Se priser og betingelser

Handelsbetingelser CFD'er

Når du handler CFD’er med aktieindeks som underliggende aktiv, betaler du ingen separat kurtage. Den eneste omkostning, der er forbundet med handel af CFD’er på aktieindeks er indbygget i spreadet mellem bud og udbud..
 
Du finder minimumspreads for hver enkelt aktieindeks under ’Kontrakt detaljer’ her.

Bid/ask spreadet vil svare til det mindste tilstræbte mål i ca. 99 % af kursopdateringerne i det underliggende cash-markeds åbningstid.

Det forbedrer handelsoplevelsen for kunder og giver stor sikkerhed med hensyn til handelsomkostninger i forbindelse med at åbne og lukke positioner i indeksbaserede CFD'er.

Bemærk, at faste spreads, som er tilgængelige for udvalgte CFD-indeks, kun gælder ved almindelige markedsforhold op til nedenstående handelsbeløb.

Index Tracker NameSymbolTrade amount (contracts)*

North America

US 30 Wall Street
US30.I15
US 500
US500.I100
US Tech 100 NAS
USNAS100.I25

Europe

EU Stocks
EU50.I100
France 40
FRA40.I10
Germany 30
GER30.I10
Italy 40
ITALY40.I10
Netherlands 25
NETH25.I10
Spain 35
SPAIN35.I20
Sweden 30
SWE30.I100
Switzerland 20
SWISS20.I10
UK 100
UK100.I20

Asia / Pacific

Australia 200
AUS200.I10
Japan 225
JPY225.I1,000
Hong Kong
HK50.I25

* Fixed spreads only apply under normal market conditions and up to the indicated trade amount.

Saxo Bank tilbyder pt. handel i US2000 indeks-CFD’en, som giver eksponering mod 2.000 small-cap aktier på det amerikanske marked.

US2000 indeks-CFD’en følger prisen på den underliggende futures kontrakt og handles med samme spread som i futures markedet plus et lille mark-up. Der er ingen andre afgifter eller omkostninger forbundet med handel i denne CFD, men der er dog en minimum handelsstørrelse.
 
US2000 indeks-CFD’en udløber hvert kvartal i lighed med den underliggende futures kontrakt. Når CFD’en er udløbet, vil differencen mellem åbnings- og lukkekurs blive afregnet på udløbsdatoen. Enhver position som stadig er åben ved udløbstidspunktet, vil automatisk blive lukket til den bedste kurs i markedet.
 
Manuelt rul af positioner til en ny udløbsdato kan foretages indtil kl. 17:00 New York tid på udløbsdatoen for den oprindelige kontrakt. 

Med Saxo Bank kan du handle de mest populære indeks i handelssessionens tidsramme, som er op til 22 timer.

Se åbningstider for handel for hver enkel aktieindeks CFD under ’Kontrakt detaljer’ her.

Short-salg af indeks CFD’er er muligt hos Saxo Bank.

Limit, Market, Stop, Stop Limit og Trailing Stop ordrer er fuldt understøttede. Herudover er det muligt at afgive avancerede ordrer med betingelserne ”Hvis gennemført” og ”Other cancels other (O.C.O.)”.

En stopordre om at sælge en position bliver eksekveret når budprisen i markedet rammer stop-kursen, imens en stopordre om at købe en position bliver eksekveret når udbudsprisen rammer stop-kursen.

Afgiften pålægges alle italienske derivater, hvor de underliggende aktiver er aktier udstedt af italienske selskaber.

Den italienske FTT for derivater gælder uanset kundens hjemsted eller stedet for transaktionens jurisdiktion. Det betyder, at alle, der handler italienske derivater, skal betale den nye italienske FTT ved købs- og salgstransaktioner.

Index Tracker: Italy 40 (ITALY40.I)

Notional Value (EUR)0-2.5k2.5-5k5-10k10k-50k50-100k100-500k500-1,000kOver 1,000k
Tax (EUR)0.250.5151050100200

Updated 01 September 2016

De angivne bud- og udbudspriser på aktie CFD’erne følger priserne for den underliggende aktie. Dette betyder i praksis, at bud- og udbudskurser er de samme for både aktie CFD’en og den underliggende aktie.

Når man handler aktie CFD’er hos Saxo Bank, betaler man en fast kurtage, der er angivet som en procentdel af det samlede handelsbeløb. Kurtage for handel med CFD’er, hvor den underliggende aktie er noteret på en nordamerikansk børs, opgøres i en fast pris pr. kontrakt/aktie. For alle aktie CFD’er er der en fast minimumskurtage, som varierer fra land til land.

For at kunne handle på kurser i realtid, kræves der et abonnement på det relevante kursfeed. Saxo Bank tilbyder gratis realtidskurser, såfremt man gennemfører minimum fire (4) handler i en eller flere aktie CFD’er pr. måned.

Bemærk, at dette tilbud udelukkende gælder ikke-professionelle kunder.

Limit, Market, Stop, Stop Limit og Trailing Stop ordrer er fuldt understøttede. Herudover er det muligt at afgive avancerede ordrer med betingelserne ”Hvis gennemført” og ”Other cancels other (O.C.O.)”.

En stopordre om at sælge en position bliver eksekveret når budprisen i markedet rammer stop-kursen, imens en stopordre om at købe en position bliver eksekveret når udbudsprisen rammer stop-kursen.

Saxo Bank kan vælge at konvertere Markeds ordrer til aggressive Limit ordrer (ordrer, som står til umiddelbar eksekvering i markedet). Såfremt Saxo Bank vælger at konvertere ordren vil det ske med henblik på at overholde lokale regler hos de forskellige børser og Saxo Banks interne best-execution politik.

Markedsordrer kan også blive konverteret af en eller flere af Saxo Banks eksekveringspartnere som følge af de samme årsager som nævnt ovenfor.

Vær opmærksom på, at det er kundens ansvar at tjekke, om en Markedsordre er eksekveret, efter den er afgivet. Saxo Bank kan ikke holdes ansvarlig for manglende eksekvering i disse tilfælde.

USA - American Stock Exchange (AMEX)

Pga. en begrænset ordrebog på American Stock Exchange (AMEX), kan Saxo Bank ikke tilbyde markedsordrer på denne børs. Kunder bør i stedet anvende muligheden for at afgive Limit ordrer.

Skulle du opleve uregelmæssigheder i forbindelse med dine ordrer, skal du øjeblikkeligt kontakte Saxo Bank.

Ved Limit ordrer angiver traderen en øvre grænse for kursen ved købsordrer og en nedre grænse ved salgsordrer. En ordre til at købe med Limit betyder, at traderen maksimalt vil købe til en foruddefineret kurs. En ordre til at sælge med Limit betyder, at traderen har defineret en nedre grænse for, hvilken kurs han ønsker at sælge til.

Fordelen ved en limitordre er, at man har mulighed for at angive en lavest eller højest accepteret kurs for den aktuelle handel.

Definitionen af en Stop ordre er en ordre designet til at lukke positionen med det samme, når det handlede aktiv rammer et bestemt kursniveau.

Saxo Bank anvender en “Smart Order Routing” proces for CFD’er, hvor der ikke findes market-maker, til at eksekvere disse ordrer hurtigst muligt,

Stop ordrer anvendes oftest i forbindelse med lukning af positioner og for at beskytte investeringer i de tilfælde, hvor markedet rykker sig i modsat retning af positionen. En Stop ordre kan dog også anvendes til at initiere en position, hvis det handlede aktiv når et bestemt kursniveau indenfor den definerede tidsramme.

Stop orders are placedStop order to SELLStop order to BUY
Stops on Single Stock CFDs are executedthe stop price is tradedthe stop price is traded

* Please refer to the Best Execution document for further details.

På de amerikanske markeder bruger Saxo Bank en “sweep” algoritme for at tilføre yderligere likviditet fra andre handelspladser end den primære børs eller handelsplads. Dette betyder i praksis, at ordrer kan blive eksekveret før handelsstart på den primære børs eller handelsplads.

Marked ordrer afgivet efter kl. 09:30 EST vil ikke blive eksekveret før den aktuelle aktie har gennemgået åbningsauktionen på den primære handelsplads eller børs.

Det er kursfeedet fra den primære markedsplads eller børs, der afgør hvorvidt en Stop ordre aktiveres på kursniveauet. En Stop ordre eksekveres efter samme routing praksis, som beskrevet ovenfor under Marked ordrer.

Eftersom nogle Stop ordrer håndteres manuelt, kan små forsinkelser opstå.

Delvise eksekveringer kan opstå ved Limit ordrer, hvor den resterende del af ordren forbliver i markedet som en Limit ordre indtil udløbstidspunktet.

Marked ordrer kan blive eksekveret på flere niveauer i ordredybden. Prisen betalt eller modtaget vil så blive det volumen-vægtede gennemsnit af alle delhandler.

Algorithmic orders are available for both Cash Stocks and Single Stock CFDs. Essentially, Algorithmic orders provide clients with the opportunity to trade through various strategies with larger ticket sizes that may otherwise impact the market price. They can also break down an order in smaller bites to avoid showing the full size of their order. This may be of particular interest for clients trading Stocks and Single Stock CFDs outside of the most liquid names. At the moment Saxo Bank places the 'Algos' for the client per request. You can see the position in the trading platforms and are able to cancel it. Initially the following 'Algo' order types are offered:

 • VWAP
 • TWAP
 • With Volume
 • Implementation Shortfall
 • Pre-Market Limit
 • Iceberg
 • Reload
 • Dark
 • Liquidity Seeking
 • Market on Close
 • Limit on Close

Algorithmic orders are supported markets:

