Hype utichá a v kryptoprostoru se ochlazuje Hype utichá a v kryptoprostoru se ochlazuje Hype utichá a v kryptoprostoru se ochlazuje

Hype utichá a v kryptoprostoru se ochlazuje

Anders Nysteen

Senior Quantitative Analyst, Saxo Bank

Summary:  Kryptoměnový trh byl v létě v důsledku zvýšených globálních nepokojů, rostoucí inflace a nižšího zájmu o kryptoinvestice v letošním roce na bodu mrazu a spekulativní obchodníci začínají vychládat. Rostoucí náklady na energii vyvolávají obavy, zejména u energeticky náročných kryptoměn, a ziskovost těžařů kryptoměn je pod tlakem. Jedním světlým bodem v jinak chladné zimě je to, že institucionální zájem o krypto se zdá přetrvávat, i když se začínají objevovat trhliny.


Trhy s kryptoměnami přes léto v podstatě usnuly. Příčinou nebyly pouze globální obavy z inflace, ale i geopolitické napětí. To s sebou přineslo nižší ochotu riskovat na akciových trzích i trzích kryptoměn, protože v roce 2022 se tyto trhy chovají do značné míry synchronizovaně. Jaké teď budou hlavní faktory ovlivňující krypto? Bude energetická krize pro návrat kryptoměn limitujícím faktorem, nebo dokážou ostatní části kryptoprostoru přinést nové oživení?

Energetické problémy vyvolávají obavy

Bitcoin i některé další velké kryptoměny potřebují ke svému fungování obrovská kvanta výpočetního výkonu, bez nichž nedokážou zajistit řádné ověřování transakcí. Odhady z počátku září předpovídají, že bitcoin bude mít stejnou denní spotřebu energie jako Švédsko. Jednou z klíčových vlastností této měny je, že její síť funguje decentralizovaně a transakce ověřuje více nezávislých agentů z různých koutů světa, aby vše neřídila jediná entita. Tito agenti, takzvaní těžaři, jsou odměňováni nově vytěženými bitcoiny. Vzhledem ke klesající hodnotě kryptoměn a stoupajícím cenám energií však mají těžaři problémy s výnosností, jak ukazuje obr. 1. Propad ceny bitcoinu v roce 2022 nutí těžaře přestěhovat se do zemí s levnější elektřinou, nebo zavřít krám. Čím méně bude těžařů, tím bude síť méně bezpečná a také méně decentralizovaná. Vzhledem k tomu, kolik jich v současnosti je, však do nejbližších let nevidíme větší centralizaci jako významné riziko.

Ani centralizace, ani spotřeba elektřiny však klasické obchodníky s kryptoměnami podle všeho nijak zvlášť netrápí. Významné vládní instituce ovšem mají čím dál větší obavy z energeticky náročného ověřování PoW (Proof-of-Work) využívaného bitcoinem. Oddělení vědecké a technologické politiky Bílého domu počátkem září ve své zprávě zveřejnilo, že kryptoměny mají značný dopad na spotřebu elektřiny a emise skleníkových plynů, a doporučilo jejich zvýšený monitoring a případnou regulaci. O půl roku dřív Evropský parlament debatoval o zákazu energeticky náročného ověřování typu PoW (Proof-of-Work) používaného bitcoinem. Nakonec k němu nedošlo. Kdyby však začaly vládní instituce regulovat využití kryptoměn na základě jejich energetické spotřeby, znamenalo by to pro tyto měny výrazné riziko. Zavedení striktní regulace by mohlo omezit možnosti jejich uplatnění, takže by už jejich využití nebylo tak atraktivní. 
Obr. 1: Odhadované průměrné náklady na těžbu bitcoinu podle MacroMicro ve srovnání s cenou bitcoinu. Využita data z Univerzity v Cambridgi. Když budou průměrné náklady na těžbu bitcoinu vyšší než cena, za kterou je možné bitcoin prodat, začne těžařů patrně ubývat.

Drobní obchodníci vše sledují od postranní čáry, instituce jsou ale dál ve hře

Zdá se, že v roce 2022 zmizeli z kryptoprostoru spekulanti. Už nemají strach, že jim něco uteče, což byl hlavní faktor stojící za růstem cen v roce 2021. I NFT tokeny (digitalizované verze předmětů, obrázků, videí apod.) se v posledním roce prodávají za rekordně nízké částky, čímž potvrzují, že nadšení pro spekulativní obchodování opadlo. Jediným světlým bodem kryptoměnové zimy je asi zájem institucí, který na rozdíl od zájmu drobných obchodníků neuhasl. Navzdory všeobecnému úprku z kryptotrhů některé větší instituce na tomto trhu v posledních měsících investovaly, případně rozšířily své služby v říši digitálních aktiv. Příkladem může být BlackRock, který oznámil partnerství s Coinbase, rozšiřuje své kryptoměnové investiční služby a nabízí je institucionálním investorům, případně Brevan Howard, do jehož kryptofondu vložily instituce více než miliardu dolarů.

Objevují se však i trhliny. Například Snap oznámil počátkem září zrušení celého oddělení specializovaného na Web 3.0 a firmy obchodující s kryptem omezují kvůli podmínkám na trhu počet zaměstnanců. Podle Artemis počet vývojářů v kryptoprostoru už tři měsíce klesá, i když rekordní sumy rizikového kapitálu, které sem byly nalité loni a počátkem letošního roku, snad dokážou udržet kryptoměnové organizace ještě nějakou dobu nad vodou.

Do budoucna je podle nás hnací silou kryptoměn jejich využitelnost. Pravděpodobně dojde k posunu od investování do náhodných kryptotokenů a NFT ke kryptotechnologiím s konkrétním uplatněním. Některé se už připravují. Sony hledá možnosti tvorby médií s využitím NFT tokenů, které by umělcům umožnily rychleji uzavírat spravedlivější smlouvy. GameStop chce zase s pomocí NFT technologie umožnit vlastnictví digitálních předmětů v různých hrách. A Ticketmaster zahájil spolupráci na vydávání lístků ve formě NFT.

Po kryptoměnové zimě bude trh zdravější a vyzrálejší, zmizí z něj spekulanti a pochybné podniky. Teď je pro rozvoj kryptoaplikací klíčové, aby bylo možné zpracovávat více transakcí, například při zpracování plateb. Pro kryptoměny je navíc důležité, aby kryptoaplikace přijaly za vlastní větší instituce. Tím totiž ukážou, že tato oblast není jen arénou blockchainových nadšenců a spekulantů. Pokud jim to tedy kvůli obavám z ekologických dopadů nepřekazí regulační orgány.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.