Hvad er risiko? Hvad er risiko? Hvad er risiko?

Hvad er risiko?

Education

Saxo Group

Hvad betyder risiko for dig? 

Hvis du er lige som os, betragter du risiko som sandsynligheden for, at noget går galt. Hvis vi bliver hjemme, kan der ikke komme til at ske alverden. Men hvis vi tager på ferie, kunne vi komme ud for en ulykke, vi kunne fare vild, eller ferien kan komme til at koste mere en planlagt, så den påvirker vores huslejebudget. På den anden side er der bestemt nogle fordele ved at tage på ferie. Vi kommer ud af vores kedelige rutiner i dagligdagen derhjemme, får slappet af og ikke mindst nogle sjove oplevelser, som også skaber gode minder.  

Hvordan er det med investeringsrisiko? 

Din største bekymring er nok, at kursen falder på en investering, som du sætter dine penge i. Du tænker nok, at du bare gerne undgå at miste penge. Måske er du endda bekymret for, at en investering, du ikke satte dine penge i, kommer til at stige mere end den investering, du rent faktisk satte dine penge i. Begge disse eksempler er gode måder at betragte risiko på, men der er mere i det. 

Investeringsrisici handler udelukkende om ændringer i kurserne 

Når vi taler om investeringsrisici, taler vi om sandsynligheden for, at kursen (prisen) på et aktiv ændrer sig, og hvor meget den vil ændre sig. Kursfald og det at miste penge er bestemt mere ubehageligt, men risici ved investering (lige som risici ved at blive vaccineret) handler i virkeligheden om ændringer i begge retninger. Jo mere risikofyldt et aktiv er, jo større er sandsynligheden for, at kursen vil ændre sig, og at kursændringen vil være stor. 

De aktiver, der har størst sandsynlighed for at opleve kursstigninger, er også de aktiver, der har størst sandsynlighed for at opleve kursfald. Investeringer i kontanter og kontante midler er relativt risikofrie. Der er en større risiko forbundet med obligationer. Og risikoen for aktier er endnu større. 

Usikkerhed spiller også en rolle 

Vi taler også om usikkerhed, når det gælder investeringsrisiko. Meget få investeringer er i virkeligheden risikofrie. Hver eneste investering har en række mulige udfald. Jo større spændvidde der er for de mulige udfald, og jo mere usikkerhed der er omkring sandsynligheden for et udfald, des større er risikoen. Som investorer forsøger vi i bund og grund at forudsige fremtiden. Jo større sandsynlighed der er for, at vores forudsigelser indeholder fejl, jo mere usikre er de, og des højere er risikoen. 

På et eller andet tidspunkt kommer værdien af dine investeringer til at falde … MEGET! 

Sørg for at være mentalt forberedt på det. Uanset om det gælder individuelle aktiver eller markeder som helhed, vil kursfaldene til tider være ekstreme. Sådan er markederne bare. Du er bedre stillet, hvis du allerede nu lægger en plan for, hvordan du vil reagere på disse kursfald på markederne, end du er, hvis du venter, indtil det rent faktisk sker.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.