Se rater og betingelser

Handelsbetingelser: CFD-er

Når du handler indeksførende CFD-er hos Saxo Bank, betaler du ikke en separat kommisjon. Den eneste kostnaden du betaler, er bud/tilbuds-spreaden.

Se minimumsspreader for hver indeksførende CFD under ”Contract details” (kontraktsdetaljer).

Bid/Ask spreadet vil være lik minste target spread i ca. 99% av kursoppdateringene i det underliggende kontantmarkedets åpningstid.

Dette gir kunder en bedre handelserfaring og høy grad av sikkerhet med hensyn til handelskostnadene forbundet med å åpne og stenge posisjoner i indeksbaserte CFDer.

Vær oppmerksom på at faste spreads som er tilgjengelige for utvalgte CFD indekser kun gjelder under normale markedsforhold opp til handelsbeløp oppført i tabellen nedenfor.

Index Tracker NameSymbolTrade amount (contracts)*
Nordamerika
US 30 Wall StreetUS30.I15
US 500US500.I100
US Tech 100 NASUSNAS100.I25
Europa
EU StocksEU50.I100
France 40FRA40.I10
Germany 30GER30.I10
Italy 40ITALY40.I10
Netherlands 25NETH25.I10
Spain 35SPAIN35.I20
Sweden 30SWE30.I100
Switzerland 20SWISS20.I10
UK 100UK100.I20
Asia / Stillehavet
Australia 200AUS200.I10
Japan 225JPY225.I1,000
Hong KongHK50.I25

* Faste spreads gjelder kun under normale markedsforhold og opp til det angitte handelsbeløpet.

Saxo Bank tilbyr for øyeblikket handel på US2000 utløpende aksjeindeksførende CFD, som gir eksponering til 2000 amerikanske Small Cap-aksjer.

US2000 indeksførende CFD sporer kursen på den underliggende Futures-kontrakten og handles med futures-markedsspreaden med et lite påslag. Ingen ytterligere gebyrer eller kommisjoner påløper, men en minimum handelsstørrelse gjelder.

US2000 indeksførende CFD utløper hvert kvartal, på samme måte som futures-kontrakten. Når en CFD er utløpt, foretas et kontantoppgjør på utløpsdatoen. Alle posisjoner som fortsatt er åpne på tidspunktet for utløp, lukkes automatisk til markedskurs.

Manuell rulling av en posisjon fra ett utløp til et annet kan gjøres fram til utløpstidspunktet (dvs. 17.00 New York-tid).

Hos Saxo Bank kan du handle de mest populære indeksene i handelsperioden, opptil 22 timer.

Se handelsperiode for hver indeksførende CFD under ”Contract details” (kontraktsdetaljer) her.

Short-salg av indeksførende CFD-er støttes fullt ut av Saxo Bank.

Limit-ordrer, markedsordrer, stoppordrer, stop-limit-ordrer og bevegelige stoppordrer støttes. I tillegg kan du plassere betingede ordrer av type Hvis gjort og OCO (One Cancels Other).

En stoppordre om å selge posisjonen trigges ved budkursen, og stoppordrer om å kjøpe trigges på tilbudskursen.

Avgiften vil gjelde på alle italienske derivater hvis de underliggende aktiver er aksjer utstedt av italienske selskaper.

Den italienske FTT for derivater gjelder uavhengig av kundens hjemsted eller stedet for transaksjonens jurisdiksjon. Alle som handler italienske derivater er pålagt å betale ny FTT for kjøp og salg.

Index Tracker: Italy 40 (ITALY40.I)

Notional Value (EUR)0-2.5k2.5-5k5-10k10k-50k50-100k100-500k500-1,000kOver 1,000k
Tax (EUR)0.250.5151050100200

Updated 01 September 2016

CFD for enkeltaksje følger kursen til en underliggende aksje, og dermed tilsvarer bud/tilbud-spreaden for CFD-en spreaden til den underliggende aksjen.

Når du handler CFD-er for enkeltaksje med Saxo Bank, belastes en fast kommisjon på den nominelle verdien til handelen, med et minimum for små handelsstørrelser. For børser i Nord-Amerika beregnes kommisjonen som cents per kontrakt.

Handel med CFD-er på kontantaksjer med direktestreamede kurser hos Saxo Bank krever et abonnement på de relevante børsdataene.
For å dra fordel av handel med CFD-er for enkeltaksje med direktestreamede kurser gratis, må du foreta minst fire (4) kontantaksje-CFD-handler på kontoen din månedlig.

Vær oppmerksom på at dette kun er gyldig for ikke-profesjonelle tradere. Les mer om datafeedrefusjon for aktiv aksjehandel.

