Umělá inteligence Dobrá, špatná a bublina Umělá inteligence Dobrá, špatná a bublina Umělá inteligence Dobrá, špatná a bublina

Umělá inteligence Dobrá, špatná a bublina

Steen Jakobsen

Ředitel investic

Shrnutí:  Co je pravděpodobnější: 1. akcie AI nadále porostou, 2. úrokové sazby zůstanou vysoké, nebo 3. hluboká recese?


"Recese je období, kdy ekonomika drží dietu," říká ekonom Paul Samuelson.

V běžných hospodářských cyklech centrální banky zvyšují úrokové sazby v reakci na vysokou inflaci, napjatý trh práce a uvolněné finanční podmínky, což je v podstatě realita, kterou vidíme všude kolem sebe. Zpřísnění politiky centrálních bank má za cíl ochladit ekonomiku a zabránit jejímu přehřátí, které by zhoršilo případnou recesi. Od finanční krize v roce 2008 se však centrální banky zdráhají vyvolat recesi a jsou velmi nervózní, pokud jde o zpřísnění politiky a posunutí úrokových sazeb do oblasti, která skutečně tlumí aktivitu.

Trh je přesvědčen, že Fed udělal se svým zvyšováním o 500 bazických bodů dost, ale skutečnost je taková, že ve většině hospodářských cyklů musí úroková sazba přinejmenším odpovídat tempu růstu nominálního HDP, aby se hospodářská aktivita zpomalila natolik, aby se snížil tlak na inflaci i na napjatý trh práce. Podle údajů za 1. čtvrtletí rostl americký HDP meziročně nominálním tempem 720 bazických bodů, což naznačuje, že politika Fedu není přísná, ale přinejlepším neutrální.

Zdá se, že dvojí mandát cenové stability a plné zaměstnanosti byl nahrazen prioritou číslo jedna, kterou je žádná recese, nebo, řečeno Samuelsonovou metaforou citovanou v úvodu tohoto článku, "žádná dieta!".

Po pandemii COVID-19 se mnoho lidí domnívá, že se ekonomika vrací do normálních kolejí. Domnívají se, že nízké úrokové sazby budou i nadále podporovat růst a že je možné "měkké přistání". Tento názor je však naivní. Ekonomika je v současné době zatížena nadměrným dluhem a ocenění aktiv je na historických maximech. "Měkké přistání" je v tomto prostředí velmi nepravděpodobné a jako ekonomický pojem je velmi vzácné!

Globální ekonomika je v současnosti spíše jako přehrazená řeka. Přehrada představuje různé faktory, které brzdí hospodářský růst, jako je pandemie COVID-19, narušení dodavatelského řetězce a válka na Ukrajině.

Jakmile se tyto faktory začnou rozptylovat, hráz se začne protrhávat a řeka začne volněji proudit. To povede k prodloužení a oživení hospodářského růstu a inflace, což je v rozporu s převládajícím konsensem o blížící se recesi spolu s úvěrovou krizí a krizí v oblasti bydlení. Uvolnění překážek umožní celkové ekonomice vyhnout se hluboké recesi a možná i menší recesi, a to i v reálném HDP.

To znamená, že Fed a ekonomika budou mít vyšší tempo růstu nominálního HDP, než se očekávalo. Na úrovni států, podniků a díky zákonu IRA (zákon o snižování inflace) a zákonu CHIPS a zákonu o vědě existuje dostatečná poptávka, která udržuje zaměstnanost na vysoké úrovni.

Nedostatečně restriktivní politický rámec vytvořil potenciální bublinu na akciovém trhu. Ocenění v letošním roce ovlivnily tři impulsy: minikrize bank v Silicon Valley a regionálních bank, potíže se zrušením dluhového stropu a nadhodnocení podskupiny megakapitálů a akcií s velkou tržní kapitalizací, které jsou nejvíce spojeny se zaváděním generativních aplikací umělé inteligence (ChatGPT společnosti OpenAI a Bard společnosti Google).

První dvě vytvořily injekci likvidity ve výši více než $1 miliard. Třetí se stala hybnou silou superexponenciálních cen u jmen s nejpřímější vazbou na umělou inteligenci. Humbuk kolem umělé inteligence je hlavním motorem nejnovějšího růstu akciového trhu, hovoří se o tom, že jde o nový iPhone nebo dokonce o něco podobného jako zavedení internetu. To není útok na umělou inteligenci, protože jsme si velmi dobře vědomi potenciálu generativní umělé inteligence, který může časem zvýšit produktivitu. Trh však při výběru vítězů předbíhá a současné ocenění již příliš snižuje dlouhodobé budoucí zisky.

Hladina tohoto ekonomického moře může být klidná a volatilita na extrémně nízké úrovni. Pod vodní hladinou však existují silné proudy a protiproudy, které podle našeho názoru připravují obtížnou druhou polovinu roku 2023.

Nemáme schopnost odhadnout čas a předpovědět, kam se trhy budou ubírat, ale máme schopnost rozpoznat, kdy se vytváří bublina a kde data nepodporují příběh. Tato bublina a všechny bubliny akcelerují, když fundamenty nepodporují příběh.

Dobrou zprávou je, že k hluboké recesi pravděpodobně nedojde. Špatnou zprávou je, že úrokové sazby budou muset zůstat na vysoké úrovni delší dobu. Jednoduše si nemyslíme, že "audio odpovídá videu", když se podíváme na spokojená očekávání trhu v porovnání s pravděpodobným vývojem.

Steen Jakobsen, CIO

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.