Google en Microsoft strijden om de leiding in AI Google en Microsoft strijden om de leiding in AI Google en Microsoft strijden om de leiding in AI

Google en Microsoft strijden om de leiding in AI

Aandelen 5 minuten leestijd
PG
Peter Garnry

Hoofd Equity Strategy

Samenvatting:  Google en Microsoft voeren een felle strijd om de leiding in de AI-technologie en met de recente update van Google voor zijn chatbot Bard heeft de markt zijn perceptie van Google volledig veranderd. Men ging er van uit dat het bedrijf achterliep op Microsoft, maar misschien leidt het wel de AI-technologie race. We nemen daarom de AI-strijd tussen de twee bedrijven onder de loep, het belooft er namelijk een memorabele te worden. We kijken ook naar de verschillende meningen die zich vormen over AI-technologie en wat we kunnen verwachten op het gebied van regelgeving.


Hoofdpunten:

- Microsoft en Google zijn de twee toonaangevende bedrijven die strijden om de leiding in AI-technologie, met Amazon, Meta en Apple die duidelijk achterop hinken.
- Google's recentste update van zijn chatbot Bard heeft beleggers dermate opgewonden gemaakt, dat de verwachtingen van Google in de AI-race volledig bijgesteld geweest zijn.
- Sam Altman’s getuigenis tijdens een hoorzitting van de Amerikaanse Senaatscommissie geeft aan dat er binnenkort regelgeving komt voor AI-technologie.

De titanenstrijd om het leiderschap in AI.

Na de mislukte gok van Meta op de Metaverse zou het inmiddels duidelijk moeten zijn dat Google en Microsoft de twee giganten zijn die strijden om de leiding in AI. Amazon is opvallende afwezige in deze race en heeft zijn aantrekkingskracht op investeerders verloren als gevolg van mislukte investeringen tijdens de pandemie en mislukte groei-inzet op spraak assistent technologie. Ook Apple loopt achter in de race terwijl het bedrijf inzet op andere zaken, zoals software voor auto's en gezondheidsdiensten in verband met de Apple Watch. De AI-race kwam in een stroomversnelling toen Microsoft op 23 januari 2023 zijn investering van 10 miljard dollar aankondigde, de derde en grootste investering in OpenAI na investeringen in 2019 en 2021. Velen dachten dat het een grote investering was voor een opkomende technologie die geld verloor, maar toen OpenAI het onderliggende GPT-systeem voor ChatGPT opwaardeerde, veranderden de zaken snel en bereikte het bedrijf 100 miljoen gebruikers in de eerste twee maanden van zijn lancering, de snelste productadoptie ooit. Sinds de investering van 10 miljard dollar is de marktwaarde van Microsoft met 521 miljard dollar gestegen, wat de grote groeiverwachtingen van de markt voor AI-technologie weerspiegelt.

Leidde Google al de hele tijd?

Wat de koersgrafiek sinds 23 januari 2023 eveneens laat zien is dat de aandelen van Alphabet (Google) veel waarde verloren toen Google's AI chatbot Bard een feitelijke fout maakte in zijn eerste demo. Beleggers hadden meteen een hekel aan de aandelen van Alphabet en zeiden dat het bedrijf achterliep op OpenAI en de AI-race zou verliezen. Google deed al jaren veel onderzoek naar AI-technologie en bracht twee jaar geleden een soortgelijke technologie als ChatGPT uit onder de naam LaMDA. Google koos voor de voorzichtige aanpak van AI-technologie vanwege zijn interne ethische standaarden en richtlijnen, maar toen ChatGPT werd uitgebracht had Google geen andere optie dan het voorbeeld te volgen. Google's dochteronderneming DeepMind, gevestigd in Londen, boekte al jaren baanbrekende resultaten met spellen als Go (Chinees schaken) en Stratego maar ook op wetenschappelijk vlak in het protein folding problem en onlangs met het beheer van tokamak-fusieplasma met magneten.

Als je alle resultaten van de afgelopen jaren combineert, zou je kunnen stellen dat Google de hele tijd voorop heeft gelopen en de recente buitengewone resultaten van de vernieuwde Bard-chatbot hebben investeerders ertoe aangezet hun verwachtingen voor Google in de AI-race te herzien. Misschien was Google de hele tijd al aan de leiding? In een recente zet combineerde Alphabet de Brain AI-onderzoeksgroep met DeepMind, waardoor een gecombineerde AI-onderzoekseenheid van 1000 wetenschappers ontstond. Dit is een formidabele kracht in het AI-onderzoek en vooral de voorsprong van DeepMind in veel reële toepassingen zoals het vouwen van eiwitten, energie-optimalisatie voor datacenters en de toepassing in de tokamak reactors doen ons geloven dat Google eigenlijk de bovenhand heeft. Een van de bepalende factoren in de AI-race is of het een bedrijfs- of consumentgerichte trend wordt. Microsoft heeft de overhand in bedrijfsdistributie en software, en zal de AI-race dus economisch winnen als dit een bedrijfsgeleide trend wordt. Als het een consumentgerichte trend wordt, zal Google met zijn vele consumententoepassingen voor e-mail, online zoeken, kaarten enz. winnen. In een recente studie van Critical Mass geloven consumenten van alle leeftijden dat Google de race aan het winnen is.

