Krátké pozice - jak využít klesající trhy Krátké pozice - jak využít klesající trhy Krátké pozice - jak využít klesající trhy

Krátké pozice - jak využít klesající trhy

Obchodní inspirace
Peter Siks

Shrnutí:  Většina investorů nakupuje akcie s očekáváním, že jejich hodnota poroste: jednoduchá strategie "kup a drž". Pokud se podíváte na dlouhodobé grafy akciového trhu, je to správná strategie. Koneckonců v dlouhodobém horizontu akciový trh roste - ve finančním žargonu se tomu říká „jít long”. Na rozdíl od toho můžete jít také na krátko - „short”.


Co je jít “short”

Stručně řečeno, shortování spočívá v tom, že prodáte něco, co nevlastníte, v naději, že to později koupíte zpět za nižší cenu. Pokud se to podaří, dosáhnete zisku.

Tento koncept může být obtížné pochopit. Jak můžete prodat něco, co nevlastníte? V každodenním životě existuje několik příkladů, kdy se prodává na krátko. Ale na akciovém trhu je to způsob, jak těžit z klesajících cen.

Srovnání shortu a longu

Jít short nebo long lze přirovnat k teploměru. Pokud očekáváte růst cen na trhu a držíte dlouhou pozici, pak je vaše pozice kladná - jinými slovy nad nulou. Pokud nemáte žádnou pozici (tedy pouze hotovost), pak je nula stupňů.  Pokud máte krátkou pozici, pak je vaše pozice ve skutečnosti záporná. Jinými slovy, pod nulou.


Jak shortovat trh?

Shortování je složitý finanční manévr, který vyžaduje, abyste věděli, do čeho jdete. Postupem času se však stává stále oblíbenější a jednodušší záležitostí. Shortování lze nejsnáze provádět pomocí derivátů. Jedná se o produkty, které jsou odvozeny od podkladového aktiva a pohyb ceny podkladového aktiva určuje cenu derivátu. Mezi produkty, které jsou k dispozici pro shortování trhu, patří: turbo, futures, inverzní ETF, CFD a opce. Dostupnost těchto produktů se může v jednotlivých regionech lišit.

Upozorňujeme, že deriváty jsou složité produkty, které jsou vhodné pouze pro pokročilé investory. Před investováním do nich je nezbytné pochopit, jak fungují (a jaká rizika jsou s nimi spojena).

1. Shortování za pomocí futures

Jak již bylo zmíněno, existuje několik způsobů, jak jít short. Často používanou metodou je shortování futures na důležitý index, jako je S&P 500. Futures je dohoda, v níž se dohodnete na ceně za možné budoucí dodání (nebo finanční vypořádání) v den vypršení platnosti. Nákupem futures vytváříte dlouhou pozici. Prodejem futures vytváříte krátkou pozici. S futures lze obchodovat denně a nemusíte je mít v portfoliu až do splatnosti.

Podívejme se na příklad mini futures na index S&P 500. Tento futures má velikost kontraktu 50násobek samotného indexu. Nazývá se mini futures, protože standardní futures kontrakt pro index S&P 500 má velikost kontraktu 250násobek indexu.

Řekněme, že se tento index obchoduje kolem 4 100 bodů a váš názor je, že trh klesne přibližně na 3 800 bodů. Abyste na tom vydělali, prodáte 5 minifutures na index S&P 500 za cenu 4 100 bodů. Pokud je váš názor správný a trh se bude obchodovat na úrovni 3 800 bodů, vyděláte na tomto indexu 300 bodů. Měřeno v dolarech, máte zisk. Ale kolik? Váš zisk bude 300 bodů * 50 (velikost kontraktu) * 5 (počet kontraktů) = 75 000 dolarů. Uvědomte si však, že přijetím této pozice byste vytvořili krátkou expozici ve výši 50 * 4 100 * 5 = 1 025 000 USD. Každé procento růstu trhu povede ke ztrátě 10 250 USD!

