Google a Microsoft bojují o prvenství v oblasti umělé inteligence Google a Microsoft bojují o prvenství v oblasti umělé inteligence Google a Microsoft bojují o prvenství v oblasti umělé inteligence

Google a Microsoft bojují o prvenství v oblasti umělé inteligence

Equities 5 min čtení
Peter Garnry

Vedoucí oddělení akciových strategií

Shrnutí:  Google a Microsoft svádějí tvrdý souboj o vedoucí postavení v oblasti technologií umělé inteligence a po nedávné aktualizaci chatbota Barda od Googlu trh zcela změnil své vnímání společnosti Google. Mělo se za to, že společnost zaostává za Microsoftem, ale možná je ve skutečnosti v čele závodu o technologie umělé inteligence. Podíváme se na bitvu o umělou inteligenci mezi oběma společnostmi, která se zapíše do historie. Podíváme se také na různé názorové proudy, které se formují v souvislosti s technologií umělé inteligence, a na to, co lze očekávat v oblasti regulace.


Klíčové body:

  • Microsoft a Google jsou dvě přední společnosti, které soupeří o prvenství v oblasti technologií umělé inteligence, zatímco Amazon, Meta a Apple zjevně zaostávají.
  • Nejnovější aktualizace chatbota Barda od Googlu nadchla investory, kteří zcela přehodnotili očekávání Googlu v závodě o umělou inteligenci.
  • Svědectví Sama Altmana na včerejším slyšení v americkém senátním výboru naznačuje, že brzy dojde k regulaci technologie umělé inteligence.

Závod o vedoucí pozici v oblasti umělé inteligence je závodem na dlouhé roky dopředu

Po neúspěšné sázce společnosti Meta na Metaverse by již mělo být jasné, že Google a Microsoft jsou dva giganti, kteří bojují o prvenství v oblasti umělé inteligence. Společnost Amazon je v tomto závodě rozpačitá a po neúspěšných investicích během pandemie a neúspěšné sázce na růst technologie hlasových asistentů ztratila mezi investory přitažlivost. Společnost Apple v závodě o umělou inteligenci zjevně chybí a usiluje o jiné podnikání, jako je software pro automobily a zdravotní služby související s hodinkami Apple Watch. Závod o umělou inteligenci se rozběhl, když společnost Microsoft 23. ledna 2023 oznámila investici ve výši 10 miliard dolarů, což je její třetí a největší investice do OpenAI po investicích v letech 2019 a 2021. Mnozí si mysleli, že jde o velkou investici pro nově vznikající technologii, která prodělává, ale jakmile OpenAI upgradovala základní systém GPT pro ChatGPT, věci se rychle změnily a společnost dosáhla 100 milionů uživatelů během prvních dvou měsíců od svého spuštění, což je nejrychlejší přijetí produktu v historii. Od investice Microsoftu ve výši 10 miliard dolarů vzrostla tržní hodnota společnosti Microsoft o 521 miliard dolarů, což odráží velká očekávání trhu ohledně růstu technologií umělé inteligence.

Microsoft vs. Alphabet (Google) | Zdroj: Bloomberg

Vedl Google po celou dobu?

Z cenového grafu od 23. ledna 2023 také vyplývá, že akcie společnosti Alphabet (Google) ztratily velkou část hodnoty, když chatbot Bard s umělou inteligencí společnosti Google udělal ve své první ukázce faktickou chybu. Investoři se okamžitě postavili proti akciím Alphabetu s tím, že společnost zaostává za OpenAI a prohraje závod o umělou inteligenci. Společnost Google se již několik let intenzivně zabývá výzkumem v oblasti AI a před dvěma lety vydala podobnou technologii jako ChatGPT s názvem LaMDA. Společnost Google zvolila opatrný přístup k technologii umělé inteligence kvůli svým interním etickým radám a směrnicím, ale když byl ChatGPT zveřejněn, neměla jinou možnost než následovat příkladu. Dceřiná společnost Googlu DeepMind se sídlem v Londýně již několik let dosahuje převratných výsledků ve hrách, jako jsou Go (čínské šachy) a Stratego, v problému skládání bílkovin a v poslední době i v řízení fúzního plazmatu v tokamaku pomocí magnetů.

Při kombinaci všech výsledků za uplynulé roky by se dalo tvrdit, že Google celou dobu vedl a nedávné mimořádné výsledky aktualizovaného chatbota Bard přiměly investory přehodnotit svá očekávání ohledně Googlu v závodě s umělou inteligencí. Možná Google vedl celou dobu? Nedávno společnost Alphabet spojila výzkumnou skupinu Brain AI se společností DeepMind a vytvořila tak kombinovanou výzkumnou jednotku AI čítající 1 000 vědců. Jedná se o impozantní sílu ve výzkumu umělé inteligence a zejména náskok DeepMind v mnoha reálných aplikacích, jako je skládání proteinů, optimalizace energie pro datová centra a udržování fúze v tokamaku, nás přesvědčuje, že Google má ve skutečnosti navrch. Jedním z rozhodujících faktorů v závodě o umělou inteligenci je, zda se bude jednat o trend vedený podniky nebo spotřebiteli. Microsoft má v oblasti podnikové distribuce a softwaru navrch, a pokud se tedy stane trendem vedeným podniky, vyhraje závod o umělou inteligenci z ekonomického hlediska. Pokud se stane spotřebitelským trendem, zvítězí Google se svými četnými spotřebitelskými aplikacemi v oblasti e-mailu, vyhledávání, map atd. Podle nedávné studie , kterou provedla společnost Critical Mass, se spotřebitelé všech věkových kategorií domnívají, že Google vede.

