Lagere transactie-kosten: cruciaal voor rendement Lagere transactie-kosten: cruciaal voor rendement Lagere transactie-kosten: cruciaal voor rendement

Lagere transactie-kosten: cruciaal voor rendement

Pricing 5 minuten leestijd
John Hardy

Hoofd FX Strategy

Samenvatting:  Dit artikel bekijkt de positieve impact van lagere transactiekosten op strategieën die veel transacties omvatten. Vooral voor kleinere transactiegroottes kan het verlagen van transactiekosten het verschil maken tussen wel of geen voorsprong hebben op de markt. Dat komt omdat de marge van een tradingsysteem per transactie doorgaans erg klein is in vergelijking met de gemiddelde winst of verlies per transactie, dus het verlagen van transactiekosten kan een enorme impact hebben op de rendementen.


Voor actieve beleggers zijn er twee hoofdproblemen die moeten worden aangepakt: 1) een strategie of signaal vinden dat een voorsprong/voordeel heeft, en 2) deze voorsprong benutten tegen de laagst mogelijke kosten om winsten te maximaliseren.

Het eerste probleem wordt opgelost door zorgvuldig onderzoek en experimenteren met beleggingsstrategieën. Het tweede probleem wordt opgelost door het kiezen van een trading-platform dat best-in-class is, ultra-competitieve prijzen heeft, zoals Saxo dit nu aanbiedt, en dan vooral voor transacties van bescheiden omvang. Hieronder vindt u een specifiek voorbeeld die de impact toont van lagere transactiekosten.

Voorbeeld: De actieve belegger en de impact van lagere transactiekosten

Laten we focussen op een voorbeeld van een aspirant-actieve belegger, die een Saxo-cliënt is met een trading-strategie gericht op zeer liquide Amerikaanse aandelen op de NYSE en Nasdaq-beurzen. We stellen dat de belegger in dit scenario een rekening heeft met een grootte van USD 10.000. Deze trader heeft gekozen voor een USD-subrekening bij Saxo om onnodige valutaconversies te voorkomen.

Transactiegrootte en frequentie: Voor ons voorbeeld nemen we aan dat de belegger gedurende een jaar honderd transacties uitvoert, met elke transactie die een marktrisico van 5.000 dollar met zich meebrengt, wat neerkomt op de helft van het totale rekeningsaldo. Aandelen behalen gemiddeld wekelijks een winst of verlies van 1,6%. Onze belegger heeft een strategie ontwikkeld die leidt tot een succesratio van 65%, vergelijkbaar met de prestaties van de S&P 500 Index, die in de afgelopen tien jaar in 57,9% van de weken winstgevend was.

Met deze gegevens berekenen we een verwacht gemiddeld rendement per transactie van 0,48%, oftewel 24 dollar op elke inzet van 5.000 dollar. Hoewel dit op het eerste gezicht bescheiden lijkt, kan dit op jaarbasis leiden tot een winst van 2.400 dollar, ofwel 24% van het totale rekeningsaldo van 10.000 dollar, verspreid over honderd transacties, zonder de transactiekosten of het effect van samengestelde winst (winst-op-winst) mee te rekenen.

Onder het voormalige tariefplan van Saxo Classic bedroeg de commissie voor elke transactie minimaal 23,50 dollar (11,75 dollar voor zowel de aankoop als de verkoop). Hierdoor daalde de winstmarge per transactie naar slechts 0,50 dollar uit een potentiële 24 dollar zonder kosten. Dit toont aan dat de oudere commissiestructuur een aanzienlijk deel, namelijk bijna 98%, van de mogelijke winst per transactie verbruikte.

Het is duidelijk dat onder de oude tariefstructuur het praktisch niet mogelijk was om deze strategie rendabel uit te voeren, omdat de transactiekosten nagenoeg even groot zijn als de winst, nodig om break-even te draaien.