Markedsorder, limit-ordrer og stoppordrer støttes. Stop-limit og bevegelige stopp (ordren beveger seg i takt med markedet) er også tilgjengelig. Du kan også plassere betingede ”Hvis gjort” og OCO (One Cancels Other).

Saxo Bank kan velge å konvertere markedsordrer til aggressive limit-ordrer. Hensikten med dette er å overholde børsbegrensninger og interne retningslinjer.

Markedsordrer kan også være underlagt en konvertering av våre ansvarlige meglere av samme årsaker.

Vær oppmerksom på at det er klientens ansvar å sjekke at ordren oppfylles i markedet etter ordreinngang. Saxo Bank er ikke ansvarlig for manglende effektuering som følge av dette.

Poland - Warsaw Stock Exchange (WSE)

roker’s Market-ordrer kan kun sendes inn til børsen under den kontinuerlige handelsfasen, med unntak av når balansering skjer. For at slike ordrer skal aksepteres, må minst én motsatt limit-ordre vente på utførelse.

En Broker’s Market-ordre skal utføres til kursen for det beste motsatte kjøpet, eller eventuelt salgsordren som venter på utførelse.

Hvis en markedsordre utføres delvis, omgjøres den ikke-utførte delen til en limit-ordre til den seneste kursen.

US - American Stock Exchange (AMEX)

På grunn av en begrenset ordrebok på American Stock Exchange (AMEX), støtter ikke Saxo Bank markedsordrer på denne børsen. Klientene bør i stedet bruke limit-ordrer.

Hvis du opplever eller mistenker feil med ordren din, må du ta kontakt med Saxo Bank umiddelbart.

 

 

En limit-ordre er en ordre om å kjøpe en aksje til en kurs som ikke er høyere enn en forhåndsdefinert kurs, eller å selge en aksje til en kurs som ikke er lavere enn en forhåndsdefinert kurs.

En limit-ordre for kjøp kan kun utføres til limit-kursen eller lavere. En limit-ordre for salg kan kun utføres til limit-kursen eller høyere. Fordelen her er selvfølgelig at kunden kan sette en minimumskurs for å kontrollere ordren.

En stoppordre er per definisjon en ordre om å komme seg ut av (salg stopp) en posisjon eller inn i (kjøp stopp) en posisjon umiddelbart.

Saxo Bank bruker Smart Order Routing for CFD. Dette for å eksikvere ordre med tilgang til den beste likviditeten ,på tvers av handelsplasser, når ordren blir lagt.*

Stoppordrer brukes vanligvis til å gå ut av posisjoner og beskytte investeringer hvis markedet beveger seg motsatt av en åpen posisjon.

Stop orders are placedStop order to SELLStop order to BUY
Stops on Single Stock CFDs are executedthe stop price is tradedthe stop price is traded

* Du finner flere opplysninger i dokumentet “Best eksekvering”.

For amerikanske markeder bruker Saxo Bank sveipe-algoritmer for å legge til likviditet fra flere arenaer enn primærbørsen. Dette innebærer at ordrer kan effektueres før handelen starter på primærbørsen.

Markedsordrer som plasseres etter 9.30 EST, blir ikke effektuert før aksjen krysses på primærbørsen.

Stoppordrer trigges på kursen for primærmarkedet og følger rutingsreglene angitt ovenfor for markedsordrer.

Det kan forekomme forsinkelser da enkelte stopp behandles manuelt.

Delvise effektuering kan forekomme for limit-ordrer, og det gjenværende beløpet forblir i markedet som en limit-ordre og kan effektueres innenfor ordrevarigheten.

Markedsordrer kan effektueres ved flere nivåer – prisen som betales, er den volumvektede gjennomsnittskursen for alle effektueringene.

Algorithmic orders are available for both Cash Stocks and Single Stock CFDs. Essentially, Algorithmic orders provide clients with the opportunity to trade through various strategies with larger ticket sizes that may otherwise impact the market price. They can also break down an order in smaller bites to avoid showing the full size of their order. This may be of particular interest for clients trading Stocks and Single Stock CFDs outside of the most liquid names. At the moment Saxo Bank places the 'Algos' for the client per request. You can see the position in the trading platforms and are able to cancel it. Initially the following 'Algo' order types are offered:

 • VWAP
 • TWAP
 • With Volume
 • Implementation Shortfall
 • Pre-Market Limit
 • Iceberg
 • Reload
 • Dark
 • Liquidity Seeking
 • Market on Close
 • Limit on Close

Algorithmic orders are supported markets:

APACEMEANORTH AMERICA 
 Australia
Hong Kong
 Japan
Singapore
Austria 
 Belgium
 Denmark
Finland
France
 Germany
 Ireland
 Italy
Netherlands
 Norway
Portugal
Spain
 Sweden
Switzerland
United Kingdom
  United States
 Canada

More informations on Algorithmic and advanced orders in SaxoTrader

Når du short-selger en CFD, blir du underlagt reglene fra aksjemarkedet i det bestemte markedet. Du kan for eksempel oppleve tvungen stengning av en posisjon hvis CFD-ene dine tilbakekalles.

