD 18:01 - 16:00
US 30 Wall Street
1.50 1.50 1.50 1 index USD 18:01 - 16:00
US 500
0.50 0.50 0.40 1 index USD 18:01 - 16:00

Europe

Belgium 20
13.00 12.00 12.00 1 index EUR 09:10 - 17:25
Denmark 25
2.50 1.25 0.75 1 index DKK 09:10 - 16:55
EU Stocks 50
2.00 1.75 1.50 1 index EUR 01:16 - 22:00
France 40
2.00 1.50 1.00 1 index EUR 08:01 - 22:00
Germany 40
0.90 0.90 0.90 1 index EUR 01:16 - 22:00
Germany Mid-Cap 50
15.00 10.00 7.00 1 index EUR 09:10 - 17:25
Germany Tech 30
4.50 4.00 4.00 1 index EUR 09:10 - 17:25
Italy 40
12.00 * 11.00 * 11.00 * 1 index EUR 09:01 - 17:30
Netherlands 25
0.25 0.20 0.18 1 index EUR 08:01 - 22:00
Norway 25
1.00 0.90 0.80 1 index NOK 09:10 - 16:20
Portugal 20
25.00 20.00 15.00 1 index EUR 08:10 - 16:25
South Africa 40
10.00 8.00 7.00 1 index ZAR 08:31 - 17:30
Spain 35
8.00 6.50 4.00 1 index EUR 08:01 - 20:00
Sweden 30
0.65 0.55 0.45 1 index SEK 09:01 - 17:25
Switzerland 20
3.00 2.50 1.75 1 index CHF 08:01 - 22:00
UK 100
1.00 0.90 0.85 1 index GBP 01:01 - 21.00
UK Mid 250
44.00 42.00 40.00 1 index GBP 08:10 - 16.25

Asia

Australia 200
1.50 1.40 1.25 1 index AUD 09:51 - 07:00(2)
Hong Kong
12.00 11.00 10.00 1 index HKD 09:16 - 01:00(2)
Japan 225
12.00 10.00 8.00 1 index JPY 07:31 - 04:45(2)

Alle kurser, der vises på denne side, tilbydes til nye Saxo-kunder. Eksisterende kunder har adgang til kursinformationer direkte på handelsplatformen.

De faktiske priser varierer afhængigt af kundens bopælsland.

Kontraktoplysninger for CFD'er på indeks (udløber)

Swipe left or right for more
Indeks-tracker Spread(1) Classic Spread(1) Platinum Spread(1) VIP Kontraktstørrelse Valuta Åbningstider for handel(2)
US2000
0.50 0.40 0.40 1 index USD 20:01 - 16:00
China 50
12.00 11.00 11.00 1 index USD 09:01 - 01:55
India 50
4.00 3.00 3.00 1 index USD 09:01 - 01:55
Singapore
0.30 0.20 0.20 1 index SGD 08:31 - 01:55
Taiwan
0.40 0.30 0.30 1 index USD 08:46 - 01:55

* Italy 40: Italienske derivater er underlagt Italiensk afgift på finansielle transaktioner (IFTT) (stempelafgift), som opkræves for både køb og salg. Klik her for at få flere oplysninger om den italienske afgift på finansielle transaktioner (IFTT). Desuden opkræves der et gebyr på 2 bps. (0,02 %) af handelsbeløbet til dækning af Saxo Banks øgede omkostninger til eksekvering og afdækning på grund af IFTT.

(1) Spreads: De angivne spreads er minimumsspread og afhænger af spreadet for den underliggende futureskontrakt. Hvis den underliggende future handles til et spread, som er større end minimumsspændet, øges indeksspreadet med det yderligere spread fra den pågældende future. Eksempel: Det normale spread for Germany 40 er 0,9 indekspoint, hvis futurespreadet er 0,5, hvilket indikerer normale forhold. Hvis likviditeten er lavere i en future, og spreadet er 1, så vil indeksspreadet på Germany 40 være 1,0 + 0,4 =1,4.

(2) Åbningstider for handel er angivet i lokale tider for den underliggende børs – bemærk, at Hongkongs indekshandelssession holder en pause midt i handelssessionen mellem 11:59-12:59, og en aftenpause mellem 16:25-17:16, handelssessionen i Japan 225 har en pause mellem 14:20 og 14:56, og Australia 200 har en pause mellem 14:30 og 15:11. CHINA50 har en pause midt i handelssessionen mellem 15:55 og 16:41. INDIA50 har en pause midt i handelssessionen mellem 18:05 og 19:16. SINGAPORE har en pause midt i handelssessionen mellem 17:10 og 18:16. TAIWAN har en pause midt i handelssessionen mellem 13:45 og 14:36.