APACEMEANORTH AMERICA 
 Australia
Hong Kong
 Japan
Singapore
Austria 
 Belgium
 Denmark
Finland
France
 Germany
 Ireland
 Italy
Netherlands
 Norway
Portugal
Spain
 Sweden
Switzerland
United Kingdom
  United States
 Canada

More informations on Algorithmic and advanced orders in SaxoTrader

Hvis du short-sælger CFD’er, er du underlagt reglerne for aktiemarkedet på det specifikke marked. Hvis du for eksempel short-sælger CFD’er, kan en position blive tvangslukket, hvis dine CFD’er tilbagekaldes. Det kan ske, hvis den underliggende aktie bliver vanskelig at skaffe i lånemarkedet for værdipapirer som følge af selskabsrelaterede begivenheder som overtagelser, udbyttebetalinger, emissioner med fortegningsret (og andre aktiviteter i forbindelse med fusioner og overtagelser) eller en stigning i hedgefondes salg af aktien.

Bemærk, at ordrer på short-salg med varighederne ”Good-Til-Canceled” (G.T.C.) eller ”Good-Til-Date” (G.T.D.) kan blive annulleret, hvis lånemuligheden ophører. Vi anbefaler, at du nøje overvåger ordrer på short-salg, som er afgivet uden for markedernes åbningstid eller løber over flere dage.

Der kan være begrænsninger på antallet af CFD’er, du kan short-sælge inden for én dag, hvis lånemuligheden på det underliggende marked er begrænset.

Som følge af de nuværende forhold på de finansielle markeder, har en række lokale myndigheder annonceret regelændringer, der har betydning for mulighederne for at short-sælge aktier.

Det er kundens ansvar at holde sig orienteret om, hvilke markeder der har restriktioner for short-salg af aktier. Er man i tvivl, kan man kontakte de lokale myndigheder. En liste over aktie CFD’er, der kan short-sælges findes under ”CFD Handelsbetingelser” på Saxo Banks handelsplatforme.

En låneomkostning vil blive fratrukket, hvis du opretholder en short CFD position over natten.

Låneomkostningerne afhænger af den underliggende akties likviditet og kan være nul (0) for aktier med god likviditet.

Flere detaljer om låneomkostninger er tilgængelige under ”Priser”, ”Aktie CFD’er”.

Selvom kunder der opretholder positioner i aktie CFD’er ikke ejer den underliggende aktie direkte, bliver værdien af deres CFD position stadig påvirket af corporate actions. Som udgangspunkt bliver positioner og priser automatisk justeret, så de stemmer overens med effekterne af corporate actions.

Yderligere detaljer om corporate actions og CFD’er hos Saxo Bank kan findes under Corporate Actions menuen.

Som følge af de meddelelser, Saxo Bank modtager fra sine samarbejdspartnere i Grækenland med hensyn til muligheden for, at Grækenland forlader Euro-samarbejdet, finder vi det nødvendigt at informere vores kunder med CFD-positioner på det græske marked om de vilkår, der vil gøre sig gældende i forbindelse med en sådan ekstraordinær situation.

Såfremt Grækenland forlader Euro-samarbejdet, har Saxo Bank mulighed for at lukke kunders CFD-positioner i græske værdipapirer samt foretage veksling fra euro til anden valuta til den bedste kurs tilgængelig på tidspunktet.

 • Finansiering (O/N) over natten
 • Eftersom aktie CFD’er hos Saxo Bank er et margin-produkt, finansierer kunden det handlede beløb gennem en O/N (over natten) debit eller kredit omkostning eller indtægt. Yderligere information er tilgængelig under ”Overnight Financing costs” under Priser, Aktie CFD’er.

Hos Saxo Bank er handel med enkeltaktier i form af CFD'er et marginprodukt, og du finansierer derfor handelsbeløbet via dag-til-dag kreditering/debitering. Nærmere oplysninger findes i 'Dag-til-dag finansieringsomkostninger' under Priser, enkeltaktier i form af CFD'er ..

Lang' handel med enkeltaktie i form af CFD

Hvis du forventer, at kursen på en aktie stiger, kan du vælge at tage en lang position i en enkeltaktie i form af en CFD.

I dette eksempel forventer du, at kursen på Barclays Bank-aktien STIGER fra dens aktuelle middelkurs på GBP 1,72. Du har GBP 10.000 til rådighed til marginhandel. Hos Saxo Bank kan du geare dette instrument 10:1, hvilket betyder, at marginkravet kun er 10 % af handelsbeløbet.

Du beslutter at købe 50.000 CFD'er til udbudskursen på GBP 1,73, hvilket giver dig en position på (50.000 * GBP 1,73) GBP 86.500 i nominel værdi.

For hver dag du holder den lange position åben, betaler du finansieringsomkostninger af positionens nominelle åbningskurs.

Den anvendte rentesats er LIBOR + 3 % (0,27144 % + 3 % = 3,27144 %). 10 dage senere er kursen på Barclays Bank-aktien steget, og du sælger de 50.000 CFD'er til GBP 1,85.

