CFD ceník

Zjistěte podrobnosti o našich špičkových cenách CFD a nízkých nákladech na obchodování.

Ceny za realizaci

Používáme tři cenové úrovně. Čím více obchodujete, tím méně platíte.
Zjistěte více o našich úrovních účtů

Severní AmerikaClassicPlatinumVIP
Severní Amerika

Došlo k chybě

Kontaktujte nás prosím, pokud problém nezmizí.

EvropaClassicPlatinumVIP
Evropa

Došlo k chybě

Kontaktujte nás prosím, pokud problém nezmizí.

AsieClassicPlatinumVIP
Asie

Došlo k chybě

Kontaktujte nás prosím, pokud problém nezmizí.

Podrobnosti o indexových CFD kontraktech (s vypršením platnosti)ClassicPlatinumVIP
Podrobnosti o indexových CFD kontraktech (s vypršením platnosti)

Došlo k chybě

Kontaktujte nás prosím, pokud problém nezmizí.

Italy 40: Italské deriváty podléhají italské dani z finanční transakce (stamp duty), která se vztahuje na nákup i na prodej. Další informace o italské dani z finanční transakce (IFTT) získáte kliknutím zde. Také se uplatňuje další poplatek ve výši 2 bp. (0,02 %) z částky obchodu, který pokrývá zvýšené náklady Saxo Bank na plnění pokynu a hedging kvůli IFTT.

Spready: Uvedené spready jsou minimální spready a jsou závislé na spreadu podkladového futures kontraktu. Pokud se podkladové futures obchoduje za spread, který je větší než minimální spread, zvýší se indexový spread o tento dodatečný spread z futures. Příklad: Normální spread pro Germany 40 je 1,5 indexového bodu, pokud má futures spread hodnotu 0,5 a vykazuje normální podmínky. Pokud je na futures nízká likvidita a spread je na hodnotě 1, bude mít indexový spread hodnotu 1,5 + (1 − 0,5) = 2.

Obchodní hodiny jsou uvedeny v místním čase příslušné burzy. Upozorňujeme, že obchodní seance hongkongského indexu má v polovině přestávku, a to v čase 12:00–13:00 a večerní přestávku v čase 16:30–17:15, obchodní seance Japan 225 má přestávku mezi 15:25 a 15:55 a Australia 200 přerušuje od 16:30 do 17:10. CHINA50 má v polovině přestávku v čase 15:55 až 16:41. INDIA50 má v polovině přestávku od 18:05 do 19:16. Pro SINGAPORE je přestávka v čase 17:10 až 18:16. TAIWAN má v polovině přestávku v čase 13:45 až 14:36.

Frakční obchodování je k dispozici u většiny CFD indexů. Dostupnost frakčního obchodování u indexu si můžete ověřit v podmínkách obchodování na platformě, kde naleznete i desetinné limity pro frakční částky.

Všechny ceny zobrazené na této stránce nabízíme novým klientům společnosti Saxo. Stávající klienti mají přístup k informacím o cenách přímo v obchodní platformě.

Skutečná cena se liší podle toho, ve které zemi sídlí zákazník.

Více informací

Pokud obchodujtete CFD kontrakty v Saxo Bank, je třeba financovat obchodovanou hodnotu kreditní/debetní platbou přes noc. Pokud otevřete a zavřete CFD pozici v rámci stejného obchodního dne, není financování přes noc nutné.

Pokud držíte přes noc CFD pozici, bude vaše CFD pozice podléhat následující kreditní nebo debetní platbě:

  • Držením dlouhých pozic po 17:00 EST (New York) vzniká finanční poplatek, který se počítá takto:

    Cena x počet CFD x (sazba financování Saxo Offer + markup) x (Pravidlo pro počítání dnů*)

  • Držením krátkých CFD pozic po 17:00 EST (New York) vzniká finanční kredit, který se počítá takto:

    Cena x počet CFD x (sazba financování Saxo Bid - markdown) x (Pravidlo pro počítání dnů*)

*Podívejte se na Benchmarkové sazby

Sazby markdown/markup pro financování přes noc ClassicPlatinumVIP
CFD na indexy: Long/short pozice+3.5%/-3.5%+2.5%/-3.0%+2.5%/-3.0%
CFD na jednotlivé akcie: Long/short pozice+3.5%/-3.5%+3.5%/-3.0%+3.5%/-3.0%
Krátké pozice u jednotlivých CFD akcií, které jsou drženy přes noc, podléhají poplatku na vypůjčení, který souvisí s náklady na vypůjčení podkladových akcií na trhu. Poplatek se u jednotlivých CFD liší v závislosti na situaci na trhu a dostupnosti akcií. Instrumenty s vysokou poptávku po prodeji na krátko mohou na širším trhu zaznamenat zvýšené náklady na vypůjčení podkladových akcií.

Výpůjční sazba bude fixní při otevření pozice, minimálně 0,50 %, a bude účtována měsíčně. Vezměte prosím na vědomí, že v případě některých korporátních akcí může být výpůjční sazba krátké pozice po provedení podnikové akce obnovena na aktuální tržní sazbu.

Pokud otevřete a zavřete pozici CFD v rámci stejného obchodního dne, náklady na vypůjčení se neuplatní.

Na pozice držené přes noc v expirujících CFD se vztahují náklady na držení. Náklady na držení jsou kalkulovány na základě požadované denní marže a uplatňují se při držení pozice přes noc. Sazba použitá pro výpočet nákladů na držení vychází ze sazby nákladů na držení uvedené v tabulce níže.

Náklady na držení = Požadovaná marže × Počet dnů držení × Sazba nákladů na držení / (365 nebo 360 dnů)

Sazba nákladů na držení dle úrovně účtu
VIP0.5%
Platinum1.5%
Classic3.5%

Spread nabídky a poptávky bude roven minimálnímu cílovému spreadu u přibližně 99 % cenových kotací během otevíracích hodin podkladového peněžního trhu.

To dává klientům lepší možnosti obchodování a vysokou míru jistoty ohledně nákladů na obchodování spojených se zadáním a zavřením CFD pozic na akciové indexy.

Upozorňujeme, že fixní spready dostupné pro vybrané CFD indexy platí pouze v normálních tržních podmínkách do výše částek obchodu uvedených v tabulce níže.

Název akciového indexuSymbolČástka obchodu (kontrakty)*
US 30 Wall StreetUS30.I15
US 500US500.I100
US Tech 100 NASUSNAS100.I25
EU StocksEU50.I100
France 40FRA40.I10
Germany 40GER40.I10
Italy 40ITALY40.I10
Netherlands 25NETH25.I10
Spain 35SPAIN35.I20
Sweden 30SWE30.I100
Switzerland 20SWISS20.I10
UK 100UK100.I20
Australia 200AUS200.I10
Japan 225JPY225.I1 000
Hong KongHK50.I25

* Fixní spready se používají pouze při běžných tržních podmínkách a do uvedené částky obchodu.

Získejte více informací o našich souhrnných poplatcích a sazbách zde.

Prohlédněte si všechny naše ceny

Získejte vysoce konkurenceschopné spready a provize na všechny třídy aktiv a k tomu při nárůstu objemu ještě lepší sazby.

Jste připraveni začít?

Založte si v několika krocích Saxo účet a zajistěte si přístup ke všem třídám aktiv.


Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.