Dette kan skje hvis den underliggende aksjen blir vanskelig å låne på grunn av forretningsmessige hendelser som for eksempel overtakelser, dividender, emisjon med tegningsrett (og andre sammenslåings- og oppkjøpsaktiviteter) eller økt hedgefondsalg av aksjen.

Please note that short sell orders with "Good-Til-Canceled" (G.T.C.) or "Good-Til-Date" (G.T.D.) duration may be cancelled if borrow availability ceases. We recommend that you monitor short sell orders entered outside market hours or running across multiple days closely.

Kan det forekomme begrensninger på hvor mange CFD-er du kan short-handle på én dag, grunnet begrenset lånetilgjengelighet i det underliggende markedet.

På grunn av markedsbetingelser varsler flere finansmyndigheter endringer som påvirker short-salg av fysiske aksjer. Disse regelendringene er ment å beskytte integriteten og kvaliteten på verdipapirmarkedet og styrke investorers selvtillit. Som en konsekvens kan disse endringene påvirke short-salg av relaterte CFD-er.

Det er kundens ansvar å holde seg informert om hvilke markeder som legger begrensninger på short-salg. Dette kan gjøres ved å kontakte lokale myndigheter. En liste over CFD-er tilgjengelige for short-salg er tilgjengelig under CFD-handelsbetingelsene på Saxos handelsplattformer.

En lånekostnad pålegges short-CFD-posisjonene for kontantaksje som holdes over natten.

Lånekostnaden avhenger av aksjenes likviditet, og kan være null (0) for aksjer med høy likviditet.

Du finner flere detaljer om lånekostnader under ”Prices”, ”Single Stock CFDs”.

Selv om klienter som eier CFD-posisjoner for enkeltaksjer ikke eier den underliggende aksjen, påvirkes likevel verdien av posisjonene deres av Corporate Actions. Generelt justeres posisjoner og kurser automatisk for å reflektere Corporate Actions .

Informasjon om alle Corporate Actions som påvirker CFD-er hos Saxo Bank, er tilgjengelig i menyen "Corporate Actions".

Basert på markedssignalene Saxo Bank får fra sine meglere med tanke på konsekvensene av at Hellas potensielt forlater eurosonen, er det nødvendig å informere våre kunder som holder greske CFD posisjoner i tilfelle Hellas forlater Euro-sonen og skape eksepsjonelle markedsforhold.

Vær derfor oppmerksom på at hvis Hellas forlater eurosonen kan Saxo Bank:

 • lukke alle greske CFD posisjoner holdt av våre kunder til den prisen Saxo Bank har tilgjengelig på det tidspunktet, og
 • veksling fra Euro vil bli gjort til den vekslingskursen Saxo Bank har tilgjengelige.

Siden CFD-er for kontantaksjer hos Saxo Bank er et marginprodukt, finansierer du den handlede verdien via en kreditt-/debet-belastning over natten. Du finner detaljer under ”Overnight Financing costs” under Prices, Single Stock CFDs.

Lang CFD-handel for enkeltaksjer

Når du forventer at kursen på en aksje skal gå opp, kan du velge å ta en lang posisjon i en CFD for enkeltaksje.

I dette eksempelet forventer du at aksjekursen for Barclays Bank skal STIGE fra den gjeldende midtkursen på £1,72. Du har £10 000 tilgjengelig for å plassere på margin. Med Saxo Bank har du en giring på 10:1 på dette instrumentet, noe som betyr at du kun trenger å plassere 10 % av handelsbeløpet på margin.

Du bestemmer deg for å kjøpe 50 000 CFD-er til tilbudskursen på £1,73 som gir deg en posisjon på (50 000 * £1,73) £86 500 i nominell verdi.

Hver dag du holder den lange posisjonen åpen, betaler du finansieringskostnaden på den posisjonens nominelle åpningsverdi.

Rentekursen som benyttes, er LIBOR + 3 % (0,27144 % + 3 % = 3,27144 %). 10 dager senere har Barclays-kursen steget, og du selger 50 000 CFD-er til £1,85.