Alle kurser, der vises på denne side, tilbydes til nye Saxo-kunder. Eksisterende kunder har adgang til kursinformationer direkte på handelsplatformen.

De faktiske priser varierer afhængigt af kundens bopælsland.

Andre omkostninger

Da indeks-CFD'er hos Saxo Bank er et marginprodukt, finansierer du den handlede værdi via en dag-til-dag-kreditering/debitering. Hvis du åbner og lukker en CFD-position inden for den samme handelsdag, er du ikke underlagt dag-til-dag-finansiering. Hvis du besidder en indeks-CFD-position natten over, vil din CFD-position som følge deraf være underlagt følgende kreditering eller debitering:

  • Besiddelse af lange indeks-tracker CFD-positioner efter kl. 17:00 EST (New York-tid) medfører et finansieringsgebyr, som beregnes på følgende måde:
    • Indeksværdi * antal CFD'er * (relevante interbank-udbudskurs + 2,50 %) * (faktisk antal dage/360 eller faktisk antal dage/365)
  • Besiddelse af korte positioner efter kl. 17:00 EST (New York-tid) skaber et finansieringsindtægt, som beregnes på følgende måde:
    • Indeksværdi * antal CFD'er * (relevante interbank-bid-kurs – 3,00 %) * (faktisk antal dage/360 eller faktisk antal dage/365)

Vær opmærksom på følgende:
A) Der er et minimum for den relevante interbank-bid/-udbudskurs, dvs. hvis interbank-satsen er negativ, udelades den fra finansieringsberegningen.
B) Hvis den beregnede finansieringssats på en kort position (interbank-bid-kurs – prisnedsættelse) er negativ, så bliver finansieringslånet i praksis et finansieringsgebyr.

Hos Saxo Bank er handel med enkeltaktier i form af CFD'er et marginprodukt, og du finansierer derfor handelsbeløbet via dag-til-dag kreditering/debitering. Hvis du åbner og lukker en CFD-position inden for den samme handelsdag, er du ikke underlagt dag-til-dag-finansiering. Når du besidder en enkeltaktie-CFD-position (eller en CFD-position i ETF'er/ETC'er) fra dag til dag, dvs. har en åben CFD-position ved lukketid for markedet på børsen, vil din CFD-position som følge deraf blive underlagt følgende kreditering eller debitering

  • Når du besidder en lang CFD-position, er du underlagt en debitering, der beregnes på baggrund af den relevante Inter-Bank-udbudskurs for den valuta, som den underliggende aktie handles i (f.eks. - LIBOR) plus et tillæg (gange faktisk antal dage/360 eller faktisk antal dage/365).

  • Når du besidder en kort CFD-position, modtager du en kreditering, der beregnes på baggrund af den relevante Inter-Bank-bid-kurs for den valuta, som den underliggende aktie handles i (f.eks. - LIBID) minus et tillæg (gange faktisk antal dage/360 eller faktisk antal dage/365).

Krediteringen/debiteringen beregnes ud fra den samlede nominelle værdi af de underliggende aktier på tidspunktet, hvor CFD-kontrakten oprettes (uanset om den er lang eller kort).

Vær opmærksom på følgende:

  • Der er et minimum for den relevante interbank-bid/-udbudskurs, dvs. hvis interbank-satsen er negativ, udelades den fra finansieringsberegningen.

  • Hvis den beregnede finansieringssats på en kort position (interbank-bid-kurs – prisnedsættelse) er negativ, så bliver finansieringslånet i praksis et finansieringsgebyr.
Marked Symbol Lange positioner (tillæg) Korte positioner (tillæg)

Nordamerika og Canada

NASDAQ NASDAQ og NSC +3,50 % -3,00 %
New York Stock Exchange NYSE og ARCA +3,50 % -3,00 %
NYSE MKT AMEX +3,50 % -3,00 %
Toronto Stock Exchange TSE +3,50 % -3,00 %

