"AI: The good, the bad, and the bubble" "AI: The good, the bad, and the bubble" "AI: The good, the bad, and the bubble"

"AI: The good, the bad, and the bubble"

Steen Jakobsen

Cheføkonom og investeringsdirektør

Oversigt:  Hvad er mest sandsynligt: 1. at AI-aktierne fortsætter med at stige, 2. at renterne forbliver høje eller 3. en dyb recession?


"Recessioner er perioder, hvor økonomien går på slankekur," siger økonomen Paul Samuelson.

I normale økonomiske cyklusser hæver centralbankerne renten som reaktion på høj inflation, et stramt arbejdsmarked og lempelige finansielle vilkår, hvilket i bund og grund er den virkelighed, vi ser overalt omkring os. Centralbankernes stramning af politikken har til formål at afkøle økonomien og forhindre en overophedning, der forværrer en eventuel recession. Men siden finanskrisen i 2008 har centralbankerne været tilbageholdende med at udløse en recession og er blevet meget nervøse for at stramme politikken og bringe renten på et niveau, der virkelig er aktivitetsdæmpende.

Markedet mener, at Fed har gjort nok med sine forhøjelser på 500 basispoint, men virkeligheden er, at i de fleste økonomiske cyklusser skal Fed Funds-renten mindst matche den nominelle BNP-vækstrate for at bremse den økonomiske aktivitet tilstrækkeligt til at fjerne presset fra både inflationen og et stramt arbejdsmarked. Ifølge data fra 1. kvartal voksede det amerikanske BNP med en nominel rate på 720 basispoint år-til-år, hvilket tyder på, at Fed's politik ikke er stram, men i bedste fald neutral.

Det ser ud til, at det dobbelte mandat om prisstabilitet og fuld beskæftigelse er blevet erstattet med en førsteprioritet om ingen recession, eller med Samuelsons metafor citeret i starten af denne artikel: "Ingen slankekure!"

Efter covid-19-pandemien tror mange mennesker, at økonomien er ved at vende tilbage til et normalt niveau. De tror, at de lave renter fortsat vil understøtte væksten, og at en "blød landing" er mulig. Men dette synspunkt er naivt. Økonomien er i øjeblikket fyldt med overskydende gæld, og værdiansættelsen af aktiver er på sit højeste nogensinde. En "blød landing" er meget usandsynlig i dette miljø, og som et økonomisk koncept er det ekstremt sjældent!

Den globale økonomi er i øjeblikket mere som en flod med en dæmning. Dæmningen repræsenterer de forskellige faktorer, der har holdt den økonomiske vækst tilbage, såsom covid-19-pandemien, afbrydelser i forsyningskæden og krigen i Ukraine.

Når disse faktorer begynder at forsvinde, vil dæmningen begynde at bryde sammen, og floden vil flyde mere frit. Det vil føre til en forlængelse og opblomstring af den økonomiske vækst og inflationen, i modsætning til den herskende konsensus om en kommende recession sammen med en kreditkrise og boligkrise. 

Det betyder, at Fed og økonomien vil have en nominel BNP-rate, der er højere end forventet. Der er tilstrækkelig opdæmmet efterspørgsel på delstatsniveau, virksomhedsniveau og fra IRA (Inflation Reduction Act) og CHIPS and Science Act til at holde beskæftigelsen fast.

En utilstrækkelig stram politik har skabt en potentiel boble på aktiemarkedet. Værdiansættelsen i år har været drevet af tre impulser: Silicon Valley Bank og de regionale bankers mindre krise, problemerne med at hæve gældsloftet og super værdiansættelsen af den delmængde af mega- og large cap-aktier, der er mest forbundet med introduktionen af generative AI-applikationer (OpenAI's ChatGPT og Google's Bard).

De to første skabte en likviditetsindsprøjtning på mere end 1 milliard dollars. Den tredje blev drivkraften bag super-eksponentielle priser for de mest direkte AI-relaterede navne. Hypen omkring AI er den primære drivkraft bag den seneste stigning på aktiemarkedet, hvor man taler om, at dette er et nyt iPhone-øjeblik eller endda beslægtet med introduktionen af internettet. Dette er ikke en kritik af AI, da vi er meget opmærksomme på potentialet for generativ AI til at øge produktiviteten over tid. Men markedet tager forskud på sig selv, når det gælder om at vælge vindere, og de nuværende værdiansættelser diskonterer allerede for meget af de langsigtede fremtidige gevinster, der er at hente.

Overfladen af dette økonomiske hav er måske fredeligt med en volatilitet på et ekstremt lavt niveau. Men under vandet er der stærke strømme og strømme, som efter vores mening lægger op til en vanskelig anden halvdel af 2023.

Vi har ikke evnen til at time og forudsige, hvor markederne bevæger sig hen, men vi har evnen til at genkende, når en bobbel er ved at danne sig, og hvor data ikke understøtter udviklingen. Denne bobbel, og alle andre bobler, accelererer, når de fundamentale forhold ikke understøtter fortællingen.

Den gode nyhed er, at det er usandsynligt, at der kommer en recession. Den dårlige nyhed er, at renterne bliver nødt til at blive ved med at være høje i en længere periode. Vi tror simpelthen ikke, at "lyden følger videoen", når vi ser på markedsforventningerne. 

Steen Jakobsen, CIO

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.