Equity Options Commissions

Trade volume: Contracts per Month

CURRENCY0 - 1,0001,001 - 5,000*
EUR3.002.00
GBP2.501.50
USD3.002.00
CHF4.003.00
HKD30.0020.00

* Above 5,000 lots per month clients are encouraged to speak with their Account Manager to negotiate commission levels based on the volume they offer.

When trading Stock options at Saxo Bank, there are no minimum ticket fees. Each trade is subject to a flat-rate fee based on the applicable volume bracket. 

Updated 06 Jan 2017

Overnight positions in short Stock Options are subject to a carrying cost. The carrying cost is calculated on the basis of the daily margin requirement and applied when a position is held overnight.
The funding rate used for calculating the carrying cost is based on the relevant Interbank-rate + markup (150 bps).

Carrying Cost = Margin requirement * Holding time * (Relevant Interbank rate + Markup) / (365 or 360 days)

Holding fees on long option positions (all maturities) will not be applied for the first 30 days – holding fees will only apply after 30 days of holding a position. The fee will be calculated daily based on the below schedule and charged end-of-month.

Bought Options daily holding fees per million (Nominal Value)
<30 Days Holding the Positionn.a.
>30 Days Holding the Position1.10
 

Holding Fee per day = Nominal Value / 1,000,000 * Holding Fee

risk-icon--red

Opce je kategorizována jako červený produkt, protože je považována za investiční produkt s vyšší komplexností a vysokým rizikem.

Po dánských bankách je vyžadováno, aby kategorizovaly investiční produkty nabízené retailovým zákazníkům podle komplexnosti a rizika produktu jako: zelené, žluté nebo červené.

Obchodování opcí je rizikové a není vhodné pro všechny investory, neboť zvláštní rizika spojená s obchodováním opcí může investorům způsobit rychlé a podstatné ztráty. Saxo Bank A/S si vyhrazuje právo rozhodnout o schválení obchodování opcí na základě posouzení situace. Před koupí či prodejem opce si musí investoři přečíst materiál nazvaný Charakteristiky a rizika standardizovaných opcí, známý též pod anglickým názvem „options disclosure document“, zkr. ODD. Jsou v něm vysvětleny charakteristiky a rizika opcí obchodovaných na burze. 

Další rizika: Strategie Spread, Straddle a ostatní strategie typu „multi-legged“ umožňující prodat a koupit sérii opcí na jeden ticket mohou být spojeny s vyššími náklady, včetně vícenásobné provize, což může ovlivnit potenciální výnos. Jedná se o pokročilé strategie obchodování opcí, které jsou často spojeny s větším a komplikovanějším rizikem než jednoduché opční obchody.

Uplatnění (exercise) a přiřazení (assignment) opcí, zejména amerických opcí, může vést k podstatným ztrátám, zejména tehdy, když je vypisovatel opcí „nekrytý“. Opce, které exprirují in-the-money, jsou předmětem automatického uplatnění, zatímco out-of-the money opce expirují bez uplatnění. V některých případech se mohou majitelé nakoupených OTM opcí rozhodnout pro uplatnění, pokud bude opce velmi blízko k ceně podkladového aktiva při denním vypořádání, např. „Pin Risk“.

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Více informací

Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě.