De cryptoruimte wordt kil als de hype verdwijnt De cryptoruimte wordt kil als de hype verdwijnt De cryptoruimte wordt kil als de hype verdwijnt

De cryptoruimte wordt kil als de hype verdwijnt

Anders Nysteen

Senior Quantitative Analyst, Saxo Bank

Samenvatting:  De cryptomarkt is tijdens de zomer stilgevallen door de toegenomen wereldwijde onrust, stijgende inflatie en lagere belangstelling voor cryptobeleggingen dit jaar, en speculatieve beleggers krijgen koudwatervrees. Stijgende energiekosten baren zorgen, vooral voor de energie-intensieve cryptocurrencies, en de winstgevendheid van cryptominers staat onder druk. Een lichtpuntje in de verder koude winter is dat de institutionele interesse in crypto's lijkt aan te houden, hoewel er scheuren beginnen te ontstaan.


De cryptomarkt is tijdens de zomer in een winterslaap geweest, gedreven door de wereldwijde inflatievrees en de geopolitieke spanningen. Dit waren de belangrijkste drijfveren voor de afname van de risicobereidheid van beleggers in zowel de aandelenmarkt als de cryptomarkt, en in grote mate hebben deze markten in 2022 synchroon bewogen. Wat zal de cryptoruimte vanaf hier aansturen? Zal de energiecrisis een beperkende factor zijn voor een comeback in crypto, of zullen andere delen van de cryptoruimte een nieuwe rally kunnen aanwakkeren?

Energiebeperkingen baren zorgen

Bitcoin en verschillende andere grote cryptocurrencies zijn afhankelijk van enorme hoeveelheden rekenkracht om hun netwerk te laten draaien en ervoor te zorgen dat transacties goed worden geverifieerd. Schattingen van begin september voorspellen dat Bitcoin evenveel energie verbruikt als Zweden. Een belangrijk kenmerk van Bitcoin is dat het netwerk op een gedecentraliseerde manier wordt beheerd, waarbij meerdere onafhankelijke agenten over de hele wereld de transacties valideren om ervoor te zorgen dat geen enkele entiteit het netwerk controleert. Deze zogenaamde miners worden beloond in nieuw uitgegeven Bitcoins, maar met de dalende waarde van de cryptomarkt en de stijgende energiekosten staan miners voor uitdagingen als het gaat om winstgevendheid, zoals te zien is in afbeelding 1. De daling van de Bitcoin-prijzen in 2022 dwingt miners te verhuizen naar landen met goedkopere energie of hun activiteiten te staken. Met minder miners wordt het netwerk minder veilig en mogelijk minder gedecentraliseerd. Met het huidige aantal Bitcoin-miners zien wij een toenemende centralisatie de komende jaren echter niet als een groot risico.

Noch centralisatie noch energieverbruik lijken een groot probleem te zijn voor de klassieke cryptohandelaar. Grotere overheidsinstellingen maken zich echter steeds meer zorgen over het rekenkundig zware "proof-of-work" validatieschema dat Bitcoin gebruikt. Begin september stelde het US White House Office of Science and Technology Policy in een rapport vast dat cryptocurrencies een aanzienlijke impact hebben op het energieverbruik en op de uitstoot van broeikasgassen. Het adviseerde meer toezicht en mogelijke regulering. Dit gebeurt een half jaar nadat het Europees Parlement een verbod besprak op de energie-intensieve "proof-of-work"-validatie die Bitcoin gebruikt, dat uiteindelijk werd verworpen. Wij zien een groot risico voor crypto's als overheidsinstellingen het gebruik van cryptocurrencies gaan reguleren vanwege hun energieverbruik. Als strenge regelgeving wordt opgelegd, kan dat het aantal gebruikssituaties voor cryptocurrencies beperken en het dus minder aantrekkelijk maken om cryptotechnologie te gebruiken.

Afbeelding 1: Schatting van de gemiddelde kosten van het delven van een bitcoin door MacroMicro op basis van gegevens van de universiteit van Cambridge - vergeleken met de prijs van een bitcoin. Wanneer de gemiddelde miningkosten voor een bitcoin hoger zijn dan waarvoor de bitcoin kan worden verkocht, zal het aantal miners waarschijnlijk afnemen.

Particuliere beleggers kijken toe vanaf de zijlijn - instellingen doen nog steeds mee

Speculatieve beleggers lijken in 2022 uit de cryptoruimte te zijn verdwenen, aangezien de fear-of-missing-out trends die de prijsrally in 2021 aanjaagden, nu verdwenen zijn. Bovendien lagen de volumes van het beleggen in Non-Fungible Tokens (NFT's - gedigitaliseerde versies van voorwerpen, afbeeldingen, video's, enz.) historisch laag het afgelopen jaar, wat de daling van de speculatieve hype bevestigt. Een lichtpuntje in de cryptowinter lijkt de institutionele belangstelling te zijn, die niet op dezelfde manier is afgezwakt als bij de particuliere beleggers in crypto. De afgelopen maanden hebben we meerdere grotere instellingen zien investeren in de cryptomarkt of hun diensten binnen digitale activa zien uitbreiden. Voorbeelden zijn BlackRock die een samenwerking aankondigde met Coinbase om hun cryptobeleggingsdiensten uit te breiden naar institutionele beleggers, en Brevan Howard die meer dan 1 miljard dollar ophaalde voor een cryptofonds bij institutionele beleggers.

Er beginnen echter barsten te komen. Zo kondigde Snap begin september een ontslag aan van zijn Web 3.0-afdeling, en cryptohandelsbedrijven willen hun personeelsbestand inkrimpen als gevolg van de omstandigheden op de cryptomarkt. Het aantal ontwikkelaars in de cryptoruimte is volgens Artemis de afgelopen drie maanden gedaald, maar het recordbedrag aan durfkapitaal dat in 2021 en begin 2022 in de cryptoruimte is gevloeid, kan crypto-organisaties hopelijk nog enige tijd in beweging houden.

Wij zien toepasbaarheid als de drijfveer voor crypto's in de toekomst. We zullen waarschijnlijk een verschuiving zien van investeringen in willekeurige cryptomunten en NFT's naar cryptotechnologieën met een specifieke toepassing. Sommige zitten al in de pijplijn: Sony onderzoekt het creëren van NFT-ondersteunde media om de artiesten sneller en eerlijker overeenkomsten te geven; GameStop ontwikkelt het eigendom van digitale items in games via NFT-technologie; en Ticketmaster is een samenwerking aangegaan van het uitgeven van tickets als NFT's.

De cryptowinter verandert de cryptomarkt in een meer volwassen en gezonde markt, waarbij speculanten en onbetrouwbare bedrijven zullen verdwijnen. De belangrijkste focus zal vanaf hier liggen op de schaalbaarheid om meer transacties te kunnen verwerken, bijvoorbeeld voor het verwerken van betalingen, omdat dit cruciaal is voor het ontwikkelen van crypto-toepassingen. Het is belangrijk voor cryptocurrencies dat grotere instellingen crypto-toepassingen omarmen om te laten zien dat crypto's meer zijn dan een arena voor blockchain-liefhebbers en speculatieve beleggers. En dit natuurlijk in de hoop dat toezichthouders geen stok in het wiel steken vanwege milieubezwaren.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België