Handelsdetaljene er som følger:

Opening the positionHow to calculateAmount (GBP)
Margin Available£10,000 x 10100,000
Notional Transaction Value50,000 x £1.7386,500
Margin used£86,500 x 0.108,650
Commissions on the trade£86,500 x 0.10%-86,50
Stamp Dutyn/a
Financing of position
Financing of margin3.27144% x 10 days x £86,500 / 36078.61
Borrowing costsn/a
Closing of position
Notional Transaction Value50,000 x £1.8592,500
Commission on the trade£92,500 x 0.10%-92.50
Profit / Loss
Profit on trade£92,500 - £86,5006,000
Total Cost£86.50 + £78.61 + £92.50257.61
Total Profit£6.000 - £257.615,742.39

Short CFD-handel for enkeltaksjer

Når du forventer at kursen på en aksje skal falle, kan du velge å ta en short posisjon i en CFD for enkeltaksje.

I dette eksempelet forventer du at aksjekursen for Barclays Bank skal FALLE fra den gjeldende midtkursen på £1,72. Du har £10 000 tilgjengelig for å plassere på margin. Med Saxo Bank har du en giring på 10:1 på dette instrumentet, noe som betyr at du kun trenger å plassere 10 % av handelsbeløpet på margin.

Du bestemmer deg for å selge 50 000 CFD-er til tilbudskursen på £1,71 som gir deg en posisjon på (50 000 * £1,71) £85 500 i nominell verdi.

Hver dag du holder short-posisjonen åpen, mottar du finansieringskostnaden på den posisjonens nominelle åpningsverdi.

Rentekursen som benyttes, er LIBID – 2,5 % (0,26561 % - 2,5 % = -2,23439 %). Siden kursen er negativ, ender du opp med å betale en over-natten-finansering på 2,23439 %. 10 dager senere har Barclays-kursen falt, og du selger 50 000 CFD-er til £1,65.

Handelsdetaljene er som følger:

Opening the positionHow to calculateAmount (GBP)
Margin Available£10,000 x 10100,000
Notional Transaction Value50,000 x £1.7185,500
Margin used£85,500 x 0.108,550
Commissions on the trade£85,500 x 0.10%-85,50
Stamp Dutyn/a
Financing of position
Financing of margin2.23439% x 10 days x £85,500 / 36053.07
Borrowing costsNo borrowing costs on Barclaysn/a
Closing of position
Notional Transaction Value50,000 x £1.6582,500
Commission on the trade£82,500 x 0.10%-82.50
Profit / Loss
Profit on trade£85,500 - £82,5003,000
Total Cost£85.50 + £53.07 + £82.50221.07
Total Profit£3.000 - £221.072,778.93

Lokale handelsbetingelser kan gjelde for CFD-er. Hvis du er usikker på lokale begrensninger for din region, kan du gå til webområdet for ditt språk (velg fra menyen øverst på denne siden) eller kontakte oss for mer informasjon.

Skatten påløper for alle italienske derivater hvis underliggende aktiva er aksjeinstrumenter utstedt av italienske selskaper.

Den italienske skatten for finansielle transaksjoner med derivater gjelder uavhengig av hvor kunden befinner seg eller jurisdiksjon for transaksjonen, så alle som handler italienske derivater må betale denne italienske skatten ved kjøp og salg. Italienske CFDer for enkeltaksjer

Italienske CFDer for enkeltaksjer

Notional Value (EUR)0-2.5k2.5-5k5-10k10k-50k50-100k100-500k500-1,000kOver 1,000k
Tax (EUR)0.250.5151050100200

Når man handler en råvare-CFD med Saxo Bank blir det ikke belastet noen kommisjon, men det er et bid/ask spread som tillegges prisen for handel med CFDer i Saxo Bank.
Denne praksisen betyr at selv om prisen på en CFD følger den underliggende Future-kontrakten, vil spreadet bli litt større. Råvare-CFDer i Saxo Bank er priset til markedsspreadet på den underliggende Futures kontrakten pluss et fast påslag. Se den fullstendige listen over Råvare-CFD spreads under "Kontraktdetaljer" i prismenyen.

Selv om alle Råvare-CFDer er priset i enkeltenheter, vil det ofte være en minste handelsstørrelse. Råvare-CFDer er denominert i mindre lots enn den underliggende futures kontrakten. For eksempel er US Crude CFD på 25 fat olje i stedet for 1.000 fat. Hver CFD kvoteres som en enhet av den underliggende kontrakten (f.eks. 1 fat), men det vil være en minste handelsstørrelse. Man kan også redusere en åpen CFD posisjon til under minste handelsstørrelsen. Dersom man sitter igjen med en slik posisjon så skal den lukkes enten via Account Summary eller ved å kontakte handelsdesken. 

En råvare-CFDs marginkrav er lavere enn den underliggende Futures kontrakten, og tilbyr da mer eksponering for mindre. Dra fordel av å handle råvare CFDer opp til 100:1 i giring. Se hele listen over marginkrav.

