Hype utichá a v kryptoprostoru se ochlazuje Hype utichá a v kryptoprostoru se ochlazuje Hype utichá a v kryptoprostoru se ochlazuje

Hype utichá a v kryptoprostoru se ochlazuje

Anders Nysteen

Senior Quantitative Analyst, Saxo Bank

Shrnutí:  Kryptoměnový trh byl v létě v důsledku zvýšených globálních nepokojů, rostoucí inflace a nižšího zájmu o kryptoinvestice v letošním roce na bodu mrazu a spekulativní obchodníci začínají vychládat. Rostoucí náklady na energii vyvolávají obavy, zejména u energeticky náročných kryptoměn, a ziskovost těžařů kryptoměn je pod tlakem. Jedním světlým bodem v jinak chladné zimě je to, že institucionální zájem o krypto se zdá přetrvávat, i když se začínají objevovat trhliny.


Trhy s kryptoměnami přes léto v podstatě usnuly. Příčinou nebyly pouze globální obavy z inflace, ale i geopolitické napětí. To s sebou přineslo nižší ochotu riskovat na akciových trzích i trzích kryptoměn, protože v roce 2022 se tyto trhy chovají do značné míry synchronizovaně. Jaké teď budou hlavní faktory ovlivňující krypto? Bude energetická krize pro návrat kryptoměn limitujícím faktorem, nebo dokážou ostatní části kryptoprostoru přinést nové oživení?

Energetické problémy vyvolávají obavy

Bitcoin i některé další velké kryptoměny potřebují ke svému fungování obrovská kvanta výpočetního výkonu, bez nichž nedokážou zajistit řádné ověřování transakcí. Odhady z počátku září předpovídají, že bitcoin bude mít stejnou denní spotřebu energie jako Švédsko. Jednou z klíčových vlastností této měny je, že její síť funguje decentralizovaně a transakce ověřuje více nezávislých agentů z různých koutů světa, aby vše neřídila jediná entita. Tito agenti, takzvaní těžaři, jsou odměňováni nově vytěženými bitcoiny. Vzhledem ke klesající hodnotě kryptoměn a stoupajícím cenám energií však mají těžaři problémy s výnosností, jak ukazuje obr. 1. Propad ceny bitcoinu v roce 2022 nutí těžaře přestěhovat se do zemí s levnější elektřinou, nebo zavřít krám. Čím méně bude těžařů, tím bude síť méně bezpečná a také méně decentralizovaná. Vzhledem k tomu, kolik jich v současnosti je, však do nejbližších let nevidíme větší centralizaci jako významné riziko.

Ani centralizace, ani spotřeba elektřiny však klasické obchodníky s kryptoměnami podle všeho nijak zvlášť netrápí. Významné vládní instituce ovšem mají čím dál větší obavy z energeticky náročného ověřování PoW (Proof-of-Work) využívaného bitcoinem. Oddělení vědecké a technologické politiky Bílého domu počátkem září ve své zprávě zveřejnilo, že kryptoměny mají značný dopad na spotřebu elektřiny a emise skleníkových plynů, a doporučilo jejich zvýšený monitoring a případnou regulaci. O půl roku dřív Evropský parlament debatoval o zákazu energeticky náročného ověřování typu PoW (Proof-of-Work) používaného bitcoinem. Nakonec k němu nedošlo. Kdyby však začaly vládní instituce regulovat využití kryptoměn na základě jejich energetické spotřeby, znamenalo by to pro tyto měny výrazné riziko. Zavedení striktní regulace by mohlo omezit možnosti jejich uplatnění, takže by už jejich využití nebylo tak atraktivní. 
Obr. 1: Odhadované průměrné náklady na těžbu bitcoinu podle MacroMicro ve srovnání s cenou bitcoinu. Využita data z Univerzity v Cambridgi. Když budou průměrné náklady na těžbu bitcoinu vyšší než cena, za kterou je možné bitcoin prodat, začne těžařů patrně ubývat.

Drobní obchodníci vše sledují od postranní čáry, instituce jsou ale dál ve hře

Zdá se, že v roce 2022 zmizeli z kryptoprostoru spekulanti. Už nemají strach, že jim něco uteče, což byl hlavní faktor stojící za růstem cen v roce 2021. I NFT tokeny (digitalizované verze předmětů, obrázků, videí apod.) se v posledním roce prodávají za rekordně nízké částky, čímž potvrzují, že nadšení pro spekulativní obchodování opadlo. Jediným světlým bodem kryptoměnové zimy je asi zájem institucí, který na rozdíl od zájmu drobných obchodníků neuhasl. Navzdory všeobecnému úprku z kryptotrhů některé větší instituce na tomto trhu v posledních měsících investovaly, případně rozšířily své služby v říši digitálních aktiv. Příkladem může být BlackRock, který oznámil partnerství s Coinbase, rozšiřuje své kryptoměnové investiční služby a nabízí je institucionálním investorům, případně Brevan Howard, do jehož kryptofondu vložily instituce více než miliardu dolarů.

Objevují se však i trhliny. Například Snap oznámil počátkem září zrušení celého oddělení specializovaného na Web 3.0 a firmy obchodující s kryptem omezují kvůli podmínkám na trhu počet zaměstnanců. Podle Artemis počet vývojářů v kryptoprostoru už tři měsíce klesá, i když rekordní sumy rizikového kapitálu, které sem byly nalité loni a počátkem letošního roku, snad dokážou udržet kryptoměnové organizace ještě nějakou dobu nad vodou.

Do budoucna je podle nás hnací silou kryptoměn jejich využitelnost. Pravděpodobně dojde k posunu od investování do náhodných kryptotokenů a NFT ke kryptotechnologiím s konkrétním uplatněním. Některé se už připravují. Sony hledá možnosti tvorby médií s využitím NFT tokenů, které by umělcům umožnily rychleji uzavírat spravedlivější smlouvy. GameStop chce zase s pomocí NFT technologie umožnit vlastnictví digitálních předmětů v různých hrách. A Ticketmaster zahájil spolupráci na vydávání lístků ve formě NFT.

Po kryptoměnové zimě bude trh zdravější a vyzrálejší, zmizí z něj spekulanti a pochybné podniky. Teď je pro rozvoj kryptoaplikací klíčové, aby bylo možné zpracovávat více transakcí, například při zpracování plateb. Pro kryptoměny je navíc důležité, aby kryptoaplikace přijaly za vlastní větší instituce. Tím totiž ukážou, že tato oblast není jen arénou blockchainových nadšenců a spekulantů. Pokud jim to tedy kvůli obavám z ekologických dopadů nepřekazí regulační orgány.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.