Zobraziť právne menu

Oznamovanie podozrení

Saxo Group sa zaviazala k najvyššiemu štandardu otvorenosti, integrity a zodpovednosti, a preto sme vytvorili systém na oznamovanie podozrení nielen pre zamestnancov, ale taktiež sa vzťahujúci na klientov, partnerov a ostatné zúčastnené strany. 
Ak by ste navzdory našim očakávaniam boli svedkami porušení príslušných právnych predpisov, stratégií, pokynov, vlastných zásad skupiny Saxo zo strany skupiny Saxo, budete môcť nahlásiť svoje znepokojenia v plnej dôvernosti. Ak si to želáte, bude dokonca možné podať hlásenie anonymne.

So všetkými odôvodnenými podozreniami nahlásenými prostredníctvom systému na oznamovanie podozrení bude starostlivo zachádzané a v prípadoch, keď to predpisy povoľujú, vám poskytneme spätnú väzbu, ak o ňu požiadate.

Odkaz na náš systém na oznamovanie podozrení: saxobank.ethicspoint.com

V prípade sťažnosti, ktorá sa týka napr. jednotlivého obchodu alebo problému, pri ktorom ste nedostali uspokojujúcu odpoveď, by mali byť tieto typy incidentov obvykle nahlasované prostredníctvom nášho kanála na sťažnosti, ktorý nájdete tu.