Zobraziť právne menu

Oznamovanie podozrení

Saxo Group sa zaviazala k najvyššiemu štandardu otvorenosti, integrity a zodpovednosti, a preto sme vytvorili systém na oznamovanie podozrení nielen pre zamestnancov, ale taktiež sa vzťahujúci na klientov, partnerov a ostatné zúčastnené strany. 
Ak by ste navzdory našim očakávaniam boli svedkami porušení príslušných právnych predpisov, stratégií, pokynov, vlastných zásad skupiny Saxo zo strany skupiny Saxo, budete môcť nahlásiť svoje znepokojenia v plnej dôvernosti. Ak si to želáte, bude dokonca možné podať hlásenie anonymne.

So všetkými odôvodnenými podozreniami nahlásenými prostredníctvom systému na oznamovanie podozrení bude starostlivo zachádzané a v prípadoch, keď to predpisy povoľujú, vám poskytneme spätnú väzbu, ak o ňu požiadate.

Odkaz na náš systém na oznamovanie podozrení: saxobank.ethicspoint.com

V prípade sťažnosti, ktorá sa týka napr. jednotlivého obchodu alebo problému, pri ktorom ste nedostali uspokojujúcu odpoveď, by mali byť tieto typy incidentov obvykle nahlasované prostredníctvom nášho kanála na sťažnosti, ktorý nájdete tu.


 

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.