tilbage
Details Cookies
Danmark
Vigtige oplysninger om marginprodukter

CFD'er er komplekse instrumenter og er forbundet med en høj risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing. 70 % af alle detailinvestorer mister penge, når de handler CFD'er via denne udbyder. Du bør overveje, om du har forstået, hvordan CFD'er, valutaprodukter og vores øvrige produkter fungerer, og om du har råd til at løbe risikoen for at miste dine penge.

Cookiepolitik

Dette websted anvender cookies for at tilbyde dig en bedre oplevelse, når du browser på webstedet, ved at aktivere, optimere og analysere driften af webstedet samt for at levere personligt tilpasset annoncer og give dig mulighed for at oprette forbindelse til sociale medier. Ved at vælge "Acceptér alle" giver du samtykke til brugen af cookies og den relaterede behandling af personoplysninger. Vælg "Administrer samtykke" for at administrere dine indstillinger for samtykke. Du kan til enhver tid ændre dine indstillinger eller trække dit samtykke tilbage via siden om cookiepolitik. Læs vores cookiepolitik her og vores persondatapolitik her

Se juridisk menu

Meddelelse om personoplysninger – Saxo Bank A/S

I henhold til oplysningskrav under Databeskyttelsesforordningen (herefter ”GDPR”), giver følgende information et overblik over, hvordan Saxo Bank A/S (herefter ”vi”, ”os”, ”vores”) bruger de personoplysninger, vi indsamler på enkeltpersoner som vores kunder, potentielle kunder og samarbejdspartnere (herefter samlet nævnt som ”du”, ”dig”, ”dit”, ”din”, ”dine”).

 1. Hvem er juridisk ansvarlig for beskyttelse af dine personoplysninger? 

  Saxo Bank A/S
  Phillip Heymans Allé 15
  DK-2900 Hellerup
  (CVR nr. 15731249)

  Vi har pligt til at håndtere (behandle) dine personoplysninger sikkert og ellers i henhold til GDPR. Hvis anden indenlandsk lovgivning forskriver en højere grad af beskyttelse af personoplysninger end GDPR, skal sådanne strengere krav overholdes.

  Har du nogle spørgsmål eller klager vedrørende måden, hvorpå vi håndterer dine personoplysninger, kan du sende disse til support@accountservices.saxo eller vores Databeskyttelsesrådgiver via ovenstående kontaktoplysninger eller nedenstående mail: privacy@saxobank.com.
 2. Hvilke personoplysninger indsamler vi på dig og hvor får vi dem fra?
  Vi indsamler kun oplysninger om dig, der er relevante i forbindelse med det kundeforhold, vi har med dig. Vi indhenter oplysningerne direkte fra dig. Vi behandler dog også personoplysninger fra andre kilder, der kan omfatte andre Saxo Bank A/S enheder, andre selskaber og finansielle institutioner, offentlig tilgængelige kilder (såsom pressen, virksomhedsregistre, internettet, herunder sociale medier platforme) og udbydere af svindelbekæmpende screeningstjenester, sanktionslister og avisdatabaser.

  De typer personoplysninger som vi behandler, kan inkludere:
  • Navn, kontaktinformation;
  • Materiale der vedrører vores kundeforhold og relevante services såsom oplysninger om din brug af vores IT platforme (herunder elektronisk kommunikation), mobil apps, optagede telefonsamtaler, og dit engagement i vores markedsføring;
  • KYC (kend din kunde) materiale såsom pas, cpr. nr., fødselsdato og sted, formuekilder, begrundelse for brug af selskabsstruktur, forhold til myndighedspersoner, straffeattest;
  • Finansiel information såsom kontoudskrifter, underskriftsprøve, indtægt, formue, udgifter, investeringsformål, civilstatus og information om viden om finansielle produkter og services, risikovillighed, tabsevne, skattestatus og hjemsted.
 3. Til hvilke formål bruger vi dine personoplysninger?
  Formålet med behandling af dine personoplysninger er opsummeret nedenfor sammen med de specifikke grundlag, der i henhold til databeskyttelsesloven, tillader os at gøre det.
  • Kontraktopsætning
   Det kan være nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger til kontraktopsætning i forbindelse med vores finansielle ydelser eller for at være i stand til at følge din instruktioner forud for oprettelsen af en kontrakt. For yderligere information henvises til din tilgængelige kontraktdokumentation med os.

  • Til overholdelse af en juridisk forpligtelse eller for at handle i samfundets interesse
   Som en licenseret bank er vi underlagt en række lov- og myndighedskrav, der kan kræve, at vi indsamler, opbevarer eller fremlægger personoplysninger til for eksempel forebyggelse af hvidvask eller besvare undersøgelser eller editionskendelser fra politiet, vores koncernselskabers tilsyn samt skatte- eller andre offentlige myndigheder.

  • Til brug for legitime interesser
   Hvor det er nødvendigt, behandler vi dine personoplysninger til brug for vores eller en tredjeparts legitime interesser (GDPR tillader dette hvis et større behov for at beskytte dit privatliv ikke vejer tungere end sådanne interesser). Tilfælde hvor vi er afhængige af vores legitime interesser for at kunne behandle dine personoplysninger inkluderer:

   • Kend din kunde kontrol;
   • Styring af kunde- og leverandørforhold;
   • Forretningsanalyse og udvikling af produkter og serviceydelser;
   • Aktiviteter i forbindelse med informationssikkerhed og opbygning af sikkerhed, herunder brug af optagelser;
   • Risikostyring og optimering af effektiviteten af vores koncerns drift;
   • Optagelse af telefonsamtaler og kontrol af elektronisk kommunikation til erhvervs- og complianceformål;
   • Bekæmpelse og opdagelse af økonomisk kriminalitet;
   • Evaluering, anlæggelse af sag eller bestridelse af retskrav;
   • Vedligeholde Saxo Bank A/S’ produkter;
   • Revision;
   • Forretningsomlægning .
  • På basis af dit samtykke
   Hvis vi ønsker at behandle dine personoplysninger på en måde, der ikke er omfattet af ovenstående juridiske berettigelse, har vi brug for dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Bemærk at tilbagekaldelse af samtykke ikke betyder, at vores tidligere behandling af dine personoplysninger er ulovlig og at en sådan tilbagekaldelse kan påvirke vores mulighed for fortsat at yde samme service fremadrettet.

   Der er kategorier af personoplysninger som GDPR anser for værende så følsomme, at vi skal som hovedregel have en persons samtykke for at kunne opbevare og bruge dem som for eksempel information om en persons biometrisk data. Hvis du frivilligt giver os den slags information i tilfælde, hvor den kunne være relevant for de finansielle produkter og services vi tilbyder (som for eksempel i tilfælde af hensigtsmæssig investeringsplanlægning), tager vi det som accept på, at vi bruger den information efter behov. Du kan tilbagekalde dit samtykke, men det kan hindre vores mulighed for at sikre os, at du modtager den mest passende service i forhold til dine omstændigheder.
 4. Hvem må vi dele dine oplysninger med?
  Hvor det er nødvendigt at udføre dine instrukser til os og til de andre formål nævnt ovenfor, kan vi dele information om dig med den række modtagere såsom: udbydere af baggrundstjek, finansielle institutioner, fonde, modtagere af betaling, udbydere af betalingsinfrastruktur, børser, tilsyn, offentlige myndigheder (herunder skattemyndigheder), vores andre koncernenheder og udbydere, professionelle rådgivere, revisorer, forsikringsselskaber og mulige købere af elementer af vores forretning.

  Vi vil kun dele information om dig i henhold til de kontraktuelle betingelser vi har med dig, GDPR og vores diskretionspligt over for vores kunder.

  Klik her for at se vores kategorier af modtagere af personlige oplysninger.

 5. Overfører vi dine personoplysninger til andre lande?
  Vi er aktive globalt, hvilket er en del af vores DNA, og for at kunne tilbyde dig den bedst mulige service, kan information vedrørende dig, på linje med formålene beskrevet ovenfor, blive overført til lande udenfor EU/EØS eller såkaldte ”tredjelande”, hvilket betyder lande udenfor EU eller EØS, der ikke som standard sikrer samme varetagelse af dine personoplysninger.

