Vybírání zisků - konečný risk-off krok? Vybírání zisků - konečný risk-off krok? Vybírání zisků - konečný risk-off krok?

Vybírání zisků - konečný risk-off krok?

Niečo na zamyslenie
Peter Siks

Summary:  Nejjednodušší způsob, jak snížit tržní riziko, je méně investovat do trhu. To znamená, že prodáte všechny své podíly za hotovost. Existují však důležité nuance, které je třeba si uvědomit, pokud uvažujete o "přechodu na hotovost".


Možnosti expozice

Při nákupu akcií, dluhopisů nebo jiných finančních nástrojů se vystavujete tržnímu riziku. Pravděpodobně jste tak učinili s cílem získat odměnu v podobě výnosu. Níže vidíte vizuální znázornění různých typů expozice, které můžete mít vůči trhu. Pokud jste plně zainvestováni (celý váš kapitál je v trhu), vytvořili jste maximální expozici. Je možné dosáhnout vysokých výnosů, ale je zde také značné riziko.

Uprostřed grafu vidíte modrou značku, kdy vaše portfolio tvoří pouze hotovost. Zde nemáte žádné tržní riziko, ale není třeba dodávat, že nebudete mít ani žádnou šanci na trzích vydělat. Více informací o třetí pozici, shortu, si můžete přečíst zde.

Důvody pro volbu hotovosti

V průběhu času mají trhy tendenci růst. Může se však stát, že se budete cítit nepříjemně z toho, jak se trhy pohybují. Můžete mít například pocit, že ocenění je vzhledem k ekonomickému výhledu příliš vysoké. To by mohlo být důvodem ke snížení expozice prodejem celého portfolia nebo jeho části.

Dalším důvodem pro výběr hotovosti je flexibilita. Mít k dispozici hotovost znamená, že můžete využít příležitostí, které se vám naskytnou. Za třetí, hotovostní pozice vám umožní absorbovat rostoucí požadavky na marži, pokud investujete do složitějších produktů, jako jsou opce. A konečně, slušná hotovostní pozice zvýší vaši úroveň pohodlí a důvěry obecně.

Jinak řečeno: čím více věříte, že trhy porostou, tím více máte tendenci investovat. V souladu s tímto myšlením byste měli snížit svou expozici, pokud vaše přesvědčení klesá.

Jak jít do hotovosti

Pokud se nacházíte ve fázi, kdy si myslíte, že hotovost bude pro vás na nějakou dobu to pravé, podívejme se, jak to vlastně udělat. Nejjednodušší odpovědí je, že můžete uzavřít všechny své pozice, tj. prodat všechny své finanční nástroje. To je nejradikálnější řešení, které by vám ponechalo pouze hotovostní pozici. Existují však i jiné způsoby, jak tohoto výsledku dosáhnout.

  1. Jedním ze způsobů, jak odstranit tržní riziko, může být použití mechanismu ochrany hodnoty účtu (Account value shield). Pomocí něj uzavřete všechny své pozice, pokud hodnota vašeho účtu dosáhne určité (nižší) úrovně. Například pokud máte portfolio v současné době v hodnotě 44 307 EUR a chcete, aby spouštěcím mechanismem pro prodej všeho bylo 42 500 EUR. To znamená, že pokud vaše portfolio klesne na 42,500 EUR, systém automaticky uzavře a prodá vaše pozice. Pokud máte nižší prahovou hodnotu, kterou chcete chránit své portfolio před poklesem, ponechává to prostor pro další růst trhů, kterého byste nedosáhli, kdybyste vše prodali. Berte to jako jakýsi stop loss pod celým vaším portfoliem.

  2. Snižte vaší pozici na polovinu. Tento přístup se opírá o rčení: "Pokud si nejste jisti, snižte své pozice na polovinu". Výsledkem je několik věcí. Zaprvé jste snížili svou expozici na 50 %. Pokud tedy trhy klesnou, vaše ztráta bude také poloviční. Za druhé, pokud trh půjde nahoru, stále můžete generovat výnos. To, zda snížíte své současné pozice o 50 % nebo 90 % (nebo 15 %), zcela závisí na vašem přesvědčení, resp. obavách z aktuálního trhu.

  3. Na vaše pozice aplikujte těsný (trailing) stop. To ponechá růst nedotčený, ale ochrání vás to před prudkým poklesem trhů. Prodejní příkaz stop loss se aktivuje, pokud je dosaženo nižší cenové úrovně. V případě trailing stopu se úroveň stopu zvýší, pokud trh poroste.

Jak vidíte, existuje několik způsobů, jak snížit tržní riziko - jedinou možností není hotovost. Způsob, který si vyberete, závisí výhradně na vašem pohledu na trhy. Pokud jste naprosto přesvědčeni, že vše bude klesat, můžete se rozhodnout vše prodat. Pokud si ale nejste tak jistí, že se nacházíme na hraně velmi silného poklesu trhů, mohou vám lépe vyhovovat jiné přístupy.

Hotovost na vašem účtu

Ať tak či onak, částka na vašem účtu se zvýšila. A zbývá otázka, co s ní udělat. Samozřejmě ji tam můžete nechat. Pak nebudete mít žádnou expozici na trhu a můžete začít znovu investovat, jakmile se přesvědčíte, že "jediná cesta je nahoru". Uvědomte si však, že kupní sílu vaší hotovosti ubírá inflace!

Další možností je investovat hotovost do fondu peněžního trhu, který přináší (určitý) výnos z investice, ačkoli v závislosti na finančních vyhlídkách a měně, ve které je veden, může být výnos i záporný. Některé měny jako například CZK, PLN nebo USD, generují na měnových podúčtech úrok, který můžete u Saxo Bank získat. Více informací se dozvíte zde.

Závěrem

Přechod na hotovost je jedním z nejjednodušších způsobů, jak snížit tržní riziko. A přestože je to jednoduché, tento způsob snížení tržního rizika je často přehlížen. Existuje několik způsobů, jak snížit tržní riziko, které nemusí nutně zahrnovat přechod na hotovost. Přesto nejradikálnějším řešením je prodat vše hned. Existují však i další možnosti v závislosti na vašem pohledu na současné tržní prostředí. Jakmile máte (třeba i 100%) hotovostní pozici, je chytré zvážit existující možnosti, jak tuto hotovostní pozici využít v prostředí s co nejnižším rizikem, např. prostřednictvím fondu peněžního trhu nebo úrokových sazeb na účtech.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.