Handelsoplysningerne er:

Åbning af positionBeregningBeløb (GBP)
Disponibel margin£10,000 x 10100,000
Nominel transaktionsværdi50,000 x £1.7386,500
Anvendt margin£86,500 x 0.108,650
Kurtage af handel£86,500 x 0.10%-86,50
Stempelafgiftn/a
Finansiering af position
Finansiering af margin 3.27144% x 10 days x £86,500 / 36078.61
Låneomkostningern/a
Lukning af position
Nominel transaktionsværdi50,000 x £1.8592,500
Kurtage af handel£92,500 x 0.10%-92.50
Gevinst/tab
Gevinst af handel£92,500 - £86,5006,000
Omkostninger i alt£86.50 + £78.61 + £92.50257.61
Gevinst i alt£6.000 - £257.615,742.39

Short handel med enkeltaktie i form af CFD

Hvis du forventer, at kursen på en aktie falder, kan du vælge at tage en kort position i en enkeltaktie i form af en CFD.

I dette eksempel forventer du, at kursen på Barclays Bank-aktien FALDER fra dens aktuelle middelkurs på GBP 1,72. Du har GBP 10.000 til rådighed til marginhandel. Hos Saxo Bank kan du geare dette instrument 10:1, hvilket betyder, at marginkravet kun er 10 % af handelsbeløbet.

Du beslutter at sælge 50.000 CFD'er til budskursen på GBP 1,71, hvilket giver dig en position på (50.000 * GBP 1,71) GBP 85.500 i nominel værdi.

For hver dag du holder den korte position åben, modtager du finansieringsomkostninger af positionens nominelle åbningskurs.

Den anvendte rentesats er LIBID - 2,5 % (2,5& - 0,26561% = 2,23439 %). Eftersom rentesatsen er negativ, betaler du reelt dag-til-dag finansiering på 2,23439 %. 10 dage senere er kursen på Barclays Bank-aktien faldet, og du sælger de 50.000 CFD'er til GBP 1,65.

Handelsoplysningerne er:

Åbning af positionBeregningBeløb (GBP)
Disponibel margin£10,000 x 10100,000
Nominel transaktionsværdi50,000 x £1.7185,500
Anvendt margin£85,500 x 0.108,550
Kurtage af handel£85,500 x 0.10%-85,50
Stempelafgift n/a
Finansiering af position
Finansiering af margin2.23439% x 10 days x £85,500 / 36053.07
LåneomkostningerIngen låneomkostninger for Barclaysn/a
Lukning af position
Nominel transaktionsværdi50,000 x £1.6582,500
Kurtage af handel£82,500 x 0.10%-82.50
Gevinst/tab
Gevinst af handel£85,500 - £82,5003,000
Omkostninger i alt£85.50 + £53.07 + £82.50221.07
Gevinst i alt£3.000 - £221.072,778.93

Lokale handelsrestriktioner kan have indflydelse på handel med CFD’er. Hvis du er usikker på, om der er lokale restriktioner for handel med CFD’er i din region, bør du tjekke dit lokale Saxo Bank website eller kontakte os for yderligere information.

Afgiften pålægges alle italienske derivater, hvor de underliggende aktiver er aktier udstedt af italienske selskaber.

Den italienske FTT for derivater gælder uanset kundens hjemsted eller stedet for transaktionens jurisdiktion. Det betyder, at alle, der handler italienske derivater, skal betale den nye italienske FTT ved købs- og salgstransaktioner. CFD'er på italienske enkeltaktier

Italian single stock CFDs

Notional Value (EUR)0-2.5k2.5-5k5-10k10k-50k50-100k100-500k500-1,000kOver 1,000k
Tax (EUR)0.250.5151050100200

Når du handler råvarer CFD’er hos Saxo Bank, betaler du ingen kurtage. Du betaler udelukkende forskellen mellem bud- og udbudskursen, også kaldet spreadet, der i dette tilfælde er en smule større end den underliggende futures kontrakt.

Råvarer CFD’er er prissat efter den underliggende futures kontrakt plus et lille mark-up.

Se en fuld liste over spreads på råvarer CFD’er under ”kontrakt detaljer” under menuen ”Priser”. 

Selvom alle råvarer CFD’er er prissat i enkel-enheder, kræves der oftest en minimum handelsstørrelse.

Råvarer CFD’er er denomineret i mindre handelsposter end den underliggende futures kontrakt. For eksempel svarer en kontrakt af US Crude Oil CFD’en til 25 tønder olie, hvor størrelsen på den underliggende futures kontrakt er 1000 tønder. Kursen på hver enkel CFD angiver prisen på en enhed af den underliggende kontrakt (f.eks. 1 tønde olie), men der vil stadig være en minimum handelsstørrelse for hver handel.
 
Det er muligt at reducere en åben CFD position til et lavere niveau end minimum handelsstørrelse. Såfremt du har en åben position lavere end den minimale handelsstørrelse, kan du lukke den enten via ”Kontooversigt” eller ved at kontakte Saxo Banks handelsbord.

