Handelsbetingelser for CFD-er

Vis handelsbetingelser for:

CFD-er på indekser

Saxo Bank tilbyr for øyeblikket handel på US2000 utløpende aksjeindeksførende CFD, som gir eksponering til 2000 amerikanske Small Cap-aksjer.

US2000 indeksførende CFD sporer kursen på den underliggende Futures-kontrakten og handles med futures-markedsspreaden med et lite påslag. Ingen ytterligere gebyrer eller kurtasjer påløper, men en minimum handelsstørrelse gjelder.

US2000 indeksførende CFD utløper hvert kvartal, på samme måte som futures-kontrakten. Når en CFD er utløpt, foretas et kontantoppgjør på utløpsdatoen. Alle posisjoner som fortsatt er åpne på tidspunktet for utløp, lukkes automatisk til markedskurs.

Manuell rulling av en posisjon fra ett utløp til et annet kan gjøres fram til utløpstidspunktet (dvs. 17.00 New York-tid).

Hos Saxo Bank kan du handle de mest populære indeksene i handelsperioden, opptil 22 timer.

Se handelsperiode for hver indeksførende CFD under ”Contract details” (kontraktsdetaljer) her.

Short-salg av indeksførende CFD-er støttes fullt ut av Saxo Bank.

Limit-ordrer, markedsordrer, stoppordrer, stop-limit-ordrer og bevegelige stoppordrer støttes. I tillegg kan du plassere betingede ordrer av type "If Done" og OCO (One Cancels Other).

En stoppordre om å selge posisjonen trigges ved budkursen, og stoppordrer om å kjøpe trigges på tilbudskursen.

Avgiften vil gjelde på alle italienske derivater hvis de underliggende aktiver er aksjer utstedt av italienske selskaper.

Den italienske FTT for derivater gjelder uavhengig av kundens hjemsted eller stedet for transaksjonens jurisdiksjon. Alle som handler italienske derivater er pålagt å betale ny FTT for kjøp og salg.

Index Tracker: Italy 40 (ITALY40.I)

Notional Value (EUR)0-2.5k2.5-5k5-10k10k-50k50-100k100-500k500-1,000kOver 1,000k
Tax (EUR)0.250.5151050100200
Saxo tilbyr handel av fraksjoner i en rekke indekssporende CFD-er. Du kan se om handel av fraksjoner er tilgjengelig i en indekssporende CFD, i handelsbetingelsene til det aktuelle instrumentet.

Når en underliggende aksje som er en del av en indeks går eks utbytte, tildeles vederlaget på eks-datoen, men den faktiske verdien av betalingen gjøres opp på betalingsdatoen. Prisen til indeks-CFD-en justeres for å gjenspeile dette utbyttet. Den vektede andelen av det aktuelle utbyttet i indeksen krediteres kundens konto for long-posisjoner og debiteres for short-posisjoner.

Indeksutbytte = aksjeutbytte * aksjer i indeks / indeksdivisor*.

*Divisor: et beløp som brukes til å stabilisere indeksverdien når sammensetningen endres. Summen av alle indeksmedlemmenes kurser blir delt med divisoren for å få den normaliserte indeksverdien. Divisoren justeres når kapitaliseringsendringer foretas for indeksmedlemmene, slik at indeksverdien til enhver tid er sammenlignbar.

For å forhindre at verdien til en indeks endres i slike tilfeller, krever alle selskapshendelser som påvirker markedskapitaliseringen til indeksen, en divisorjustering for å sikre at indeksverdiene er konstant både like før og like etter hendelsen.

CFD-er på aksjer og ETF-er

Handel med CFD-er på kontantaksjer med direktestreamede kurser hos Saxo Bank krever et abonnement på de relevante børsdataene.
For å dra fordel av handel med CFD-er for enkeltaksje med direktestreamede kurser gratis, må du foreta minst fire (4) kontantaksje-CFD-handler på kontoen din månedlig.

Vær oppmerksom på at dette kun er gyldig for ikke-profesjonelle tradere. Les mer om datafeedrefusjon for aktiv aksjehandel.

Markedsorder, limit-ordrer og stoppordrer støttes. Stop-limit og bevegelige stopp (ordren beveger seg i takt med markedet) er også tilgjengelig. Du kan også plassere betingede ”If Done” og OCO (One Cancels Other).

Saxo Bank kan velge å konvertere markedsordrer til aggressive limit-ordrer. Hensikten med dette er å overholde børsbegrensninger og interne retningslinjer.

Markedsordrer kan også være underlagt en konvertering av våre ansvarlige meglere av samme årsaker.