  Hvis vi bruger udbydere i et tredjeland, er det dog påkrævet, at vi sørger for, at de anvender samme niveau af beskyttelse af dine personoplysninger som ville være påkrævet inden for EU. Vi vil typisk sikre dette gennem brugen af standard databeskyttelsesklausuler godkendt og offentliggjort af Europakommissionen til netop dette formål. Vi overfører kun dine personoplysninger til et tredjeland på en måde, der er tilladt i henhold til GDPR.
 6. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
  Generelt opbevarer vi dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de formål vi fik dem. For at træffe beslutninger om, hvor længe vi skal opbevare personoplysninger, tager vi følgende i betragtning:
  • Ophørsdato af den relevante kontrakt eller forretningsforbindelse
  • Lovpligtig/reguleringsmæssige opbevaringsperioder eller i henhold til interne politikker
  • Behov for at opbevare registreret materiale udover i ovennævnte perioder for at kunne håndtere faktiske eller potentielle auditeringer, skattespørgsmål eller retskrav.
 7. Bruger vi dine personoplysninger til profilering?
  Profilering i forbindelse med denne meddelelse om personoplysninger, er brugen af en automatiseret proces til at analysere personoplysninger for at vurdere eller forudsige aspekter af din adfærd. Vi kan bruge profilering under følgende omstændigheder:
  • Til at identificere potentielle tilfælde af økonomisk kriminalitet;
  • For at give dig information om vores produkter og serviceydelser, der forekommer at være af interesse.
 8. Hvilke databeskyttelsesrettigheder har du?
  Med visse undtagelser og begrænsninger har du ifølge GDPR ret til at:
  • Anmode om adgang til dine personoplysninger. Dette gør det muligt for dig at modtage en kopi af de personoplysninger som vi har på dig.
  • Anmode om rettelse at de personoplysninger vi har på dig. Dette gør det muligt for dig at få rettet eventuel ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger vi har på dig.
  • Anmode om sletning af dine personoplysninger. Dette gør det muligt for dig at få slettet dine personoplysninger, hvis der ikke er nogen god grund for os at fortsætte med at behandle dem. Dette er ofte refereret til som ”retten til at blive glemt”.
  • Anmode om begrænsning af behandling af dine personoplysninger. Dette gør det muligt for dig at anmode os om at suspendere behandlingen af dine personoplysninger, for eksempel i den periode det tager os at besvare dit krav om, at personoplysningerne er ukorrekte eller at dit krav er vigtigere end vores legitime interesser i behandlingen af dine personoplysninger.
  • Anmode om overførsel af de personoplysninger, du har givet os i almindelig elektronisk format. Dette er kendt som retten til transmittering.
  • Gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Dette gør det muligt for dig at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
  • Anmode om ikke at være underlagt automatiske afgørelser. Dette gør det muligt for dig at bede os om ikke at foretage nogle afgørelser om dig, som alene bygger på automatisk behandling af dine personoplysninger, der påvirker din retsstilling (eller har anden væsentlig påvirkning på dig). Som hovedregel træffer vi ikke sådanne afgørelser alene baseret på en automatiseret behandling og uden nogen form for menneskelig vurdering. Vi ville informere dig herom, hvis vi gjorde.

  For at udøve ovenstående rettigheder, bedes du kontakte os på support@accountservices.saxo.

  Du har ret til at indsende eventuelle klager du har om behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet.

 9. Er du forpligtet til at oplyse os om dine personoplysninger?
  Du er ifølge loven ikke forpligtet til at oplyse os om dine personoplysninger. Skulle du afvise at oplyse os, er vi dog muligvis ikke i stand til at fortsætte samarbejdet med dig. For at overholde vores forpligtelser i henhold til for eksempel bekæmpelse af hvidvask, skal vi blandt andet verificere din identitet, for at du kan indgå et kundeforhold med os. Dette kræver, at vi indsamler visse personoplysninger fra dig som potentiel kunde.
 10. Ændringer til denne meddelelse om personoplysninger
  Vi kan opdatere denne meddelelse om personoplysninger fra tid til anden for at tydeliggøre den eller adressere ændringer i GDPR eller vores forretningsmæssige aktiviteter. Vi vil informere dig, hvis vi foretager nogle væsentlige opdateringer.

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.