Chcete-li vypočítat svou expozici, vynásobte velikost kontraktu aktuální úrovní indexu a zjistíte svou expozici na futures.

Uvědomte si také, že vstup do krátké pozice povede k marži (forma zajištění). Je to proto, že při prodeji (nebo nákupu) futures nedochází k počáteční výměně peněz. Existuje pouze dohoda a finanční vypořádání proběhne v budoucnosti. To znamená, že musíte mít na svém obchodním účtu dostatečný kapitál, abyste vůbec mohli futures prodat (uzavřít dohodu).

2. Inverzní ETF

Dalším způsobem shortování trhu je inverzní ETF. Normální ETF sleduje podkladové aktivum, většinou index. Pokud aktivum roste, ETF poroste a naopak. Inverzní ETF funguje opačně. Bude se pohybovat - na denní bázi - v opačném směru než podkladový index. Pokud tedy podkladový index klesá, inverzní ETF bude získávat na ceně (a naopak). Jedná se také o metodu shortování trhu. Pokud si koupíte inverzní ETF, shortujete trh.

S tím úzce souvisí inverzní ETF s pákovým efektem. K inverznímu ETF je přidána páková složka, takže procentuální změna podkladového indexu se vynásobí pákovým faktorem. Obvykle je tento pákový faktor dvojnásobkem nebo trojnásobkem denní procentní změny podkladového indexu.

3. Nákup put opcí

Třetím způsobem, jak shortovat trh, je použití opcí. Kupující put opce má právo prodat podkladové aktivum za předem stanovenou cenu (realizační cena) po předem stanovenou dobu (do vypršení platnosti). Nákup put opce lze považovat za pojištění stávající dlouhé pozice.

Pokud však investor podkladové aktivum nedrží, lze dlouhou put opci považovat za způsob, jak shortovat trh, protože dlouhá put opce zvýší svou cenu, pokud trh klesne.

Existují put opce na jednotlivé akcie, ale také na většinu indexů. To dává investorovi možnost vytvořit krátkou pozici na trhu, kde prémie zaplacená za put opci představuje maximální ztrátu.

Podívejme se na příklad. Řekněme, že index S&P 500 se obchoduje na úrovni 4 100 a existuje put opce na téměř tři měsíce dopředu na úrovni 4 000 USD, která se obchoduje kolem 131 USD. Protože velikost kontraktu této opce je 100, vaše počáteční investice by činila 13 100 USD. Řekněme tedy, že index S&P 500 v tomto měsíci klesne na 3 800, pak by hodnota této put opce byla 200 USD (realizační cena 4 000 mínus skutečná úroveň indexu v tomto okamžiku, kterou jsme stanovili na 3 800). Jinými slovy, máte nárok na prodej za 4 000, zatímco skutečná cena je 3 800. Tím je hodnota tohoto práva stanovena na minimálně 200. Pokud ji vynásobíme velikostí kontraktu 100, bude hodnota jedné put opce 20 000 USD.

Ve zkratce

Pokud jste dlouhodobý investor typu "kup a drž", pravděpodobně není short pozice součástí vaší investiční strategie. Možná víte, že taková příležitost existuje, ale neprovádíte ji v praxi. Pokud jste aktivnější obchodník, může to být jinak. Jít na krátko může vaší strategii přinést přidanou hodnotu. Koneckonců, jít na krátko bude mít prospěch z klesajícího trhu. Uvědomte si však rizika spojená s krátkou tržní pozicí, zejména u produktů s pákovým efektem. V případě, že trh poroste (a vy přijdete o peníze), je důležité zachovat přísný přístup k řízení rizik.

Krátké pozice jsou zkrátka dodatečným způsobem, jak reagovat na "očekávané pohyby na akciovém trhu". A pro aktivního obchodníka nezáleží na tom, zda je tento pohyb nahoru nebo dolů. Něco, o čem je třeba přemýšlet, zejména v křehkých a nejistých tržních podmínkách.

Investování s sebou nese riziko. Hodnota vaší investice může klesnout.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.