Vær oppmerksom på at det er klientens ansvar å sjekke at ordren oppfylles i markedet etter ordreinngang. Saxo Bank er ikke ansvarlig for manglende effektuering som følge av dette.

Exchange
NYSE MKT (AMEX – American Stock Exchange)
Australian Stock Exchange (ASX)
ATDens Exchange (AT)
London Stock Exchange (LSE_SETS)
Oslo Børs/Oslo Stock Exchange (OSE)
NASDAQ OMX Copenhagen (CSE)
NASDAQ OMX Helsinki (HSE)
Singapore Exchange (SGX-ST)
BME Spanish Exchanges (SIBE)

Poland - Warsaw Stock Exchange (WSE)

Broker’s Market-ordrer kan kun sendes inn til børsen under den kontinuerlige handelsfasen, med unntak av når balansering skjer. For at slike ordrer skal aksepteres, må minst én motsatt limit-ordre vente på utførelse.

En Broker’s Market-ordre skal utføres til kursen for det beste motsatte kjøpet, eller eventuelt salgsordren som venter på utførelse.

Hvis en markedsordre utføres delvis, omgjøres den ikke-utførte delen til en limit-ordre til den seneste kursen.

US - American Stock Exchange (AMEX)

På grunn av en begrenset ordrebok på American Stock Exchange (AMEX), støtter ikke Saxo Bank markedsordrer på denne børsen. Klientene bør i stedet bruke limit-ordrer.

Hvis du opplever eller mistenker feil med ordren din, må du ta kontakt med Saxo Bank umiddelbart.

 

 

En limit-ordre er en ordre om å kjøpe en aksje til en kurs som ikke er høyere enn en forhåndsdefinert kurs, eller å selge en aksje til en kurs som ikke er lavere enn en forhåndsdefinert kurs.

En limit-ordre for kjøp kan kun utføres til limit-kursen eller lavere. En limit-ordre for salg kan kun utføres til limit-kursen eller høyere. Fordelen her er selvfølgelig at kunden kan sette en minimumskurs for å kontrollere ordren.

En stoppordre er per definisjon en ordre om å komme seg ut av (salg stopp) en posisjon eller inn i (kjøp stopp) en posisjon umiddelbart.

Saxo Bank bruker Smart Order Routing for CFD. Dette for å eksekvere ordre med tilgang til den beste likviditeten, på tvers av handelsplasser, når ordren blir lagt.*

Stoppordrer brukes vanligvis til å gå ut av posisjoner og beskytte investeringer hvis markedet beveger seg motsatt av en åpen posisjon.

Stop orders are placedStop order to SELLStop order to BUY
Stops on Single Stock CFDs are executedthe stop price is tradedthe stop price is traded

* Du finner flere opplysninger i dokumentet “Best eksekvering”.

For amerikanske markeder bruker Saxo Bank sveipe-algoritmer for å legge til likviditet fra flere arenaer enn primærbørsen. Dette innebærer at ordrer kan effektueres før handelen starter på primærbørsen.

Markedsordrer som plasseres etter 9.30 EST, blir ikke effektuert før aksjen krysses på primærbørsen.

Stoppordrer trigges på kursen for primærmarkedet og følger rutingsreglene angitt ovenfor for markedsordrer.

Det kan forekomme forsinkelser da enkelte stopp behandles manuelt.

Delvise effektuering kan forekomme for limit-ordrer, og det gjenværende beløpet forblir i markedet som en limit-ordre og kan effektueres innenfor ordrevarigheten.

Markedsordrer kan effektueres ved flere nivåer – prisen som betales, er den volumvektede gjennomsnittskursen for alle effektueringene.

Algoritmeordrer er tilgjengelig for både aksjer og CFD-produkter på enkeltaksjer. Med algoritmeordrer kan kundene bruke forskjellige handelsstrategier med større ticket-størrelser, som ellers kunne ha påvirket markedskursen. En ordre kan også deles inn i mindre deler for å unngå å vise den fullstendige ordrestørrelsen. Dette kan være spesielt interessant for kunder som handler aksjer og CFD-produkter på enkeltaksjer som er mindre likvide Følgende algoritmebaserte ordretyper tilbys:

 • VWAP
 • TWAP
 • With Volume
 • Implementation Shortfall
 • Pre-Market Limit
 • Iceberg
 • Reload
 • Dark
 • Liquidity Seeking
 • Market on Close
 • Limit on Close

Støttede markeder:

APACEMEANORD-AMERIKA
Australia
Hongkong
Japan
Singapore
Østerrike
Belgia
Danmark
Finland
Frankrike
Tyskland
Irland
Italia
Nederland
Norge
Portugal
Sør-Afrika
Spania
Sverige
Sveits
Storbritannia
Canada
USA

