Zobraziť právne menu

Dokumenty s Kľúčovými Informáciami | KID

The purpose of Key (investor) Information Document “KID” (or “KIID”) is to inform retail investors about the nature and risks of the products offered by outlining of an investment product in a precise, factual and standardised document. In some cases, the KIDs include statistics on performance. Statistics or past performance is not a guarantee of future performance of the particular product you are considering. 

Before proceeding to the KIDs, please refer to the full disclaimer and the general business terms. Should you have any questions about the KID documents or our general business terms, then please contact your client representative before trading.

Listed below are Saxo KID documents.

This site was last updated on 19 November 2018 and will be reviewed from time to time.

For KID documents sourced from the manufacturer (i.e. various exchanges that offer listed derivatives) please visit the global Saxo Group site.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.