Marginhandel involverer høy grad av risiko for egenkapital på grunn av muligheten for å tape mer enn den opprinnelige innvesteringen, og er ikke egner for alle investorer.

Sørg for at du forstår risiko forbundet med handelen og søk uavhegig rådgivning hvis nødvendig. Se vår risikoadvarsel.

Som futures, vil råvare-CFDer i Saxo Bank utløpe hver måned og gjøres opp kontant på utløpsdatoen. Denne månedens og neste måneds kontrakt vil bli tilbudt for å gi kunder muligheten til å rulle over posisjoner manuelt fra en kontrakt til den neste. Den spesifikke utløpsdatoen og -tiden for individuelle råvare-CFDer finnes enten på Trade eller Order Tickets eller instrument informasjonssiden på handelsplattformene.

Handel opphører på det tidspunktet som er oppført i Kontraktspesifikasjonstabellen for hver kontrakt. Du bør være oppmerksom på når siste handelsdag finner sted da det endrer seg fra kontrakt til kontrakt og fra måned til måned. Eventuelle åpne posisjoner ved børsslutt på utløpsdatoen vil lukkes automatisk til en sluttkurs satt av Saxo Bank og gjøres opp kontant. For handelsformål, vil Saxo Bank kvotere både den nåværende kontrakten som utløper og den neste kontrakten, i situasjoner hvor tilgjengelighet og likviditet tillater det.

Limit, Market, Stop, Stop Limit og Trailing Stop ordre støttes. I tillegg kan du legge inn If Done og One Cancels Other (OCO) ordrer. En stoppordre for å selge en posisjon blir utløst på Bid-price, mens en stoppordre for å kjøpe utløses på Ask-price. 

Råvare-CFDer gir kundene eksponering til det underliggende instrumentet uten forvirring rundt eventuell fysisk levering. Transaksjoner i obligasjons-CFDer avregnes alltid kontant.

Short-salg av råvare-CFDer er fullt støttet hos Saxo Bank.

Nedenfor er et eksempel på en handel gjennomført med en råvare-CFD.

Long Posisjon i US Crude - Kjøp 100 fat US Crude CFDer

Dag 1 – traderen er bull og vil derfor gå long i US Crude CFDer.
TradeBuy 100 CFDs at $59.90
Nominell verdi$5990
Nødvendig margin (5% margin for de første €300k
som sikkerhet på konto, ellers 10%)
$299.50
Dag 5 – prisen har steget og traderen ønsker å stenge posisjonen med fortjeneste.
TradeSell 100 CFDs at $61.50
Profit$160
Bevegelse i den underliggende råvaren($61.50 - $59.90) / $59.90 = 2.7%

For å oppsummere utnytter traderen i dette tilfellet den økte giringen, som man kan oppnå gjennom en råvare-CFD. Verdien av posisjonen som traderen åpner er 5990 USD, men traderen trengte kun å stille 5% i marginkrav, hvilket for dette eksempelet var 299,5 USD. Da traderen senere stenger posisjonen har han oppnådd en gevinst på 1,6 USD pr. tønne olje, hvilket svarer til en prisstigning i US crude oil på 2,7%, som dermed gir traderen en gevinst på 160 USD. Kunder skal være oppmerksomme på at handel med giring kan bidra til større gevinst, men også større tap, dersom markedet beveger seg ugunstig i forhold til posisjonen.

Se vår  Risikoadvarsel 

Updated 31 July 2012

Valuta CFD-er

Valuta-CFD-er hos Saxo Bank er priset i henhold til kontraktsspreaden på den underliggende futures-kontrakten, pluss et fast påslag.

Valuta-CFD-er har en minimum handelsstørrelse på 5000, noe som er betydelig lavere enn futures-kontrakten den sporer, f.eks. 1 lot av EUR/USD-future er EUR 125 000.

Minimum handelsstørrelse på USD-indeksen er 100 enheter.

På samme måte som futures-kontrakter utløper valuta-CFD-er og det foretas et kontantoppgjør på utløpsdatoen. Alle posisjoner som fortsatt er åpne på tidspunktet for utløp, lukkes automatisk til markedskurs.

Manuell rulling av en posisjon fra ett utløp til et annet kan gjøres fram til utløpstidspunktet. Dato og tidspunkt for utløp for den enkelte valuta-CFD-en er tilgjengelig på handelsplattformene, under CFD Commodities Trading Conditions og under
Prices .

Limit-ordrer, markedsordrer, stoppordrer, stop-limit-ordrer og bevegelige stoppordrer støttes. I tillegg kan du plassere betingede ordrer av type Hvis gjort og OCO (One Cancels Other).

En stoppordre om å selge posisjonen trigges ved budkursen, og stoppordrer om å kjøpe trigges på tilbudskursen.

