Hedging - een gids om het portefeuillerisico te verminderen Hedging - een gids om het portefeuillerisico te verminderen Hedging - een gids om het portefeuillerisico te verminderen

Hedging - een gids om het portefeuillerisico te verminderen

Starten met beleggen
Peter Siks

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Hedging is een risicobeheerstrategie die kan worden gebruikt om individuele posities of uw hele portefeuille te beschermen. Hierbij wordt een positie gecreëerd die in de tegenovergestelde richting van de oorspronkelijke positie beweegt en uw risico (tijdelijk) vermindert. Dit kan u gemoedsrust geven in perioden van onzekerheid, zonder dat u uw posities (gedeeltelijk) hoeft te liquideren.


Hedging, uitgelegd

Hedging of afdekking van een portefeuille (of positie) betekent het innemen van een tegengestelde positie die het risico van de portefeuille vermindert. Een aansprekend voorbeeld is de afdekking van het valutarisico. Stel dat een Europese onderneming weet dat zij over zes maanden een levering ter waarde van 5 miljoen USD zal ontvangen die in USD moet worden betaald. Bovendien is zij tevreden met de huidige wisselkoers EUR/USD en kan zij daarop haar kostprijsberekening maken. Door een dollarcontract te sluiten waarin de EUR/USD-prijs over zes maanden wordt vastgelegd, hebben zij hun valutarisico afgedekt. Of de koers van de EUR/USD stijgt of daalt, maakt voor hen niet echt meer uit.

Bij het hedgen van een positie zoekt de hedger naar een product dat precies in de tegenovergestelde richting van de onderliggende waarde beweegt. Als het ene stijgt, daalt het andere en omgekeerd. Een volledig afgedekte positie heeft dus (vrijwel) geen neerwaarts risico, maar ook (vrijwel) geen opwaarts potentieel omdat de posities elkaar theoretisch in evenwicht houden..

Het afdekken van open posities is iets wat in de professionele handelswereld voortdurend gebeurt. Voor veel particuliere beleggers is dit vaak een brug te ver, omdat zij heel anders met risico's omgaan en sommigen niet weten dat afdekking mogelijk is. Het is echter goed te beseffen dat het mogelijk is het bredere marktrisico van een aandelenportefeuille - geheel of gedeeltelijk - af te dekken met behulp van derivaten zoals futures op de desbetreffende index. Maar er zijn een aantal zaken waarmee u rekening moet houden:

  • De complexiteit van uw beleggingsportefeuille neemt toe. U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met marge

  • Er zijn kosten verbonden aan het onderhouden van de hedge. Denk aan eventuele rentekosten, de spread, de transactiekosten en eventuele doorrolkosten

  • Het opwaarts potentieel is (grotendeels) verdwenen door het bezit van een short future op de index

  • De portefeuille moet (zeer) goed gecorreleerd zijn met de index waarop u de toekomstige positie inneemt

  • Een portefeuille bestaande uit een zeer beperkt aantal aandelen kan onder normale omstandigheden goed correleren met de index (waarop futures beschikbaar zijn). Een sterke daling van een van de aandelen in de portefeuille zal echter merkbaar zijn in de portefeuille, maar onzichtbaar blijven in de futures van de bredere markt (de hedge). In dat geval wordt op de portefeuille een verlies geleden dat niet door de afdekking wordt gecompenseerd

  • De contractgrootte van de toekomst: een toekomst kan "te groot" zijn

Een voorbeeld...

De heer Smith heeft een goed gediversifieerde beleggingsportefeuille in Europese aandelen ter waarde van 250.000 euro. Nu gaan meneer Smith en zijn vrouw drie weken op safari, waarbij hij geen gelegenheid heeft om zijn portefeuille te controleren. Hij zou natuurlijk de hele portefeuille kunnen verkopen, maar dat heeft niet zijn voorkeur. Hij wil een tegengestelde transactie aangaan via futures op de EuroSTOXX50 index. Hij kiest voor de EuroSTOXX50 omdat deze een goede correlatie heeft met zijn portefeuille. Het indexniveau is 3.700 punten.


Aantal futures

Allereerst geven we mee dat volgend geen advies of beleggingsaanbeveling is. Dit voorbeeld is louter illustratief, alsook de bedragen die vermeld worden. Hoeveel futures moet meneer Smith short verkopen om zijn portefeuille zo precies mogelijk af te dekken?

De contractgrootte van de future op de EuroSTOXX50 is 10 (u kunt dit controleren in het orderticket). Dit betekent dat de blootstelling van 1 future EUR 37.000 bedraagt (bij een indexniveau van 3.700).

In totaal moet EUR 250.000 worden afgedekt en 250.000/37.000 = 6,74. Als hij zeven futures verkoopt, houdt hij dus een kleine shortpositie over. Als hij zes futures zou verkopen, houdt hij een kleine long positie over. De heer Smith besluit zes futures te verkopen.

Dit voorbeeld geldt niet als advies of beleggingsaanbeveling. Dit voorbeeld is louter illustratief, alsook de bedragen die vermeld worden.

Grafisch ziet het er zo uit:

Scenarios

1.  Sideways

In het eerste scenario beweegt de markt zijwaarts. Zowel de portefeuille als de afdekking veranderen niet wezenlijk in waarde. Bij terugkeer uit het buitenland wordt de afgedekte positie gesloten. De familie Smith heeft in ieder geval gezorgd voor een ontspannen vakantie.

2. Higher

In de periode dat Smith in het buitenland verblijft, stijgt de index met 5% van 3.700 naar 3.885. De aandelenportefeuille is 5% meer waard en dat is 12.500 euro. Maar hoeveel 'verlies' is er gemaakt op de hedge? Het verschil is ook 185 (het bedrag dat de portefeuille was gestegen) en we weten dat de contractgrootte van de future 10 is. In totaal was de heer Smith short gegaan in zes futures. De berekening is dan: 185 * 10 * 6 = EUR 11.100. Dit betekent dat de heer Smith EUR 1.400 (12.500 - 11.100) heeft verdiend. Vergeet niet dat de portefeuille van de heer Smith, voordat hij op safari ging, nog een kleine long positie had omdat hij zes contracten kocht en 6,74 nodig had om de hele portefeuille te dekken.

3. Lower

Als de index met 5% zou dalen tot 3.515, zou dat aan de portefeuillezijde EUR 12.500 kosten. Maar de futurepositie heeft geld opgeleverd. De zes futures die Smith short heeft kunnen 185 punten lager worden afgesloten met winst. De berekening: 185 * 10 * 6 = EUR 11.100. In dit geval heeft de hedge grotendeels gewerkt, maar door de kleine long positie die overblijft heeft een daling van de markt een beperkt negatief effect gehad.


Wanneer hedgen of afdekken

Een reden om een portefeuille (gedeeltelijk) af te dekken kan een verblijf in het buitenland zijn. Als u geen tijd, geen zin of geen internetverbinding hebt om uw portefeuille te volgen, biedt afdekking een manier om het risico te beperken. Een andere reden kan zijn dat u zich simpelweg niet prettig voelt bij de huidige marktomstandigheden en dat u bang bent voor een scherpe daling. De portefeuille liquideren gaat te ver, dus is (tijdelijk) afdekken een heel praktisch alternatief.


Conclusie

Een goed gediversifieerde portefeuille kan grotendeels worden afgedekt met een short future op een goed gecorreleerde index. Als u van plan bent deze strategie te volgen, documenteer u dan eerst zeer goed over Futures en de risico's die hiermee verbonden zijn. Op onze productpagina kunt u alle risico's vinden. Lees ook de Informatiebrochure over Futures

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België