Marginkravene for råvarer CFD’erne er lavere end marginkrav for handel med den underliggende futures kontrakt, hvilket betyder, at det er muligt at opnå større eksponering med den samme sikkerhed. Udnyt muligheden for at handle råvare CFD’er med op til 100:1 gearing.

Se fuld liste over marginkrav

Handel på margin involverer en høj grad af risiko med mulighed for at tabe mere end din oprindelige investering og er ikke egnet til alle investorer.

Ligesom den underliggende future udløber Saxo Banks råvarer CFD’er hver måned. Afregning af tab eller gevinst vil ske på dagen for den underliggende futures udløb. Saxo Bank vil søge at udbyde både front month (nuværende måned) samt back month (efterfølgende måned) kontrakter, således at kunder kan rulle positionen fra den ene kontrakt til den næste aktuelle kontrakt.

Den specifikke udløbsdato samt- tid for de forskellige råvarer CFD’er kan findes i handelsplatformen på enten ”Pris- og handelsmodul”-boksene samt på Instrument Information siderne.

Handel vil ophøre på det specificerede tidspunkt angivet “Kontrakt Specifikationer”-tabellen for hver enkel kontrakt. Du bør være opmærksom på, at sidste handelsdato kan variere fra kontrakt til kontrakt samt måned til måned.

Enhver position som stadig er åben i forbindelse med ophør af handel på udløbsdatoen vil automatisk blive lukket på lukkekursen fastsat af Saxo Bank samt afregnet kontant.

For at optimere handlen vil Saxo Bank angive en kurs for bade den nuværende måneds kontrakt samt efterfølgende måneds kontrakt, hvor tilgængelighed og likviditet tillader det.

Limit, Market, Stop, Stop Limit og Trailing Stop ordrer er fuldt understøttede. Herudover er det muligt at afgive avancerede ordrer med betingelserne ”Hvis gennemført” og ”Other cancels other (O.C.O.)”.

En stopordre om at sælge en position bliver eksekveret når budprisen i markedet rammer stop-kursen, imens en stopordre om at købe en position bliver eksekveret når udbudsprisen rammer stop-kursen.

Råvarer CFD’er giver kunden mulighed for eksponering mod den underliggende råvare, uden at skulle bekymre sig om fysisk levering. Alle transaktioner i Saxo Banks råvarer CFD’er vil blive afregnet kontant, når positionen lukkes.

Short-salg af råvarer CFD’er er muligt hos Saxo Bank.

Nedenunder er et eksempel på en handel gennemført med en råvarer CFD.

Long Position in US Crude - Buy 100 barrels of US Crude CFDs

Day 1 – the trader is bullish and therefore wants to be long US Crude CFDs.
TradeBuy 100 CFDs at $59.90
Nominal value$5990
Margin required (5% margin for first €300k
collateral on account, otherwise 10%)
$299.50
Day 5 – the price has risen and the trader wishes to close their position for a profit.
TradeSell 100 CFDs at $61.50
Profit$160
Moving in the underlying commodity($61.50 - $59.90) / $59.90 = 2.7%

For at opsummere udnytter traderen i dette tilfælde den øgede gearing, som man kan opnå igennem en råvarer CFD.
 
Værdien af positionen, som traderen åbner, er 5990 USD, men traderen behøvede kun at stille 5% i marginkrav, hvilket for dette eksempel var 299,5 USD.

Da traderen senere lukker positionen, har han opnået en gevinst på 1,6 USD pr. tønde olie, hvilket svarer til en prisstigning i US crude olie på 2,7%, som dermed giver traderen en gevinst på 160 USD.

Kunder skal være opmærksomme på, at handel med gearing kan bidrage til større gevinster, men også større tab, såfremt markedet rykker sig ugunstigt imod positionen.
 
Se vores risikoadvarsel.

 

 

Updated 31 July 2012

Valuta CFD'er

Med valuta CFD’er hos Saxo Bank handler du på den samme kurs som den underliggende futures kontrakt plus et mindre tillæg.

Med valuta CFD’er har du mulighed for at handle helt ned til 5.000 enheder af det aktuelle valutakryds, hvilket er væsentligt lavere end på den underliggende futures kontrakt. F.eks. udgør 1 lot på Euro/US Dollar futures kontrakten 125.000 EUR.
 
Minimum handelsstørrelse på US dollar indekset er 100 enheder. 

På samme made som futures kontrakter løber valuta CFD’er til en bestemt udløbsdato, hvor kontrakten vil blive lukket og afregnet kontant på kontoen. Åbne positioner vil blive lukket på udløbsdatoen til den gældende markedskurs. Det er muligt at rulle positionerne videre til næste måned indtil udløbsdatoen. Du kan altid finde udløbstidspunktet for de forskellige valuta CFD’er under Handelsbetinger eller i ordrevinduet, før du afgiver ordren.