Short-salg av valuta-CFD-er støttes fullt ut av Saxo Bank.

Valuta-CFD-er hos Saxo Bank er priset i henhold til kontraktsspreaden på den underliggende futures-kontrakten, pluss et fast påslag.

Obligasjons-CFD-er angis i mindre lot-størrelser enn den underliggende futures-kontrakten.

Eksempel: Én Bund-futures-kontrakt pålegger en EUR 10 tick-verdi for hvert intervall i futures-prisen (0,01). Som et alternativ kan du velge å redusere tick-verdien til EUR 1 for Bund-CFD-en for samme prisintervall (0,01).

50 CFD-er er minimum handelstørrelse for obligasjons-CFD-er

På samme måte som futures-kontrakter utløper obligasjons-CFD-er og det foretas et kontantoppgjør på utløpsdatoen. Alle posisjoner som fortsatt er åpne på tidspunktet for utløp, lukkes automatisk til markedspris.

Manuell rulling av en posisjon fra ett utløp til et annet kan gjøres fram til utløpstidspunktet. Dato og tidspunkt for utløp for den enkelte obligasjons-CFD-en er tilgjengelig på handelsplattformene, under "CFD on Futures Trading Conditions".

Limit-ordrer, markedsordrer, stoppordrer, stop-limit-ordrer og bevegelige stopp-ordrer støttes. I tillegg kan du plassere betingede ordrer av typen Hvis gjort og OCO (One Cancels Other).

En stoppordre om å selge posisjonen trigges ved budprisen, og stoppordrer om å kjøpe trigges ved tilbudsprisen.

Short-salg av obligasjons-CFD-er støttes fullt ut av Saxo Bank.

Med obligasjons-CFD-er får kundene eksponering til det underliggende instrumentet uten forvirrende fysiske oppgjør. Alle transaksjoner for obligasjons-CFD-er gjøres opp kontant.

Updated 28 Sept 2012

ETF / ETC CFD-er

CFD-er for ETF-er (børshandlede fond) og ETC-er (børshandlede råvarer) handles på samme måte som aksjer hos Saxo Bank.

Disse prissettes som en børskommisjon i prosent (%) som belastes den nominelle verdien av handelen, med et minimum for små handelsstørrelser.

For børser i Nord-Amerika beregnes kommisjonen som cents per kontrakt.

Handel med ETF CFD-er med direktestreamede kurser hos Saxo Bank krever et abonnement på de relevante børsdataene.

For å dra fordel av handel med ETF CFD-er med direktestreamede kurser gratis, må du foreta minst fire (4) CFD-handler eller aksjehandler per børs på kontoen din månedlig.

Vær oppmerksom på at dette kun er gyldig for ikke-profesjonelle tradere. Les mer om datafeedrefusjon for aktiv aksjehandel.

Ordretypene som støttes for ETF-er og ETC-er, ligner på CFD-er for enkeltaksjer.

Nye CFD-er tildeles på ex-datoen. Klienter med short-posisjoner debiteres og klienter med lange posisjoner krediteres.

Kontantbetaling tildeles på utbetalingens forfallsdato.

Kontantjusteringer bokføres på ex-datoen og reflekterer markedskursbevegelsen på denne datoen, men den faktiske verdien av betalingen fastsettes på betalingsdatoen.

Dagen før en er planlagt iverksatt Corporate Action (ex-datoen), slettes åpne ordrer for visse hendelsestyper.

Følgende beskriver reglene for hva som skjer:

Event TypeNever delete ordersAlways delete ordersRule defined below
Tender offersx
Stock splitsx
Reversed stock splitx
Bonus issuesx
Mandatory Mergersx
Spin offsx
Ticker changesx
De-listingsx
Cash dividendsx
Stock dividendsx
Optional dividendsx
Right issuesx

For dividende- og rettighetsproblemer slettes alle åpne ordrer for det angitte instrumentet hvis endringen i markedskursen beregnes å være over 20 % som følge av hendelsen.

Kontantutbetalingen gjøres til CFDene. Kontantjusteringer for CFD-posisjoner bokføres på utløpsdatoen, og gjenspeiler markedskursbevegelsen på utløpsdatoen, men den faktiske verdien av betalingen gjøres opp på betalingsdatoen.

 

Når en underliggende aksje som er en del av en indeksførende CFD, blir ex-dividend, justeres kursen på indeks-CFD-en for å reflektere denne dividenden.  Den vektede delen av den gjeldende dividenden innen indeks-CFD-en, krediteres til klientens konto for lange posisjoner og debiteres for short-posisjoner.

Vær oppmerksom på at DAX30 er en Total Return Index, noe som betyr at indeksen automatisk justeres for dividender.
 

Indeksdividende = aksjedividende * aksjer i indeks / indeksdivisor*.

* Divisor: et beløp som brukes til å stabilisere indeksverdien når sammensetningen endres. Summen av alle indeksmedlemmenes kurser divideres på divisoren for å oppnå normalisert indeksverdi. Divisoren justeres når kapitaliseringsendringer foretas for indeksmedlemmene, slik at indeksverdien til enhver tid er sammenlignbar.

For å forhindre at verdien til en indeks endres i slike tilfeller, krever alle Corporate Actions som påvirker markedskapitaliseringen til indeksen, en divisorjustering for å sikre at indeksverdiene er konstant både like før og like etter hendelsen.

Eierandeler i det likviderte selskapet vil bli fjernet. Et eventuelt likvidasjonsutbytte vil bli utbetalt.

For obligatoriske fusjoner mottar klienter som holder CFD-posisjoner en kontantbetaling, nye CFD-er eller begge deler, på ex-datoen i henhold til vilkårene for Corporate Action-hendelsen. Klientene har ikke mulighet til å stemme over fusjoner med valg. Standardterm velges på vegne av klienten.

Fusjoner betales i henhold til nedenstående, avhengig av resultatet av hendelsen.

 1. Kontanter (distribuert på betalingsdato)
 2. Aksjer (distribuert på ex-dato)
 3. Blanding av kontanter og aksjer (distribuert på ex-dato)

CFD-er mottar kontantbetaling. Kontantjusteringer på CFD-posisjoner bokføres på ex-datoen og reflekterer markedskursbevegelsen på denne datoen, men den faktiske verdien av betalingen fastsettes på betalingsdatoen.

Enkelte ganger involverer en Corporate Action et instrument som ikke kan omsettes online med Saxo Bank.

CFD-posisjoner i nye instrumenter som ikke kan omsettes online, blir om mulig likvidert. Gevinstene betales i sin helhet til klientene.

Tegningsretter
Tegningsretter tildeles og bokføres i henhold til fordelingsnøkkelen (ratio) på ex-dagen. Salgsordrer avgis automatisk når det relevante markedet åpner for handelen. Provenyet fra salget av rettighetene settes deretter inn på kundens konto.
Hvis en kunde ønsker å delta i fortrinnsrettsemisjonen er dette mulig ved å kjøpe tegningsretter på de underliggende aksjene.

 

 

Rettighetstildelinger
Nye CFD-posisjoner i det opprinnelige instrumentet tildeles og bokføres i henhold til ratioen og kursen på det underliggende rettighetstildelingen på effektiv dato (ex-dato), med valuteringsdatoen som betalingsdato. Ingen valg kreves.

Australian Listed Events
For enkelte hendelsestyper, inkludert, men ikke begrenset til Non Renounceable Rights Distributions, Subscription Offers, Entitlement Offers, Rapid Offers og Retail Offers, har selskaper som er notert i Australia rett til å redusere rettighetene til null i enkelte tilfeller. Derfor vil Saxo Bank kun bestille rettigheter til klientene på betalingsdatoen.

 
Vær oppmerksom på at det siden mars 2009 har vært ACSA (Australian Custodial Services Association) sine retningslinjer ikke å tilby Share Purchase Plans Events (SPP) til egentlige eiere av verdipapirer, og derfor kan ikke Saxo Bank utføre slike handlinger.

Kontantbeløpet tildeles på ex-dagen og utbetales til pålydende på utbetalingsdage.

CFD-posisjoner for den underliggende aksjen, tildeles på ex-datoen. Klienter med short-posisjoner debiteres og klienter med lange posisjoner krediteres.

CFD-er tildeles på ex-datoen for verdien på betalingsdatoen. Klienter med short-posisjoner debiteres og klienter med lange posisjoner krediteres.

Nye CFD-posisjoner tildeles på ex-datoen.

Spesielle og sjeldne Corporate Actions som ikke faller inn under beskrivelsene ovenfor, kan forekomme.

Saxo Bank håndterer slike Corporate Actions i klientens beste interesse, i den utstrekning tiden og driftsprosedyrene tillater.

Klienter som holder CFD-posisjoner, får ikke muligheten til anbud.

Updated 30 September 2015

Børsavtaler og ferie- og fridager

Hos Saxo Bank skjer all aksjehandel på faktiske markedsdata fra børsene. For å få tilgang til og handle på sanntidsmarkedsdata må du abonnere på de enkelte børsene.

Et abonnement på live kursdata for en børs gir tilgang til livekurser for aksjer, enkeltaksje-CFD-er, ETF-er/ETC-er og CFD-er på ETF-er/ETC-er for den enkelte børs.

