Nízké poplatky jsou rozhodující pro úspěch obchodování Nízké poplatky jsou rozhodující pro úspěch obchodování Nízké poplatky jsou rozhodující pro úspěch obchodování

Nízké poplatky jsou rozhodující pro úspěch obchodování

Pricing 5 minutes to read
John Hardy

Vedúci forexovej stratégie

Summary:  Tento článek se zabývá dopadem nižších obchodních nákladů v Saxo Bank pro aktivní obchodníky, tak na investory typu "kup a drž" se střední velikostí účtu a relativně málo častými změnami portfolia. Pro aktivního obchodníka může snížení nákladů znamenat rozdíl mezi tím, zda bude mít výhodu nebo ne. Ale i pro investora může snížení obchodních nákladů výrazně zlepšit výnosy, zejména pro ty, kteří ke stávajícím pozicím přidávají pozice nové (například měsíčně).


Pro aktivní obchodníky a investory existují dva hlavní problémy, které je třeba řešit, 1) najít strategii nebo signál, který má Edge, a 2) obchodovat tento Edge s nejnižšími možnými náklady, abyste maximalizovali zisky. První problém je vyřešen pečlivým výzkumem a experimentováním s obchodními a investičními strategiemi. Druhý problém je vyřešen výběrem obchodní platformy s nízkými cenami ve své třídě, jako jsou ty, které nyní Saxo nabízí, zejména pro účty a obchody střední velikosti. Níže nabízíme srovnání starých a nových podmínek cen v Saxo Bank a působivý dopad nových, nižších cen ve srovnání se starými, a to na několika konkrétních příkladech.

Příklad 1: Aktivní obchodník a dopad nižších obchodních nákladů

Začněme začínajícím aktivním obchodníkem v ČR nebo SK, který má účet úrovně Classic a má obchodní strategii pro vysoce likvidní americké akcie, které se obchodují na burzách NYSE a Nasdaq. Řekněme, že velikost účtu je USD 10,000. Pro jednoduchost budeme předpokládat, že si obchodník otevřel podúčet USD, aby se v našem příkladu vyhnul převodům měn z CZK nebo EUR.

Velikost obchodu a počet obchodů: Budeme předpokládat, že náš začínající obchodník provede 100 obchodů za rok (round turn), přičemž každý obchod představuje expozici na trhu 5 000 USD (polovina účtu). Průměrné zisky nebo ztráty akcií v průměru za týden činí 1,6 %. Předpokládejme dále, že obchodník našel obchodní Edge (výhodu), která udržuje poměr výher při obchodování na 65 % (za posledních 10 let index S&P 500 posílil v 57,9 % těchto týdnů). Vezmeme-li v úvahu všechny tyto vstupy, výsledkem je průměrný očekávaný výnos na obchod ve výši 0,48 % (nebo USD 24 na každou USD 5,000 obchodovanou pozici v průměru). Může to vypadat skromně, ale znamenalo by to zisk za rok 2 400 USD nebo 24% velikosti základního účtu 10 000 USD s více než 100 obchody (bez zohlednění obchodních nákladů nebo složeného úročení).

Podle starých podmínek pro úroveň účtu Classic v ČR nebo SK by každý z obchodů vynesl minimálně 10 USD na obchod (je to 5 USD krát dva pro round-turn nákup-prodej), čímž by se výhoda snížila na 14 USD z beznákladové teoretické výhody 24 USD na obchod. Jinými slovy, stará struktura poplatků by stála 42 % z obchodníkových 24 USD na obchodní výhodu.

Jak ale vypadají výsledky pro tohoto obchodníka, který používá nové podmínky pro úroveň účtu Classic v ČR nebo SK? Ty jsou nyní nastaveny buď na 0,08 % pozice (v tomto případě 5 000 USD x 0,0008 nebo 4 USD), nebo 1 USD minimum. S touto cenovou strukturou by obchodní náklady pro velikost pozice 5 000 USD klesly o 20 % (z 10 USD (5 USD x 2) na 8 USD (4 USD x 2) – opět se vše vynásobí dvěma na náklady round-turn), čímž se zvýší výhoda z 14 USD na 16 USD za obchod po odečtení obchodních nákladů. To by znamenalo dodatečný výnos strategie ve výši 2 % v průběhu 100 obchodů. Potenciál pro lepší výnosy by se samozřejmě dále zvýšil složeným úročením, pokud by strategie byla konzistentně zisková.