Mer informasjon om algoritmiske og avanserte ordre i SaxoTraderPRO

Ved shortsalg av CFD-er vil du være underlagt reglene for aksjemarkedet i det aktuelle markedet. Ved shortsalg av CFD-er kan du for eksempel oppleve tvungen avslutning av en posisjon dersom CFD-ene tilbakekalles. Dette kan skje hvis den underliggende aksjen blir vanskelig å låne på grunn av selskapshendelser som oppkjøp, utbytte, utstedelse av tegningsretter (og andre fusjons- og oppkjøpsaktiviteter) eller økt salg av aksjen fra hedgefond.

Vær oppmerksom på at shortsalgsordre med varighet av typen «Good-Til-Canceled» (G.T.C.)- eller «Good-Til-Date» (G.T.D.)-kan bli kansellert dersom lånetilgjengeligheten tar slutt. Vi anbefaler at du nøye overvåker shortsalgsordrer som er registrert utenfor børsens åpningstider eller som har gyldighet over flere dager.

Du kan oppleve begrensninger i mengden CFD-er du kan shorte på én enkelt dag som følge av begrenset lånetilgjengelighet i det underliggende markedet.

En lånekostnad pålegges short-CFD-posisjonene for kontantaksje som holdes over natten.

Lånekostnaden avhenger av aksjenes likviditet, og kan være null (0) for aksjer med høy likviditet.

Du finner flere detaljer om lånekostnader under ”Prices”, ”Single Stock CFDs”.

Basert på markedssignalene Saxo Bank får fra sine meglere med tanke på konsekvensene av at Hellas potensielt forlater eurosonen, er det nødvendig å informere våre kunder som holder greske CFD posisjoner i tilfelle Hellas forlater Euro-sonen og skape eksepsjonelle markedsforhold.

Vær derfor oppmerksom på at hvis Hellas forlater eurosonen kan Saxo Bank:

 • lukke alle greske CFD posisjoner holdt av våre kunder til den prisen Saxo Bank har tilgjengelig på det tidspunktet, og
 • veksling fra Euro vil bli gjort til den vekslingskursen Saxo Bank har tilgjengelige.

Longhandel i aksje-CFD

Hvis du forventer at kursen på en aksje skal stige, kan du velge å ta en long-posisjon i en aksje-CFD.

I dette eksemplet forventer du at kursen til Barclays Bank-aksjen skal STIGE fra den nåværende midtkursen på GBP 1,72. Du har GBP 10 000 til rådighet for marginhandel. Hos Saxo Bank kan du gire dette instrumentet 10:1, noe som betyr at marginkravet bare er 10 % av handelsbeløpet.

Du bestemmer deg for å kjøpe 50 000 CFD-er til salgskursen på GBP 1,73, noe som gir deg en posisjon på (50 000 * GBP 1,73) GBP 86 500 i nominell verdi.

For hver dag du holder long-posisjonen åpen, betaler du finansieringskostnader for posisjonens nominelle åpningskurs.

Rentesatsen som brukes er LIBOR + 3 % (0,27144 % + 3 % = 3,27144 %). 10 dager senere har kursen på Barclays Bank-aksjen steget, og du selger de 50 000 CFD-ene for GBP 1,85.

Handelsdetaljene er som følger:

Åpning av posisjonenBeregningBeløp (GBP)
DIsponibel margin£10 000 x 10100 000
Nominell transaksjonsverdi50 000 x £1,7386 500
Benyttet margin£86 500 x 0,108 650
Kurtasje for handelen£86 500 x 0,10 %-86,50
Stempelavgiftn/a
Finansiering av posisjon
Finansiering av margin3,27144 % x 10 dager x £86,500 / 36078,61
Lånekostnadn/a
Lukking av posisjon
Nominell transaksjonsverdi50 000 x £1,8592 500
Kurtasje for handelen£92 500 x 0,10 %-92,50
Gevinst/tap
Gevinst på handel£92 500 - £86 5006 000
Samlet kostnad£86,50 + £78,61 + £92,50257,61
Total gevinst£6 000 – £257,615 742,39

Shorthandel i aksje-CFD

Hvis du forventer at kursen på en aksje skal falle, kan du velge å ta en short-posisjon i en aksje-CFD.

I dette eksemplet forventer du at kursen til Barclays Bank-aksjen skal FALLE fra den nåværende midtkursen på GBP 1,72. Du har GBP 10 000 til rådighet for marginhandel. Hos Saxo Bank kan du gire dette instrumentet 10:1, noe som betyr at marginkravet bare er 10 % av handelsbeløpet.