Europa / Mellemøsten / Afrika

Athens Exchange AT +4,50 % -4,00 %
BME Spanish Exchanges SIBE +3,50 % -3,00 %
Budapest Stock Exchange BUX +3,50 % -3,00 %
Deutsche Börse (XETRA) FSE +3,50 % -3,00 %
Irish Stock Exchange ISE +3,50 % -3,00 %
Johannesburg Stock Exchange JSE +5,00 % -3,50 %
London Stock Exchange LSE_SETS +3,50 % -3,00 %
London Stock Exchange (IOB) LSE_INTL +3,50 % -3,00 %
Milan Stock Exchange MIL +3,50 % -3,00 %
NASDAQ OMX Copenhagen CSE +3,50 % -3,00 %
NASDAQ OMX Helsinki HSE +3,50 % -3,00 %
NASDAQ OMX Stockholm SSE +3,50 % -3,00 %
NYSE Euronext Amsterdam (AEX) AMS +3,50 % -3,00 %
NYSE Euronext Brussels BRU +3,50 % -3,00 %
NYSE Euronext Lisbon LISB +3,50 % -3,00 %
NYSE Euronext Paris PAR +3,50 % -3,00 %
Oslo Stock Exchange OSE +3,50 % -3,00 %
Prague Stock Exchange PRA +3,00 % -5,00 %
SIX Swiss Exchange SWX & VX +3,50 % -3,00 %
Vienna Stock Exchange VIE +3,50 % -3,00 %
Warsaw Stock Exchange WSE +3,50 % -3,00 %

Asien/Stillehavsområdet

Australian Securities Exchange ASX +3,50 % -3,00 %
Hong Kong Exchanges HKEX +3,50 % -3,00 %
Singapore Exchange SGX-ST +3,50 % -3,00 %
Tokyo Stock Exchange TYO +3,50 % -3,00 %

"Handelsbetingelser" > "CFD-aktie/indeksinstrumentliste" på platformen.

Ved salg af en CFD vises låneomkostningerne ved at besidde positionen fra dag til dag i CFD-handelsmodulet i feltet "Estimerede låneomkostninger pr. dag". Lånesatsen vil være fast, når positionen åbnes og ændres månedligt. Vær opmærksom på, at for visse corporate action-begivenheder kan lånesatsen på den korte position blive nulstillet til den aktuelle sats på markedet efter eksekvering af den pågældende corporate action.

Hvis du åbner og lukker en CFD-position inden for den samme handelsdag, bliver du ikke pålagt låneomkostninger.

Der skal betales en finansieringsomkostning for positioner fra dag til dag i CFD'er til udløb. Finansieringsomkostningen beregnes på grundlag af det daglige marginkrav og pålægges, når en position holdes fra dag til dag. Den fundingsats, der bruges til at beregne finansieringsomkostningen, er baseret på den relevante interbank-sats + tillæg (150 bps).

Finansieringsomkostning = marginkrav * holdetid * (relevant interbank-sats + tillæg) / (365 eller 360 dage)

Bid/ask spreadet vil svare til det mindste tilstræbte mål i ca. 99 % af kursopdateringerne i det underliggende cash-markeds åbningstid.

Det forbedrer handelsoplevelsen for kunder og giver stor sikkerhed med hensyn til handelsomkostninger i forbindelse med at åbne og lukke positioner i indeksbaserede CFD'er.

Bemærk, at faste spreads, som er tilgængelige for udvalgte CFD-indeks, kun gælder ved normale markedsforhold op til nedenstående handelsbeløb.

Navn på indekstracker Symbol Handelsbeløb (kontrakter)*
US Wall Street 30 US30.I 15
US 500 US500.I 100
US Tech 100 NAS USNAS100.I 25
EU Stocks EU50.I 100
France 40 FRA40.I 10
Germany 40 GER40.I 10
Italy 40 ITALY40.I 10
Netherlands 25 NETH25.I 10
Spain 35 SPAIN35.I 20
Sweden 30 SWE30.I 100
Switzerland 20 SWISS20.I 10
UK 100 UK100.I 20
Australia 200 AUS200.I 10
Japan 225 JPY225.I 1.000
Hong Kong HK50.I 25

* Faste spreads gælder kun under normale markedsforhold og op til det angivne handelsbeløb.

Find flere oplysninger om vores generelle gebyrer her.

Se alle vores priser

Få særdeles konkurrencedygtige spreads og kurtagesatser for alle aktivklasser, og opnå endnu bedre satser i takt med stigende handelsaktivitet. 

Klar til at gå i gang?

Det tager kun få minutter at oprette en konto

Risikoadvarsel for CFD'er

CFD'er er kategoriseret som et rødt produkt, fordi de anses for at være et investeringsprodukt med en høj grad af kompleksitet og høj risiko.
Danske banker har pligt til at kategorisere investeringsprodukter, der tilbydes til detailkunder, som grøn, gul eller rød, på baggrund af produktets kompleksitet og risiko. Klik her for at få yderligere oplysninger

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.