Fixní výnos: Zachovejte klid a využijte příležitosti Fixní výnos: Zachovejte klid a využijte příležitosti Fixní výnos: Zachovejte klid a využijte příležitosti

Fixní výnos: Zachovejte klid a využijte příležitosti

Althea Spinozzi

Vedúci oddelenia stratégie fixného výnosu

Summary:  V souvislosti se zpomalením ekonomiky budou ve výhodě kvalitní aktiva, zejména státní dluhopisy do 5 let. Potenciální snížení sazeb centrálními bankami ve druhém čtvrtletí naznačuje prodloužení doby trvání navzdory obavám o politiku a inflaci.


Snížení sazeb pro dluhopisy se blíží

Zpomalení hospodářského růstu a postupný pokles inflace poskytnou centrálním bankám příležitost omezit svou přísnou měnovou politiku a provést snížení sazeb již ve druhém čtvrtletí roku, čímž vznikne důvod pro prodloužení doby trvání portfolia.

Přesto by se investoři měli vyvarovat přílišné expozice vůči dluhopisům s velmi dlouhou splatností, neboť inflace zůstává nad 2% cílem. Měnové politiky na vyspělých trzích se začnou rozcházet, pokud jde o uvolňování rozvahy. Kromě toho Fed zpomalí tempo kvantitativního utahování (QT), aby se vyhnul nedostatku likvidity, a ECB ho zrychlí, přičemž v červnu začne rušit program nouzových nákupů (PEPP). To pravděpodobně povede k vyšší volatilitě výnosů dluhopisů, zejména v delší části výnosových křivek.

Po rozsáhlém růstu napříč trhy v posledních dvou čtvrtletích trhy možná podceňují jak rizika růstu, tak rizika poklesu ekonomiky. Dobrou zprávou je, že trhy s pevným výnosem v současné době nabízejí řadu příležitostí, které mohou odolat různým makroekonomickým scénářům, a to díky atraktivnímu ocenění dluhopisů a výnosům, které se pohybují kolem svých 15letých maxim.

Navzdory fiskálním obavám státní dluhopisy nadále prokazují svou hodnotu jako zajištění portfolia proti růstovým a finančním rizikům, přičemž přední část výnosové křivky nabízí řešení výhodné pro všechny.

Pohled na fixní výnos

Fed a ECB pravděpodobně začnou snižovat sazby přibližně v létě. Tvůrci měnové politiky však budou zdůrazňovat, že se nadále řídí údaji a budou postupovat pomalu, neboť inflace zůstává nad 2% cílem.

Pokud ke snížení sazeb nedojde, stoupá pravděpodobnost tvrdého přistání, a to zejména v eurozóně, kde ekonomika stagnuje od prosince 2022.

Podnikové dluhopisy investičního stupně

Zhoršování úvěrových podmínek se bude se zpomalováním ekonomiky zrychlovat, což povede ke snižování ratingu. Nepočítáme-li pandemické vzestupy a pády, mají podnikové dluhopisy investičního stupně v současné době nejvyšší pákový efekt v historii a nejnižší investiční krytí od globální finanční krize, což činí analýzu zdola nahoru a výběr třešniček klíčovou.

Podnikové dluhopisy s vysokým výnosem

Podnikové dluhopisy s vysokým výnosem čelí dvojí překážce: zhoršujícím se základním ukazatelům a rostoucímu riziku refinancování, protože se blíží ke zdi splatností v roce 2025. Přesto s tím, jak se centrální banky připravují na uvolnění podmínek financování, zůstanou junk dluhopisy pravděpodobně i nadále podpořeny.

Investiční důsledky

Vzhledem k tomu, že Federální rezervní systém a ECB se připravují na snížení sazeb, existuje možnost prodloužit dobu trvání portfolia až na 10 let.

Předběžné sazby na rozvinutých trzích dosáhly vrcholu v roce 2023 a nabízejí výhodný scénář pro držitele střednědobých a dlouhodobých dluhopisů. Například za předpokladu šestiměsíční doby držby by výnosy dvouletých amerických státních dluhopisů musely vzrůst nad 6,1 %, aby byl výnos záporný.

Dlouhodobé úrokové sazby v USA zůstávají zranitelné v souvislosti s návratem inflace k 2 % a možným oživením termínovaných prémií. V případě pomalejšího než očekávaného dezinflačního trendu by výnosy amerických státních dluhopisů se splatností delší než 10 let mohly dále růst, přestože Fed začal snižovat sazby. V Evropě jsou dlouhodobé sazby přiměřené, ale zůstáváme opatrní, pokud jde o ultra dlouhé splatnosti.

Podnikové dluhopisy investičního stupně

Navzdory zhoršujícím se základním úvěrovým ukazatelům zůstanou úvěrové marže investičního stupně omezené, protože investoři přecházejí od rizika ke kvalitě.

Podnikové dluhopisy s vysokým výnosem

V podmínkách zpomalující se ekonomiky se pravděpodobně budou postupně rozšiřovat rozpětí výnosů s vysokým výnosem. Přesto je pravděpodobné, že poptávka zůstane silná, protože junk dluhopisy na obou stranách Atlantiku v průměru vyplácejí výnosy vyšší, než je průměr za posledních 14 let.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.