Výhody diverzifikace Výhody diverzifikace Výhody diverzifikace

Výhody diverzifikace

Obchodní inspirace 3 min čtení

Saxo Group

Shrnutí:  Je normální, že když sestavujete své portfolio, investujete do toho, co znáte nejlépe - do několika značek z technologického světa, které máte rádi, nebo do dobře známých akcií z vašeho domácího trhu. Přestože tak může vzniknout portfolio dodávající pocit jistoty, zdaleka nebude neprůstřelné. Proč? Protože v něm chybí jeden klíčový element: diverzifikace.


Co je diverzifikace a proč je vhodné diverzifikovat portfolio

Když své portfolio diverzifikujete, rozkládáte své peníze mezi různé investice. To znamená, že váš košík s vejci představující vaše celkové investice není nadměrně jednostranně zatížen – a pokud se náhle zvýší volatilita vašich oblíbených akcií z technologického světa nebo se dramaticky propadne domácí trh, vaše portfolio jako celek nebude tak zranitelné.

Nižší riziko je jen jednou z výhod diverzifikace portfolia. Pokud svou investiční „rybářskou síť“ rozhodíte dále (po celém světě, je-li to možné), bude to také znamenat, že ulovíte více příležitostí na finančních trzích.

Pamatujete na raketově stoupající čínské akciové trhy v letech 2014–15? Nebo na růst akcií Tesly v roce 2020? Pokud se nebudete bát protáhnout své investiční svaly a přidat různorodá aktiva, bude vaše portfolio nejen vyrovnanější, ale i v lepší pozici pro zachycování nových příležitostí kdekoli na světě.

Držení vhodně diverzifikovaného portfolia často vede i k návratnosti s nižší volatilitou. V případě nízkého počtu investic se bude výkon portfolia pravděpodobně výrazným způsobem meziročně lišit, zatímco při širším rozsahu investic bude mít tendenci k hladšímu vývoji návratnosti.

Jak sestavit diverzifikované portfolio

Prvotní rozhodnutí diverzifikovat je snadné, avšak následné stanovení, do čeho investovat a kolik investic vytvořit, je o něco náročnější.

Určení, do čeho investovat

Jako výchozí bod byste měli zvážit držení mixu různých tříd aktiv, jako jsou akcie, ETF, dluhopisy a komodity. Při investování do těchto různorodých tříd aktiv můžete dosáhnout ještě vyšší míry diverzifikace výběrem odlišných typů individuálních investic v rámci zvolených tříd aktiv.

Jednoduchým způsobem, jak toho dosáhnout, je procházení různých tříd aktiv a filtrování investic na základě odlišných kritérií. Na platformě SaxoTraderGO můžete individuální investice vyhledávat na základě filtrů, jako je geografie, odvětví, vydavatel akcie a tržní kapitalizace, v rámci funkce Screener.

Dalším způsobem, jak sestavit diverzifikované portfolio, je uplatnění tematického investičního přístupu, kdy si na začátku vyberete několik investičních témat a dlouhodobých tržních trendů, kterým věříte. Na platformách SaxoTraderGO a SaxoInvestor najdete širokou paletu dlouhodobých investičních témat, které jsou pečlivě vybírány pro svůj budoucí růstový potenciál. Tyto témata pokrývají oblasti od trvalé udržitelnosti po digitalizaci a zahrnují i investiční seznamy pro inspiraci. Nabízejí nástroje rozložené napříč geografickými oblastmi, odvětvími a společnostmi různých velikostí, což vám zajistí dobře diverzifikovanou expozici vůči programu, kterému věříte.

Pokud preferujete „nákup celého tématu“ před investováním do jednotlivých nástrojů, můžete se rozhodnout pro jeden ze souvisejících ETF, což vám okamžitě a v rámci jediné investice zajistí diverzifikovanou expozici.

Jaký je ideální počet investic?

Názory na optimální počet investic v diverzifikovaném portfoliu se liší, takže na tuto otázku neexistuje jediná správná odpověď. Obecně však platí, že většina investorů (retailových i profesionálních) drží ve svém portfoliu 15 až 20 nástrojů.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.