Du finner et verktøy for onlineabonnement på handelsplattformen. I verktøyet finner du en liste over tilgjengelige børser og nyhetstjenester med tilhørende månedsavgifter. Du kan abonnere på de tjenestene du ønsker, samt avslutte abonnementer. Du finner ytterligere informasjon i veiledningen Subscription Tool (abonnementsverktøy) som også er tilgjengelig på handelsplattformen.

Kursdata på nivå 1 viser første nivå i børsens ordrebok. Med et abonnement på nivå 1 kan du se direktestreamede bud- og tilbudskurser.

Med et abonnement på kursdata på nivå 2 ser du i likhet med nivå 1 direktestreamede kurser, men i tillegg ser du markedsdybden i bud-/tilbudskursene og tilgjengelige beløp for hvert kurspunkt.

Exchanges - CFDs and StocksLevel 1Level 2
PrivateProfessionalPrivateProfessional
Athens Exchange1,00 EUR7 ,00 EUR5,00 EUR10,50 EUR
Australian Securities ExchangeOnly level 220,00 AUD55,00 AUD
BME Spanish Stock Exchange4,50 EUR23,00 EUR14,50 EUR47,00 EUR
Borsa Italiana/Milan Stock Exchange
(Stocks and Futures)
0,50 EUR12,00 EUR1,2 EUR40,00 EUR
Budapest Stock Exchanges1,00 EUR12,00 EUR2,00 EUR22,00 EUR
Deutsche Börse (XETRA)15,00 EUR57,16 EUR20,00 EUR69,36 EUR
Hong Kong Stock Exchange (HKEX)120,00 HKD120,00 HKD200,00 HKD200,00 HKD
Irish Stock Exchange5,00 EUR12,00 EUR8,00 EUR18,00 EUR
Johannesburg Stock Exchange7,70 USD28,40 USD10,90 USD40,50 USD
London Stock Exchange4,00 GBP39,00 GBP6,00 GBP157,50 GBP
London Stock Exchange (IOB)2,00 GBP21,00 GBPOnly level 1
NASDAQ1,00 USD25,00 USDOnly level 1
Nasdaq OMX Copenhagen
Stockholm Helsinki
1,00 EUR29,00 EUR5,00 EUR56,00 EUR
New York Stock Exchange1,00 USD45,00 USD*Only level 1
New York Stock Exchange (ARCA)6,00 USD30,00 USDOnly level 1
NYSE Euronext Stock Exchange1,00 EUR61,00 EUR1,00 EUR86,00 EUR
NYSE MKT (American Stock Exchange)1,00 USD30,20 USDOnly level 1
Oslo Børs/Oslo Stock Exchange10,00 NOK280,00 NOK100,00 NOK280,00 NOK
Prague Stock Exchange2,5 EUR12,00 EUR5,00 EUR22,00 EUR
Singapore Stock Exchange10,00 SGD10,00 SGD60,00 SGD60,00 SGD
SIX Swiss Exchange6,00 CHF15,00 CHF50,00 CHF50,00 CHF
Tokyo Stock Exchange
(Stocks and Futures)
140 JPY2,300 JPYOnly level 1
Toronto Stock ExchangeOnly level 221,00 USD86,50 USD
Toronto Stock Exchange
(incl. Venture)
12,00 USD56,50 USDOnly level 1
Warsaw Stock Exchange12,40 PLN158,25 PLN80,10 PLN136,75 PLN
Wiener Börse/Vienna Stock Exchange2,00 EUR33,00 EUR3,00 EUR43,00 EUR

* The Price for New York Stock Exchange (NYSE) varies with the number of devices/users a client subscribes to. Example one user under corporate client 
must pay USD 45,00. Two users under a corporate client must pay 2 X USD 30,00/month

Number of devices/users on NYSEProfessional InvestorPrivate Investor
2 Devices or moreUSD 30,00USD 1.00

For klienter som handler aksjer og abonnerer på markedsdata i sanntid, har Saxo Bank introdusert et refusjonsprogram. Dette går ut på at gebyrene refunderes per børs hvis klienten handler minimum fire (4) ganger på tvers av aksjer, ETF-er og/eller CDF-er i løpet av hver kalendermåned.

For Australian Securities Exchange gjelder minimum seks (6) handler.

Refusjon er kun tilgjengelig for ikke-profesjonelle klienter som abonnerer på nivå 1-data, med unntak av Australian Securites Exchange, der refusjonen gjelder nivå 2-data.

Definisjonen av ikke-profesjonelle og profesjonelle abonnenter kan variere fra børs til børs. Refusjoner beregnes på månedlig basis men utbetales på kvartalsbasis.

View Exchange Holidays 

Updated 21 April, 2015

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.