Det er muligt at anvende Limit, Marked, Stop, Stop Limit og Trailing Stop ordrer i platformen. Derudover har du mulighed for at afgive One Cancels Other (OCO) ordrer.

En stop ordre beregnet til at sælge din position aktiveres på budkursen, imens en stop ordre til at købe aktiveres på udbudskursen.

Short-salg af valuta CFD’er er fuldt understøttet hos Saxo Bank.

Med valuta CFD’er hos Saxo Bank handler du på den samme kurs som den underliggende futures kontrakt plus et mindre tillæg.

Obligations CFD’er handles i lavere handelsstørrelser end den underliggende futures kontrakt.

For eksempel handles futuren på tyske statsobligationer (BUNDS) med en værdi på hver enkelt tick på 10 EUR (et tick er 0,01). Som et alternativ kan du på den modsvarende obligations CFD handle futures på Bunds med en tick værdi på 1 EUR.

Den minimalt accepterede handelsstørrelse for obligations CFD’er er i alt 50 kontrakter.

I samme stil som futures kontrakterne, vil obligations CFD’er udløbe og afregnes på udløbsdatoen. Enhver position, som stadig er åben på udløbstidspunktet vil automatisk blive lukket på den bedst tilgængelige pris i markedet.

Manuelt ”rul” (roll) fra en udløbsdato til en anden kan foretages indtil den første position udløber. Specifik udløbstidspunkt for hver enkel obligations CFD kan altid findes på handelsplatformene under ”CFD” under punktet ”Futures Handelsbetingelser”.

Limit, Marked, Stop, Stop Limit samt Trailing Stop ordrer er understøttet. Herudover, er det også muligt at afgive If Done og One Cancels Other (OCO) ordrer.

En Stop Ordre til at sælge en position bliver udløst på Bud-prisen, imens en Stop Ordre til at købe udløses på Udbud-prisen.

Short-salg af obligations CFD’er er fuldt understøttet hos Saxo Bank.

Obligations CFD’er giver kunderne eksponering til det underliggende instrument uden forvirring omkring eventuel fysisk levering. Transaktioner i obligations CFD’er bliver altid afregnet kontant.

Updated 28 Sept 2012

ETF / ETC CFD'er

CFD-kontrakter på Exchange Traded Funds (ETF’ere) og Exchange Traded Commodities (ETC’ere) handles på samme måde som almindelige aktier.

Kurtage beregnes som en procentdel af handelsbeløbet og med minimumkurtage for små handelsstørrelser.

For papirer handlet på Nordamerikanske børser beregnes kurtagen som en fast pris pr. kontrakt.

Ønsker man at handle ETF eller ETC CFD’er på live realtidskurser hos Saxo Bank, er det nødvendigt at abonnere på det aktuelle kursfeed.

Såfremt kunden gennemfører minimum fire (4) CFD eller aktiehandler på den samme børs i løbet af måneden, opnår kunden gratis realtidskurser fra den aktuelle børs.

Bemærk, at dette tilbud udelukkende gælder ikke-professionelle kunder. 

De understøttede ordretyper for ETF og ETC CFD’er er de samme som ved handel med aktie CFD’er.

Nye CFD-kontrakter på den underliggende aktie er allokeret til kontoen på ex-dagen for udlodningen. Kunder med short positioner i den aktuelle CFD, vil blive debiteret det aktuelle antal kontrakter og kunder med long positioner vil blive krediteret.

Kontantbeløb udloddes på ex-dagen med valør på udbetalingsdagen.

Kontantjusteringsbeløb bogføres på ex-dagen som afspejling af udsvinget i markedskursen på ex-datoen, men den reelle værdi afregnes på udbetalingsdagen. Ved 'lange' CFD-positioner trækkes afkastjusteringsbeløbet fra kontantjusteringsbeløbet. Afkastjusteringsbeløbet skal afspejle cash-flowet fra standardsatsen for udbytteskat i det relevante marked for den underliggende udbyttebetaling.

Dagen før et Corporate Action event er planlagt til at effektueres (the Ex-date), slettes åbne ordrer ved visse typer af corporate events.

Event TypeNever delete ordersAlways delete ordersRule defined below
Tender offersx
Stock splitsx
Reversed stock splitx
Bonus issuesx
Mandatory Mergersx
Spin offsx
Ticker changesx
De-listingsx
Cash dividendsx
Stock dividendsx
Optional dividendsx
Right issuesx

Ved udbytteudlodninger samt ny emissioner vil alle åbne ordrer for det aktuelle instrument blive annulleret, såfremt den forventede ændring af instrumentets markedspris afviger mere end 20% fra den aktuelle kurs.

CFD'er modtager den kontante betaling. Kontantjusteringsbeløbene for CFD-positioner bogføres på ex-dagen som afspejling af udsvinget i markedskursen på ex-dagen, men den reelle værdi afregnes på udbetalingsdagen.

