Czym jest ryzyko Czym jest ryzyko Czym jest ryzyko

Czym jest ryzyko

Edukacja

Saxo Group

Co ryzyko oznacza dla Ciebie? 

Jeśli myślisz podobnie do nas, to ryzyko postrzegasz jako prawdopodobieństwo, że coś pójdzie nie tak. Jeśli zostaniemy w domu, niewiele może się wydarzyć. Jeśli jednak pojedziemy na wakacje, możemy mieć wypadek samochodowy, zgubić się lub wakacje mogą kosztować więcej, niż planowaliśmy, pochłaniając np. nasz budżet na czynsz. Z drugiej strony wyjazd na wakacje ma też dobre strony. Pozwala uwolnić się od rutyny i nudy życia domowego, przeżyć coś fajnego i dostarczyć niezapomnianych wrażeń.  

A ryzyko inwestycyjne? 

Prawdopodobnie najbardziej martwisz się spadkiem wartości inwestycji po jej zakupie. Myślisz sobie: „Po prostu nie chcę stracić pieniędzy”. Możesz nawet martwić się o to, że niewybrana przez Ciebie inwestycja wzrośnie bardziej niż ta wybrana. Oba te sposoby myślenia o ryzyku są właściwe, ale to nie wszystko. 

Ryzyko inwestycyjne dotyczy przede wszystkim zmian cen 

Kiedy mówimy o ryzyku inwestycyjnym, myślimy o prawdopodobieństwie zmiany ceny aktywów i o tym, o ile może się ona zmienić. Spadki cen i strata pieniędzy są zdecydowanie bardziej bolesne, ale ryzyko inwestycyjne (podobnie jak ryzyko wakacyjne) tak naprawdę dotyczy zmiany w którymkolwiek kierunku. Im bardziej ryzykowne aktywa, tym bardziej prawdopodobne jest, że ich cena się zmieni i że ta zmiana będzie znacząca. 

Aktywa, których wartość z największym prawdopodobieństwem wzrośnie, są jednocześnie aktywami, których wartość z dużym prawdopodobieństwem może też spaść. Gotówka i inwestycje w środki pieniężne są stosunkowo wolne od ryzyka. Obligacje są obarczone większym ryzykiem. Akcje są jeszcze bardziej ryzykowne. 

Pewną rolę odgrywa również niepewność 

O niepewności mówimy też w przypadku ryzyka inwestycyjnego. Bardzo niewiele inwestycji jest naprawdę wolnych od ryzyka. Każda inwestycja ma kilka różnych możliwych wyników. Im większy jest ich zakres i niepewność co do wyniku, tym większe ryzyko. Jako inwestorzy zasadniczo staramy się przewidywać przyszłość. Im większe prawdopodobieństwo, że prognoza zawiera błędy, tym bardziej jest ona niepewna i tym większe jest ryzyko. 

W pewnym momencie wartość Twoich inwestycji spadnie… MOCNO! 

Przygotuj się na to psychicznie. Niezależnie od tego, czy mówimy o poszczególnych aktywach, czy o rynkach jako całości, zdarzają się okresy z ekstremalnymi spadkami cen. Rynki tak po prostu działają. Lepiej jest przygotować plan reagowania na spadki na rynkach teraz niż wtedy, gdy już faktycznie się to dzieje. 

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.