Du bestemmer deg for å selge 50 000 CFD-er til kjøpskursen på GBP 1,71, noe som gir deg en posisjon på (50 000 * GBP 1,71) GBP 85 500 i nominell verdi.

For hver dag du holder short-posisjonen åpen, mottar du finansieringskostnader for posisjonens nominelle åpningskurs.

Rentesatsen som brukes er LIBID – 2,5 % (0,26561 % – 2,5 % = –2,23439 %). Siden renten er negativ, betaler du i praksis finansieringen på 2,23439 %. 10 dager senere har kursen på Barclays Bank-aksjen falt, og du selger de 50 000 CFD-ene for GBP 1,65.

Handelsdetaljene er som følger:

Åpning av posisjonenBeregningBeløp (GBP)
DIsponibel margin£10 000 x 10100 000
Nominell transaksjonsverdi50 000 x £1,7185 500
Benyttet margin£85 500 x 0,108 550
Kurtasje for handelen£85 500 x 0,10 %–85,50
Stempelavgiftn/a
Finansiering av posisjon
Finansiering av margin2,23439 % x 10 dager x £85 500 / 36053,07
LånekostnadIngen låneomkostninger for Barclaysn/a
Lukking av posisjon
Nominell transaksjonsverdi50 000 x £1,6582 500
Kurtasje for handelen£82 500 x 0,10 %–82.50
Gevinst/tap
Gevinst på handel£85 500 – £82 5003 000
Samlet kostnad£85,50 + £53,07 + £82,50221,07
Total gevinst£3 000 – £221,072778,93

Lokale handelsbetingelser kan gjelde for CFD-er. Hvis du er usikker på lokale begrensninger for din region, kan du gå til webområdet for ditt språk (velg fra menyen øverst på denne siden) eller kontakte oss for mer informasjon.

Skatten påløper for alle italienske derivater hvis underliggende aktiva er aksjeinstrumenter utstedt av italienske selskaper.

Den italienske skatten for finansielle transaksjoner med derivater gjelder uavhengig av hvor kunden befinner seg eller jurisdiksjon for transaksjonen, så alle som handler italienske derivater må betale denne italienske skatten ved kjøp og salg. Italienske CFDer for enkeltaksjer

Italienske CFDer for enkeltaksjer

Notional Value (EUR)0-2.5k2.5-5k5-10k10k-50k50-100k100-500k500-1,000kOver 1,000k
Tax (EUR)0.250.5151050100200

På grunn av markedsbetingelser varsler flere finansmyndigheter endringer som påvirker short-salg av fysiske aksjer. Disse regelendringene er ment å beskytte integriteten og kvaliteten på verdipapirmarkedet og styrke investorers tillit. Som en konsekvens kan disse endringene påvirke short-salg av relaterte CFD-er.

Det er kundens ansvar å holde seg informert om hvilke markeder som legger begrensninger på short-salg. Dette kan gjøres ved å kontakte lokale myndigheter. En liste over CFD-er tilgjengelige for short-salg er tilgjengelig under CFD-handelsbetingelsene på Saxos handelsplattformer.

Det er standard praksis for amerikanske depoter å belaste et årlig administrasjonsgebyr på opptil USD 0,05 per aksje, avhengig av utstedende depotbank. Hensikten med avgiften er å dekke kostnadene for banker som utfører prosedyrene som kreves for å utstede og handle depotlinjen. Vanligvis trekkes gebyret fra når dividender utbetales, men hvis depotet ikke betaler dividende eller ikke inkluderer gebyret i dividenden, administreres gebyret gjennom direkte belastning. Dividendegebyret er stipulert i innskuddsavtalen mellom depotbanken og selskapet i henhold til bransjestandarder. Innskuddsavtalen registreres hos SEC og er offentlig tilgjengelig. Gebyret per depotmottak avhenger ikke av den totale mengden av dividende som betales ut, men av mengden aksjer som holdes.

Saxo Bank viderefakturerer kundene SEC Section 31-avgiften på USD 8 per million fra 23. februar, 2023 på den amerikanske CFD DMA-børsen og salgstransaksjoner for aksjer hvor kundeordrene blir plassert direkte i det underliggende markedet. Denne avgiften gjelder kun amerikanske børser.

Du finner mer informasjon i denne pressemeldingen fra US Securities and Exchange Commission.

CFD-er på aksjer – håndtering av selskapshendelser

Saxo Bank kontakter klienter ved bekreftelse på at en ADR/GDR blir terminert, på eller før siste handelsdato, slik at klienter skal kunne gjøre nødvendige tiltak.