Når en aktie, der indgår i et index som har tilknyttet en CFD-kontrakt, udbetaler udbytte vil index CFD’en automatisk blive prisfastsat, så den afspejler den nye værdi efter udbyttebetalingen. Den vægtede andel af den aktuelle udbyttebetaling indenfor indexet vil blive krediteret kundens konto ved long-positioner og debiteret ved short-positioner.

Vær opmærksom på, at DAX30 er et Total Return Index, hvilket betyder at prisen automatisk ændrer sig, så den reflekterer udbyttebetalinger.
Udbytte i index = Udbytte * Antal aktier i Index / Index Divisor*.

* Divisor: et tal som anvendes til at stabilisere indexets værdi, når sammensætningen ændres. Summen af alle priser på aktier i indexet divideres med divisoren for at opnå den normaliserede værdi af indexet. Divisoren justeres, når markedsværdien på aktierne i indexet ændres, således at indexets værdi forbliver sammenlignelig.

For at undgå, at værdien af et index ændrer sig som følge af en Corporate Action, bliver divisoren altid justeret i forbindelse med en Corporate Action, der har indflydelse på markedsværdien af aktierne i et index. Dette sker for at sikre, at historiske kurser for et index er sammenlignelige.

Beholdninger i det likviderede selskab vil blive fjernet. Et eventuelt provenu af likvidation vil blive udbetalt.

Ved obligatoriske fusioner vil kunder med long-positioner i CFD’en blive betalt kontant, modtage flere CFD-kontrakter eller en kombination af disse muligheder på ex-dagen i henhold til betingelserne for den pågældende fusion. Det er ikke muligt for kunder med en CFD-position at afgive stemmer ved tilbud om fusioner. 

Nye CFD-positioner eller betalinger indsættes på kundens konto på disse dage:

 1. Kontant betaling – indsættes på ”betalingsdagen”.
 2. Nye aktier – indsættes på ex-dagen.
 3. Kombination af kontant betaling og nye aktier – indsættes på ex-dagen.

CFD-positioner vil modtage udbyttebetalingen kontant. Udbyttebetalinger bliver booket på kontoen på ex-dagen for udbyttebetalingen og vil reflektere markedets prissætning af den underliggende aktie på ex-dagen.

Såfremt en Corporate Action eller Event vedrører et instrument, som ikke handles online hos Saxo Bank, vil positionen blive realiseret og værdien af positionen afregnet på kundens konto.

Handelsbare tegningsretter
Tegningsretter tildeles og bogføres i henhold til fordelingsnøglen (ratio) på dagen hvor emissionen har effekt (Ex-date). Salgsordrer afgives automatisk, når det relevante marked åbner for handlen. Provenuet fra handlerne indsættes herefter på kundens konto.

Såfremt en kunde måtte ønske at deltage i emissionen, er dette muligt ved køb af tegningsretter de underliggende aktier.

Ikke-handelsbare tegningsretter
Ved ny emission på den underliggende aktie, tegner indehaveren af CFD-positionen automatisk nye aktier jf. det gældende emissionsforhold og prisen for nye aktier. Afregning til kunden foregår på samme dag, som emissionen afregnes.

Corporate Actions og events på australske aktier
I forbindelse med visse typer af corporate events, herunder, men ikke begrænset til, “Non Renounceable Rights Distributions”, ”Subscription Offers”, ”Entitlement Offers”, ”Rapid Offers” samt ”Retail Offers” har australske børsnoterede virksomheder mulighed for at reducere tildelinger helt ned til ingen tildelinger, hvorfor Saxo Bank udelukkende vil booke de modtagne tildelinger på afregningsdagen.

Bemærk at det siden marts 2009 har været fast praksis hos ACSA (Australian Custodial Services Association) ikke at tilbyde Share Purchase Plans Events (SPP) til de underliggende begunstigede ejere, hvorfor Saxo Bank ikke kan tilbyde deltagelse i disse corporate events.

Kontantbeløb udbetales på ex-dagen med valør på udbetalingsdagen.

CFD-positioner på den underliggende aktie allokeres på ex-dagen. Kunder med short-positioner vil blive debiteret antallet og kunder med long-positioner vil blive krediteret antallet.

Et tilsvarende antal CFD-kontrakter vil blive placeret på kundens konto på ex-dagen for udbytteudlodningen. For kunder med short-positioner i en aktie CFD, hvor den underliggende aktie udbetaler aktieudbytte, vil det tilsvarende antal CFD-kontrakter blive fratrukket kundens beholdning.

Nye CFD-positioner bliver allokeret til kundens konto på ex-dagen.

Specielle og uregelmæssige Corporate Actions, som ikke indgår under de ovennævnte beskrivelser, kan forekomme.

Saxo Bank vil altid håndtere disse events, således at kundens interesse søges varetaget i videst muligt omfang.

Kunder med CFD-positioner har ikke mulighed for at afgive købstilbud.

Updated 30 September 2015

Børs vilkår & helligdage

Hos Saxo Bank bliver alle aktier handlet på aktuelle markedsdata fra børserne.  For at modtage og handle på realtids markedsdata, bliver du nødt til at abonnere på den enkelte børs.

