European flags European flags European flags

Najlepšie akcie na európskom trhu

Niečo na zamyslenie
Søren Otto Simonsen

Senior Investment Editor

Index Euro STOXX 600 vzrástol za posledných 5 rokov približne o 40% 

Európsky akciový trh poskytuje investičné príležitosti, ktoré sa inde len ťažko hľadajú. V porovnaní s americkým trhom, ktorý sa čoraz viac spolieha na technologické akcie, poskytuje diverzifikovanejšie investičné prostredie. „Index Euro STOXX 600 sa za posledných 5 rokov tešil rovnako pozitívnemu výkonu ako väčšina indexov na svete, keď v období od decembra 2018 do decembra 2023 narástol o približne 40 %,“ hovorí Søren Otto Simonsen, senior investičný editor Saxo Bank. Pre porovnanie, indexy S&P 500 a Nasdaq dosiahli počas päťročného obdobia vyššie výnosy, ale to je z veľkej časti spôsobené práve rastúcou technologickou koncentráciou, ktorá prináša špecifické riziká.

„Všetkých 20 najvýkonnejších akcií dosiahlo od roku 2019 návratnosť vyše 180 %, pričom najvýkonnejší Novo Nordisk vykázal rast až 433 %. Novo Nordisk sa tak stal najhodnotnejšou spoločnosťou v Európe z hľadiska trhovej kapitalizácie,“ hovorí odborník SAXO Bank. Zaujímavosťou je, že druhou najhodnotnejšou spoločnosťou je dvadsiata najvýkonnejšia spoločnosť LVMH. Spoločnosť ASML, ktorá má druhý najlepší výkon, sa presadila ako štvrtá najhodnotnejšia spoločnosť v regióne, hneď za Nestlé, ktorá sa s 5-ročným výkonom 70 % na tento zoznam nedostala.

Index Euro STOXX 600 ponúka diverzifikovanú skupinu spoločností pokrývajúcich všetkých 11 takzvaných sektorov GICS. V súčasnosti tvoria financie najväčšiu časť indexu a pokrývajú o niečo viac ako 18 %. Prvú päťku tvoria ešte priemysel, zdravotníctvo, spotrebný tovar a služby, zatiaľ čo nehnuteľnosti sú najmenšie s podielom 1,3 %.

„Keď sa pozrieme na geografickú diverzifikáciu, 20 najvýkonnejších európskych spoločností pochádza z 10 rôznych krajín. Štyri z nich sú zastúpené tromi spoločnosťami, vrátane Dánska. Ďalšími sú Veľká Británia, Francúzsko a Švajčiarsko. Taliansko a Holandsko sú zastúpené dvoma spoločnosťami, zatiaľ čo Nemecko, Švédsko, Írsko a Belgicko majú na zozname po jednej spoločnosti,“ dodáva Søren Otto Simonsen, senior investičný editor Saxo Bank.

Štefan Végh, regionálny riaditeľ SAXO Bank pre CEE upozorňuje, že nestačí mať iba nos na správne tituly. Pre traderov a investorov sú dôležité aj poplatky, teda možnosť obchodovať s najnižšími možnými nákladmi s cieľom maximalizovať zisk. Odborníci zo SAXO Bank po poslednom veľkom znížení SAXO poplatkov vypočítali, že pri dlhodobom investovaní do akcií môže 1% poplatok predĺžiť čas odchodu do „akciového dôchodku“ až o 4 roky. „Dvojpercentný ročný poplatok v priebehu 30 rokov môže zredukovať potenciálnu hodnotu portfólia o viac ako polovicu, hovorí Štefan Végh, regionálny riaditeľ SAXO Bank pre CEE.

Søren Otto Simonsen, senior investičný editor Saxo Bank

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.