For short-posisjoner: Saxo Bank kontakter klienter ved bekreftelse på at en ADR/GDR blir terminert, på eller før siste handelsdato, slik at klienter skal kunne gjøre nødvendige tiltak.

Ekstra CFD-er tildeles på eks-datoen basert på den kvalifiserte beholdningen på dagen før eks-datoen (ex-date-1) og blir tilgjengelig for handel ved mottak fra agent, på utbetalingsdatoen.

For short-posisjoner debiteres det beregnede vederlagsbeløpet på eks-datoen.

Kontantjusteringer tildeles på eks-datoen basert på den kvalifiserte beholdningen på dagen før eks-dato (ex-date-1), og krediteres på utbetalingsdatoen.
For short-posisjoner debiteres det beregnede vederlagsbeløpet på eks-datoen.

Kontantjusteringer for CFD-er bokføres på eks-datoen basert på den kvalifiserte beholdningen på dagen før eks-datoen (ex-date-1), og gjenspeiler markedskursbevegelsen på eks-datoen, men den faktiske verdien av betalingen gjøres opp på utbetalingsdatoen.

For long-posisjoner i CFD-er trekkes en avkastningsjustering fra kontantjusteringen. Avkastningsjusteringen er utformet for å speile kontantstrømmen knyttet til kildeskattesatsen i det aktuelle markedet for den underliggende utbytteutbetalingen.

For short-posisjoner debiteres det beregnede vederlagsbeløpet på eks-datoen.

Valutaalternativer videreformidles ikke til klienter. Når et valutaalternativ kunngjøres innenfor rammen av en hendelse, blir betalingen behandlet i henhold til den angitte valutaen i verdipapirnoteringen.

Dagen før en selskapshendelse er planlagt å tre i kraft (eks-datoen), blir åpne ordre slettet for visse hendelsestyper.

Følgende viser hva som skjer:

Hendelsestype:Ordrer slettes aldriOrdrer slettes alltidRegel angitt nedenfor
Bonusutstedelserx
Utbetaling av kapitalgevinsterx
Kontantutbyttex
Utbyttealternativ / Reinvestering av utbyttex
Byttetilbudx
Avviklingx
Fusjoner og fusjoner med valgx
Fortrinnsrettemisjonx
Utstedelser av tegningsretterx
Overkursx
Aksjeutbytterx
Aksjesplitter/aksjespleiserx
Spin-offx
Oppkjøpstilbudx
Utøvelse av warrantx

Ved tildeling av utbytte og utstedelse av tegningsretter vil alle åpne ordrer for det gitte instrumentet bli slettet hvis endringen i markedskursen er beregnet til å være over 20 % på grunn av selskapsbeslutningshendelsen.

Noen utstedere tilbyr et alternativ til kontanter i form av en reinvesteringsplan for utbytte (DRIP) eller utstedelse av aksjer.

Klienter som har CFD-posisjoner får betalt i kontanter. Kontantjusteringer for CFD-posisjoner bokføres på eks-datoen, og gjenspeiler markedskursbevegelsen på eks-datoen, men den faktiske verdien av betalingen gjøres opp på utbetalingsdatoen.

For short-posisjoner: Klienter er ansvarlige i henhold til motpartens instruksjoner, og dette ansvaret varsles til klientene ved bekreftelse fra motparten. Gjeld blir bokført kundekontoer ved mottak fra ansvarlig megler.

Klienter som har CFD-posisjoner har ikke mulighet til å delta. Under følgende forhold blir imidlertid handlinger utført på vegne av CFD-innehaveren:

Avnotering av verdipapir: Hvis verdipapiret blir avnotert, vil det iverksettes tiltak for å motta eventuelle provenyer.

Tvangsinnløsning  Dette skjer etter at tilbyderen har nådd et gitt nødvendig akseptnivå. Ved tvangsinnløsning blir klientens beholdning overtatt, og salgsprovenyet blir kreditert. Valg om å delta blir avgitt så snart informasjonen er tilgjengelig.

For short-posisjoner: Klienter som har short-posisjoner, holdes ansvarlige i henhold til motpartens instruksjoner. Informasjon om ansvaret blir gitt til klienten når den mottas fra den ansvarlige megleren. Kundeposisjoner som registreres for deltakelse, blir flyttet til et fiktivt verdipapir. Dette er for å forhindre at den aktuelle beholdningen omsettes i markedet. Vederlaget for verdipapirene bokføres ved mottak fra agenten.

