Hedging - průvodce snižováním portfoliového rizika Hedging - průvodce snižováním portfoliového rizika Hedging - průvodce snižováním portfoliového rizika

Hedging - průvodce snižováním portfoliového rizika

Niečo na zamyslenie
Peter Siks

Summary:  Hedging je strategie řízení rizik, kterou lze použít k ochraně jednotlivých pozic nebo celého portfolia. Zahrnuje vytvoření pozice, která se bude pohybovat v opačném směru než původní pozice a (dočasně) sníží vaše riziko. To může pomoci zajistit klid v období nejistoty, aniž byste museli (částečně) likvidovat své pozice.


Co je to hedging

Hedging portfolia (nebo pozice) znamená otevření opačné pozice, která snižuje riziko portfolia. Jednoduchým příkladem je zajištění měnového rizika. Předpokládejme, že evropská společnost ví, že za šest měsíců obdrží dodávku v hodnotě 5 milionů USD, kterou bude muset zaplatit v USD. A navíc se spokojí s aktuálním kurzem EUR/USD a může na jeho základě provést kalkulaci nákladové ceny. Uzavřením dolarového kontraktu, který fixuje cenu EUR/USD za šest měsíců, se zajistila proti měnovému riziku. Na tom, zda cena EUR/USD roste nebo klesá, jim již nezáleží.

Při zajištění pozice hledá „hedger” produkt, který se pohybuje přesně v opačném směru než podkladové aktivum.  Pokud jedno roste, druhé klesá a naopak.  Plně zajištěná pozice tedy nebude mít (prakticky) žádné riziko poklesu, ale také (prakticky) žádný potenciál růstu, protože pozice by se teoreticky vzájemně vyrovnaly.

Hedging otevřených pozic je něco, co se ve světě profesionálního obchodování děje neustále. Pro mnoho soukromých investorů je to často příliš velký most, protože s rizikem nakládají zcela odlišně a někteří si nejsou vědomi, že hedging je možný. Je však vhodné připomenout, že je možné zajistit tržní riziko akciového portfolia - částečně nebo zcela - pomocí derivátů, jako jsou futures na příslušný index. Je však třeba vzít v úvahu řadu věcí:

  • Zvyšuje se složitost vašeho investičního portfolia. Můžete se například potýkat s maržemi.
  • S hedgingem jsou spojeny náklady. Myslete na možné úrokové náklady, spready, transakční náklady a případné náklady na roll-over.
  • Potenciál růstu (z velké části) zmizel v důsledku držení krátkého futures na index.
  • Portfolio musí být (velmi) dobře korelováno s indexem, na kterém zaujímáte futures pozici
  • Portfolio složené z velmi omezeného počtu akcií může za normálních okolností dobře korelovat s indexem (na který jsou k dispozici futures). Prudký pokles jedné z akcií v portfoliu se však projeví v portfoliu, ale zůstane neviditelný ve futures na širší trh (hedge). V takovém případě vzniká v portfoliu ztráta, která není kompenzována zajištěním.
  • Velikost kontraktu futures: futures může být "příliš velký".

Příklad...

Pan Smith má dobře diverzifikované investiční portfolio evropských akcií v hodnotě 250 000 EUR. Nyní se pan Smith s manželkou chystá na třítýdenní safari, kde nemá možnost své portfolio sledovat. Mohl by samozřejmě celé portfolio prodat, ale to nepreferuje. Chce uzavřít opačnou transakci prostřednictvím futures na index EuroSTOXX50. Vybere si index EuroSTOXX50, protože má dobrou korelaci s jeho portfoliem. Úroveň indexu je 3 700 bodů.


Počet futures kontraktů

Kolik futures kontraktů musí pan Smith prodat na krátko, aby co nejpřesněji zajistil své portfolio?

Velikost kontraktu futures na EuroSTOXX50 je 10 (můžete si to ověřit v Trade Ticketu). To znamená, že expozice 1 futures kontraktu je 37 000 EUR (při úrovni indexu 3 700).

Celkem je třeba zajistit 250 000 EUR, přičemž 250 000/37 000 = 6,74. Při prodeji sedmi futures mu tedy zůstává malá krátká pozice. Pokud by prodal šest futures, zůstala by mu malá dlouhá pozice. Pan Smith se rozhodne prodat šest futures.

Graficky to vypadá takto:

Scénáře

1.  Do strany

V prvním případě se trh pohybuje do strany. Hodnota portfolia ani hedge se podstatně nezmění. Po návratu ze zahraničí je zajištěná pozice uzavřena. Rodina Smithových má v každém případě zajištěnou pohodovou dovolenou.

2. Výše

Během doby, kdy Smith pobývá v zahraničí, index vzroste o 5 % z 3 700 na 3 885. Hodnota akciového portfolia se zvýší o 5 %, což představuje 12 500 EUR. Kolik však činila "ztráta" na zajištění? Rozdíl je také 185 (částka, o kterou se zvýšilo portfolio) a víme, že velikost kontraktu futures je 10. Celkem měl pan Smith krátkých šest futures. Výpočet tedy zní: 185 * 10 * 6 = 11 100 EUR. To znamená, že pan Smith vydělal 1 400 EUR (12 500 - 11 100). Nezapomeňte, že před odjezdem na safari mělo portfolio pana Smithe ještě malou dlouhou pozici, protože nakoupil šest kontraktů, přičemž na pokrytí celého portfolia potřeboval 6,74.

3. Níže

Pokud by index klesl o 5 % na 3 515, stálo by to na straně portfolia 12 500 EUR. Futures pozice však vydělala. Šest futures kontraktů, které má Smith krátké, lze uzavřít se ziskem o 185 bodů níže. Výpočet: 185 * 10 * 6 = 11 100 EUR.  V tomto případě zajištění do značné míry zafungovalo, ale vzhledem k tomu, že zůstala malá dlouhá pozice, pokles trhu měl omezený negativní vliv.


Kdy hedgovat

Jedním z důvodů pro (částečný) hedging portfolia může být pobyt v zahraničí. Pokud nemáte čas, chuť nebo připojení k internetu sledovat své portfolio, nabízí hedging způsob, jak snížit riziko. Dalším důvodem může být to, že vám prostě nevyhovují současné podmínky na trhu a že se obáváte prudkého poklesu. Likvidace portfolia zachází příliš daleko, takže (dočasný) hedging portfolia je velmi praktickou alternativou.


Shrnutí

Dobře diverzifikované portfolio lze do značné míry hedgovat krátkým futures kontraktem na dobře korelovaný index.  Pokud se touto strategií hodláte řídit, ujistěte se, že přesně rozumíte tomu, jak futures fungují. A nezapomeňte věnovat pozornost velikosti kontraktu.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.