Et abonnement til live prisdata fra en børs giver dig adgang til live priser på aktier, CFD'er, ETF'er / ETC'er og CFD'er på ETFs / ETCS fra den udvalgte børs.

Et Online Abonnement Tool er tilgængelig i handelsplatform. I værktøjet, vil du finde en liste over tilgængelige børser og nyhedstjenester sammen med de gældende månedlige priser. Du vil være i stand til at tilmelde og framelde dig tjenester efter eget valg. Yderligere oplysninger kan findes i Abonnement Tool guide, som også er tilgængelig på handelsplatformen.

Level 1-prisdata refererer til det første niveau i ordrebogen på børsen. Med et Level 1 abonnement kan du se livepriser og streaming af købs- og salgskurser.

Med et Level 2 pris data abonnement kan du se livepriser og streaming af priser med niveau 1, men ud over dette kan du se markedsdybden på bud / udbud samt det antal aktier der er til rådighed ved hver pris punkt.

 

Exchanges - CFDs and StocksLevel 1Level 2
PrivateProfessionalPrivateProfessional
Athens Exchange1,00 EUR7 ,00 EUR5,00 EUR10,50 EUR
Australian Securities ExchangeOnly level 220,00 AUD55,00 AUD
BME Spanish Stock Exchange4,50 EUR23,00 EUR14,50 EUR47,00 EUR
Borsa Italiana/Milan Stock Exchange
(Stocks and Futures)
0,50 EUR12,00 EUR1,2 EUR40,00 EUR
Budapest Stock Exchanges1,00 EUR12,00 EUR2,00 EUR22,00 EUR
Deutsche Börse (XETRA)15,00 EUR57,16 EUR20,00 EUR69,36 EUR
Hong Kong Stock Exchange (HKEX)120,00 HKD120,00 HKD200,00 HKD200,00 HKD
Irish Stock Exchange5,00 EUR12,00 EUR8,00 EUR18,00 EUR
Johannesburg Stock Exchange7,70 USD28,40 USD10,90 USD40,50 USD
London Stock Exchange4,00 GBP39,00 GBP6,00 GBP157,50 GBP
London Stock Exchange (IOB)2,00 GBP21,00 GBPOnly level 1
NASDAQ1,00 USD25,00 USDOnly level 1
Nasdaq OMX Copenhagen
Stockholm Helsinki
1,00 EUR29,00 EUR5,00 EUR56,00 EUR
New York Stock Exchange1,00 USD45,00 USD*Only level 1
New York Stock Exchange (ARCA)6,00 USD30,00 USDOnly level 1
NYSE Euronext Stock Exchange1,00 EUR61,00 EUR1,00 EUR86,00 EUR
NYSE MKT (American Stock Exchange)1,00 USD30,20 USDOnly level 1
Oslo Børs/Oslo Stock Exchange10,00 NOK280,00 NOK100,00 NOK280,00 NOK
Prague Stock Exchange2,5 EUR12,00 EUR5,00 EUR22,00 EUR
Singapore Stock Exchange10,00 SGD10,00 SGD60,00 SGD60,00 SGD
SIX Swiss Exchange6,00 CHF15,00 CHF50,00 CHF50,00 CHF
Tokyo Stock Exchange
(Stocks and Futures)
140 JPY2,300 JPYOnly level 1
Toronto Stock ExchangeOnly level 221,00 USD86,50 USD
Toronto Stock Exchange
(incl. Venture)
12,00 USD56,50 USDOnly level 1
Warsaw Stock Exchange12,40 PLN158,25 PLN80,10 PLN136,75 PLN
Wiener Börse/Vienna Stock Exchange2,00 EUR33,00 EUR3,00 EUR43,00 EUR

* The Price for New York Stock Exchange (NYSE) varies with the number of devices/users a client subscribes to. Example one user under corporate client 
must pay USD 45,00. Two users under a corporate client must pay 2 X USD 30,00/month

Number of devices/users on NYSEProfessional InvestorPrivate Investor
2 Devices or moreUSD 30,00USD 1.00

For kunder, der handler aktier og abonnerer på realtids markedsdata, har Saxo Bank indført en refunderingsordning, hvor gebyrer bliver refunderet, hvis kunden handler mindst fire 4 gange på det valgte børs gennem aktier, ETF'er og / eller CFD'er i løbet af hver kalendermåned .

For den australske børs er skal man lave 6 handler for at opnå gratis realtid kurser pr. måned.

Refunderingerne gælder kun for ikke-professionelle kunder der abonnerer på Level 1 data, undtagen for den australske børs, hvor der gives refundering for Level 2-data.

Definitionen af ikke-professionelle og professionelle abonnenter kan variere ved børs. Refundering fastsættes på månedsbasis, men udbetales på kvartalsbasis.

Se børs helligdage

Updated 21 April, 2015

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.