Beholdningen i det likviderte selskapet fjernes. Eventuelt likvidasjonsoverskudd utbetales ved mottak.
Likvidasjonsoverskudd behandles på tre forskjellige måter:

 • Fjerning av beholdning uten verdi: Hvis utstederen kunngjør likvidasjonen, kan fjerningen av beholdningen gjennomføres uten noen form for utbetaling. Det er ingen garanti for betaling ved avviklinger.
 • Delvis fjerning av beholdning med betaling: Utsteder kan kunngjøre en delvis fjerning av beholdningen, med proveny beregnet og fastsatt i møtene eller eventuelt av retten.
 • Fullstendig fjerning av beholdning med betaling: Utsteder kan kunngjøre en fjerning av hele beholdningen, med proveny beregnet og fastsatt i møtene eller eventuelt av retten.

Ved obligatoriske fusjoner mottar kunder som har CFD-posisjoner en kontantbetaling, nye CFD-er eller begge deler, på eks-datoen i henhold til vilkårene for selskapshendelsen. Der valg er tilgjengelig, får ikke klienter muligheten til å velge i forbindelse med fusjoner. Standardvilkår velges på vegne av klienten.

Fusjoner betales i henhold til nedenstående, avhengig av hendelsens utfall:

 • Kontanter (utbetales på utbetalingsdato)
 • Aksjer (tildeles på eks-dato med fremtidig valuteringsdato)
 • Blanding av kontanter og aksjer (tildeles på eks-dato med fremtidig valuteringsdato)

For short-posisjoner: Klienter som har short-posisjoner, holdes ansvarlige i henhold til motpartens instruksjoner. Informasjon om ansvaret blir gitt til klienten når den mottas fra den ansvarlige megleren. Kundeposisjoner som registreres for deltakelse, blir flyttet til et fiktivt verdipapir. Dette er for å forhindre at den aktuelle beholdningen omsettes i markedet. Vederlaget for fusjonen bokføres ved mottak fra agenten.

Disse blir ikke tilbudt til klienter.

Omsettelige tegningsretter – Tegningsretter tildeles og bokføres i henhold til fordelingsnøkkelen (ratio) på eks-datoen. Tegningsrettene legges automatisk ut for salg når det relevante markedet åpner for handel. Provenyet fra salget av rettighetene settes deretter inn på kundens konto.
For short-posisjoner: Tegningsrettene som de innlånte verdipapirene gir rett til, dekkes inn i markedet og blir bokført klientene.
Klienter som ønsker å delta i fortrinnsrettemisjonen, bør konsultere en finansiell rådgiver.

Ikke-omsettelige tegningsretter – Ikke-omsettelige fiktive CFD-tegningsretter tildeles på eks-datoen. Disse bokføres konto i henhold til tegningsforholdet og tegningskursen i den underliggende fortrinnsrettemisjonen på betalingsdato med valuteringsdatoen som utbetalingsdato.

 • Hvis tegningskursen er lavere enn markedskursen på det opprinnelige omsettelige instrumentet, prøver Saxo Bank å tegne.
 • Hvis tegningskursen er høyere enn markedskursen på det opprinnelige omsettelige instrumentet, avstår Saxo Bank fra å delta i tegningen.
 • Hvis tegningskursen og markedskursen på det opprinnelige omsettelige instrumentet er lik, avstår Saxo Bank fra å delta i tegningen.

Ovennevnte prissammenligning blir utført på den siste dagen Saxo Bank kan tegne hos den aktuelle megleren.

For short-posisjoner: Klienter er ansvarlige i henhold til motpartens instruksjoner, og dette ansvaret varsles til klientene ved bekreftelse fra motparten. Gjeld blir bokført kundekontoer ved mottak fra ansvarlig megler.

*Hendelser for selskaper notert i Australia – For enkelte hendelsestyper, inkludert, men ikke begrenset til Non-Renounceable Rights Distributions, Subscription Offers, Entitlement Offers, Rapid Offers og Retail Offers, kan det hende at Saxo Bank ikke kan delta og av den grunn ikke gjør tilbudet tilgjengelig for klientene. 
Share Purchase Plans-hendelser (SPP) blir tilbudt til underliggende berettigede eiere, men den enkelte klient må oppgi opplysningene om underliggende berettigede eier som Saxo Bank krever.

Kontantbetalingen tildeles på eks-datoen basert på den kvalifiserte beholdningen på dagen før eks-dato (ex-date-1), og krediteres på utbetalingsdatoen.