Maar wat verandert er voor deze belegger onder de nieuwe voorwaarden van Saxo Bronze-accounts?

Voor Belgische klanten heeft Saxo de kostenstructuur herzien naar een commissie van 0,08% per positie, met een vast minimum van 1 dollar. Door deze nieuwe tarieven zouden de transactiekosten voor een positie van 5.000 dollar aanzienlijk afnemen, van 23,50 dollar (11,75 dollar voor zowel aankoop als verkoop) naar 8 dollar (5000 * 0.08% = 4 dollar per actie, heen en terug). Dit verbetert de winstmarge per transactie aanzienlijk van slechts 0,50 (=$24-$23,50) dollar naar 16 dollar (=$24-$8), na aftrek van de transactiekosten. Dit leidt tot een potentieel extra rendement van 15,5% op de totaal-rekening, over de loop van 100 transacties. Uiteraard zou het potentieel voor hogere rendementen verder kunnen toenemen door het effect van samengestelde winst (winst op winst), mits de strategie consistent succesvol is.

Het is duidelijk dat het verlagen van de transactiekosten aanzienlijk bijdraagt aan de winstgevendheid van een trading-strategie.

Dit voorbeeld onderstreept dat het verlagen van transactiekosten even belangrijk kan zijn als het vinden van een marktvoordeel, vooral voor kleinere transacties waarbij de impact van lagere kosten nog significanter is. Door het aantal van 100 transacties en de daarbij behorende rendementen uit het vorige scenario te nemen, maar nu met posities van slechts 2.000 dollar, worden de voordelen van lagere transactiekosten nog duidelijker. Voor Belgische beleggers zouden de transactiekosten nu slechts 3,2 dollar per volledige transactie bedragen (0,08% maal 2.000 dollar maal twee voor een heen-en-terugtransactie), wat neerkomt op een daling van maar liefst 86% vergeleken met de voorgaande tarieven van 23,50 dollar. Dit illustreert hoe significant lagere transactiekosten kunnen bijdragen aan de winstgevendheid van handelsstrategieën, vooral bij kleinere investeringsbedragen.

De onderstaande illustratie maakt duidelijk dat transactiekosten functioneren als een belemmering op de curve van tradingvoordelen. Hoe hoger de transactiekosten waarmee een handelaar te maken krijgt, des te beperkter zijn de mogelijkheden voor winstgevende tradingstrategieën. Door de transactiekosten te verlagen, openen zich nieuwe mogelijkheden; meer tradingstrategieën worden rendabel, waardoor het spectrum aan kansen voor de actieve trader en belegger aanzienlijk wordt verbreed.

In such an example, this is why lower trading costs can be as important as finding a trading edge for any active trader or investor. And for smaller positions, the percentage improvement in trading costs is even more dramatic. Take the same 100 trades and returns as for the above scenario, for example, but for someone only trading positions of USD 2,000, the differences are even more stark. Now, the traders would incur trading costs of USD 3.2 per round trip (0.008% x USD 2,000 x 2 for round trip), rather than the former terms of USD 10 for Denmark (a 68% reduction in trading costs), and former terms of USD 5 for Prague/CEE (a 36% reduction of trading costs).

As the illustration shows below, trading costs are like an entry barrier on the trading edge curve. The higher trading costs a trader are facing the fewer profitable trading strategies are available to the trader. As trading costs are reduced more trading strategies become profitable and thus it expands the opportunity set for the more active trader and investor. 

The examples above have been applied on prices available for Danish and CEE clients and thus numbers will change in other jurisdictions, but the overall conclusions still hold. Saxo classifies clients into either classic, platinum or VIP pricing structure.

Saxo België
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

Saxo België, handelend onder de naam Saxo, is het Belgisch bijkantoor van Saxo Bank A/S. Primair onder toezicht van de DFSA. In België geregistreerd bij NBB en onder toezicht van de FSMA en NBB.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België