Jak můžete vidět, snížení obchodních nákladů drasticky zlepšuje ziskovost obchodní strategie, i když rozdíl v nákladech 2 USD (round-turn) vypadá poměrně skromně vzhledem k průměrnému zisku nebo ztrátě 80 USD (průměrný zisk/ztráta 1,6 % pro obchody této strategie). V takovém případě jsou nižší obchodní náklady stejně důležité jako nalezení obchodní výhody pro každého aktivního obchodníka nebo investora. A u menších pozic je procentuální zlepšení obchodních nákladů ještě dramatičtější. Vezměme si například stejné předpoklady jako výše, ale pro někoho, kdo obchoduje pouze s pozicemi 2 000 USD, což by nyní znamenalo obchodní náklady 3,2 USD (0,008 % x 2 000 USD x 2 pro round-turn), ve srovnání s dřívějšími podmínkami 10 USD, což je 68% snížení obchodních nákladů.

Jak ukazuje obrázek níže, obchodní náklady jsou vstupní bariérou na křivce obchodní Edge (výhody). Čím vyšším obchodním nákladům obchodník čelí, tím méně ziskových obchodních strategií má obchodník k dispozici. Jak se snižují obchodní náklady, více obchodních strategií se stává ziskovými, a tím se rozšiřuje příležitost pro aktivnějšího obchodníka a investora.

Příklad 2: Investor typu "kup a drž"

Poznámka: Všechny níže uvedené příklady zahrnují pouze obchodní náklady a žádné náklady na měnovou konverzi.

Stejně jako aktivní obchodníci a investoři těží z nižších obchodních nákladů u aktivních obchodních strategií, tak je tomu i u investora typu "kup a drž". Představme si, že máme investora typu "kup a drž" (účet Classic), který má zůstatek 10 000 USD. Tento investor chce investovat do deseti amerických akcií s přibližně stejně velkými pozicemi 1 000 USD. Při použití starých cen by náklady na obchod činily 0,1 % z částky každé pozice, nebo minimálně USD. V tomto případě platí minimální poplatek, protože 0,1% krát 1 000 USD by byl 1 USD, což je hluboko pod minimálním poplatkem 5 USD.

Pokud vynásobíme tento minimální poplatek 5 USD deseti pozicemi, náš investor by zaplatil 50 USD na poplatcích nebo 0,5 % z hodnoty účtu. Ale podle nové struktury poplatků by každá pozice měla náklady ve výši 0,08 % x velikost 1 000 USD nebo 1 USD minimum – v tomto případě platí minimum 1 USD, protože 0,08 % x 1 000 USD = 0,8 USD. Jinými slovy, náklady na obchodování klesly přibližně o 80 %, celkem o pouhých 10 USD nebo 0,1 % hodnoty účtu.

Řekněme také, že za průměrný rok má tentýž investor 50% fluktuaci pozic (5 prodaných pozic a nových 5 pozic nakoupených). Podle staré nákladové struktury by to znamenalo dodatečných +0,5 % hodnoty účtu v provizních nákladech (50 USD za 5 zpátečních obchodů nebo 10 x 5 USD), celkem 1 % účtu spolu s náklady na založení počátečních pozic, za předpokladu, že nedojde k nárůstu hodnoty podkladových pozic. Toto 1 % je významná část 13,3 % průměrného ročního výnosu indexu S&P 500 za posledních 20 let, který činil 7,5 % (bez výnosů spojených s dividendami). Podle nové cenové struktury by provize činily 0,2 % účtu, což jsou méně než 3 % průměrného výnosu indexu S&P 500.

Pokud učiníme další předpoklady, že tentýž investor chce v průběhu roku zvýšit velikost pěti stávajících investičních pozic o 250 USD každé, staré provize spojené s tímto 1 250 USD zvýšením velikosti účtu by způsobily dalších 25 USD v nákladech na provize (5 nových pozic po 5 USD každá),  což jsou náklady na provizi ve výši 2,0 % v poměru k velikosti přidaných prostředků. Podle nových nákladů by pozice o velikosti 1 250 USD byly zpoplatněny pouze 1 USD za každou nebo 5 USD celkem, nebo pouze 0,4 % z přidaných prostředků. Čím menší je přidaná pozice, tím více nové ceny ovlivňují výnosy.

Výše uvedené příklady byly aplikovány na ceny dostupné pro české a slovenské klienty, a proto se čísla v jiných jurisdikcích mění, ale celkové závěry stále platí. Saxo Bank rozděluje úrovně účtů na Classic, Platinum a VIP.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.