Zoals hierboven beschreven zitten Alphabet (Google) en Microsoft in een spannende AI-race en elke belegger in de wereld moet beslissen hoe hij in de AI-technologie wil stappen. Zoals we in verschillende aandelennota's hebben besproken, is Nvidia het AI-equivalent van de schoppen in de Californische goudkoorts, maar in termen van de eigenlijke AI-implementatie moeten beleggers beslissen of ze in Google of Microsoft investeren. Ze hebben allebei de economische spieren om te concurreren en te investeren in AI, met Alphabet's laatste fiscale EBIT van $74,8 miljard, terwijl Microsoft een EBIT had van $83,4 miljard. Als we kijken naar de waardering dan wordt Microsoft gewaardeerd op 2,6% vrije kasstroomrendement terwijl Alphabet wordt gewaardeerd op 4,8% wat suggereert dat de markt voorlopig inzet op Microsoft. Maar zoals de recente prijsactie heeft aangetoond, herwaardeert de markt ook de aandelen van Alphabet agressief.

De drie stromen van meningen over AI

Er lijken drie concurrerende ideeën over AI te bestaan over wat het betekent voor onze beschaving. Er is de positieve visie van de Silicon Valley-optimist die gelooft dat alle technologie uiteindelijk goed is voor de mensheid en dat AI-technologie uiterst positief zal uitpakken voor onze samenleving. Mensen in dit kamp zijn Yoshua Bengio (hoogleraar en computerwetenschapper) en Yann Le Cun (Chief AI Scientist bij Meta). Sam Altman, de medeoprichter en CEO van OpenAI die achter ChatGPT zit, zat eerder ook in deze groep en dit wordt bevestigd door OpenAI's agressieve poging om ChatGPT vrij te geven, ondanks de vele ethische bezwaren tegen de technologie. Sam Altman heeft sindsdien zijn eerder eenzijdig positieve houding ten opzichte van AI gecompenseerd (zie de volgende paragraaf over AI-regulering).

In het kamp van de tegenstanders vinden we de pessimisten die met het idee spelen dat AI-technologie zou kunnen leiden tot de ondergang van onze soort. De meest opvallende personen in dit kamp zijn Max Tegmark (hoogleraar aan het MIT) en onlangs heeft Geoffrey Hinton, een van de vroege en belangrijke bijdragers in de huidige AI-sector, zich sterk negatief uitgelaten over de vooruitzichten van AI voor de mensheid. Hij heeft zijn positie bij Google verlaten om deel te nemen aan de vorming van de publieke opinie over dit onderwerp.

Het laatste kamp vertegenwoordigt een groep wetenschappers die zich zorgen maakt over causaliteit en deze groep beweert dat, hoewel de huidige AI-systemen in vele opzichten indrukwekkend zijn, zij nog steeds slechts correlatiemachines zijn en dus niet in staat zijn onze wereld op causale wijze te begrijpen. Wetenschappers van Microsoft experimenteerden eind vorig jaar met de nieuwe AI-systemen en vroegen de AI om op een stabiele manier een boek, negen eieren, een laptop, een fles en een spijker te stapelen. Het antwoord was knap en de wetenschapper suggereerde dat ze misschien getuige waren van een nieuw soort intelligentie. Later voegde een groep AI-sceptici een beetje variatie toe aan dezelfde vraag en zagen meteen dat de oplossing die de AI gaf, aantoonde dat hij geen begrip heeft van de fysieke wereld.

AI-regulering komt eraan

Sam Altman heeft een tijdje geleden deelgenomen aan een hoorzitting van de Amerikaanse Senaatscommissie over AI, waarin vele thema's in verband met AI werden besproken, van regulering tot auteursrechtmodellen. Sam Altman zei dat overheidsregulering van AI cruciaal is om te voorkomen dat de technologie een op hol geslagen trein wordt en gelooft in een overheidsmodel voor AI-licenties. Hij zei ook dat OpenAI geen geld verdient en dat het elke keer dat iemand ChatGPT gebruikt geld verliest. Hij zei ook dat hij zich zorgen maakt over de technologie en vooral hoe die kinderen zou kunnen schaden.

Na de hoorzitting van de commissie zei senator Blumenthal dat het Amerikaanse Congres niet de poortwachter van de AI-regulering kan zijn, want de FTC heeft daar niet de capaciteiten voor. AI-regulering moet uiteindelijk deel uitmaken van een bredere technologieregulering. Er is geen twijfel dat regulering van AI nodig is om ervoor te zorgen dat het op een correcte manier wordt gebruikt en zo de samenleving niet schaadt. Maar regulering brengt het risico met zich mee dat grote bedrijven de regelgeving overnemen en dat de concurrentie wordt beperkt als het niet correct gebeurt. Regulering heeft als potentieel voordeel voor de bij AI betrokken bedrijven dat de toetredingsdrempel wordt verhoogd en de winstgevendheid dus wordt verbeterd.

Sam Altman sprak ook over de generatieve output van AI-systemen, waarbij OpenAI's Dall-E, 2 AI-beeldgenerator beelden kan produceren op basis van tekstinvoer. Generatieve AI brengt twee risico's met zich mee. Eerst is het risico van schending van het auteursrecht en het gebrek aan beloning voor kunstenaars, aangezien hun originele kunst duidelijk deel heeft uitgemaakt van de training van het Dall-E 2 systeem. Sam Altman zei dat OpenAI werkt aan een auteursrechtsysteem om betaling aan kunstenaars te garanderen. Het andere risico van generatieve AI is dat het internet wordt overspoeld met door AI gegenereerde inhoud die in de toekomst de trainingsvoorbeelden van toekomstige AI-systemen zal domineren. De vraag is of dat op natuurlijke wijze zal leiden tot een plateau in de ontwikkeling van dit soort AI-systemen. Zeker is dat AI in 2023 het meest besproken onderwerp zal blijven onder regelgevers en investeerders.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België