Tegningsretter tildeles og bokføres i henhold til fordelingsnøkkelen (ratio) på eks-datoen. Tegningsrettene legges automatisk ut for salg når markedet åpner for handel. Når ordren er utført, utbetales provenyet fra salget av rettighetene.
For short-posisjoner: Tegningsrettene som de innlånte verdipapirene gir rett til, dekkes inn i markedet og kostnaden for dette debiteres kontoen.

Spesielle og sjeldne selskapshendelser som ikke faller inn under beskrivelsene ovenfor, kan forekomme. Saxo Bank håndterer slike selskapsbeslutninger i kundens beste interesse, i den utstrekning tiden og driftsprosedyrene tillater.

Ekstra CFD-er tildeles på eks-datoen og krediteres i henhold til det som er kommunisert.
For short-posisjoner: Klienter debiteres tilsvarende.

CFD-er tildeles på eks-datoen og krediteres på utbetalingsdatoen.
For short-posisjoner: Klienter debiteres tilsvarende.

Ekstra CFD-er tildeles på eks-datoen og krediteres i henhold til det som er kommunisert.
For short-posisjoner: Klienter debiteres tilsvarende.

Tegningsretter tildeles og bokføres i henhold til fordelingsnøkkelen (ratio) på eks-datoen. Tegningsrettene legges automatisk ut for salg når det relevante markedet åpner for handel. Provenyet fra salget av rettighetene settes deretter inn på klientens konto.

For short-posisjoner: Tegningsrettene som de innlånte verdipapirene gir rett til, dekkes inn i markedet og kostnaden for dette debiteres kontoen.

Kunder som har CFD-posisjoner, har ikke mulighet til å godta oppkjøpstilbud.
Saxo Bank gjør følgende:

Hvis verdipapiret er unotert: Saxo Bank gir aksept for å delta i tilbudet.
Hvis verdipapiret ikke er omsettelig: Saxo Bank gir aksept for å delta i tilbudet.
Hvis tilbudet er konvertert til en tvangsinnløsning – Saxo Bank gir aksept for å delta i tilbudet.

For short-posisjoner: Klienter er ansvarlige i henhold til motpartens instruksjoner, og dette ansvaret varsles til klientene ved bekreftelse fra motparten. Gjeld blir bokført kundekontoer ved mottak fra ansvarlig megler.

CFD-er på råvarer

Når man handler en råvare-CFD med Saxo Bank blir det ikke belastet noen kurtasje, men det er et bid/ask spread som tillegges prisen for handel med CFDer i Saxo Bank.
Denne praksisen betyr at selv om prisen på en CFD følger den underliggende Future-kontrakten, vil spreadet bli litt større. Råvare-CFDer i Saxo Bank er priset til markedsspreadet på den underliggende Futures kontrakten pluss et fast påslag. Se den fullstendige listen over Råvare-CFD spreads under "Kontraktdetaljer" i prismenyen.

Selv om alle Råvare-CFDer er priset i enkeltenheter, vil det ofte være en minste handelsstørrelse. Råvare-CFDer er denominert i mindre lots enn den underliggende futureskontrakten. For eksempel er US Crude CFD på 25 fat olje i stedet for 1.000 fat. Hver CFD kvoteres som en enhet av den underliggende kontrakten (f.eks. 1 fat), men det vil være en minste handelsstørrelse. Man kan også redusere en åpen CFD posisjon til under minste handelsstørrelsen. Dersom man sitter igjen med en slik posisjon så skal den lukkes enten via Account Summary eller ved å kontakte handelsdesken. 

Råvare-CFDer gir kundene eksponering til det underliggende instrumentet uten forvirring rundt eventuell fysisk levering. Transaksjoner i obligasjons-CFDer avregnes alltid kontant.

Som futures, vil råvare-CFDer i Saxo Bank utløpe hver måned og gjøres opp kontant på utløpsdatoen. Denne månedens og neste måneds kontrakt vil bli tilbudt for å gi kunder muligheten til å rulle over posisjoner manuelt fra en kontrakt til den neste. Den spesifikke utløpsdatoen og -tiden for individuelle råvare-CFDer finnes enten på Trade eller Order Tickets eller instrumentinformasjonssiden på handelsplattformene.

Handel opphører på det tidspunktet som er oppført i kontraktspesifikasjonstabellen for hver kontrakt. Du bør være oppmerksom på når siste handelsdag finner sted da det endrer seg fra kontrakt til kontrakt og fra måned til måned. Eventuelle åpne posisjoner ved børsslutt på utløpsdatoen vil lukkes automatisk til en sluttkurs satt av Saxo Bank og gjøres opp kontant. For handelsformål, vil Saxo Bank kvotere både den nåværende kontrakten som utløper og den neste kontrakten i situasjoner hvor tilgjengelighet og likviditet tillater det.

Short-salg av råvare-CFDer er fullt støttet hos Saxo Bank.

Nedenfor er et eksempel på en handel gjennomført med en råvare-CFD.

Long Posisjon i US Crude - Kjøp 100 fat US Crude CFDer

Dag 1 – traderen er bull og vil derfor gå long i US Crude CFDer.
HandelKjøp 100 CFD-er til $59.90
Nominell verdi$5990
Nødvendig margin (5% margin for de første €300k
som sikkerhet på konto, ellers 10%)
$299.50
Dag 5 – prisen har steget og traderen ønsker å stenge posisjonen med fortjeneste.
HandelSelg 100 CFD-er til $61.50
Profitt$160
Bevegelse i den underliggende råvaren($61.50 - $59.90) / $59.90 = 2.7%

For å oppsummere utnytter traderen i dette tilfellet den økte giringen, som man kan oppnå gjennom en råvare-CFD. Verdien av posisjonen som traderen åpner er 5990 USD, men traderen trengte kun å stille 5% i marginkrav, hvilket for dette eksempelet var 299,5 USD. Da traderen senere stenger posisjonen har han oppnådd en gevinst på 1,6 USD pr. tønne olje, hvilket svarer til en prisstigning i US crude oil på 2,7%, som dermed gir traderen en gevinst på 160 USD. Kunder skal være oppmerksomme på at handel med giring kan bidra til større gevinst, men også større tap, dersom markedet beveger seg ugunstig i forhold til posisjonen.

Se vår Risikoadvarsel

Valuta CFD-er

Valuta-CFD-er har en minimum handelsstørrelse på 5000, noe som er betydelig lavere enn futures-kontrakten den sporer, f.eks. 1 lot av EUR/USD-future er EUR 125 000.

Minimum handelsstørrelse på USD-indeksen er 100 enheter.

Short-salg av valuta-CFD-er støttes fullt ut av Saxo Bank.

På samme måte som futures-kontrakter utløper valuta-CFD-er og det foretas et kontantoppgjør på utløpsdatoen. Alle posisjoner som fortsatt er åpne på tidspunktet for utløp, lukkes automatisk til markedskurs.

Manuell rulling av en posisjon fra ett utløp til et annet kan gjøres fram til utløpstidspunktet. Dato og tidspunkt for utløp for den enkelte valuta-CFD-en er tilgjengelig på handelsplattformene, under CFD Commodities Trading Conditions og under
Prices .

CFD-er på obligasjoner

Obligasjons-CFD-er angis i mindre lot-størrelser enn den underliggende futures-kontrakten.

Eksempel: Én Bund-futures-kontrakt pålegger en EUR 10 tick-verdi for hvert intervall i futures-prisen (0,01). Som et alternativ kan du velge å redusere tick-verdien til EUR 1 for Bund-CFD-en for samme prisintervall (0,01).

50 CFD-er er minimum handelstørrelse for obligasjons-CFD-er

På samme måte som futures-kontrakter utløper obligasjons-CFD-er og det foretas et kontantoppgjør på utløpsdatoen. Alle posisjoner som fortsatt er åpne på tidspunktet for utløp, lukkes automatisk til markedspris.

Manuell rulling av en posisjon fra ett utløp til et annet kan gjøres fram til utløpstidspunktet. Dato og tidspunkt for utløp for den enkelte obligasjons-CFD-en er tilgjengelig på handelsplattformene, under "CFD on Futures Trading Conditions".

CFD-opsjoner

Saxo Bank støtter bare long-posisjoner i CFD-opsjoner. Dette betyr at «short-salg» eller «selling-to-open» ikke er mulig.

Det kreves ingen margin når du kjøper CFD-opsjoner (puts og calls). Du betaler i stedet en premie på forhånd, på samme måte som for børsnoterte opsjoner, som trekkes fra kontantbeholdningen på kontoen din.

Tilgjengelige innløsningskurser er +/- 25 % fra «at the money» og tilbakestilles daglig. Det finnes innløsningskurser med opptil 90 dagers varighet. Alle utløp er kontantoppgjør basert på den underliggende oppgjørskursen. Alle CFD-opsjoner er europeiske opsjoner, noe som innebærer at de bare kan utøves ved utløp.

Helligdagsoversikt

På helligdager stenges markeder og børser rundt om i verden til ulike tider. Oversikt over kommende helligdager vil bli publisert under.

Er du klar for å komme i gang?

Det tar ca. fem minutter å åpne en konto

No SaxoTool widget selected.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.