Jak bylo popsáno výše, společnosti Alphabet (Google) a Microsoft spolu v oblasti umělé inteligence těsně soupeří a každý investor na světě se musí rozhodnout, jak se dostat k technologii umělé inteligence. Jak jsme již uvedli v několika poznámkách k akciím, Nvidia je ekvivalentem umělé inteligence jako lopaty v době kalifornské zlaté horečky, ale pokud jde o skutečnou implementaci umělé inteligence, investoři se musí rozhodnout, zda investují do Googlu nebo Microsoftu. Obě společnosti mají ekonomické síly, aby mohly konkurovat a investovat do umělé inteligence, přičemž poslední fiskální EBIT společnosti Alphabet činil $74.8bn, zatímco Microsoft měl EBIT ve výši $83.4bn. Pokud se podíváme na ocenění, pak je Microsoft oceněn na 2,6% výnos z volných peněžních toků, zatímco Alphabet na 4,8%, což naznačuje, že trh prozatím sází na Microsoft. Jak však ukázala nedávná cenová akce, trh také agresivně přecenil akcie společnosti Alphabet.

Tři názorové proudy na umělou inteligenci

Zdá se, že existují tři konkurenční představy o tom, co AI znamená pro naši civilizaci. Existuje pozitivní pohled optimistů ze Silicon Valley, kteří věří, že všechny technologie jsou nakonec pro lidstvo dobré a že technologie umělé inteligence bude pro naši společnost velmi pozitivní. Do tohoto tábora patří Yoshua Bengio (profesor a počítačový vědec) a Yann Le Cun (hlavní vědecký pracovník pro umělou inteligenci ve společnosti Meta). Do této skupiny původně patřil i Sam Altman, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti OpenAI, která stojí za ChatGPT, což potvrzuje i agresivní snaha OpenAI uvolnit ChatGPT navzdory mnoha etickým obavám ohledně této technologie. Sam Altman od té doby vyvážil svůj původní jednostranně pozitivní postoj k umělé inteligenci (viz další část o regulaci umělé inteligence).

V opozičním táboře najdeme pesimisty, kteří si pohrávají s myšlenkou, že technologie umělé inteligence by mohla vést k zániku našeho druhu, přičemž nejvýznamnějšími osobnostmi tohoto tábora jsou Max Tegmark (profesor na MIT) a nedávno Geoffrey Hinton, jeden z prvních a hlavních přispěvatelů do současného oboru umělé inteligence, který se k vyhlídkám umělé inteligence pro lidstvo postavil výrazně negativně a opustil svou pozici ve společnosti Google, aby se podílel na formování veřejného mínění na toto téma.

Poslední tábor představuje skupinu vědců, kteří se zabývají kauzalitou, a tvrdí, že ačkoli jsou současné systémy umělé inteligence v mnoha ohledech působivé, jsou to stále jen korelační stroje, a proto nejsou schopny pochopit náš svět žádným kauzálním způsobem. Vědci společnosti Microsoft koncem loňského roku experimentovali s novými systémy umělé inteligence a požádali je, aby stabilně poskládaly knihu, devět vajec, notebook, láhev a hřebík, což vyžaduje porozumění našemu fyzickému světu. Odpověď byla chytrá a vědec navrhl, že jsou možná svědky nového druhu inteligence. Později skupina skeptiků k UI přidala trochu obměny téže otázky a okamžitě viděla, že řešení, které UI poskytla, ukazuje, že nerozumí fyzikálnímu světu.

Regulace umělé inteligence se blíží

Sam Altman se včera zúčastnil slyšení výboru amerického Senátu o umělé inteligenci, kde se diskutovalo o mnoha tématech souvisejících s umělou inteligencí, od regulace po modely autorských práv. Sam Altman uvedl, že vládní regulace AI je klíčová, aby se z této technologie nestal rozjetý vlak, a věří ve vládní model licencování AI. Řekl také, že OpenAI nevydělává žádné peníze a že pokaždé, když někdo používá ChatGPT, přichází o peníze. Řekl také, že se obává této technologie a zejména toho, jak by mohla škodit dětem.

Po slyšení ve výboru senátor Blumenthal uvedl, že americký Kongres nemůže být strážcem regulace AI a FTC na to nemá schopnosti, a nakonec by regulace AI měla být součástí širší regulace technologií. Není pochyb o tom, že regulace umělé inteligence je nutná, aby se zajistilo, že bude využívána správným způsobem a nebude škodit společnosti, ale s regulací přichází možnost regulačního uchvácení velkými firmami a omezení hospodářské soutěže, pokud není provedena správně. Regulace má pro podniky zapojené do UI potenciální přínos v tom, že zvýší bariéru vstupu na trh, a tím zlepší ziskovost.

Sam Altman také hovořil o generativním výstupu systémů umělé inteligence, přičemž generátor obrázků umělé inteligence Dall-E 2 společnosti OpenAI je schopen vytvářet obrázky z textového vstupu. Generativní umělá inteligence s sebou nese dvě rizika. Prvním z nich je riziko porušení autorských práv a nedostatečné odměny pro umělce, protože jejich originální umění bylo zjevně součástí školení systému Dall-E 2. Sam Altman uvedl, že OpenAI pracuje na systému autorských práv, který zajistí platby umělcům. Dalším rizikem generativní umělé inteligence je, že zaplaví internet obsahem generovaným umělou inteligencí, který pak bude v budoucnu dominovat tréninkovým vzorkům budoucích systémů umělé inteligence. Otázkou je, zda to přirozeně nepovede k tomu, že se vývoj tohoto typu systémů umělé inteligence zastaví. Jisté je, že umělá inteligence zůstane i v roce 2023 nejdiskutovanějším tématem mezi regulačními orgány a investory.

Pětiletý cenový graf společností Microsoft a Alphabet (Google)

Microsoft vs. Alphabet (Google) | Zdroj: Bloomberg

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.